Portal Undang-undang China - CJO

Cari undang-undang China dan dokumen awam rasmi dalam bahasa Inggeris

EnglishArabicChinese (Simplified)DutchFrenchGermanHindiItaliJapaneseKoreanPortugueseRussiaSpanyolSwedishBahasa IbraniIndonesianVietnamThaiTurkiMelayu

Undang-undang Perundangan China (2015)

立法 法

Jenis undang-undang Undang-undang

Badan pengeluar Kongres Rakyat Kebangsaan

Tarikh yang memberangsangkan Mar 15, 2015

Tarikh kuat kuasa Mar 15, 2015

Status sah Sah

Skop permohonan Nationwide

Topik Undang-undang perlembagaan

Penyunting Pemerhati CJ

Undang-undang Perundangan diundangkan pada tahun 2000 dan masing-masing diubah pada tahun 2015. Semakan terakhir mula berkuat kuasa pada 15 Mac 2015.

Terdapat 105 artikel secara keseluruhan.

Perkara utama adalah seperti berikut:

1.Undang-undang ini berlaku untuk penetapan, perubahan, dan pencabutan undang-undang, peraturan administrasi, peraturan lokal, peraturan otonom, dan peraturan terpisah.

2. Kongres Rakyat Nasional dan Jawatankuasa Tetapnya harus menjalankan kuasa perundangan Negara.

3. Kongres Rakyat Nasional akan menggubal dan meminda undang-undang asas mengenai masalah jenayah, perkara sivil, dan pihak berkuasa negara, antara lain.

4. Jawatankuasa Tetap Kongres Rakyat Nasional harus menggubal dan meminda undang-undang selain dari yang dikembangkan oleh Kongres Rakyat Nasional.

5. Dewan Negara akan membuat peraturan administrasi sesuai dengan Perlembagaan dan undang-undang. Perkara-perkara berikut mungkin diatur oleh peraturan pentadbiran:

(1) hal-hal yang memerlukan pengembangan peraturan administratif untuk melaksanakan ketentuan undang-undang;

(2) hal-hal dalam fungsi administrasi dan kewenangan Dewan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Konstitusi.

6. Kongres rakyat dan jawatankuasa tetapnya dari sebuah provinsi, wilayah otonomi, atau kota secara langsung di bawah Pemerintah Pusat dapat, sesuai dengan keadaan khusus dan keperluan sebenarnya wilayah administrasi, membuat peraturan daerah, dengan syarat peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Perlembagaan, undang-undang, dan peraturan pentadbiran.

7. Kementerian dan komisi Dewan Negara, Bank Rakyat China, Pentadbiran Audit Negara, dan divisi lain dengan fungsi administrasi langsung di bawah Dewan Negara dapat, sesuai dengan undang-undang dan peraturan, keputusan, dan perintah administrasi Majlis Mesyuarat Negeri, menggubal peraturan yang ada dalam kuasa masing-masing.

8. Hierarki kesan undang-undang:

(1) Perlembagaan mempunyai kesan undang-undang tertinggi;

(2) pengaruh hukum harus lebih tinggi daripada peraturan administrasi, peraturan lokal, dan peraturan;

(3) pengaruh peraturan administrasi lebih tinggi daripada peraturan dan peraturan setempat;

(4) pengaruh peraturan daerah lebih tinggi daripada peraturan pemerintah daerah pada tingkat yang sama dan pada tingkat yang lebih rendah;

(5) pengaruh peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah rakyat suatu provinsi atau wilayah otonomi lebih tinggi daripada peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah rakyat kota kabupaten atau wilayah otonom dalam wilayah administrasi provinsi atau wilayah otonomi;

(6) peraturan-peraturan dari jabatan-jabatan yang berlainan di Majlis Negeri sama-sama efektif;

(7) undang-undang, peraturan administratif, peraturan lokal, peraturan otonom, peraturan terpisah, dan peraturan tidak boleh berlaku surut, kecuali untuk ketentuan khusus yang dikembangkan untuk perlindungan hak dan kepentingan warga negara, orang-orang hukum, dan organisasi lain yang lebih baik.

Untuk teks lengkap dalam bahasa Cina, sila klik "Chn" di kanan atas. Anda boleh menerjemahkannya dengan alat atau dengan cara lain sesuka hati.
Sekiranya anda ingin membaca teks penuh dalam bahasa Inggeris yang disediakan oleh pasukan kami, sila klik Dapatkan untuk membeli.

© 2020 Guodong Du dan Meng Yu. Hak cipta terpelihara. Penerbitan semula atau pengagihan semula kandungan, termasuk dengan membingkaikan atau cara serupa, dilarang tanpa persetujuan bertulis dari Guodong Du dan Meng Yu terlebih dahulu.