Portal Undang-undang China - CJO

Cari undang-undang China dan dokumen awam rasmi dalam bahasa Inggeris

EnglishArabicChinese (Simplified)DutchFrenchGermanHindiItaliJapaneseKoreanPortugueseRussiaSpanyolSwedishBahasa IbraniIndonesianVietnamThaiTurkiMelayu

Mahkamah Rakyat Tertinggi Pendapat Mengenai Kawal Selia dan Pengukuhan Aplikasi Kepintaran Buatan dalam Bidang Kehakiman (2022)

最高人民法院关于规范和加强人工智能司法应用的意见

Jenis undang-undang Dasar kehakiman

Badan pengeluar Mahkamah Rakyat Tertinggi

Tarikh yang memberangsangkan Disember 08, 2022

Tarikh kuat kuasa Disember 08, 2022

Status sah Sah

Skop permohonan Nationwide

Topik Kecerdasan Buatan (AI)

Penyunting Pemerhati CJ

Mahkamah Agung Rakyat Pendapat tentang Mengawal Selia dan Memperkukuh Aplikasi Kepintaran Buatan dalam Bidang Kehakiman
Untuk mengkaji dan melaksanakan Pemikiran Xi Jinping mengenai Kedaulatan Undang-undang dan semangat Kongres Kebangsaan Parti Komunis China (PKC) ke-20 dengan teliti, dan untuk menguatkuasakan Rangka Rancangan Lima Tahun Ke-14 (2021-2025) untuk Negara. Pembangunan Ekonomi dan Sosial dan Objektif Jangka Panjang Melalui Tahun 2035 dan Pelan Pembangunan Kecerdasan Buatan Generasi Baharu, Mahkamah Rakyat Tertinggi (SPC), sejajar dengan amalan mahkamah Rakyat, kini menerbitkan Pendapat. Pendapat ini bertujuan untuk menggalakkan penyepaduan mendalam kecerdasan buatan dengan kerja kehakiman, memperdalam pembinaan mahkamah pintar dan berusaha untuk mencapai tahap keadilan digital yang lebih tinggi.
I. Prinsip Panduan
1. Mahkamah rakyat mesti mengikut panduan Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era, melaksanakan secara menyeluruh Pemikiran Xi Jinping on the Rule of Law, dan menegakkan keadilan untuk rakyat dan kesaksamaan kehakiman sebagai kerja utama kami. Mahkamah rakyat hendaklah memajukan integrasi mendalam kecerdasan buatan dengan adjudikasi dan penguatkuasaan, perkhidmatan litigasi, pengurusan mahkamah, serta pemudahan tadbir urus sosial, mengawal selia namun meneruskan penggunaan kecerdasan buatan yang berkesan dalam bidang kehakiman, untuk mempercepatkan pemodenan sistem kehakiman dan keupayaan kehakiman, dan untuk membina China menjadi sebuah negara sosialis moden dalam semua aspek dan menggalakkan peremajaan besar negara China di semua bidang dengan perlindungan kehakiman.
II. Objektif Keseluruhan
2. Mahkamah rakyat hendaklah, menjelang tahun 2025, membina sistem berfungsi yang lebih baik untuk aplikasi kecerdasan buatan dalam bidang kehakiman, yang fungsinya adalah untuk menyediakan sokongan pintar menyeluruh untuk berkhidmat kepada rakyat dan keadilan, dan untuk mengurangkan dengan berkesan. beban tugas pentadbiran hakim yang tinggi, sekali gus mencapai peningkatan dalam pengurusan antirasuah dan mahkamah, dan inovasi dalam memudahkan tadbir urus sosial. Mahkamah rakyat hendaklah, menjelang tahun 2030, membina sistem aplikasi dan teori untuk penggunaan kecerdasan buatan dalam bidang kehakiman dengan peraturan model dan kesan demonstrasi, untuk menyediakan sokongan pintar peringkat tinggi keseluruhan proses untuk berkhidmat kepada rakyat dan keadilan, dengan norma dan prinsip diakui secara meluas, beban kerja pentadbiran hakim dikurangkan dengan ketara, menyediakan perlindungan yang berkesan dan mencukupi untuk anti-rasuah, pemudahan yang tepat untuk tadbir urus sosial, dan mencapai keberkesanan aplikasi penuh.
III.Prinsip Am
3. Prinsip Keselamatan dan Kesahan. Meneruskan pendekatan holistik terhadap keselamatan negara, melarang penggunaan teknologi dan produk AI haram. Produk dan perkhidmatan AI Kehakiman hendaklah dibangunkan, digunakan dan dikendalikan secara sah, dan tidak boleh memudaratkan keselamatan negara dan kepentingan undang-undang. Ia hendaklah melindungi rahsia negara, keselamatan rangkaian, keselamatan data dan maklumat peribadi bebas daripada pelanggaran, melindungi privasi peribadi, menggalakkan antara muka yang harmoni dan mesra antara pengguna dan AI, dan menyediakan perkhidmatan kehakiman pintar yang selamat, sah dan cekap.
4. Prinsip Keadilan dan Keadilan. Mengikuti peraturan asas kehakiman, melaksanakan keadilan kehakiman, memastikan produk dan perkhidmatan AI bebas daripada diskriminasi dan prasangka. Kesaksamaan proses dan hasil percubaan tidak akan terjejas oleh pengenalan teknologi, sama ada model atau penyelewengan data. Sementara itu, menghormati pelbagai kepentingan, menawarkan penyelesaian yang adil, munasabah dan boleh dilaksanakan berdasarkan tuntutan kehakiman, menyediakan bantuan yang diperlukan dengan secukupnya kepada masyarakat yang menghadapi kesukaran dan orang berkeperluan khas untuk mengambil bahagian dalam aktiviti kehakiman. Perkhidmatan kehakiman yang bijak hendaklah mencapai kemasukan universal semua kumpulan pengguna dengan peluang yang sama.
5. Prinsip Menyokong Adjudikasi. Mengesahkan peranan sokongan AI dalam adjudikasi, dan hak pengguna untuk membuat keputusan. AI tidak boleh membuat keputusan kehakiman menggantikan hakim dalam apa jua keadaan, tanpa menghiraukan kemajuan teknologi. Keputusan daripada AI hendaklah untuk rujukan tambahan sahaja, untuk adjudikasi atau pengawasan dan pengurusan kehakiman. Memastikan semua keputusan kehakiman dibuat oleh badan kehakiman, semua kuasa kehakiman ditadbir oleh pihak berkuasa adjudikatif, dan semua akauntabiliti kehakiman akhirnya jatuh ke atas pembuat keputusan. Semua pengguna mempunyai hak untuk memutuskan sama ada untuk menggunakan bantuan AI kehakiman atau tidak dan hak untuk menamatkan antara muka mereka dengan produk dan perkhidmatan AI.
6. Prinsip Ketelusan dan Kredibiliti. Memastikan ketelusan pembangunan teknologi, aplikasi produk dan operasi perkhidmatan. Memastikan semua pautan sistem AI, termasuk corak pengumpulan dan pengurusan data kehakiman, proses semantik kognitif undang-undang, dan logik untuk membantu anggapan kehakiman akan menerima pemeriksaan, penilaian dan pendaftaran dengan entiti berwibawa yang berkaitan dengan kebolehtafsiran, kebolehujian dan pengesahan. Ciri, keupayaan dan had yang sepadan hendaklah diarahkan dan dikenal pasti dengan cara yang mudah difahami apabila mana-mana produk dan perkhidmatan AI kehakiman digunakan, untuk memastikan bahawa prosedur dan hasil aplikasi boleh diramal, boleh dikesan dan boleh dipercayai.
7. Prinsip Mematuhi Ketenteraman Awam dan Adat Resam Yang Baik. Menyemai Nilai Teras Sosialis ke dalam keseluruhan proses pembangunan teknologi, aplikasi produk dan operasi perkhidmatan AI kehakiman. Penerapan AI kehakiman tidak akan membahayakan ketenteraman awam dan adat resam, tidak akan merosakkan kepentingan awam dan ketenteraman sosial, dan tidak akan melanggar moral dan etika awam. Mekanisme pengurusan risiko, tindak balas kecemasan dan penyiasatan tanggungjawab hendaklah diwujudkan untuk mengelakkan dan menyelesaikan kemungkinan risiko moral dan etika daripada penggunaan AI kehakiman.
IV. Skop Permohonan
8. Meningkatkan pengendalian kes berbantukan AI dalam keseluruhan proses. Mahkamah rakyat hendaklah menyokong pembangunan aplikasi AI mengenai panduan dan semakan bukti, dorongan pintar undang-undang, peraturan dan kes yang serupa, bantuan adjudikasi untuk semua punca tindakan, penjanaan dan semakan dokumen undang-undang yang dibantu AI, untuk memajukan lagi keseragaman adjudikasi, kehakiman yang selamat. keadilan dan melindungi pihak berkuasa kehakiman.
9. Meningkatkan pelengkapan kerja pentadbiran berbantukan AI. Mahkamah rakyat hendaklah menyokong pembangunan aplikasi AI untuk pengelasan dan pengkategorian e-fail, merangkak maklumat kes, pengalihan automatik kes yang kompleks dan mudah, pengesyoran automatik alamat dan kaedah perkhidmatan, penjanaan automatik rekod kehakiman, penyiasatan dan penyitaan harta dibantu AI, automatik pemfailan kes elektronik dan aspek lain yang berkaitan, untuk mengurangkan beban kerja pentadbiran semua jenis kakitangan kehakiman dan meningkatkan kecekapan kehakiman.
10. Meningkatkan pengurusan kehakiman berbantukan AI. Mahkamah rakyat hendaklah menyokong pembangunan aplikasi AI untuk penyimpangan amaran kriteria adjudikatif, kajian semula kes penguatkuasaan yang ditamatkan prosedur, pemeriksaan penyelewengan kehakiman, pencegahan dan kawalan risiko rasuah kehakiman dan aspek lain yang berkaitan, untuk mengoptimumkan kualiti dan kecekapan pengurusan kehakiman dan mengekalkan integriti kehakiman.
11. Meningkatkan perkhidmatan AI untuk penyelesaian pertikaian yang pelbagai dan tadbir urus sosial. Mahkamah rakyat hendaklah menyokong pembangunan aplikasi AI untuk pengesyoran resolusi kehakiman, perundingan litigasi dan pengantaraan atau Soal Jawab, ramalan litigasi dibantu AI, amaran awal risiko tadbir urus sosial, pembuatan keputusan dibantu AI dan aspek lain yang berkaitan, untuk menyediakan kaedah baharu untuk menyelesaikan konflik sosial dan melayani tadbir urus sosial.
12. Memperluas skop aplikasi AI dalam bidang kehakiman. Mahkamah rakyat hendaklah menggabungkan inovasi teknologi AI dengan amalan pembaharuan kehakiman, meneroka senario aplikasi AI dalam bidang perkhidmatan litigasi, adjudikasi, penguatkuasaan, pengurusan kehakiman dan tadbir urus sosial, dan mengembangkan skop aplikasi baharu dalam bidang yang berbeza.
V. Pembinaan Sistem
13. Memperkukuh reka bentuk peringkat atas aplikasi AI. Menurut Rancangan Pembinaan Maklumat di Mahkamah Rakyat, Mahkamah Rakyat Tertinggi hendaklah membina dan menambah baik struktur Sistem Maklumat Mahkamah AI Pintar dan standard teknikalnya. Mahkamah Agung Rakyat hendaklah meluaskan senario aplikasi Badan Kehakiman AI sambil mewujudkan dan menambah baik mekanisme keselamatan maklumat, operasi dan penyelenggaraan Sistem AI, dan hendaklah membimbing dan mengawal selia pembinaan sistem AI mahkamah Rakyat di setiap peringkat.
14. Memperkukuh pembinaan pusat data kehakiman dan otak pintar mahkamah. Mahkamah rakyat hendaklah mempercepatkan pembinaan dan penyepaduan sistem, termasuk pangkalan data kehakiman, platform perkhidmatan data, pangkalan pengetahuan kehakiman, enjin kecerdasan buatan, platform perkhidmatan pengetahuan dan platform blockchain kehakiman. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memaya dan meningkatkan pusat data kehakiman dan otak mahkamah pintar, menyediakan tenaga penggerak teras untuk aplikasi AI pada perkhidmatan kehakiman.
15. Memperkukuh pembinaan sistem aplikasi AI kehakiman. Dengan fokus utama ialah meningkatkan prestasi AI, mahkamah Rakyat akan menggalakkan penyepaduan sistem aplikasi AI termasuk pusat data kehakiman, otak mahkamah pintar, perkhidmatan pintar, keputusan pintar, penguatkuasaan pintar, pengurusan pintar dan senario kehakiman biasa yang lain. Mahkamah rakyat hendaklah terus menyediakan produk dan perkhidmatan AI kehakiman termaju untuk memenuhi keperluan kehakiman yang semakin meningkat.
16. Memperkukuh penyelidikan mengenai teknologi utama dan teras AI kehakiman. Berdasarkan kekuatan projek penting negara, program penyelidikan saintifik dan platform inovasi teknologi, SPC hendaklah mengatur pasukan penyelidikan terkemuka dari industri, akademi dan makmal, meningkatkan kesan pemangkin kajian antara disiplin. Penyelidikan akan menumpukan pada model dan aplikasi bahasa pra-latihan berkenaan konteks kehakiman, pemprosesan data kehakiman multimodal kecekapan tinggi, model rangkaian saraf dalam dan pembelajaran pemindahan berasaskan data kehakiman dan berorientasikan pengetahuan, model pengambilan semula dan penaakulan boleh tafsiran yang dipertingkatkan pengetahuan undang-undang, manusia. -interaksi komputer yang bertujuan untuk meningkatkan kecekapan kehakiman, sistem sokongan adjudikasi berdasarkan AI generasi baharu dan teknologi teras lain, sekali gus menggalakkan dan menegakkan pembinaan sistem AI kehakiman.
17. Memperkukuh pembinaan infrastruktur, operasi keselamatan dan penyelenggaraan. Menerima keperluan AI kehakiman mengenai kuasa pengkomputeran, komunikasi dan kapasiti perkhidmatan, mahkamah Rakyat hendaklah merancang dan membina infrastruktur maklumat dengan cara saintifik yang munasabah, termasuk rangkaian komunikasi, storan pengkomputeran, peralatan terminal,dan kemudahan maklumat khusus. Pelan dan pembinaan ini akan mengukuhkan keselamatan internet dan keselamatan data, melindungi maklumat peribadi dan menambah baik mekanisme operasi dan penyelenggaraan AI, menyediakan perlindungan dan syarat penting untuk aplikasi AI kehakiman.
VI. Sokongan Komprehensif
18. Membimbing Pembangunan dengan Kesedaran yang Lebih Tinggi dan Kefahaman yang Lebih Mendalam. Dengan mementingkan aplikasi AI kehakiman dalam merealisasikan keadilan untuk rakyat dan kesaksamaan kehakiman, mahkamah rakyat akan mengambil peluang pembinaan Mahkamah Pintar, salah satu senario aplikasi model AI yang dipilih, untuk mengenal pasti konjungsi dan titik sambungan yang berharga, dan memahami undang-undang mengawal pembangunan. Lebih banyak usaha hendaklah ditumpukan untuk menarik sokongan kewangan, meningkatkan publisiti dan latihan, menggalakkan lebih ramai kakitangan kehakiman untuk mengambil bahagian sepenuhnya, dan seterusnya mempromosikan kejayaan dalam aplikasi AI kehakiman.
19. Menggalakkan Inovasi Kolaboratif untuk Melindungi Hak Harta Intelek. Mahkamah rakyat hendaklah meningkatkan pengurusan kualiti bekalan Data Besar kehakiman untuk mengeksploitasi sepenuhnya dan membangunkan sistem dengan ciri antara jabatan, peringkat merentas dan perkhidmatan silang yang berkongsi data kehakiman kolaboratif dan perkhidmatan kehakiman pintar. Mahkamah rakyat hendaklah menyokong inovasi AI kehakiman, menggalakkan permohonan paten yang berkaitan atau pendaftaran hak cipta perisian, memberikan perlindungan hak harta intelek yang mencukupi.
20. Meningkatkan Pengurusan Keselamatan untuk Mengurangkan Risiko Keselamatan Siber. Mahkamah rakyat hendaklah menggalakkan pengurusan data kehakiman yang dikategorikan dan berhierarki, meningkatkan perlindungan data penting dan maklumat sensitif, dan menjamin keselamatan pembangunan dan perkongsian data kehakiman. Melalui mekanisme seperti Majlis Etika AI Kehakiman, mahkamah Rakyat hendaklah mengguna pakai kaedah secara menyeluruh, termasuk semakan etika, semakan pematuhan dan penilaian keselamatan, untuk mencegah dan mengurangkan risiko keselamatan siber dalam aplikasi AI kehakiman.

Terjemahan Bahasa Inggeris ini berasal dari Laman Web Mahkamah Rakyat Tertinggi PRC.

Catatan berkaitan di China Justice Observer