Portal Undang-undang China - CJO

Cari undang-undang China dan dokumen awam rasmi dalam bahasa Inggeris

EnglishArabicChinese (Simplified)DutchFrenchGermanHindiItaliJapaneseKoreanPortugueseRussiaSpanyolSwedishBahasa IbraniIndonesianVietnamThaiTurkiMelayu

Undang-Undang tentang Menjaga Keamanan Nasional di HKSAR China (2020)

香港特别行政区 维护 国家 安全 法

Jenis undang-undang Undang-undang

Badan pengeluar Jawatankuasa Tetap Kongres Rakyat Nasional

Tarikh yang memberangsangkan Jun 30, 2020

Tarikh kuat kuasa Jun 30, 2020

Status sah Sah

Skop permohonan Nationwide

Topik Keselamatan Negara Hal Ehwal Berkaitan dengan Hong Kong, Macau dan Taiwan

Penyunting Pemerhati CJ

Undang-undang Republik Rakyat China tentang Melindungi Keselamatan Nasional di Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong
(Diadopsi pada Sidang Kedua Puluh Kongres Rakyat Nasional Ketiga Belas pada 30 Jun 2020)
Contents [show]
Bab I Prinsip Am
Bab II Tugas dan Badan Pemerintah Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong untuk Melindungi Keselamatan Negara
Bahagian 1 Tugas
Bahagian 2 Badan Kerajaan
Bab III Kesalahan dan Denda
Bahagian 1 Pengasingan
Bahagian 2 Penukaran
Bahagian 3 Kegiatan Pengganas
Bahagian 4 Bersekongkol dengan Negara Asing atau dengan Elemen Luar untuk membahayakan Keselamatan Negara
Bahagian 5 Peruntukan Lain mengenai Denda
Bahagian 6 Skop Permohonan
Bab IV Bidang Kuasa, Hukum dan Prosedur yang Berlaku
Bab V Pejabat untuk Menjaga Keselamatan Nasional Kerajaan Rakyat Pusat di Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong
Bab VI Peruntukan Tambahan
Bab I Prinsip Am
Pasal 1 Undang-Undang ini diberlakukan, sesuai dengan Konstitusi Republik Rakyat China, Undang-Undang Dasar Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China, dan Keputusan Kongres Rakyat Nasional untuk Membentuk dan Meningkatkan Hukum Sistem dan Mekanisme Penguatkuasaan untuk Melindungi Keselamatan Nasional di Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong, untuk tujuan: memastikan pelaksanaan tegas, penuh dan setia terhadap kebijakan Satu Negara, Dua Sistem di mana rakyat Hong Kong mentadbir Hong Kong dengan tahap autonomi yang tinggi; menjaga keselamatan negara; mencegah, menekan dan menjatuhkan hukuman atas kesalahan pemisahan, penindasan, organisasi dan pelaku aktiviti keganasan, dan kolusi dengan negara asing atau dengan unsur-unsur luar untuk membahayakan keselamatan negara berhubung dengan Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong; mengekalkan kesejahteraan dan kestabilan Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong; dan melindungi hak dan kepentingan yang sah dari penduduk Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong.
Pasal 2 Ketentuan dalam Artikel 1 dan 12 Undang-Undang Dasar Daerah Administratif Khusus Hong Kong mengenai status hukum Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong adalah ketentuan dasar dalam Undang-Undang Dasar. Tidak ada institusi, organisasi atau individu di Wilayah ini yang melanggar ketentuan ini dalam menjalankan hak dan kebebasan mereka.
Pasal 3 Pemerintah Rakyat Pusat memiliki tanggung jawab utama untuk urusan keamanan nasional yang berkaitan dengan Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong.
Adalah menjadi kewajipan Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong di bawah Perlembagaan untuk menjaga keselamatan negara dan Wilayah tersebut akan melaksanakan tugas dengan sewajarnya.
Pihak berkuasa eksekutif, badan perundangan dan kehakiman Wilayah secara efektif mencegah, menekan dan menjatuhkan hukuman atas setiap tindakan atau kegiatan yang membahayakan keamanan nasional sesuai dengan Undang-undang ini dan undang-undang lain yang relevan.
Pasal 4 Hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi dalam menjaga keamanan nasional di Wilayah Pentadbiran Khusus Hong Kong. Hak dan kebebasan, termasuk kebebasan bersuara, pers, penerbitan, persatuan, perhimpunan, perarakan dan demonstrasi, yang dinikmati oleh penduduk di bawah Undang-Undang Dasar Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana yang berlaku di Hong Kong, harus dilindungi sesuai dengan undang-undang.
Pasal 5 Prinsip aturan hukum harus ditegakkan dalam mencegah, menekan, dan menjatuhkan hukuman atas kesalahan yang membahayakan keamanan nasional. Seseorang yang melakukan perbuatan yang merupakan kesalahan di bawah undang-undang akan disabitkan dan dihukum sesuai dengan undang-undang. Tidak seorang pun akan disabitkan dan dihukum kerana perbuatan yang tidak merupakan kesalahan di bawah undang-undang.
Seseorang dianggap tidak bersalah sehingga disabitkan oleh badan kehakiman. Hak untuk membela dirinya dan hak-hak lain dalam proses kehakiman yang dilindungi suspek, tergugat, dan pihak lain dalam proses kehakiman di bawah undang-undang harus dilindungi. Tidak ada seorang pun yang akan diadili atau dihukum sekali lagi atas kesalahan yang akhirnya dia telah disabitkan atau dibebaskan dalam proses kehakiman.
Artikel 6 Adalah tanggungjawab bersama semua rakyat China, termasuk rakyat Hong Kong, untuk menjaga kedaulatan, penyatuan dan integritas wilayah Republik Rakyat China.
Mana-mana institusi, organisasi atau individu di Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong harus mematuhi Undang-Undang ini dan undang-undang Wilayah sehubungan dengan menjaga keamanan nasional, dan tidak akan terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang membahayakan keamanan nasional.
Seorang penduduk Wilayah yang mencalonkan diri untuk memilih atau memegang jawatan awam hendaklah mengesahkan secara bertulis atau bersumpah untuk menegakkan Undang-Undang Dasar Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong Republik Rakyat China dan bersumpah setia kepada Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong Republik Rakyat China sesuai dengan undang-undang.
Bab II Tugas dan Badan Pemerintah Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong untuk Melindungi Keselamatan Negara
Bahagian 1 Tugas
Pasal 7 Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong harus melengkapi, sedini mungkin, undang-undang untuk menjaga keamanan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong dan akan menyempurnakan undang-undang yang relevan.
Pasal 8 Untuk menjaga keamanan nasional secara efektif, pihak penegak hukum dan pengadilan dari Daerah Administratif Khusus Hong Kong harus sepenuhnya menegakkan Undang-Undang ini dan undang-undang yang berlaku di Wilayah ini mengenai pencegahan, penindasan, dan pengenaan hukuman atas tindakan dan aktiviti yang membahayakan keselamatan negara.
Pasal 9 Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong harus memperkuat kerjanya dalam menjaga keamanan nasional dan pencegahan kegiatan pengganas. Pemerintah Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat komunikasi, bimbingan, pengawasan dan peraturan publik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keamanan nasional, termasuk yang berkaitan dengan sekolah, universiti, organisasi sosial, media, dan internet.
Pasal 10 Wilayah Pentadbiran Khusus Hong Kong harus mempromosikan pendidikan keamanan nasional di sekolah dan universiti dan melalui organisasi sosial, media, internet dan cara lain untuk meningkatkan kesadaran warga Hong Kong mengenai keamanan nasional dan kewajiban untuk mematuhi undang-undang .
Pasal 11 Ketua Eksekutif Daerah Administratif Khusus Hong Kong bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan menjaga keamanan nasional di Wilayah Pentadbiran Khusus Hong Kong dan harus menyampaikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas-tugas Wilayah dalam menjaga keamanan keselamatan negara.
Ketua Eksekutif akan, atas permintaan Pemerintah Rakyat Pusat, menyerahkan tepat pada waktunya laporan mengenai hal-hal khusus yang berkaitan dengan keselamatan negara.
Bahagian 2 Badan Kerajaan
Pasal 12 Kawasan Administratif Khusus Hong Kong akan membentuk Komite untuk Menjaga Keamanan Nasional. Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk urusan yang berkaitan dengan dan memikul tanggungjawab utama untuk menjaga keselamatan negara di Wilayah ini. Itu harus di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat.
Pasal 13 Ketua Eksekutif adalah ketua Komite untuk Melindungi Keamanan Nasional Wilayah Pentadbiran Khusus Hong Kong. Anggota Jawatankuasa yang lain adalah Ketua Setiausaha Pentadbiran, Setiausaha Kewangan, Setiausaha Kehakiman, Setiausaha Keselamatan, Pesuruhjaya Polis, ketua jabatan untuk menjaga keselamatan negara Pasukan Polis Hong Kong yang ditubuhkan di bawah Pasal 16 Undang-Undang ini, Direktur Imigrasi, Komisaris Bea dan Cukai, dan Direktur Kantor Eksekutif.
Sekretariat yang diketuai oleh Setiausaha Agung hendaklah ditubuhkan di bawah Jawatankuasa. Setiausaha Agung akan dilantik oleh Kerajaan Rakyat Pusat setelah dicalonkan oleh Ketua Eksekutif.
Pasal 14 Tugas dan fungsi Komite untuk Menjaga Keamanan Nasional Wilayah Administratif Khusus Hong Kong adalah:
(1) menganalisis dan menilai perkembangan dalam kaitannya dengan menjaga keamanan nasional di Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong, membuat rancangan kerja, dan merumuskan kebijakan untuk menjaga keamanan nasional di Wilayah;
(2) memajukan pengembangan sistem hukum dan mekanisme penegakan wilayah untuk menjaga keamanan nasional; dan
(3) mengkoordinasikan pekerjaan utama dan operasi penting untuk menjaga keselamatan nasional di Wilayah.
Tidak ada institusi, organisasi atau individu di Wilayah yang boleh mengganggu kerja Jawatankuasa. Maklumat yang berkaitan dengan kerja Jawatankuasa tidak boleh didedahkan. Keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa tidak boleh dibuat semakan kehakiman.
Pasal 15 Jawatankuasa Perlindungan Keamanan Nasional Wilayah Administratif Khusus Hong Kong harus memiliki Penasihat Keamanan Nasional, yang akan ditunjuk oleh Pemerintah Rakyat Pusat dan memberikan nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Komite. Penasihat Keselamatan Negara akan duduk dalam mesyuarat Jawatankuasa.
Pasal 16 Pasukan Kepolisian Daerah Administratif Khusus Hong Kong akan membentuk sebuah departemen untuk menjaga keamanan nasional dengan kemampuan penegak hukum.
Ketua jabatan untuk menjaga keselamatan negara Pasukan Polis Hong Kong akan dilantik oleh Ketua Eksekutif. Ketua Eksekutif akan meminta secara tertulis pendapat dari Kantor yang ditubuhkan berdasarkan Artikel 48 Undang-Undang ini sebelum membuat janji. Semasa menjawat jawatan, ketua jabatan untuk menjaga keselamatan nasional Pasukan Polis Hong Kong bersumpah untuk menegakkan Undang-Undang Dasar Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong Republik Rakyat China, bersumpah setia kepada Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong Republik Rakyat China, dan bersumpah untuk mematuhi undang-undang dan mematuhi kewajiban kerahsiaan.
Jabatan untuk melindungi keselamatan nasional Pasukan Polis Hong Kong boleh merekrut profesional dan tenaga teknikal yang berkelayakan dari luar Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong untuk memberikan bantuan dalam pelaksanaan tugas untuk menjaga keamanan nasional.
Pasal 17 Tugas dan fungsi departemen untuk menjaga keamanan nasional Pasukan Kepolisian Hong Kong adalah:
(1) mengumpulkan dan menganalisis maklumat dan maklumat mengenai keselamatan negara;
(2) merancang, mengkoordinasikan dan menegakkan langkah-langkah dan operasi untuk menjaga keselamatan negara;
(3) menyiasat kesalahan yang membahayakan keselamatan negara;
(4) melakukan penyiasatan balas dan tinjauan keselamatan nasional;
(5) melaksanakan tugas-tugas menjaga keamanan nasional yang ditugaskan oleh Jawatankuasa untuk Menjaga Keselamatan Nasional Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong; dan
(6) melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diperlukan untuk penegakan Undang-Undang ini.
Pasal 18 Departemen Kehakiman Daerah Administratif Khusus Hong Kong harus membentuk bagian penuntutan khusus yang bertanggung jawab atas penuntutan kesalahan yang membahayakan keamanan nasional dan pekerjaan hukum terkait lainnya. Pendakwa bahagian ini akan dilantik oleh Setiausaha Kehakiman setelah mendapat persetujuan Jawatankuasa untuk Menjaga Keselamatan Nasional Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong.
Ketua bahagian pendakwaan khusus Jabatan Kehakiman akan dilantik oleh Ketua Eksekutif, yang akan meminta secara tertulis pendapat Pejabat yang ditubuhkan di bawah Artikel 48 Undang-Undang ini sebelum membuat janji. Semasa menjawat jawatan, ketua bahagian pendakwaan khusus akan bersumpah untuk menegakkan Undang-Undang Dasar Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong Republik Rakyat China, bersumpah setia kepada Wilayah Pentadbiran Khas Republik Rakyat China, dan bersumpah mematuhi undang-undang dan mematuhi kewajiban kerahsiaan.
Pasal 19 Sekretaris Keuangan Wilayah Pentadbiran Khusus Hong Kong harus, setelah mendapat persetujuan dari Ketua Eksekutif, sesuai dari pendapatan umum dana khusus untuk memenuhi pengeluaran untuk menjaga keamanan nasional dan menyetujui pembentukan pos-pos terkait, yang tidak tunduk pada apa-apa sekatan dalam ketentuan terkait undang-undang yang berlaku di Wilayah. Setiausaha Kewangan hendaklah mengemukakan laporan tahunan mengenai kawalan dan pengurusan dana untuk tujuan ini kepada Majlis Perundangan Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong.
Bab III Kesalahan dan Denda
Bahagian 1 Pengasingan
Pasal 20 Seseorang yang mengatur, merencanakan, melakukan atau berpartisipasi dalam salah satu tindakan berikut, baik secara paksa atau ancaman kekerasan, dengan tujuan untuk melakukan pemisahan atau merusak penyatuan nasional, akan melakukan kesalahan:
(1) memisahkan Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong atau bahagian lain dari Republik Rakyat China dari Republik Rakyat China;
(2) mengubah secara tidak sah berarti status hukum Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong atau bahagian lain dari Republik Rakyat China; atau
(3) menyerahkan Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong atau bahagian lain dari Republik Rakyat China ke negara asing.
Seseorang yang merupakan pesalah utama atau orang yang melakukan kesalahan yang serius akan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup atau penjara tetap tidak kurang dari sepuluh tahun; seseorang yang secara aktif mengambil bahagian dalam kesalahan itu dijatuhkan hukuman penjara tetap tidak kurang dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun; dan peserta lain dijatuhkan hukuman penjara tetap tidak lebih dari tiga tahun, penahanan atau sekatan jangka pendek.
Pasal 21 Seseorang yang menghasut, membantu, bersubahat atau memberikan bantuan keuangan atau harta atau harta lain untuk melakukan pelanggaran oleh orang lain atas kesalahan di bawah Pasal 20 Undang-Undang ini akan melakukan suatu kesalahan. Sekiranya keadaan kesalahan yang dilakukan seseorang itu serius, orang itu akan dijatuhkan hukuman penjara tetap tidak kurang dari lima tahun tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun; jika keadaan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu bersifat kecil, orang itu akan dijatuhi hukuman penjara tetap tidak lebih dari lima tahun, penahanan atau sekatan jangka pendek.
Bahagian 2 Penukaran
Pasal 22 Seseorang yang mengatur, merencanakan, melakukan atau berpartisipasi dalam salah satu tindakan berikut dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau cara lain yang melanggar hukum dengan tujuan untuk menjatuhkan kekuasaan Negara akan melakukan kesalahan:
(1) menggulingkan atau meruntuhkan sistem dasar Republik Rakyat China yang dibentuk oleh Perlembagaan Republik Rakyat China;
(2) menggulingkan badan pusat kekuasaan Republik Rakyat China atau badan kekuasaan Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong;
(3) secara serius mengganggu, mengganggu, atau merusak pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan undang-undang oleh badan kekuasaan pusat Republik Rakyat China atau badan kekuasaan Wilayah Pentadbiran Khusus Hong Kong; atau
(4) menyerang atau merusak premis dan kemudahan yang digunakan oleh badan kekuasaan Wilayah Pentadbiran Khusus Hong Kong untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya yang normal.
Seseorang yang merupakan pesalah utama atau orang yang melakukan kesalahan yang serius akan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup atau penjara tetap tidak kurang dari sepuluh tahun; seseorang yang secara aktif mengambil bahagian dalam kesalahan itu dijatuhkan hukuman penjara tetap tidak kurang dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun; dan peserta lain dijatuhkan hukuman penjara tetap tidak lebih dari tiga tahun, penahanan atau sekatan jangka pendek.
Pasal 23 Seseorang yang menghasut, membantu, bersubahat atau memberikan bantuan keuangan atau harta atau harta lain untuk melakukan pelanggaran oleh orang lain atas kesalahan di bawah Pasal 22 Undang-Undang ini akan melakukan suatu kesalahan. Sekiranya keadaan kesalahan yang dilakukan seseorang itu serius, orang itu akan dijatuhkan hukuman penjara tetap tidak kurang dari lima tahun tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun; jika keadaan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu bersifat kecil, orang itu akan dijatuhi hukuman penjara tetap tidak lebih dari lima tahun, penahanan atau sekatan jangka pendek.
Bahagian 3 Kegiatan Pengganas
Pasal 24 Seseorang yang mengatur, merencanakan, melakukan, berpartisipasi dalam atau mengancam untuk melakukan salah satu kegiatan teroris berikut yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk merugikan masyarakat dengan tujuan untuk memaksa Pemerintah Pusat, Pemerintah Hong Kong Khusus Wilayah Pentadbiran atau organisasi antarabangsa atau mengintimidasi orang ramai untuk meneruskan agenda politik adalah melakukan kesalahan:
(1) keganasan yang serius terhadap seseorang atau orang;
(2) letupan, pembakaran, atau penyebaran bahan beracun atau radioaktif, patogen penyakit berjangkit atau bahan lain;
(3) sabotaj alat pengangkutan, kemudahan pengangkutan, kemudahan elektrik atau gas, atau kemudahan lain yang mudah terbakar atau mudah meletup;
(4) gangguan serius atau sabotaj sistem kawalan elektronik untuk menyediakan dan mengurus perkhidmatan awam seperti air, tenaga elektrik, gas, pengangkutan, telekomunikasi dan internet; atau
(5) aktiviti berbahaya lain yang serius membahayakan kesihatan, keselamatan atau keselamatan awam.
Seseorang yang melakukan kesalahan yang menyebabkan kecederaan serius badan, kematian atau kehilangan harta benda awam atau swasta yang ketara akan dihukum penjara seumur hidup atau penjara tetap tidak kurang dari sepuluh tahun; dalam keadaan lain, seseorang yang melakukan kesalahan itu akan dijatuhkan hukuman penjara tetap tidak kurang dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun.
Pasal 25 Seseorang yang mengorganisir atau mengambil alih organisasi teroris akan melakukan suatu kesalahan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau penjara tetap tidak kurang dari sepuluh tahun, dan harus disita harta benda; seseorang yang secara aktif mengambil bahagian dalam organisasi pengganas akan dijatuhkan hukuman penjara tetap tidak kurang dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun dan akan dikenakan denda jenayah; dan peserta lain dijatuhkan hukuman penjara tetap tidak lebih dari tiga tahun, penahanan atau sekatan jangka pendek, dan boleh dikenakan denda jenayah.
Untuk tujuan Undang-Undang ini, organisasi teroris bermaksud organisasi yang melakukan atau berniat melakukan kesalahan di bawah Pasal 24 Undang-Undang ini atau ikut serta atau membantu dalam melakukan kesalahan tersebut.
Pasal 26 Seseorang yang memberikan dukungan, bantuan atau fasilitas seperti pelatihan, senjata, informasi, dana, persediaan, tenaga kerja, pengangkutan, teknologi atau tempat kepada organisasi teroris atau pengganas, atau untuk melakukan kegiatan teroris; atau mengilang atau memiliki bahan terlarang seperti bahan letupan, beracun atau radioaktif dan patogen penyakit berjangkit atau menggunakan kaedah lain untuk bersiap sedia untuk melakukan aktiviti pengganas, akan melakukan kesalahan. Sekiranya keadaan kesalahan yang dilakukan seseorang itu serius, orang itu akan dijatuhkan hukuman penjara tetap tidak kurang dari lima tahun tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun, dan akan dikenakan denda jenayah atau dikenakan rampasan harta; dalam keadaan lain, seseorang akan dijatuhkan hukuman penjara tetap tidak lebih dari lima tahun, penahanan atau sekatan jangka pendek, dan akan dikenakan denda jenayah.
Sekiranya perbuatan yang disebut dalam perenggan sebelumnya juga merupakan kesalahan lain, orang yang melakukan perbuatan itu akan disabitkan dan dihukum atas kesalahan yang membawa hukuman yang lebih berat.
Pasal 27 Seseorang yang menganjurkan terorisme atau menghasut melakukan kegiatan teroris harus melakukan suatu kesalahan. Sekiranya keadaan kesalahan yang dilakukan seseorang itu serius, orang itu akan dijatuhkan hukuman penjara tetap tidak kurang dari lima tahun tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun, dan akan dikenakan denda jenayah atau dikenakan rampasan harta; dalam keadaan lain, seseorang akan dijatuhkan hukuman penjara tetap tidak lebih dari lima tahun, penahanan atau sekatan jangka pendek, dan akan dikenakan denda jenayah.
Pasal 28 Ketentuan Bagian ini tidak akan mempengaruhi penuntutan atas kesalahan teroris yang dilakukan dalam bentuk lain atau pengenaan tindakan lain seperti pembekuan harta benda sesuai dengan undang-undang Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong.
Bahagian 4 Bersekongkol dengan Negara Asing atau dengan Elemen Luar untuk membahayakan Keselamatan Negara
Pasal 29 Seseorang yang mencuri, mengintip, memperoleh pembayaran, atau secara tidak sah memberikan rahasia atau intelijen Negara mengenai keamanan nasional untuk negara asing atau sebuah institusi, organisasi atau individu di luar daratan, Hong Kong dan Makao Republik Rakyat China adalah melakukan kesalahan; seseorang yang meminta negara asing atau institusi, organisasi atau individu di luar tanah besar, Hong Kong dan Makao Republik Rakyat China, atau bersekongkol dengan negara asing atau institusi, organisasi atau individu di luar tanah besar, Hong Kong dan Makao Republik Rakyat China, atau secara langsung atau tidak langsung menerima arahan, kawalan, pembiayaan atau jenis sokongan lain dari negara asing atau institusi, organisasi atau individu di luar daratan, Hong Kong dan Makao Republik Rakyat China, untuk melakukan mana-mana tindakan berikut melakukan kesalahan:
(1) melancarkan perang melawan Republik Rakyat China, atau menggunakan atau mengancam untuk menggunakan kekuatan untuk secara serius melemahkan kedaulatan, penyatuan dan integritas wilayah Republik Rakyat China;
(2) secara serius mengganggu perumusan dan pelaksanaan undang-undang atau kebijakan oleh Pemerintah Wilayah Pentadbiran Khusus Hong Kong atau oleh Pemerintah Rakyat Pusat, yang kemungkinan akan menimbulkan akibat yang serius;
(3) kecurangan atau melemahkan pilihan raya di Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong, yang kemungkinan akan menimbulkan akibat yang serius;
(4) mengenakan sekatan atau sekatan, atau melakukan kegiatan bermusuhan lain terhadap Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong atau Republik Rakyat China; atau
(5) memprovokasi dengan cara yang tidak sah berarti kebencian di antara penduduk Hong Kong terhadap Pemerintah Rakyat Pusat atau Pemerintah Wilayah, yang kemungkinan akan menimbulkan akibat yang serius.
Seseorang yang melakukan kesalahan itu dijatuhkan hukuman penjara tetap tidak kurang dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun; seseorang yang melakukan kesalahan yang serius hendaklah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup atau penjara tetap tidak kurang dari sepuluh tahun.
Institusi, organisasi dan individu di luar daratan, Hong Kong dan Makao Republik Rakyat China yang disebut dalam perenggan pertama Artikel ini akan disabitkan dan dihukum atas kesalahan yang sama.
Pasal 30 Seseorang yang bersekongkol dengan atau secara langsung atau tidak langsung menerima petunjuk, kontrol, pendanaan atau jenis dukungan lain dari negara asing atau institusi, organisasi, atau individu di luar daratan, Hong Kong dan Makao Republik Rakyat China untuk melakukan kesalahan di bawah Pasal 20 atau 22 Undang-Undang ini akan dikenakan hukuman yang lebih berat sesuai dengan ketentuan di dalamnya masing-masing.
Bahagian 5 Peruntukan Lain mengenai Denda
Pasal 31 Badan yang diperbadankan atau tidak diperbadankan seperti perusahaan atau organisasi yang melakukan pelanggaran di bawah Undang-Undang ini akan dikenakan denda pidana.
Operasi badan yang diperbadankan atau tidak diperbadankan seperti syarikat atau organisasi akan ditangguhkan atau lesen atau izin perniagaannya akan dicabut jika badan tersebut telah dihukum karena melakukan suatu kesalahan di bawah Undang-Undang ini.
Pasal 32 Hasil yang diperoleh dari pelanggaran suatu kesalahan di bawah Undang-Undang ini termasuk bantuan keuangan, keuntungan dan penghargaan, dan dana dan alat yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam pelanggaran tersebut akan disita dan disita.
Pasal 33 Denda yang lebih ringan dapat dikenakan, atau hukuman dapat dikurangi atau, dalam kasus pelanggaran kecil, dibebaskan, jika pelaku, tersangka kriminal, atau terdakwa:
(1) dalam proses melakukan suatu kesalahan, secara sukarela menghentikan pelanggaran atau secara sukarela dan berkesan mencegah akibatnya;
(2) secara sukarela menyerahkan dirinya dan memberikan pernyataan yang benar mengenai kesalahan itu; atau
(3) melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, yang disahkan benar, atau memberikan maklumat penting yang membantu menyelesaikan kes jenayah lain.
Sub-paragraf (2) dari paragraf sebelumnya berlaku untuk tersangka atau terdakwa kriminal yang dikenakan tindakan wajib dan memberikan penjelasan yang benar atas kesalahan lain yang dilakukan olehnya berdasarkan Undang-Undang ini yang tidak diketahui oleh penegak hukum atau pihak kehakiman .
Pasal 34 Seseorang yang bukan penduduk tetap di Daerah Administratif Khusus Hong Kong dapat dikenakan deportasi sebagai satu-satunya atau hukuman tambahan jika dia melakukan kesalahan di bawah Undang-Undang ini.
Seseorang yang bukan penduduk tetap Wilayah dapat dikenakan deportasi jika dia melanggar ketentuan Undang-Undang ini tetapi tidak diadili karena alasan apa pun.
Pasal 35 Seseorang yang dihukum karena kesalahan yang membahayakan keamanan nasional oleh pengadilan, akan didiskualifikasi dari kedudukannya sebagai calon dalam pemilihan Dewan Perundangan dan dewan distrik Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, yang memegang setiap pejabat publik di Wilayah tersebut, atau berkhidmat sebagai ahli Jawatankuasa Pemilihan untuk memilih Ketua Eksekutif. Sekiranya seseorang yang disabitkan bersalah adalah anggota Majlis Perundangan, pegawai pemerintah, penjawat awam, anggota Majlis Eksekutif, hakim atau pegawai kehakiman, atau anggota majlis daerah, yang telah mengangkat sumpah atau membuat sumpah perisytiharan untuk menegakkan Undang-undang Dasar Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong Republik Rakyat China dan bersumpah setia kepada Wilayah Pentadbiran Khas Republik Rakyat China, Hong Kong, dia akan dikeluarkan dari pejabatnya jika disabitkan kesalahan , dan akan didiskualifikasi dari mencalonkan diri dalam pemilihan yang disebutkan di atas atau dari memegang salah satu jawatan yang disebutkan di atas.
Diskualifikasi dan pemecatan dari kantor yang disebut dalam perenggan sebelumnya harus diumumkan oleh pihak berwenang yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola pemilihan yang relevan atau untuk pengangkatan dan pemecatan pemegang jabatan publik.
Bahagian 6 Skop Permohonan
Pasal 36 Undang-undang ini berlaku untuk pelanggaran-pelanggaran berdasarkan Undang-Undang ini yang dilakukan di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong oleh siapa saja. Suatu kesalahan akan dianggap telah dilakukan di Wilayah jika suatu tindakan yang merupakan kesalahan atau akibat dari kesalahan tersebut terjadi di Wilayah tersebut.
Undang-undang ini juga berlaku untuk pelanggaran di bawah Undang-Undang ini yang dilakukan di atas kapal atau pesawat yang terdaftar di Wilayah.
Pasal 37 Undang-Undang ini berlaku bagi seseorang yang merupakan penduduk tetap di Kawasan Administratif Khusus Hong Kong atau badan yang diperbadankan atau tidak diperbadankan seperti perusahaan atau organisasi yang didirikan di Wilayah ini jika orang atau badan tersebut melakukan pelanggaran di bawah Undang-Undang ini di luar Wilayah.
Pasal 38 Undang-Undang ini berlaku untuk pelanggaran di bawah Undang-Undang ini yang dilakukan terhadap Daerah Administratif Khusus Hong Kong dari luar Wilayah oleh orang yang bukan penduduk tetap Wilayah tersebut.
Pasal 39 Undang-Undang ini berlaku untuk tindakan yang dilakukan setelah berlakunya untuk tujuan penghukuman dan pengenaan hukuman.
Bab IV Bidang Kuasa, Hukum dan Prosedur yang Berlaku
Pasal 40 Kawasan Administratif Khusus Hong Kong memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus yang menyangkut pelanggaran di bawah Undang-Undang ini, kecuali dalam keadaan yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang ini.
Pasal 41 Undang-undang ini dan undang-undang Daerah Administratif Khusus Hong Kong berlaku untuk hal-hal prosedural, termasuk yang terkait dengan penyidikan pidana, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan hukuman, sehubungan dengan kasus-kasus yang menyangkut kesalahan yang membahayakan keamanan nasional di mana Wilayah tersebut menjalankan bidang kuasa.
Tidak ada pendakwaan yang boleh dilakukan berkaitan dengan kesalahan yang membahayakan keselamatan negara tanpa persetujuan bertulis dari Setiausaha Kehakiman. Ketentuan ini tidak akan mempengaruhi penangkapan dan penahanan seseorang yang disyaki melakukan kesalahan atau permohonan jaminan oleh orang tersebut sesuai dengan undang-undang.
Kes-kes yang berkaitan dengan kesalahan yang membahayakan keselamatan negara dalam bidang kuasa Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong akan diadili atas dakwaan.
Perbicaraan akan dijalankan di mahkamah terbuka. Apabila keadaan timbul seperti perbicaraan yang melibatkan rahsia Negara atau ketenteraman awam, semua atau sebahagian perbicaraan akan ditutup kepada media dan orang ramai tetapi penghakiman akan disampaikan di mahkamah terbuka.
Pasal 42 Ketika menerapkan undang-undang yang berlaku di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong mengenai hal-hal seperti penahanan dan batas waktu untuk diadili, pihak penegak hukum dan pengadilan wilayah tersebut harus memastikan bahwa kasus-kasus mengenai pelanggaran yang membahayakan keamanan nasional ditangani secara adil dan tepat pada masanya untuk mencegah, menekan dan menjatuhkan hukuman atas kesalahan tersebut.
Tiada jaminan yang akan diberikan kepada suspek atau terdakwa kriminal kecuali hakim memiliki alasan yang cukup untuk mempercayai bahawa suspek atau terdakwa kriminal tidak akan terus melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan negara.
Pasal 43 Ketika menangani kasus-kasus yang menyangkut kesalahan yang membahayakan keamanan nasional, departemen untuk menjaga keamanan nasional Pasukan Kepolisian Daerah Administratif Khusus Hong Kong dapat mengambil langkah-langkah yang diizinkan oleh pihak penegak hukum, termasuk Pasukan Kepolisian Hong Kong, berdasarkan undang-undang yang berlaku di Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong dalam menyiasat jenayah berat, dan juga dapat mengambil langkah-langkah berikut:
(1) pencarian premis, kenderaan, kapal, pesawat terbang dan tempat-tempat lain yang berkaitan dan alat elektronik yang mungkin mengandungi bukti pelanggaran;
(2) memerintahkan mana-mana orang yang disyaki melakukan kesalahan yang membahayakan keselamatan negara untuk menyerahkan dokumen perjalanan, atau melarang orang yang bersangkutan meninggalkan Wilayah;
(3) pembekuan, penerapan perintah pengekangan, perintah pengisian dan perintah penyitaan, dan penyitaan harta benda yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan untuk pelanggaran, hasil kejahatan, atau harta benda lain yang berkaitan dengan pelakuan kesalahan;
(4) menghendaki seseorang yang menerbitkan maklumat atau penyedia perkhidmatan yang berkaitan untuk menghapus maklumat atau memberikan bantuan;
(5) menghendaki organisasi politik negara asing atau di luar daratan, Hong Kong dan Makao Republik Rakyat China, atau ejen pihak berkuasa atau organisasi politik negara asing atau di luar daratan, Hong Kong dan Makau dari Republik Rakyat China, untuk memberikan maklumat;
(6) setelah mendapat persetujuan Ketua Eksekutif, melakukan pemintasan komunikasi dan melakukan pengawasan rahasia terhadap seseorang yang disyaki, dengan alasan yang munasabah, telah terlibat dalam pelanggaran kesalahan yang membahayakan keselamatan negara; dan
(7) menghendaki seseorang, yang disyaki, dengan alasan yang munasabah, memiliki maklumat atau bahan yang relevan dengan penyiasatan, untuk menjawab soalan dan memberikan maklumat tersebut atau menghasilkan bahan tersebut.
Jawatankuasa untuk Menjaga Keselamatan Nasional Wilayah Pentadbiran Khusus Hong Kong akan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan langkah-langkah yang ditetapkan dalam perenggan pertama Artikel ini oleh pihak berwajib termasuk departemen untuk menjaga keamanan nasional Pasukan Polis Hong Kong.
Ketua Eksekutif diberi wewenang, bersama dengan Komite untuk Menjaga Keselamatan Nasional Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong, untuk membuat peraturan pelaksanaan yang relevan untuk tujuan menerapkan langkah-langkah di bawah perenggan pertama Artikel ini.
Pasal 44 Ketua Eksekutif menunjuk sejumlah hakim dari hakim, hakim Mahkamah Daerah, hakim Mahkamah Pertama dan Mahkamah Rayuan Mahkamah Tinggi, dan hakim Mahkamah Rayuan Akhir, dan juga dapat menunjuk sejumlah hakim dari timbalan hakim atau pencatat, untuk menangani kes-kes berkaitan dengan kesalahan yang membahayakan keamanan nasional. Sebelum membuat penunjukan tersebut, Ketua Eksekutif boleh berunding dengan Jawatankuasa Perlindungan Keselamatan Nasional Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong dan Ketua Hakim Mahkamah Rayuan Akhir. Tempoh jawatan hakim yang dilantik di atas adalah satu tahun.
Seseorang tidak boleh ditunjuk sebagai hakim untuk mengadili suatu kes mengenai kesalahan yang membahayakan keselamatan negara jika dia telah membuat pernyataan atau berkelakuan dengan cara yang membahayakan keamanan negara. Seorang hakim yang dilantik akan dikeluarkan dari senarai penunjukan jika dia membuat pernyataan atau berkelakuan dengan cara yang membahayakan keselamatan negara selama tempoh jawatan.
Prosiding yang berkaitan dengan penuntutan atas kesalahan yang membahayakan keamanan nasional di mahkamah hakim, Mahkamah Daerah, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan Akhir akan dikendalikan oleh hakim-hakim yang ditunjuk di pengadilan masing-masing.
Pasal 45 Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini, pengadilan hakim, Mahkamah Distrik, Mahkamah Tinggi dan Pengadilan Tinggi akan menangani proses sehubungan dengan penuntutan atas kesalahan yang membahayakan keamanan nasional sesuai dengan undang-undang Administrasi Khusus Hong Kong Wilayah.
Pasal 46 Dalam proses pidana di Mahkamah Pertama Mahkamah Tinggi mengenai kesalahan yang membahayakan keamanan nasional, Sekretaris Kehakiman dapat mengeluarkan sertifikat yang mengarahkan bahwa kasus tersebut diadili tanpa juri dengan alasan, antara lain, perlindungan Nyatakan rahsia, penglibatan faktor asing dalam kes tersebut, dan perlindungan keselamatan peribadi juri dan ahli keluarga mereka. Sekiranya Setiausaha Kehakiman telah mengeluarkan perakuan tersebut, kes tersebut akan diadili di Mahkamah Pertama tanpa juri oleh panel tiga hakim.
Jika Sekretaris Kehakiman telah mengeluarkan perakuan tersebut, referensi untuk "juri" atau "keputusan juri" dalam setiap ketentuan undang-undang Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong yang berlaku untuk proses terkait harus ditafsirkan sebagai merujuk kepada hakim atau fungsi hakim sebagai hakim hakikat.
Pasal 47 Pengadilan Daerah Administratif Khusus Hong Kong harus mendapatkan perakuan dari Ketua Eksekutif untuk mengesahkan apakah suatu tindakan melibatkan keamanan nasional atau apakah bukti yang relevan melibatkan rahasia Negara ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul dalam pengadilan suatu kasus. Perakuan itu mengikat mahkamah.
Bab V Pejabat untuk Menjaga Keselamatan Nasional Kerajaan Rakyat Pusat di Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong
Pasal 48 Pemerintah Rakyat Pusat akan menetapkan di Daerah Administratif Khusus Hong Kong sebuah kantor untuk menjaga keamanan nasional. Pejabat untuk Melindungi Keamanan Nasional Pemerintah Rakyat Pusat di Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong harus melaksanakan mandatnya untuk menjaga keamanan nasional dan menjalankan kekuasaan yang relevan sesuai dengan undang-undang.
Kakitangan Pejabat hendaklah dihantar bersama oleh pihak keselamatan negara yang berkaitan di bawah Pemerintahan Rakyat Pusat.
Pasal 49 Kantor untuk Menjaga Keamanan Nasional Pemerintah Rakyat Pusat di Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong harus melaksanakan mandat berikut:
(1) menganalisis dan menilai perkembangan dalam kaitannya dengan menjaga keamanan nasional di Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong, dan memberikan pendapat dan membuat proposal mengenai strategi utama dan dasar penting untuk menjaga keamanan nasional;
(2) mengawasi, membimbing, berkoordinasi dengan, dan memberikan dukungan kepada Wilayah dalam pelaksanaan tugasnya untuk menjaga keamanan nasional;
(3) mengumpulkan dan menganalisis risikan dan maklumat mengenai keselamatan negara; dan
(4) menangani kasus-kasus mengenai kesalahan yang membahayakan keamanan nasional sesuai dengan undang-undang.
Pasal 50 Kantor untuk Menjaga Keamanan Nasional Pemerintah Rakyat Pusat di Kawasan Administratif Khusus Hong Kong harus melaksanakan mandatnya dengan ketat mematuhi undang-undang dan harus diawasi sesuai dengan undang-undang. Ia tidak akan melanggar hak dan kepentingan sah mana-mana individu atau organisasi.
Kakitangan Pejabat hendaklah mematuhi undang-undang Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong dan juga undang-undang negara.
Kakitangan Pejabat harus tunduk pada pengawasan pihak berwenang nasional sesuai dengan undang-undang.
Pasal 51 Kantor untuk Melindungi Keamanan Nasional Pemerintah Rakyat Pusat di Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong akan didanai oleh Pemerintah Rakyat Pusat.
Pasal 52 Kantor untuk Menjaga Keamanan Nasional Pemerintah Rakyat Pusat di Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong harus memperkuat hubungan kerja dan kerja sama dengan Kantor Perhubungan Pemerintah Rakyat Pusat di Wilayah Pentadbiran Khusus Hong Kong, Kantor Komisioner Kementerian Luar Negeri di Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong, dan Garnisun Hong Kong Tentera Pembebasan Rakyat China.
Pasal 53 Kantor untuk Melindungi Keamanan Nasional Pemerintah Rakyat Pusat di Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong harus menetapkan mekanisme koordinasi dengan Komite untuk Melindungi Keamanan Nasional Wilayah Pentadbiran Khusus Hong Kong untuk mengawasi dan memberikan panduan tentang pekerjaan Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong untuk menjaga keselamatan negara.
Jabatan kerja Pejabat hendaklah mewujudkan mekanisme untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa Wilayah yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan negara untuk meningkatkan perkongsian maklumat dan penyelarasan operasi.
Pasal 54 Kantor untuk Menjaga Keamanan Nasional Pemerintah Rakyat Pusat di Wilayah Pentadbiran Khusus Hong Kong dan Kantor Komisaris Kementerian Luar Negeri di Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong harus, bersama-sama dengan Pemerintah Hong Kong Khusus Wilayah Pentadbiran, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat pengurusan dan perkhidmatan organ-organ negara-negara asing dan organisasi-organisasi antarabangsa di Wilayah, serta organisasi-organisasi bukan kerajaan dan agensi-agensi berita dari negara-negara asing dan dari luar daratan, Hong Kong, dan Makao dari Republik Rakyat China di Rantau ini.
Pasal 55 Pejabat untuk Menjaga Keamanan Nasional Pemerintah Rakyat Pusat di Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong harus, setelah disetujui oleh Pemerintah Rakyat Pusat atas permintaan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong atau oleh Kantor itu sendiri, menjalankan bidang kuasa atas suatu kes yang menyangkut kesalahan yang membahayakan keamanan nasional berdasarkan Undang-Undang ini, jika:
(1) kasus ini rumit karena keterlibatan negara asing atau unsur luar, sehingga menyulitkan Wilayah untuk menjalankan bidang kuasa atas kasus tersebut;
(2) situasi serius terjadi di mana Pemerintah Daerah tidak dapat secara efektif menegakkan Undang-Undang ini; atau
(3) telah terjadi ancaman utama dan keselamatan negara.
Pasal 56 Dalam menjalankan yurisdiksi atas kasus yang menyangkut kesalahan yang membahayakan keamanan nasional sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang ini, Kantor untuk Melindungi Keamanan Nasional Pemerintah Rakyat Pusat di Daerah Administratif Khusus Hong Kong akan memulai penyelidikan atas kasus tersebut, Kejaksaan Agung Rakyat akan menunjuk sebuah badan penuntut untuk mendakwanya, dan Mahkamah Rakyat Tertinggi akan menetapkan sebuah mahkamah untuk mengadili.
Pasal 57 Undang-Undang Prosedur Pidana Republik Rakyat China dan undang-undang nasional terkait lainnya berlaku untuk hal-hal prosedural, termasuk yang terkait dengan penyidikan, pemeriksaan dan penuntutan pidana, persidangan, dan pelaksanaan hukuman, sehubungan dengan kasus-kasus di mana yurisdiksi dijalankan sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang ini.
Ketika menjalankan yurisdiksi atas kasus-kasus sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang ini, pihak penegak hukum dan pengadilan yang disebutkan dalam Pasal 56 Undang-Undang ini harus menjalankan kewenangan sesuai dengan hukum. Dokumen undang-undang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang ini mengenai keputusan mereka untuk mengambil tindakan wajib dan penyelidikan dan keputusan kehakiman mereka akan memiliki kekuatan hukum di Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong. Institusi, organisasi dan individu yang bersangkutan harus mematuhi langkah-langkah yang diambil oleh Kantor untuk Melindungi Keamanan Nasional Pemerintah Rakyat Pusat di Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong sesuai dengan undang-undang.
Pasal 58 Dalam kasus di mana yurisdiksi dijalankan sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang ini, seorang tersangka kriminal berhak untuk mempertahankan seorang pengacara untuk mewakili dia sejak dia pertama kali menerima penyelidikan yang dibuat oleh Kantor Perlindungan Nasional Keselamatan Pemerintahan Rakyat Pusat di Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong atau dari hari tindakan wajib diambil terhadapnya. Seorang peguam bela boleh memberikan bantuan undang-undang kepada suspek atau terdakwa kriminal sesuai dengan undang-undang.
Seorang suspek atau defendan penjenayah yang ditangkap menurut undang-undang berhak menjalani perbicaraan yang adil di hadapan badan kehakiman tanpa penundaan yang tidak semestinya.
Pasal 59 Dalam kasus di mana yurisdiksi dilaksanakan sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang ini, setiap orang yang memiliki informasi yang berkaitan dengan pelanggaran yang membahayakan keamanan nasional berdasarkan Undang-Undang ini wajib bersaksi dengan jujur.
Pasal 60 Perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama bertugas oleh Kantor untuk Melindungi Keamanan Nasional Pemerintah Rakyat Pusat di Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong dan para pegawainya sesuai dengan Undang-Undang ini tidak akan tunduk pada yurisdiksi Administrasi Khusus Hong Kong Wilayah.
Dalam menjalankan tugas, pemegang dokumen pengenalan atau dokumen pengesahan yang dikeluarkan oleh Kantor dan barang-barang termasuk kenderaan yang digunakan oleh pemegangnya tidak harus diperiksa, digeledah atau ditahan oleh petugas penegak hukum Wilayah.
Pejabat dan pegawainya akan menikmati hak dan kekebalan lain yang diperuntukkan oleh undang-undang Wilayah.
Pasal 61 Departemen-departemen terkait Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong akan memberikan fasilitasi dan dukungan yang diperlukan kepada Kantor untuk Melindungi Keamanan Nasional Pemerintah Rakyat Pusat di Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong dalam melaksanakan mandatnya sesuai dengan Undang-Undang ini, dan akan menghentikan sebarang tindakan yang menghalangi pelaksanaan mandat tersebut dan membuat mereka yang melakukan perbuatan tersebut bertanggungjawab sesuai dengan undang-undang.
Bab VI Peruntukan Tambahan
Pasal 62 Undang-Undang ini berlaku jika ketentuan undang-undang lokal Daerah Administratif Khusus Hong Kong tidak sesuai dengan Undang-Undang ini.
Pasal 63 Penegak hukum dan otoritas kehakiman dan stafnya yang menangani kasus-kasus mengenai pelanggaran yang membahayakan keamanan nasional berdasarkan Undang-Undang ini, atau pihak penegak hukum dan peradilan dari Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong dan staf mereka yang menangani kasus-kasus lain mengenai pelanggaran yang membahayakan keamanan nasional, hendaklah merahsiakan rahsia Negara, rahsia perdagangan atau maklumat peribadi yang mereka ketahui semasa proses menangani kes tersebut.
Peguam yang berperanan sebagai peguam bela atau wakil undang-undang harus merahsiakan rahsia Negara, rahsia perdagangan atau maklumat peribadi yang dia ketahui dalam praktik undang-undang.
Institusi, organisasi dan individu yang berkaitan yang membantu menangani kes harus merahsiakan segala maklumat yang berkaitan dengan kes tersebut.
Pasal 64 Dalam penerapan Undang-Undang ini di Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong, istilah "penjara jangka panjang", "penjara seumur hidup", "penyitaan harta benda" dan "denda pidana" masing-masing berarti "penjara", " penjara seumur hidup "," penyitaan hasil jenayah "dan" denda "; "Penahanan jangka pendek" harus ditafsirkan, dengan merujuk pada undang-undang yang relevan di Wilayah, sebagai "penjara", "penahanan di pusat penahanan" atau "penahanan di pusat latihan"; "Pembatasan" harus ditafsirkan, dengan merujuk pada undang-undang yang relevan di Wilayah, sebagai "layanan masyarakat" atau "penahanan di sekolah reformasi"; dan "mencabut lesen atau izin usaha" berarti "mencabut pendaftaran atau pengecualian dari pendaftaran, atau mencabut lesen" seperti yang ditentukan dalam undang-undang yang relevan di Wilayah.
Pasal 65 Kekuasaan penafsiran Undang-Undang ini diberikan kepada Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional.
Pasal 66 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Terjemahan Bahasa Inggeris ini berasal dari agensi berita Xinhua. Dalam masa terdekat, versi bahasa Inggeris yang lebih tepat yang diterjemahkan oleh kami akan tersedia di China Laws Portal.