Portal Undang-undang China - CJO

Cari undang-undang China dan dokumen awam rasmi dalam bahasa Inggeris

EnglishArabicChinese (Simplified)DutchFrenchGermanHindiItaliJapaneseKoreanPortugueseRussiaSpanyolSwedishBahasa IbraniIndonesianVietnamThaiTurkiMelayu

Kanun Sivil China: Buku Keperibadian IV (2020)

民法典 第四 编 人格 权

Jenis undang-undang Undang-undang

Badan pengeluar Kongres Rakyat Kebangsaan

Tarikh yang memberangsangkan Semoga 28, 2020

Tarikh kuat kuasa Jan 01, 2021

Status sah Sah

Skop permohonan Nationwide

Topik Undang-undang sivil Kod Sivil

Penyunting Pemerhati CJ Xinzhu Li 李欣 烛

Kanun Sivil Republik Rakyat China
(Diadopsi pada Sidang Ketiga Kongres Rakyat Nasional Ketiga Belas pada 28 Mei 2020)
Buku Empat Hak Keperibadian
Bab I Peraturan Am
Artikel 989 Buku ini mengatur hubungan hukum sipil yang timbul dari kenikmatan dan perlindungan hak kepribadian.
Pasal 990 Hak keperibadian adalah hak yang dinikmati oleh orang-orang dari undang-undang sipil, seperti hak untuk hidup, hak untuk integritas korporat, hak untuk kesihatan, hak untuk menamakan, hak atas nama dagang, hak untuk kesamaan, hak untuk reputasi, hak untuk menghormati, hak untuk privasi, dan sejenisnya.
Selain hak keperibadian yang diperuntukkan dalam perenggan sebelumnya, orang semula jadi menikmati hak dan kepentingan keperibadian lain yang timbul dari kebebasan peribadi dan martabat manusia.
Pasal 991 Hak kepribadian orang-orang dari undang-undang sipil dilindungi oleh undang-undang dan bebas dari pelanggaran oleh organisasi atau individu mana pun.
Pasal 992 Hak kepribadian tidak boleh dilepaskan, dialihkan, atau diwarisi.
Pasal 993 Nama, nama entitas, kemiripan, atau sejenisnya, seseorang dari hukum perdata dapat digunakan oleh orang lain setelah otorisasi, kecuali izinnya tidak diizinkan oleh undang-undang atau berdasarkan sifat hak.
Pasal 994 Jika nama, kemiripan, reputasi, kehormatan, privasi, sisa-sisa, atau sejenisnya, si mati dicederakan, pasangan, anak-anak, dan orang tua si mati berhak meminta pelaku untuk menanggung tanggung jawab sipil sesuai dengan undang-undang. Sekiranya si mati tidak mempunyai pasangan atau anak-anak, dan ibu bapa si mati sudah meninggal, saudara terdekat si mati berhak meminta pelakon untuk menanggung tanggungjawab sivil sesuai dengan undang-undang.
Pasal 995 Seseorang yang hak keperibadiannya dilanggar memiliki hak untuk meminta pelaku untuk menanggung tanggung jawab sipil sesuai dengan ketentuan Kode Etik ini dan undang-undang lainnya. Sekiranya orang tersebut menggunakan haknya untuk meminta pelaku menghentikan pelanggaran, menghapus gangguan, menghilangkan bahaya, menghilangkan kesan buruk, memulihkan reputasinya, atau meminta maaf, ketentuan mengenai tempoh pembatasan tidak akan berlaku.
Pasal 996 Jika hak kepribadian suatu pihak dirugikan oleh pelanggaran kontrak pihak lain dan oleh itu pihak yang cedera mengalami tekanan emosi yang parah, jika pihak yang terluka memilih untuk meminta pihak lain untuk menanggung tanggung jawab berdasarkan pelanggaran kontrak, haknya untuk menuntut pampasan untuk kesakitan dan penderitaan tidak akan terjejas.
Pasal 997 Jika seseorang dari undang-undang sipil memiliki bukti untuk membuktikan bahwa seorang aktor melakukan atau hendak melakukan tindakan haram yang melanggar hak keperibadiannya, dan kegagalan menghentikan tindakan tersebut tepat waktu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap haknya yang sah dan kepentingan, orang itu berhak, sesuai dengan undang-undang, untuk meminta pengadilan rakyat memerintahkan pelakon itu menghentikan perbuatannya.
Pasal 998 Dalam menentukan tanggung jawab sipil yang harus ditanggung pelaku karena melanggar hak kepribadian orang lain, selain hak untuk hidup, hak untuk integritas korporat, atau hak untuk kesehatan, pertimbangan harus diberikan kepada pekerjaan pelaku dan orang yang cedera, ruang lingkup kesan perbuatan, tahap kesalahan, serta faktor-faktor seperti tujuan, kaedah, dan akibat perbuatan itu.
Pasal 999 Nama, nama entitas, kesamaan, informasi pribadi, dan sejenisnya, seseorang dari undang-undang sipil dapat digunakan secara wajar oleh mereka yang terlibat dalam pelaporan berita, pengawasan opini publik, atau sejenisnya, untuk kepentingan umum, kecuali bahwa tanggungjawab sivil hendaklah ditanggung mengikut undang-undang di mana penggunaannya secara tidak wajar merosakkan hak keperibadian orang tersebut.
Pasal 1000 Jika seorang pelaku menanggung tanggung jawab sipil seperti penghapusan akibat buruk, pemulihan reputasi, atau perpanjangan permintaan maaf karena melanggar hak kepribadian orang lain, kewajiban sipil yang akan lahir harus setimpal dengan cara tertentu tindakan itu dilakukan dan skop kesannya.
Sekiranya seorang pelaku enggan menanggung tanggungjawab sivil sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan sebelumnya, pengadilan rakyat dapat mengambil langkah-langkah seperti membuat pengumuman, menerbitkan keputusan akhir, atau sejenisnya, melalui media, seperti surat kabar, majalah, atau laman web dalam talian, dan apa-apa perbelanjaan yang ditanggung hendaklah ditanggung oleh pelakon.
Pasal 1001 Ketentuan yang relevan dari Buku I dan Buku V dari Kode Etik ini dan undang-undang lainnya berlaku untuk perlindungan hak-hak berdasarkan hubungan orang alami seperti hak yang timbul dari hubungan perkawinan dan keluarga; sekiranya tidak ada peruntukan tersebut, peruntukan yang relevan dari Buku ini mengenai perlindungan hak keperibadian harus, berdasarkan sifat hak, diterapkan mutatis mutandis.
Bab II Hak untuk Hidup, Hak untuk Integriti Korporat, dan Hak untuk Kesihatan
Artikel 1002 Orang alami menikmati hak untuk hidup. Keselamatan dan martabat hidup orang semula jadi dilindungi oleh undang-undang dan bebas dari pelanggaran oleh mana-mana organisasi atau individu.
Artikel 1003 Seseorang alami menikmati hak atas integritas korporat. Integriti dan kebebasan bergerak orang semula jadi dilindungi oleh undang-undang dan bebas dari pelanggaran oleh mana-mana organisasi atau individu.
Artikel 1004 Orang alami menikmati hak untuk mendapatkan kesihatan. Kesihatan fizikal dan mental orang semula jadi dilindungi oleh undang-undang dan bebas dari pelanggaran oleh mana-mana organisasi atau individu.
Pasal 1005 Jika hak seseorang untuk hidup, hak atas integritas, atau hak kesehatan manusia dilanggar atau dilanggar, organisasi atau individu yang secara hukum diwajibkan untuk membantu segera memperpanjang penyelamatan.
Pasal 1006 Seseorang dengan kapasitas penuh untuk melakukan tindakan hukum sipil memiliki hak untuk membuat keputusan sukarela sesuai dengan hukum untuk menyumbangkan sel, jaringan, organ, dan jenazahnya. Tidak ada organisasi atau individu yang boleh memaksa, menipu, atau mendorong orang tersebut untuk menderma.
Persetujuan seseorang dengan kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum sipil untuk menjadi penderma sesuai dengan ketentuan perenggan sebelumnya harus dibuat secara tertulis atau melalui surat wasiat.
Sekiranya seseorang yang semula jadi, selama hidupnya, tidak setuju untuk menjadi penderma setelah dia meninggal, pasangannya, anak-anak dewasa, dan ibu bapanya dapat, setelah kematiannya, bersama-sama memutuskan untuk membuat derma, dan keputusan semacam itu harus dibuat dalam penulisan.
Pasal 1007 Segala bentuk pembelian atau penjualan sel, jaringan, organ, atau jenazah manusia dilarang.
Sebarang pembelian atau penjualan yang melanggar perenggan sebelumnya adalah tidak sah.
Pasal 1008 Jika diperlukan uji klinis untuk mengembangkan obat-obatan dan alat-alat perubatan baru atau mengembangkan metode pencegahan dan perawatan baru, setelah mendapat persetujuan dari pihak berwenang yang relevan dan pemeriksaan dan persetujuan komite etika, para peserta atau penjaganya harus diberitahu tentang perincian termasuk tujuan, kaedah, dan kemungkinan risiko percubaan, dan persetujuan bertulis mereka mesti diperoleh.
Semasa menjalankan percubaan klinikal, tidak ada bayaran yang dapat diambil dari peserta percubaan.
Pasal 1009 Kegiatan penelitian medis dan ilmiah yang berkaitan dengan gen manusia, embrio, atau sejenisnya, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan administrasi, dan peraturan Negara yang relevan, dan tidak membahayakan kesehatan manusia, menyinggung etika dan moral, atau merosakkan kepentingan awam.
Pasal 1010 Seseorang yang telah dilecehkan secara seksual terhadap kehendaknya oleh orang lain melalui kata-kata lisan, bahasa tulisan, gambar, tindakan fizikal, atau sejenisnya, berhak meminta pelaku untuk menanggung tanggung jawab sivil sesuai dengan undang-undang.
Organ, perusahaan, sekolah, dan organisasi lain Negara harus mengambil langkah berjaga-jaga yang wajar, menerima dan mendengar aduan, menyiasat dan menangani kes, dan mengambil langkah serupa lainnya untuk mencegah dan menghentikan gangguan seksual yang dilakukan oleh seseorang dengan memanfaatkan kedudukan dan kekuasaannya atau hubungan atasan-bawahan, dan seumpamanya.
Pasal 1011 Seseorang, yang kebebasan bergeraknya dilucutkan atau dibatasi oleh penahanan ilegal atau tindakan sejenisnya, atau yang badannya telah digeledah secara ilegal, berhak meminta pelaku untuk menanggung tanggung jawab sipil sesuai dengan undang-undang.
Bab III Hak atas Nama dan Hak atas Nama Entiti
Pasal 1012 Orang alami menikmati hak untuk memberi nama, dan berhak menentukan, menggunakan, mengubah, atau mengizinkan orang lain menggunakan namanya sesuai dengan undang-undang, asalkan ketertiban umum dan moral yang baik tidak tersinggung.
Pasal 1013 Orang yang sah atau organisasi yang tidak diperbadankan menikmati hak atas nama entitas, dan berhak memutuskan, menggunakan, mengubah, memindahkan, atau mengizinkan orang lain menggunakan nama entitasnya sesuai dengan hukum.
Pasal 1014 Tidak ada organisasi atau individu yang boleh melanggar hak atas nama orang lain atau hak atas nama entitas dengan cara seperti campur tangan, penyalahgunaan, penyamaran, atau sejenisnya.
Pasal 1015 Orang asli harus mengambil nama keluarga ayah atau ibunya, dan dapat mengambil nama keluarga selain ayah atau ibunya dalam salah satu situasi berikut:
(1) mengambil nama keluarga kerabat senior dengan darah;
(2) mengambil nama keluarga ibu bapa angkat, selain daripada penyedia penjagaan sah, yang memberikan perawatan kepadanya; dan
(3) mengambil nama keluarga dengan alasan lain yang sah yang tidak menyinggung ketenteraman awam dan moral yang baik.
Orang asli etnik minoriti boleh mengambil nama keluarga sesuai dengan tradisi budaya dan adat istiadat mereka.
Pasal 1016 Orang alami yang memutuskan untuk mengambil atau mengubah namanya, atau orang yang sah atau organisasi yang tidak diperbadankan yang memutuskan untuk mengambil, mengubah, atau memindahkan nama entitasnya, harus mengajukan pendaftaran dengan pihak berwenang yang sesuai dengan undang-undang, kecuali jika ditentukan sebaliknya oleh undang-undang.
Setelah menukar nama atau nama entiti oleh seseorang dari undang-undang sipil, tindakan undang-undang sivil yang dilakukan sebelum penukaran nama itu mengikat secara sah orang tersebut.
Pasal 1017 Berkenaan dengan nama samaran, nama panggung, nama layar, nama terjemahan, nama dagang, singkatan nama atau nama entitas dari popularitas sosial, di mana penggunaannya oleh orang lain cukup untuk menimbulkan kebingungan masyarakat, ketentuan yang relevan mengenai perlindungan hak atas nama dan hak atas nama entiti hendaklah dilaksanakan mutatis mutandis.
Bab IV Hak untuk Menyamakan
Pasal 1018 Orang alami menikmati hak untuk menyerupai, dan berhak membuat, menggunakan, mempublikasikan, atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan gambarnya sesuai dengan hukum.
Kesamaan itu adalah gambar luaran dari orang semula jadi tertentu yang tercermin dalam rakaman video, patung, gambar, atau di media lain di mana orang itu dapat dikenali.
Pasal 1019 Tidak ada organisasi atau individu yang boleh melanggar hak persamaan orang lain dengan memfitnah atau merusak gambarnya, atau melalui cara lain seperti memalsukan gambar orang lain dengan menggunakan teknologi informasi. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, tidak ada yang dapat membuat, menggunakan, atau mempublikasikan gambar pemegang hak tanpa persetujuan yang terakhir.
Tanpa persetujuan orang yang memegang hak untuk menyerupai, seseorang yang memegang hak dalam karya-karya gambar bekas orang tersebut tidak akan menggunakan atau mempublikasikan gambar tersebut dengan cara seperti penerbitan, pendua, penyebaran, penyewaan, atau pamerannya .
Pasal 1020 Tindakan berikut, jika dilakukan dengan cara yang wajar, dapat dilakukan tanpa persetujuan orang yang memiliki hak untuk mirip:
(1) menggunakan gambar orang yang mempunyai hak untuk menyerupai sejauh mana yang diperlukan untuk kajian peribadi, penghargaan seni, pengajaran di kelas, atau penyelidikan ilmiah;
(2) membuat, menggunakan, atau mempublikasikan gambar orang yang memiliki hak untuk menyerupai, yang tidak dapat dielakkan untuk melakukan pelaporan berita;
(3) membuat, menggunakan, atau mempublikasikan gambar orang yang memiliki hak untuk menyerupai sejauh yang diperlukan bagi organ Negara untuk melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan undang-undang;
(4) membuat, menggunakan, atau mempublikasikan gambar orang yang memiliki hak untuk menyerupai, yang tidak dapat dielakkan untuk menunjukkan persekitaran umum tertentu;
(5) melakukan tindakan lain untuk membuat, menggunakan, atau mempublikasikan gambar orang yang memiliki hak untuk menyerupai untuk melindungi kepentingan umum dan hak dan kepentingan sah orang tersebut.
Pasal 1021 Jika para pihak memiliki perselisihan mengenai klausa yang berkaitan dengan penggunaan gambar dalam kontrak yang mengizinkan penggunaan gambar tersebut, penafsiran harus dibuat untuk orang yang memiliki hak atas gambarnya.
Pasal 1022 Jika para pihak tidak menyetujui jangka waktu penggunaan gambar yang diizinkan, atau perjanjian tidak jelas, salah satu pihak dapat membatalkan kontrak yang mengizinkan penggunaan gambar tersebut kapan saja, dengan syarat pihak lain akan diberitahu dalam waktu jangka masa yang munasabah.
Sekiranya pihak-pihak telah secara jelas menyetujui syarat penggunaan gambar yang dibenarkan, orang yang memiliki hak untuk menyerupai gambar tersebut boleh membatalkan kontrak yang membenarkan penggunaan tersebut jika dengan alasan yang adil, dengan syarat pihak lain akan diberitahu dalam jangka masa yang munasabah masa. Sekiranya pembatalan kontrak menyebabkan kerugian kepada pihak lain, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh alasan yang tidak dapat dikaitkan dengan orang yang mempunyai hak untuk menyerupai gambar, pampasan akan dibayar.
Pasal 1023 Untuk penggunaan nama orang lain yang sejenis atau yang sejenisnya, ketentuan yang relevan mengenai penggunaan gambar orang lain secara sah harus diterapkan mutatis mutandis.
Untuk perlindungan suara orang semula jadi, ketentuan yang relevan mengenai perlindungan hak untuk menyerupai harus diterapkan mutatis mutandis.
Bab V Hak untuk Reputasi dan Hak untuk Menghormati
Pasal 1024 Seseorang dari undang-undang sipil menikmati hak atas reputasi. Tidak ada organisasi atau individu yang boleh melanggar hak reputasi orang lain dengan penghinaan, fitnah, atau sejenisnya.
Reputasi adalah penilaian sosial terhadap watak moral, prestij, bakat, dan penghargaan seseorang dari undang-undang sivil.
Pasal 1025 Seseorang yang tindakannya, seperti melaporkan berita atau mengawasi opini publik atau sejenisnya untuk tujuan kepentingan umum, merugikan reputasi orang lain tidak akan bertanggung jawab sipil kecuali jika terjadi salah satu situasi berikut:
(1) dia telah memalsukan atau memutarbelitkan fakta;
(2) dia telah gagal memenuhi kewajiban untuk secara wajar mengesahkan informasi yang benar-benar salah representasi yang diberikan oleh orang lain; atau
(3) dia telah menggunakan kata-kata menghina dan seumpamanya untuk menjatuhkan reputasi orang lain.
Pasal 1026 Untuk menentukan apakah seorang aktor telah memenuhi kewajiban untuk secara wajar memverifikasi informasi seperti yang disediakan dalam Sub-ayat 2 dari Artikel sebelumnya, faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan:
(1) kredibiliti sumber maklumat;
(2) adakah maklumat yang jelas kontroversi telah diselidiki sepenuhnya;
(3) ketepatan masa maklumat;
(4) kaitan maklumat dengan ketenteraman awam dan moral yang baik;
(5) kemungkinan reputasi mangsa merosot; dan
(6) kemampuannya untuk mengesahkan dan kos untuk pengesahan maklumat.
Pasal 1027 Apabila karya sastera atau artistik yang diterbitkan oleh seorang pelakon menggambarkan orang-orang nyata dan peristiwa nyata atau orang tertentu, dengan konten menghina atau memfitnah dan dengan demikian melanggar hak reputasi orang lain, orang yang haknya dilanggar memiliki hak untuk meminta pelakon untuk menanggung tanggungjawab sivil mengikut undang-undang.
Sekiranya karya sastera atau seni yang diterbitkan oleh pelakon tidak menggambarkan orang tertentu, tetapi hanya beberapa corak cerita yang serupa dengan keadaan orang tersebut, pelakon itu tidak akan bertanggungjawab.
Pasal 1028 Jika seseorang dari undang-undang sipil memiliki bukti untuk membuktikan bahwa konten yang dilaporkan oleh media, seperti surat kabar, berkala, atau situs web dalam talian, tidak tepat dan dengan demikian melanggar reputasinya, dia berhak meminta media untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk membuat pembetulan atau menghapus kandungan tepat pada masanya.
Pasal 1029 Seseorang dari undang-undang sipil dapat memeriksa laporan kreditnya sendiri sesuai dengan undang-undang, dan memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan meminta pembetulan, penghapusan, atau tindakan lain yang perlu diambil jika dia mengetahui bahwa laporan kredit itu tidak benar. Penilai kedudukan kreditnya hendaklah memeriksa laporan tersebut dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya tepat pada masanya jika disahkan salah.
Pasal 1030 Ketentuan-ketentuan dalam Buku ini tentang perlindungan informasi pribadi dan ketentuan-ketentuan yang relevan dari undang-undang dan peraturan administrasi lainnya akan diterapkan pada hubungan antara orang-orang dari undang-undang sipil dan pemroses informasi kredit seperti agen pelaporan kredit.
Pasal 1031 Seseorang dari undang-undang sipil menikmati hak untuk menghormati. Tidak ada organisasi atau individu yang boleh secara tidak sah melucutkan gelaran kehormatan orang lain atau memfitnah atau merendahkan penghormatannya.
Sekiranya gelaran kehormatan seseorang dari undang-undang sivil seharusnya dicatat, orang itu boleh meminta agar ia dirakam sedemikian. Sekiranya gelaran kehormat yang dianugerahkan itu salah direkodkan, orang tersebut boleh meminta agar ia diperbaiki.
Bab VI Hak untuk Privasi dan Perlindungan Maklumat Peribadi
Artikel 1032 Orang biasa menikmati hak untuk privasi. Tidak ada organisasi atau individu yang boleh melanggar hak privasi orang lain dengan mencabul, menceroboh, mengungkapkan, atau mempublikasikan hal-hal peribadi orang lain.
Privasi adalah kehidupan peribadi orang yang tidak terganggu dan ruang peribadinya, aktiviti peribadi, dan maklumat peribadi yang dia tidak mahu diketahui oleh orang lain.
Pasal 1033 Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau disetujui secara tegas oleh pemegang hak, tidak ada organisasi atau individu yang melakukan tindakan berikut:
(1) mengganggu kehidupan peribadi orang lain dengan membuat panggilan telefon, mengirim pesanan teks, menggunakan alat pesanan segera, menghantar e-mel dan brosur, dan sejenisnya;
(2) memasuki, mengambil gambar, atau mengintip ke ruang peribadi orang lain seperti tempat tinggal atau bilik hotel orang lain;
(3) mengambil gambar, mengintip, menguping, atau mendedahkan kegiatan peribadi orang lain;
(4) mengambil gambar atau mengintip bahagian peribadi badan orang lain;
(5) memproses maklumat peribadi orang lain; dan
(6) melanggar privasi orang lain melalui kaedah lain.
Artikel 1034 Informasi pribadi orang alami dilindungi oleh undang-undang.
Maklumat peribadi adalah maklumat yang direkodkan secara elektronik atau dengan cara lain yang dapat digunakan, dengan sendirinya atau bersama dengan maklumat lain, untuk mengenal pasti orang semula jadi, termasuk nama, tarikh lahir, nombor pengenalan, maklumat biometrik, alamat tempat tinggal, nombor telefon , alamat e-mel, maklumat kesihatan, keberadaan dan seumpamanya, orang tersebut.
Ketentuan mengenai hak privasi, atau, jika tidak ada, ketentuan mengenai perlindungan maklumat peribadi, harus diterapkan pada informasi pribadi pribadi.
Pasal 1035 Pemrosesan informasi pribadi harus sesuai dengan prinsip-prinsip keabsahan, pembenaran, dan dalam batas yang diperlukan, dan tidak boleh diproses secara berlebihan; Sementara itu, syarat berikut mesti dipenuhi;
(1) persetujuan telah diperoleh dari orang semula jadi atau penjaganya, kecuali jika ditentukan oleh undang-undang atau peraturan pentadbiran;
(2) peraturan untuk memproses maklumat diumumkan;
(3) tujuan, metode, dan ruang lingkup pemprosesan maklumat ditunjukkan dengan jelas; dan
(4) itu tidak melanggar undang-undang atau peraturan administrasi atau terhadap kesepakatan kedua belah pihak.
Pemprosesan maklumat peribadi merangkumi pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, penyempurnaan, penghantaran, penyediaan, pendedahan, dan sejenisnya, maklumat peribadi.
Pasal 1036 Ketika memproses informasi pribadi, pelaku tidak akan bertanggung jawab sipil dalam salah satu situasi berikut:
(1) pelakon dengan wajar melakukan perbuatan itu sehingga orang yang dipersetujui atau penjaganya bersetuju;
(2) pelaku dengan wajar memproses maklumat yang diungkapkan oleh orang semula jadi atau maklumat lain yang telah diungkapkan secara sah, melainkan jika orang tersebut secara terang-terangan menolak atau memproses maklumat tersebut melanggar kepentingan orang itu; dan
(3) pelakon dengan wajar melakukan tindakan lain untuk melindungi kepentingan umum atau hak dan kepentingan orang yang sah.
Pasal 1037 Orang alami dapat mengambil atau membuat salinan informasi peribadinya dari pengolah informasi sesuai dengan hukum. Sekiranya orang tersebut mendapati bahawa maklumat itu tidak betul, dia berhak untuk mengemukakan keberatan dan meminta pembetulan atau langkah-langkah lain yang perlu diambil tepat pada waktunya.
Di mana orang semula jadi mengetahui bahawa pemproses maklumat telah melanggar ketentuan undang-undang atau peraturan pentadbiran, atau melanggar perjanjian antara kedua belah pihak ketika memproses maklumat peribadinya, dia berhak meminta pemproses maklumat untuk menghapusnya tepat pada waktunya.
Pasal 1038 Seorang pengolah informasi tidak boleh mengungkapkan atau merusak informasi pribadi yang dia kumpulkan dan simpan, dan tidak akan memberikan informasi pribadi orang lain secara tidak sah tanpa persetujuan yang terakhir, kecuali jika informasi tersebut, setelah diproses, tidak dapat digunakan untuk mengenal pasti mana-mana individu tertentu dan tidak dapat dikembalikan ke status asalnya.
Seorang pemproses maklumat mesti mengambil langkah-langkah teknikal dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk memastikan keselamatan maklumat peribadi yang dikumpulkan dan disimpannya, dan mencegah maklumat itu bocor, dirusak atau hilang. Di mana maklumat peribadi seseorang telah atau kemungkinan bocor, dirusak, atau hilang, dia harus mengambil tindakan perbaikan tepat pada waktunya, memberi tahu orang-orang alami yang bersangkutan sesuai dengan peraturan, dan melaporkan kepada pihak berwenang yang relevan.
Pasal 1039 Organ-organ negara dan lembaga-lembaga yang disewa yang menjalankan fungsi administrasi serta stafnya harus merahsiakan privasi dan informasi pribadi orang-orang alami yang diketahui oleh mereka selama pelaksanaan tanggungjawab mereka, dan tidak akan mengungkapkan atau memberikannya secara tidak sah kepada orang lain.

Terjemahan Bahasa Inggeris ini berasal dari Laman Web NPC. Dalam masa terdekat, versi bahasa Inggeris yang lebih tepat yang diterjemahkan oleh kami akan tersedia di China Laws Portal.