Portal Undang-undang China - CJO

Cari undang-undang China dan dokumen awam rasmi dalam bahasa Inggeris

EnglishArabicChinese (Simplified)DutchFrenchGermanHindiItaliJapaneseKoreanPortugueseRussiaSpanyolSwedishBahasa IbraniIndonesianVietnamThaiTurkiMelayu

Undang-undang Prosedur Jenayah China (2018)

Undang-undang Prosedur Jenayah

Jenis undang-undang Undang-undang

Badan pengeluar Kongres Rakyat Kebangsaan

Tarikh yang memberangsangkan Oktober 26, 2018

Tarikh kuat kuasa Oktober 26, 2018

Status sah Sah

Skop permohonan Nationwide

Topik Prosedur Jenayah

Penyunting Pemerhati CJ

Undang-undang Prosedur Jenayah Republik Rakyat China
(Diadopsi pada Sidang Kedua Kongres Rakyat Nasional Kelima pada 1 Juli 1979; diubah untuk pertama kalinya sesuai dengan Keputusan Mengubah Undang-Undang Prosedur Jenayah Republik Rakyat China yang diadopsi pada Mesyuarat Keempat Rakyat Nasional Kelapan Kongres pada 17 Mac 1996; dipinda untuk kali kedua sesuai dengan Keputusan Mengubah Undang-Undang Prosedur Jenayah Republik Rakyat China yang diadopsi pada Mesyuarat Kelima Kongres Rakyat Nasional ke-11 Republik Rakyat China pada 14 Maret, 2012; dan diubah untuk ketiga kalinya sesuai dengan Keputusan Mengubah Undang-Undang Prosedur Jenayah Republik Rakyat China yang diadopsi pada Mesyuarat Keenam Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat China ke-13 pada 26 Oktober 2018)
Contents [show]
Bahagian Pertama Peruntukan Umum
Bab I Matlamat dan Prinsip Asas
Bab II Bidang Kuasa
Pengeluaran Bab III
Bab IV Pertahanan dan Perwakilan
Bab V Bukti
Bab VI Langkah-langkah Wajib
Bab VII Tindakan Sivil Kebetulan
Bab VIII Tempoh Masa dan Perkhidmatan
Bab IX Peruntukan Lain
Bahagian Kedua Mengajukan Kes, Penyiasatan, dan Permulaan Penuntutan Umum
Bab I Mengemukakan Kes
Bab II Penyiasatan
Bahagian 1 Peruntukan Am
Bahagian 2 Siasatan Suspek Jenayah
Bahagian 3 Menyoal Saksi
Bahagian 4 Pertanyaan dan Pemeriksaan
Bahagian 5 Pencarian
Bahagian 6 Pengambilan dan Penyitaan Bukti Bahan dan Bukti Dokumentari
Seksyen 7 Penilaian Pakar
Bahagian 8 Langkah Penyiasatan Teknikal
Bahagian 9 Perintah yang Dikehendaki
Bahagian 10 Kesimpulan Penyiasatan
Seksyen 11 Penyiasatan Kes Diterima Secara Langsung oleh Jaksa Rakyat
Bab III Permulaan Pendakwaan Awam
Bahagian Tiga Percubaan
Bab I Organisasi Percubaan
Bab II Prosedur Permulaan
Bahagian 1 Kes Pendakwaan Awam
Bahagian 2 Kes Pendakwaan Swasta
Bahagian 3 Prosedur Ringkasan
Bahagian 4 Prosedur yang Dipercepat
Bab III Prosedur Permulaan Kedua
Bab IV Prosedur Peninjauan Hukuman Mati
Bab V Prosedur Pengawasan Percubaan
Bahagian Keempat Pelaksanaan
Bahagian Lima Prosedur Khas
Bab I Prosedur Kes Jenayah yang Dilakukan oleh Kanak-kanak Di Bawah umur
Bab II Prosedur untuk Rekonsiliasi Antara Pihak Yang Berkepentingan dalam Kes Pendakwaan Awam
Bab III Prosedur Percubaan di Absentia
Bab IV Prosedur Merampas Keuntungan Tidak Sah dalam Kes Di Mana Suspek atau Defendan Jenayah Telah Meninggal Dunia atau Meninggal Dunia
Bab V Prosedur Rawatan Perubatan Wajib bagi Orang yang Bermasalah Mental yang Tidak Ditanggung Jenayah
Peruntukan Tambahan
Bahagian Pertama Peruntukan Umum
Bab I Matlamat dan Prinsip Asas
Pasal 1 Undang-undang ini diberlakukan sesuai dengan Konstitusi dan untuk tujuan memastikan penegakan UU Pidana yang benar, menghukum kejahatan, melindungi rakyat, menjaga keamanan Negara dan publik dan menjaga ketertiban sosialis.
Pasal 2 Tujuan Undang-Undang Prosedur Pidana Republik Rakyat China adalah sebagai berikut: untuk memastikan bahwa fakta-fakta kejahatan dapat dipastikan secara tepat dan tepat waktu, bahwa undang-undang tersebut diterapkan dengan benar, bahwa penjahat dihukum dan orang yang tidak bersalah dilindungi dari pendakwaan jenayah, dan bahawa warganegara dididik untuk mematuhi undang-undang dan berjuang dengan bersungguh-sungguh melawan tindakan jenayah, sehingga dapat mempertahankan sistem perundangan sosialis, menghormati dan melindungi hak asasi manusia, melindungi hak-hak peribadi warga negara, hak harta benda, hak demokrasi dan lain-lain hak, dan memastikan kelancaran pembinaan sosialis.
Pasal 3 Organ-organ keamanan publik bertanggung jawab atas penyelidikan, penahanan, pelaksanaan penangkapan dan penyelidikan awal dalam kasus-kasus kriminal. Prokuratori rakyat bertanggung jawab atas kerja-kerja prokuratori, yang membenarkan persetujuan penangkapan, melakukan penyiasatan dan memulakan pendakwaan awam terhadap kes-kes yang diterima secara langsung oleh organ-organ prokuratori. Mahkamah rakyat bertanggungjawab terhadap penghakiman. Kecuali jika ditentukan oleh undang-undang, tidak ada organ, organisasi atau individu lain yang mempunyai kuasa untuk menggunakan kuasa tersebut.
Dalam menjalankan proses jenayah, pengadilan rakyat, penasihat rakyat dan organ keselamatan masyarakat harus mematuhi Undang-Undang dan ketentuan undang-undang lain yang relevan.
Pasal 4 Organisasi keamanan negara harus, sesuai dengan undang-undang, menangani kasus kejahatan yang membahayakan keamanan Negara, melakukan fungsi dan kekuatan yang sama dengan organ keamanan publik.
Pasal 5 Mahkamah rakyat harus menjalankan kekuasaan kehakiman secara independen sesuai dengan undang-undang dan prokuratori rakyat harus menjalankan kekuasaan pengadilan secara independen sesuai dengan hukum, dan mereka bebas dari campur tangan oleh organ administrasi, organisasi publik atau individu.
Pasal 6 Dalam menjalankan proses pidana, pengadilan rakyat, jaksa rakyat dan organ keamanan publik harus bergantung pada massa, mendasarkan diri pada fakta dan mengambil undang-undang sebagai kriteria. Undang-undang ini berlaku sama untuk semua warga negara dan tidak ada hak istimewa apa pun yang diperbolehkan di hadapan undang-undang.
Pasal 7 Dalam melakukan proses pidana, pengadilan rakyat, penasihat rakyat dan organ keamanan publik harus membagi tanggung jawab, mengkoordinasikan upaya mereka dan saling memeriksa untuk memastikan penegakan hukum yang benar dan efektif.
Pasal 8 Kejaksaan rakyat harus, sesuai dengan hukum, melakukan pengawasan hukum atas proses pidana.
Pasal 9 Warganegara dari semua kewarganegaraan berhak menggunakan bahasa lisan dan tulisan asli mereka dalam proses pengadilan. Mahkamah rakyat, pengadilan rakyat dan organ keselamatan awam akan memberikan terjemahan bagi mana-mana pihak kepada prosiding mahkamah yang tidak biasa dengan bahasa lisan atau tulisan yang biasa digunakan di kawasan ini.
Di mana orang-orang dari kerakyatan minoriti tinggal di sebuah komuniti tertumpu atau di mana sejumlah kewarganegaraan tinggal bersama di satu kawasan, persidangan pengadilan harus dilakukan dalam bahasa lisan yang biasa digunakan di daerah itu, dan penghakiman, pemberitahuan dan dokumen lain akan dikeluarkan bahasa bertulis yang biasa digunakan di kawasan tersebut.
Pasal 10 Dalam kasus-kasus yang diadili, pengadilan rakyat harus menerapkan sistem di mana kasus kedua adalah final.
Pasal 11 Kasus di pengadilan rakyat akan didengar di depan umum, kecuali jika ditentukan lain oleh Undang-Undang. Seorang defendan berhak membela diri, dan mahkamah rakyat mempunyai kewajiban untuk menjamin bahawa defendan memperoleh pembelaan.
Pasal 12 Tidak ada orang yang akan dinyatakan bersalah tanpa dihakimi oleh pengadilan rakyat berdasarkan hukum.
Pasal 13 Dalam kasus yang diadili, pengadilan rakyat harus menerapkan sistem penilai orang yang ikut serta dalam persidangan sesuai dengan Undang-Undang.
Pasal 14 Mahkamah orang-orang, prokurator rakyat, dan organ-organ keamanan publik harus melindungi hak pembelaan dan hak-hak litigasi lain yang hak suspek, terdakwa dan peserta lain dalam proses pengadilan berhak.
Peserta dalam prosiding berhak untuk mengajukan tuduhan terhadap hakim, jaksa dan penyiasat yang tindakannya melanggar hak prosedural warganegara mereka atau menghukum orang-orang mereka dengan penghinaan.
Pasal 15 Seorang tersangka kriminal atau terdakwa yang mengaku bersalah secara sukarela, mengakui fakta-fakta pidana yang dituduhnya dan bersedia menerima hukuman dapat diberi hukuman ringan sesuai dengan undang-undang.
Pasal 16 Dalam situasi berikut, tidak ada tanggung jawab pidana yang harus diselidiki; di mana penyiasatan telah dilakukan, kes itu akan diberhentikan, atau pendakwaan tidak akan dimulai, atau penanganan akan dihentikan, atau tidak bersalah dinyatakan:
(1) jika suatu tindakan jelas kecil, tidak menimbulkan bahaya serius, dan oleh itu tidak dianggap sebagai kejahatan;
(2) jika masa pembatasan untuk penuntutan jenayah telah berakhir;
(3) jika pengecualian hukuman jenayah telah diberikan dalam keputusan amnesti khusus;
(4) jika kejahatan itu hanya dapat ditangani setelah keluhan sesuai dengan Undang-Undang Pidana, tetapi tidak ada keluhan atau pengaduan itu ditarik;
(5) jika suspek atau defendan jenayah telah meninggal dunia; atau
(6) jika undang-undang lain memberikan pengecualian dari penyiasatan tanggungjawab jenayah.
Pasal 17 Ketentuan UU berlaku untuk orang asing yang melakukan kejahatan yang tanggung jawab pidana harus diselidiki.
Sekiranya warga asing yang mempunyai keistimewaan dan kekebalan diplomatik melakukan jenayah yang tanggungjawab jenayahnya harus disiasat, kes-kes tersebut harus diselesaikan melalui saluran diplomatik.
Pasal 18 Sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disimpulkan atau disetujui oleh Republik Rakyat China atau berdasarkan prinsip timbal balik, organ-organ kehakiman China dan negara-negara asing dapat meminta bantuan kehakiman satu sama lain dalam urusan pidana.
Bab II Bidang Kuasa
Pasal 19 Penyelidikan dalam kasus-kasus pidana harus dilakukan oleh organ keamanan publik, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang.
Segala kes yang berkaitan dengan pemenjaraan palsu, pemerasan pengakuan dengan penyeksaan, penggeledahan haram atau kejahatan lain yang dilakukan oleh pegawai kehakiman dengan memanfaatkan fungsinya yang melanggar hak warganegara dan merosakkan keadilan kehakiman, yang dijumpai oleh jaksa rakyat dalam pengawasan kehakiman terhadap kegiatan litigasi, dapat dimasukkan ke dalam file untuk disiasat oleh pihak yang berwajib. Sebarang kes lain mengenai jenayah serius yang dilakukan oleh anggota kakitangan pihak berkuasa pemerintah di bawah bidang kuasa pihak berkuasa keselamatan awam dengan memanfaatkan fungsinya, yang memerlukan penerimaan langsung oleh jaksa rakyat, dapat dimasukkan ke dalam file untuk disiasat oleh prokuratori rakyat atas keputusan oleh prokuratori rakyat di atau di atas peringkat wilayah.
Kes pendakwaan swasta dikendalikan secara langsung oleh mahkamah rakyat.
Pasal 20 Mahkamah rakyat primer memiliki bidang kuasa sebagai pengadilan pertama atas kasus-kasus pidana biasa; namun, kes-kes yang berada di bawah bidang kuasa pengadilan rakyat di tingkat yang lebih tinggi seperti yang ditetapkan oleh Undang-undang adalah pengecualian.
Pasal 21 Pengadilan rakyat menengah harus memiliki yurisdiksi sebagai pengadilan pertama atas kasus pidana berikut:
(1) kes yang membahayakan keselamatan Negara atau melibatkan kegiatan pengganas; dan
(2) kes kejahatan yang dapat dihukum penjara seumur hidup atau hukuman mati.
Pasal 22 Mahkamah tinggi harus memiliki yurisdiksi sebagai pengadilan pertama atas kasus-kasus pidana besar yang berkaitan dengan seluruh provinsi (atau wilayah otonomi, atau kota secara langsung di bawah Pemerintah Pusat).
Pasal 23 Mahkamah Agung Rakyat memiliki yurisdiksi sebagai pengadilan pertama atas kasus-kasus pidana besar yang berkaitan dengan seluruh bangsa.
Pasal 24 Bila perlu, pengadilan rakyat di tingkat yang lebih tinggi dapat mengadili kasus-kasus pidana di mana pengadilan rakyat di tingkat yang lebih rendah memiliki bidang kuasa sebagai pengadilan pertama. Di mana pengadilan rakyat di tingkat yang lebih rendah menganggap keadaan suatu kes jenayah pada mulanya besar atau kompleks dan mewajibkan perbicaraan oleh pengadilan rakyat di tingkat yang lebih tinggi, ia dapat meminta agar kes tersebut dipindahkan ke mahkamah rakyat di peringkat lebih tinggi seterusnya untuk percubaan.
Pasal 25 Kasus pidana berada di bawah yurisdiksi pengadilan rakyat di tempat kejahatan itu dilakukan. Sekiranya lebih tepat bagi kes tersebut untuk diadili oleh pengadilan rakyat di tempat terdakwa tinggal, maka mahkamah tersebut mungkin mempunyai bidang kuasa atas kes tersebut.
Pasal 26 Ketika dua atau lebih pengadilan rakyat di tingkat yang sama memiliki bidang kuasa atas suatu kasus, maka akan diadili oleh pengadilan rakyat yang pertama kali menerimanya. Sekiranya perlu, kes itu dapat dipindahkan untuk diadili ke mahkamah orang di tempat utama kejahatan itu dilakukan.
Pasal 27 Pengadilan rakyat di tingkat yang lebih tinggi dapat memerintahkan pengadilan rakyat di tingkat yang lebih rendah untuk mengadili kasus di mana wilayah hukumnya tidak jelas dan juga dapat memerintahkan pengadilan rakyat di tingkat yang lebih rendah untuk memindahkan kes tersebut ke pengadilan orang lain untuk diadili.
Pasal 28 Yurisdiksi atas kasus-kasus di pengadilan orang khusus ditetapkan secara terpisah.
Pengeluaran Bab III
Pasal 29 Dalam salah satu situasi berikut ini, seorang anggota badan kehakiman, jaksa atau penyidik ​​harus menarik diri secara sukarela, dan pihak-pihak dalam kasus ini dan perwakilan hukum mereka berhak menuntut penarikannya:
(1) di mana dia adalah pihak atau saudara dekat pihak yang berkepentingan;
(2) apabila dia atau saudara terdekatnya mempunyai kepentingan dalam kes itu;
(3) di mana dia telah berkhidmat sebagai saksi, saksi pakar, pembela atau perwakilan litigasi dalam kes saat ini; atau
(4) di mana dia memiliki hubungan lain dengan pihak yang dapat mempengaruhi penanganan kes itu.
Pasal 30 Hakim, jaksa atau penyidik ​​tidak akan menerima undangan untuk makan malam atau hadiah dari pihak-pihak dalam suatu kasus atau orang-orang yang dipercayakan oleh pihak-pihak dan tidak melanggar peraturan bertemu dengan pihak-pihak dalam suatu kes atau orang-orang yang dipercayakan oleh para pihak.
Mana-mana hakim, penaja atau penyiasat yang melanggar ketentuan dalam perenggan sebelumnya harus disiasat atas tanggungjawab hukum. Para pihak dalam kes dan wakil sah mereka berhak meminta dia menarik diri.
Pasal 31 Penarikan hakim, jaksa dan penyidik ​​ditentukan masing-masing oleh presiden pengadilan, kepala jaksa, dan kepala organ keamanan publik; penarikan jawatan presiden mahkamah ditentukan oleh jawatankuasa kehakiman mahkamah; dan penarikan diri ketua perunding atau ketua organ keselamatan awam ditentukan oleh jawatankuasa perundangan penasihat rakyat pada tahap yang sesuai.
Penyiasat tidak boleh menangguhkan penyiasatan kes sebelum keputusan dibuat mengenai penarikan diri.
Apabila keputusan telah dibuat untuk menolak permohonan penarikan diri, pihak atau wakilnya yang sah dapat mengajukan permohonan pertimbangan ulang sekali.
Pasal 32 Ketentuan penarikan yang diatur dalam Bab ini berlaku sama untuk pegawai pengadilan, juru bahasa dan saksi ahli.
Pembela atau perwakilan litigasi suatu kasus dapat meminta penarikan atau mengajukan permohonan pertimbangan semula berdasarkan ketentuan dalam Bab ini.
Bab IV Pertahanan dan Perwakilan
Pasal 33 Selain menggunakan hak untuk membela dirinya, seorang tersangka kriminal atau terdakwa dapat mempercayakan satu atau dua orang sebagai pembela. Orang-orang berikut boleh diberi kepercayaan sebagai pembela:
(1) peguam;
(2) orang yang disyorkan oleh organisasi awam atau unit tempat suspek penjahat atau terdakwa berada; dan
(3) penjaga atau saudara dan rakan suspek jenayah atau terdakwa.
Orang yang berada di bawah hukuman jenayah atau kebebasan peribadinya dilucutkan atau dibatasi menurut undang-undang tidak boleh berfungsi sebagai pembela.
Sesiapa yang diberhentikan dari pejabat awam atau telah dibatalkan sijil pengamalannya untuk peguam atau notaris tidak boleh berfungsi sebagai pembela, kecuali dia adalah penjaga atau saudara terdekat suspek jenayah atau terdakwa.
Pasal 34 Seorang tersangka kriminal berhak mempercayakan pembela setelah dia diinterogasi untuk pertama kalinya oleh organ penyiasat atau pada tanggal di mana langkah-langkah kompulsif diambil, asalkan selama penyelidikan, tersangka kriminal hanya dapat mempercayakan peguam sebagai pembela. Defendan kes berhak untuk mempercayakan pembela pada bila-bila masa.
Organ penyiasat hendaklah, semasa siasatan pertama terhadap suspek jenayah atau pengenaan tindakan wajib, memberitahu suspek jenayah mengenai haknya untuk mempercayakan pembela. Seorang pengacara harus, dalam waktu tiga hari setelah menerima bahan-bahan kes yang dipindahkan untuk pemeriksaan sebelum pendakwaan, memberitahu suspek penjenayah mengenai haknya untuk mempercayakan pembela. Mahkamah rakyat hendaklah, dalam waktu tiga hari setelah penerimaan kes, memberitahu defendan mengenai haknya untuk mempercayakan pembela. Sekiranya suspek atau defendan jenayah meminta kepercayaan pembela semasa penahanannya, mahkamah rakyat, penasihat rakyat dan organ keselamatan awam yang berkenaan harus menyampaikan permintaan tersebut tepat pada waktunya.
Seorang suspek jenayah atau defendan yang ditahan mungkin mempunyai penjaga atau saudara terdekatnya untuk mempercayakan seorang pembela bagi pihaknya.
Seorang pembela, setelah menerima amanah oleh suspek atau defendan jenayah, harus memberitahu organ yang menangani kes tersebut tepat pada waktunya
Pasal 35 Seorang tersangka atau terdakwa kriminal yang tidak mempercayakan pembela karena kesulitan keuangan atau alasan lain, tersangka kriminal atau terdakwa sendiri atau saudara dekatnya dapat mengajukan permohonan kepada agen bantuan hukum yang dapat menunjuk pengacara sebagai pembela di mana permohonan itu memenuhi syarat untuk perkhidmatan bantuan undang-undang.
Berkenaan dengan suspek atau defendan jenayah yang cacat penglihatan, pendengaran atau pertuturan, atau orang yang cacat mental yang belum sepenuhnya kehilangan semua kemampuan untuk mengenali atau mengawal tingkah lakunya sendiri, jika orang tersebut tidak mempercayakan orang lain untuk menjadi pembela, pengadilan rakyat, penasihat rakyat dan organ keselamatan awam yang berkenaan hendaklah memberitahu agensi bantuan undang-undang untuk menetapkan peguam sebagai pembela.
Sekiranya suspek atau defendan jenayah yang melakukan kejahatan yang boleh dihukum penjara seumur hidup atau hukuman mati tidak mempercayakan pembela, pengadilan rakyat, penasihat rakyat dan organ keselamatan awam yang berkenaan harus memberitahu agensi bantuan undang-undang untuk menunjuk peguam sebagai pembelanya. .
Pasal 36 Badan bantuan hukum mungkin memiliki pengacara tugas yang ditempatkan di tempat-tempat seperti pengadilan orang atau rumah tahanan. Bagi suspek atau defendan jenayah yang tidak mempercayakan pembela, atau agensi bantuan undang-undang menetapkan peguam untuk membela mereka, peguam tugas tersebut harus memberi bantuan undang-undang kepada suspek atau defendan jenayah seperti nasihat undang-undang, cadangan pemilihan prosedur, permohonan perubahan langkah-langkah wajib , dan menawarkan pendapat mengenai pengendalian kes, dll.
Mana-mana mahkamah orang, penasihat orang atau rumah tahanan harus memberitahu suspek atau defendan jenayah mengenai haknya untuk bertemu dengan peguam yang bertugas dan memudahkan pelantikan tersebut.
Pasal 37 Tanggung jawab seorang pembela adalah mengemukakan, sesuai dengan fakta dan hukum, bahan dan pendapat yang membuktikan bahwa tersangka atau terdakwa kriminal tidak bersalah atau kejahatan yang terlibat adalah kesalahan kecil, atau tersangka atau terdakwa kriminal memenuhi syarat untuk hukuman yang dikurangkan atau pengecualian dari tanggungjawab jenayah, untuk melindungi hak litigasi dan hak dan kepentingan sah lain dari suspek atau defendan jenayah.
Pasal 38 Selama periode penyidikan, seorang pengacara pembela dapat memberikan bantuan hukum kepada tersangka kriminal, mengajukan petisi dan tuduhan atas nama tersangka, mengajukan permohonan untuk mengubah langkah-langkah wajib, mengetahui dari organ penyidik ​​kesalahan yang merupakan tersangka penjahat disabitkan dan maklumat yang berkaitan dengan kes itu, dan memberikan pendapatnya.
Pasal 39 Pengacara pembela mungkin mengadakan pertemuan dan korespondensi dengan tersangka atau terdakwa kriminal yang sedang ditahan. Pembela lain, tertakluk kepada kebenaran mahkamah orang ramai dan penasihat orang lain, mungkin juga bertemu dan berhubungan dengan suspek jenayah atau defendan yang berada dalam tahanan.
Apabila peguam bela meminta pertemuan dengan suspek kriminal atau terdakwa yang ditahan berdasarkan kekuatan perakuan pengacara, dan dokumen perakuan dan surat kebenaran yang dikeluarkan oleh firma guamannya, atau dokumen bantuan undang-undang rasmi, penahanan rumah yang berkenaan hendaklah mengatur pertemuan tepat pada masanya, tidak lebih dari 48 jam setelah menerima permintaan.
Selama tempoh penyiasatan atas jenayah yang membahayakan keselamatan Negara, yang melibatkan kegiatan pengganas atau melibatkan sejumlah besar rasuah, peguam bela harus mendapatkan persetujuan organ penyiasat sebelum mereka bertemu dengan suspek penjenayah. Organ penyiasat harus memberitahu pihak tahanan maklumat mengenai kes-kes yang disebutkan sebelumnya.
Seorang peguam bela berhak untuk menanyakan kes itu dan memberikan nasihat undang-undang semasa pertemuan dengan suspek jenayah atau terdakwa yang ditahan dan boleh, dari tarikh kes dipindahkan untuk pemeriksaan sebelum pendakwaan, mengesahkan bukti yang relevan dengan suspek jenayah atau defendan. Pertemuan antara peguam bela dan suspek atau defendan penjenayah tidak boleh dipantau.
Berkenaan dengan keadaan di mana pengacara pembela bertemu dan berhubungan dengan tersangka kriminal atau terdakwa yang berada di bawah pengawasan kediaman, ketentuan Perenggan 1, 3 dan 4 dari Artikel ini akan berlaku.
Pasal 40 Seorang pengacara pembela dapat, mulai dari tanggal di mana jaksa pengadilan yang bersangkutan mulai memeriksa kasus untuk penuntutan, perundingan, kutipan dan pembuatan kembali materi file kasus. Pembela lain, dengan izin pengadilan rakyat atau mahkamah rakyat, juga boleh berunding, memetik dan menghasilkan semula bahan-bahan yang disebutkan di atas.
Pasal 41 Jika seorang pembela berpendapat bahwa organ keamanan publik atau jaksa penuntut yang terkait gagal menyerahkan bukti tertentu yang dikumpulkan selama periode penyelidikan atau periode untuk diperiksa sebelum dituntut sementara bukti tersebut dapat membuktikan bahwa tersangka atau terdakwa kriminal tidak bersalah atau melakukan kejahatan. yang terlibat adalah kesalahan kecil, pembela berhak untuk mengajukan permohonan kepada pengacara rakyat atau mahkamah rakyat yang berkenaan untuk mendapatkan bukti tersebut.
Pasal 42 Di mana seorang pembela mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa tersangka kriminal yang bersangkutan tidak berada di lokasi kejahatan, belum mencapai usia untuk menanggung tanggung jawab pidana, atau merupakan orang yang cacat mental yang tidak diharuskan oleh undang-undang untuk menganggap penjahat liabiliti, pembela harus memberitahu organ awam yang berkenaan dan pihak yang berwajib mengenai bukti tersebut tepat pada masanya.
Pasal 43 Pengacara pembelaan dapat, dengan persetujuan saksi atau entitas lain dan individu yang bersangkutan, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kasus saat ini dari mereka, dan juga dapat berlaku kepada pengadilan rakyat atau pengadilan rakyat untuk pengumpulan dan pengumpulan bukti, atau meminta mahkamah rakyat untuk memberitahu para saksi untuk hadir di mahkamah dan memberi keterangan.
Dengan kebenaran pengacara rakyat atau mahkamah rakyat dan dengan persetujuan mangsa, saudara terdekatnya atau saksi yang diberikan oleh mangsa, peguam bela boleh mengumpulkan maklumat berkaitan dengan kes semasa dari mereka.
Pasal 44 Tidak ada pengacara pembela atau orang lain yang dapat menolong seorang tersangka atau terdakwa kriminal menyembunyikan, memusnahkan atau membuat bukti atau berkolusi dengan suspek kriminal atau terdakwa untuk membuat pengakuan, atau mengintimidasi atau mendorong saksi untuk memberikan keterangan palsu atau melakukan tindakan lain yang mengganggu prosiding organ kehakiman.
Segala pelanggaran perenggan sebelumnya akan dikenakan tanggung jawab hukum sesuai dengan undang-undang. Segala tuduhan jenayah yang dilakukan oleh pembela dalam hal ini harus ditangani oleh organ penyiasat selain organ penyiasat yang menangani kes yang dilakukan oleh pembela. Sekiranya pembela adalah peguam, firma undang-undang di mana pembela bekerja atau persatuan peguam yang menjadi anggota pembela hendaklah diberitahu mengenai maklumat yang relevan tepat pada masanya.
Pasal 45 Selama persidangan, terdakwa dapat menolak agar pembela terus membela dirinya dan dapat mempercayakan pembelaannya kepada pembela lain.
Pasal 46 Seorang korban dalam kasus penuntutan umum, perwakilan hukumnya atau kerabat dekatnya, dan pihak dalam tindakan sipil yang tidak disengaja dan perwakilan hukumnya, dari tanggal di mana kasus tersebut dipindahkan untuk diperiksa sebelum diadili, mempunyai hak untuk mempercayakan wakil litigasi. Seorang pendakwa swasta dalam kes pendakwaan swasta dan wakil perundangannya, dan pihak dalam tindakan sivil yang tidak disengajakan dan wakil perundangannya berhak mempercayakan perwakilan litigasi kapan saja.
Jaksa rakyat harus, dalam waktu tiga hari dari tarikh penerimaan rekod fail kes yang dipindahkan untuk pemeriksaan sebelum pendakwaan, memberitahu mangsa dan wakil sahnya atau saudara terdekat dan pihak dalam tindakan sivil yang tidak disengajakan dan undang-undangnya wakil bahawa mereka mempunyai hak untuk mempercayakan wakil litigasi. Mahkamah rakyat harus, dalam waktu tiga hari dari tarikh penerimaan kes pendakwaan swasta, memberitahu pendakwa swasta dan wakil sahnya dan pihaknya dalam tindakan sivil yang tidak disengajakan dan wakil perundangannya bahawa mereka memiliki hak untuk mempercayakan wakil litigasi.
Pasal 47 Berkenaan dengan mempercayakan perwakilan litigasi, ketentuan-ketentuan Pasal 33 Undang-Undang harus diterapkan mutatis mutandis.
Pasal 48 Pengacara pembelaan berhak untuk merahsiakan informasi tentang klien mereka yang sampai pada pengetahuan mereka selama praktik mereka, dengan syarat mereka harus memberitahu organ kehakiman tepat waktu mengenai informasi yang sampai pada pengetahuan mereka selama praktik mereka, menunjukkan bahwa mereka pelanggan atau orang lain akan melakukan atau melakukan jenayah yang membahayakan keselamatan Negara atau keselamatan awam atau kejahatan yang mengancam keselamatan diri orang lain.
Pasal 49 Seorang pembela atau perwakilan litigasi berhak untuk mengajukan petisi atau tuduhan kepada kejaksaan rakyat pada tingkat yang sama atau yang lebih tinggi berikutnya jika dia berpendapat bahwa organ keamanan publik yang relevan, prokuratori rakyat, mahkamah orang atau kakitangannya telah menghalang pelaksanaan hak undang-undang. Jaksa orang tersebut harus memeriksa petisyen atau tuduhan tepat pada waktunya, dan memberitahu organ-organ yang relevan untuk membuat pembetulan jika kesahihan petisyen atau tuduhan tersebut disahkan.
Bab V Bukti
Pasal 50 Semua bahan yang membuktikan fakta suatu kasus harus menjadi bukti.
Bukti merangkumi:
(1) bukti fizikal;
(2) bukti dokumentari;
(3) keterangan saksi;
(4) penyataan mangsa;
(5) pernyataan dan pengecualian suspek atau defendan jenayah;
(6) pendapat pakar;
(7) rekod penyiasatan, pemeriksaan, pengenalan dan eksperimen tempat kejadian; dan
(8) bahan audio-visual, dan data elektronik.
Keaslian bukti hendaklah disahkan sebelum dapat diterima sebagai asas untuk membuat keputusan mengenai keputusan.
Pasal 51 Untuk kasus-kasus penuntutan umum, para jaksa harus menanggung beban bukti untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, sedangkan untuk kasus-kasus penuntutan pribadi, jaksa penuntut swasta harus menanggung beban bukti untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.
Pasal 52 Hakim, personel prokuratorial dan penyidik ​​harus mematuhi prosedur hukum ketika mengumpulkan dan mendapatkan bukti yang dapat membuktikan apakah tersangka atau terdakwa kriminal bersalah atau tidak bersalah, atau apakah kasus-kasus tersebut melibatkan kesalahan kriminal yang serius atau tidak. Mereka dilarang keras memeras pengakuan dengan penyeksaan, mengumpulkan bukti melalui ancaman, godaan, penipuan atau cara lain yang menyalahi undang-undang, atau memaksa sesiapa sahaja untuk memberikan bukti yang membuktikan kesalahannya sendiri. Mereka harus memastikan bahawa semua warga negara yang terlibat dalam suatu kes atau yang mempunyai informasi mengenai keadaan suatu kes dapat memberikan semua bukti yang ada secara objektif dan, kecuali dalam keadaan khusus, dapat meminta warga negara tersebut untuk memberikan bantuan dalam penyelidikan.
Pasal 53 Permintaan organ keamanan publik untuk persetujuan penangkapan, surat penuntutan Kejaksaan Rakyat dan keputusan tertulis Mahkamah Rakyat harus setia pada fakta. Tanggungjawab sesiapa yang sengaja menyembunyikan fakta hendaklah disiasat.
Pasal 54 Pengadilan rakyat, penasihat rakyat dan organ keamanan publik memiliki wewenang untuk mengumpulkan atau memperoleh bukti dari entitas dan individu yang bersangkutan. Entiti dan individu yang berkenaan hendaklah memberikan bukti yang benar.
Bukti fizikal, bukti dokumentari, bahan audio-visual, data elektronik dan bukti lain yang dikumpulkan oleh organ pentadbiran semasa penguatkuasaan undang-undang pentadbiran dan penyiasatan dan pengendalian kes boleh digunakan sebagai bukti dalam kes jenayah.
Bukti yang melibatkan rahsia Negara, rahsia perdagangan atau privasi peribadi hendaklah dirahsiakan.
Sesiapa sahaja yang memalsukan, menyembunyikan atau memusnahkan bukti, tanpa mengira sisi mana kes dia, mesti disiasat di bawah undang-undang.
Pasal 55 Semua kasus akan dihakimi sesuai dengan prinsip-prinsip yang menekankan pada bukti, penyelidikan dan penelitian, sementara kepercayaan tidak akan mudah diberikan kepada pernyataan lisan. Seorang defendan tidak boleh didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman jenayah sekiranya tidak ada bukti selain pernyataannya sendiri. Sebaliknya, terdakwa boleh didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman jenayah walaupun tanpa pernyataannya sendiri, asalkan ada bukti yang mencukupi dan konkrit.
Bukti dianggap mencukupi dan konkrit sekiranya syarat berikut dipenuhi:
(1) ada bukti untuk setiap fakta yang menjadi dasar untuk sabitan dan hukuman;
(2) kesahihan bukti yang digunakan untuk memutuskan kes semuanya telah disahkan sesuai dengan prosedur undang-undang; dan
(3) berdasarkan penilaian komprehensif dari semua bukti untuk kes tersebut, fakta yang telah dipastikan telah terbukti tanpa keraguan yang wajar.
Pasal 56 Pengakuan yang diperas dari tersangka atau terdakwa kriminal dengan cara yang tidak sah seperti penyiksaan, keterangan saksi dan pernyataan korban yang dikumpulkan dengan cara kekerasan, ancaman atau cara lain yang tidak sah akan dikecualikan. Bukti fizikal atau bukti dokumentari yang tidak dikumpulkan mengikut prosedur berkanun dan oleh itu berkemungkinan merosakkan keadilan kehakiman secara material akan dikenakan pembetulan atau penjelasan yang munasabah, dan akan dikecualikan jika pembetulan atau penjelasan yang munasabah tidak dibuat.
Bukti yang akan dikecualikan seperti yang ditemukan selama penyiasatan, pemeriksaan sebelum pendakwaan dan persidangan akan dikecualikan sesuai dengan undang-undang, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat pendapat pendakwaan, keputusan pendakwaan dan penghakiman.
Pasal 57 Jika seorang jaksa memperoleh laporan, tuduhan atau pemberitahuan mengenai keadaan apa pun yang melibatkan pengumpulan bukti oleh penyiasat secara tidak sah, atau mengetahui bahwa setiap penyidik ​​terlibat dalam tindakan tersebut, maka prokuratori rakyat harus melakukan penyelidikan dan verifikasi. Sekiranya ada kejahatan yang dilakukan, orang-orang yang bersangkutan akan dikenakan tanggung jawab jenayah sesuai dengan undang-undang.
Pasal 58 Selama sidang pengadilan, di mana seorang hakim berpendapat bahwa bukti-bukti mungkin telah dikumpulkan dengan cara yang tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 56 di sini, penyelidikan pengadilan akan diluncurkan mengenai legalitas sarana pengumpulan bukti.
Pihak yang bersangkutan, pembela dan perwakilan litigasi berhak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan orang yang terkait untuk mengecualikan bukti yang dikumpulkan dengan cara yang tidak sah sesuai dengan undang-undang. Mereka yang memohon untuk mengecualikan bukti yang dikumpulkan dengan cara yang tidak sah hendaklah memberikan petunjuk atau bahan yang relevan.
Pasal 59 Kejaksaan rakyat harus menanggung beban bukti legalitas sarana pengumpulan bukti selama penyelidikan pengadilannya.
Sekiranya tidak ada bukti bukti untuk legalitas sarana pengumpulan bukti, pihak berwajib dapat meminta pengadilan rakyat yang bersangkutan untuk memberitahu penyiasat yang relevan atau personel lain untuk hadir di ruang pengadilan untuk membuat penjelasan. Mahkamah rakyat boleh, mengikut budi bicaranya sendiri, memberitahu penyiasat yang relevan atau kakitangan lain untuk hadir di hadapan mahkamah untuk memberikan penjelasan. Penyiasat yang berkaitan atau pegawai lain juga dapat mengambil inisiatif untuk meminta penampilan di ruang pengadilan untuk mendapatkan penjelasan. Pegawai yang berkaitan juga akan hadir di hadapan mahkamah jika diberitahu oleh mahkamah orang.
Pasal 60 Bukti akan dikecualikan jika penyelidikan pengadilan telah mengkonfirmasi atau tidak dapat mengesampingkan bahwa ada keadaan mengumpulkan bukti dengan cara yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 di sini.
Pasal 61 Kesaksian seorang saksi harus diakui sebagai dasar untuk membuat keputusan atas putusan hanya setelah saksi diinterogasi dan diperiksa silang di ruang pengadilan oleh kedua belah pihak, yaitu, jaksa penuntut umum dan korban, juga sebagai defendan dan pembela. Sekiranya mahkamah mendapati melalui penyiasatan bahawa seorang saksi dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau menyembunyikan bukti jenayah, pihaknya akan menangani perkara itu sesuai dengan undang-undang.
Pasal 62 Semua orang yang memiliki informasi tentang suatu kasus harus berkewajiban untuk bersaksi.
Orang cacat dari segi fizikal atau mental atau kanak-kanak yang tidak dapat membezakan yang betul dari yang salah atau tidak dapat menyatakan diri dengan betul tidak akan layak menjadi saksi.
Pasal 63 Pengadilan rakyat, jaksa rakyat dan organ keamanan publik harus menjamin keselamatan saksi dan kerabat dekatnya.
Sesiapa yang mengintimidasi, mengaibkan, memukul atau membalas dendam terhadap saksi atau saudara terdekatnya, jika perbuatannya merupakan jenayah, hendaklah disiasat atas tanggungjawab jenayah menurut undang-undang; di mana kes ini tidak cukup serius untuk hukuman jenayah, dia harus dihukum karena melanggar keamanan publik sesuai dengan undang-undang.
Pasal 64 Berkenaan dengan kejahatan yang membahayakan keamanan Negara, yang melibatkan kegiatan pengganas, kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dalam bentuk sindiket jenayah, kejahatan yang berkaitan dengan narkoba dan sejenisnya, jika keselamatan pribadi saksi, ahli atau korban atau saudara dekat mereka diancam kerana kesaksian mereka dalam tuntutan mahkamah, mahkamah orang-orang, jaksa rakyat dan organ keselamatan awam harus menggunakan satu atau lebih langkah perlindungan berikut:
(1) merahsiakan nama, alamat, majikan dan maklumat peribadi lain dari orang-orang di atas;
(2) mengambil langkah-langkah untuk mengelakkan penampilan sebenar atau suara sebenar mereka yang hadir di ruang sidang untuk keterangan;
(3) melarang orang tertentu untuk bersentuhan dengan saksi, pakar, mangsa dan saudara terdekat;
(4) mengambil langkah-langkah khas untuk melindungi keselamatan diri dan kediaman orang-orang yang disebutkan di atas; dan / atau
(5) langkah perlindungan lain yang diperlukan.
Seorang saksi, pakar atau mangsa yang berpendapat bahawa keselamatan peribadinya atau keselamatan peribadi saudara dekatnya berada dalam bahaya kerana keterangannya dalam tuntutan undang-undang boleh memohon perlindungan dengan pengadilan orang, pengadilan orang atau organ keselamatan awam.
Entiti dan individu yang relevan harus memberikan kerjasama ketika pengadilan orang, penasihat orang atau organ keselamatan awam mengambil langkah-langkah perlindungan menurut undang-undang.
Pasal 65 Seorang saksi berhak untuk memperbolehkan kewajibannya memberikan keterangan dalam hal biaya transportasi, akomodasi dan katering yang ditanggung olehnya. Elaun yang diberikan kepada saksi kerana memberi keterangan hendaklah dimasukkan ke dalam perbelanjaan perniagaan organ kehakiman dan dijamin oleh kewangan awam pemerintah rakyat pada tahap yang sama.
Sekiranya saksi adalah pekerja entiti, entiti tidak boleh memotong gaji, bonus dan faedah lain secara langsung atau dalam bentuk penyamaran.
Bab VI Langkah-langkah Wajib
Pasal 66 Pengadilan rakyat, jaksa rakyat dan organ keamanan publik dapat, sesuai dengan keadaan suatu kasus, mengeluarkan surat perintah untuk memaksa penampilan tersangka atau terdakwa kriminal, memerintahkan dia dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu perbicaraan atau menjatuhkannya. / dia untuk pengawasan kediaman.
Pasal 67 Pengadilan rakyat, jaksa rakyat dan organ keamanan publik dapat mengizinkan seorang tersangka atau terdakwa kriminal dengan salah satu syarat berikut dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu persidangan:
(1) suspek atau terdakwa kriminal melakukan kejahatan yang dapat dihukum oleh pengawasan publik, penahanan jenayah atau hukuman tambahan yang dijatuhkan secara terpisah;
(2) tersangka atau terdakwa kriminal melakukan kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman penjara tetap atau hukuman yang lebih berat, tetapi tidak akan menimbulkan ancaman bagi masyarakat jika dia dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu persidangan;
(3) jika tersangka atau terdakwa kriminal menderita penyakit serius dan tidak dapat mengurus dirinya sendiri, atau adalah wanita yang sedang hamil atau menyusui, maka tidak akan menimbulkan ancaman kepada masyarakat jika dia dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu perbicaraan; atau
(4) masa penahanan suspek atau terdakwa kriminal telah berakhir tetapi kasusnya belum diselesaikan, dan oleh karena itu suspek atau terdakwa kriminal perlu dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu persidangan.
Pembebasan dengan jaminan sementara perbicaraan akan dilaksanakan oleh organ keselamatan awam.
Pasal 68 Di mana pengadilan rakyat, jaksa rakyat atau organ keamanan publik memutuskan untuk mengizinkan seorang tersangka atau terdakwa kriminal dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu persidangan, mereka akan memerintahkan tersangka atau terdakwa kriminal untuk memberikan penjamin atau membayar jaminan.
Pasal 69 Penjamin haruslah orang yang memenuhi syarat berikut:
(1) tidak terlibat dalam kes semasa;
(2) untuk dapat melaksanakan tugas penjamin;
(3) berhak atas hak politik dan tidak dikenakan sekatan kebebasan peribadi; dan
(4) memiliki pendapatan tetap dan tetap.
Pasal 70 Penjamin melakukan kewajiban berikut:
(1) untuk memastikan bahwa orang di bawah jaminannya mematuhi ketentuan Pasal 71 di sini; dan
(2) melaporkan secara tepat waktu kepada organ pelaksana jika mengetahui bahwa orang yang di bawah jaminannya mungkin melakukan atau telah melakukan tindakan yang melanggar Pasal 71 di sini.
Sekiranya penjamin gagal melaksanakan kewajiban di atas ketika orang di bawah jaminannya telah melakukan tindakan yang melanggar Artikel 71 di sini, dia akan didenda; dan penjamin akan dikenakan tanggungjawab jenayah sesuai dengan undang-undang jika perbuatannya merupakan kesalahan jenayah.
Pasal 71 Seorang tersangka atau terdakwa kriminal yang dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu persidangan harus mematuhi ketentuan berikut:
(1) tidak meninggalkan kota atau daerah tempat dia tinggal tanpa izin organ pelaksana;
(2) untuk melaporkan perubahan alamat, majikan dan maklumat hubungan kepada organ pelaksana dalam waktu 24 jam dari perubahan tersebut;
(3) untuk hadir di pengadilan tepat waktu ketika dipanggil;
(4) tidak mengganggu, dalam bentuk apa pun, dengan saksi yang memberi keterangan; dan
(5) tidak memusnahkan atau memalsukan bukti atau berkomplot dengan orang lain untuk membuat pengakuan.
Mahkamah rakyat, penasihat orang dan organ keselamatan awam, bergantung pada keadaan suatu kes, memerintahkan suspek atau defendan penjenayah yang telah dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu perbicaraan mematuhi satu atau lebih peruntukan berikut:
(1) tidak memasuki tempat-tempat tertentu;
(2) tidak bertemu atau berhubungan dengan orang tertentu;
(3) tidak melakukan aktiviti tertentu; dan / atau
(4) menyerahkan pasport dan dokumen perjalanannya yang lain, dan lesen memandu kepada organ pelaksana untuk disimpan.
Apabila suspek atau terdakwa kriminal yang telah dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu perbicaraan melanggar ketentuan dari dua perenggan sebelumnya, sebagian atau seluruh jaminan yang dibayar akan dilucutkan, dan bergantung pada keadaan tertentu, tersangka atau terdakwa kriminal akan diperintahkan untuk menulis pengakuan bertaubat, membayar jaminan semula atau memberikan penjamin, atau diletakkan di bawah pengawasan kediaman atau ditangkap.
Sekiranya tersangka atau terdakwa kriminal melanggar ketentuan terkait pembebasan dengan jaminan sementara menunggu persidangan, dia dapat ditahan sebelum ditangkap sesuai dengan ketentuan yang relevan.
Pasal 72 Organ yang memutuskan pembebasan dengan jaminan sementara menunggu persidangan harus memutuskan jumlah jaminan setelah mempertimbangkan sepenuhnya kebutuhan untuk memastikan proses normal kegiatan hukum, bahaya bagi masyarakat orang yang dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu persidangan, sifat dan keadaan kes, keparahan kemungkinan hukuman, keadaan kewangan orang yang akan dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu perbicaraan, dan faktor-faktor lain.
Orang yang memberikan jaminan akan membayar wang tersebut ke akaun khas di bank yang ditentukan oleh organ pelaksanaan.
Pasal 73 Jika tersangka atau terdakwa kriminal tidak melanggar ketentuan Pasal 71 di sini selama periode ketika dia dibebaskan dengan jaminan, dia harus mengumpulkan obligasi yang dikembalikan dari bank yang bersangkutan setelah berakhirnya masa jaminan dengan menunjukkan pemberitahuan mengenai penghentian pembebasan dengan jaminan sementara menunggu perbicaraan atau instrumen undang-undang lain yang berkaitan.
Pasal 74 Pengadilan rakyat, jaksa rakyat dan organ keamanan publik dapat menempatkan di bawah pengawasan kediaman seorang tersangka atau terdakwa kriminal yang memenuhi syarat penangkapan dan berada dalam salah satu keadaan berikut:
(1) dia sakit parah dan tidak dapat mengurus dirinya sendiri;
(2) dia sedang hamil atau menyusui;
(3) dia adalah satu-satunya orang yang menyokong seseorang yang tidak dapat merawatnya;
(4) pengawasan kediaman lebih sesuai dengan mempertimbangkan keadaan khusus dari kes tersebut atau perlunya pengendalian kes; atau
(5) kasusnya belum diselesaikan setelah habis masa penahanan, dan oleh itu pengawasan kediaman diperlukan.
Sekiranya suspek atau terdakwa kriminal memenuhi syarat untuk dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu perbicaraan, tetapi tidak dapat memberikan penjamin atau membayar jaminan, dia dapat ditempatkan di bawah pengawasan kediaman.
Pengawasan kediaman hendaklah dilakukan oleh organ keselamatan awam.
Pasal 75 Pengawasan tempat tinggal dilaksanakan di tempat tinggal tersangka atau terdakwa kriminal atau di tempat kediaman yang ditentukan jika dia tidak memiliki tempat tinggal tetap. Di mana, untuk jenayah yang disyaki membahayakan keselamatan Negara, jenayah yang melibatkan kegiatan pengganas dan jenayah yang melibatkan sejumlah besar rasuah, jika pengawasan kediaman di tempat tinggal suspek atau defendan jenayah dapat menghalangi penyiasatan, pengawasan kediaman dapat, setelah disetujui oleh penasihat orang atau organ keselamatan awam di tingkat yang lebih tinggi berikutnya, ditegakkan di tempat kediaman yang ditentukan, dengan syarat pengawasan kediaman tidak ditegakkan di rumah tahanan atau tempat khusus untuk penyiasatan kes.
Sekiranya suspek atau terdakwa kriminal ditempatkan di bawah pengawasan kediaman di tempat kediaman yang ditentukan, keluarganya harus diberitahu tentang informasi yang terkait dengannya dalam waktu 24 jam setelah pengawasan kediaman dilaksanakan, kecuali pemberitahuan tidak dapat diproses.
Jika suspek dan terdakwa yang berada di bawah pengawasan kediaman mempercayakan para pembela, Pasal 34 Undang-Undang berlaku.
Orang-orang yang berwajib harus melakukan pengawasan terhadap keabsahan keputusan dan pelaksanaan pengawasan kediaman di tempat kediaman yang ditentukan.
Pasal 76 Jangka waktu pengawasan kediaman di tempat kediaman yang ditentukan akan dikurangkan dari jangka waktu hukuman. Bagi penjenayah yang dijatuhkan hukuman pengawasan awam, setiap hari pengawasan kediaman akan dikira sebagai satu hari hukuman; bagi penjenayah yang dijatuhkan hukuman tahanan jenayah atau penjara tetap, dua hari pengawasan kediaman akan dikira sebagai satu hari hukuman.
Pasal 77 Seorang tersangka atau terdakwa kriminal di bawah pengawasan kediaman harus mematuhi ketentuan berikut:
(1) tidak meninggalkan tempat tinggal atau tempat kediaman di bawah pengawasan kediaman tanpa izin organ pelaksana;
(2) tidak bertemu atau berhubungan dengan mana-mana pihak tanpa izin organ pelaksana;
(3) untuk hadir di pengadilan tepat waktu ketika dipanggil;
(4) tidak mengganggu, dalam bentuk apa pun, dengan keterangan saksi;
(5) tidak memusnahkan atau memalsukan bukti atau berkomplot dengan orang lain untuk membuat pengakuan; dan
(6) menyerahkan pasportnya dan dokumen perjalanan lain, sijil pengenalan diri dan lesen memandu kepada organ pelaksana untuk disimpan.
Seorang suspek atau defendan jenayah yang ditempatkan di bawah pengawasan kediaman dapat ditangkap jika dia melakukan pelanggaran berat dari perenggan sebelumnya, dan dapat ditahan sebelum penangkapan jika penangkapan diperlukan.
Pasal 78 Organ pelaksana dapat memantau tersangka kriminal atau terdakwa yang berada di bawah pengawasan sehubungan dengan kepatuhannya terhadap ketentuan pengawasan kediaman dengan cara pemantauan elektronik, pemeriksaan ad hoc, dll. Selama periode penyelidikan, korespondensi tersangka kriminal di bawah pengawasan kediaman boleh dipantau.
Pasal 79 Jangka waktu yang diberikan oleh pengadilan rakyat, jaksa rakyat atau organ keamanan publik kepada tersangka atau terdakwa kriminal untuk dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu persidangan tidak melebihi 12 bulan; tempoh untuk pengawasan kediaman tidak melebihi enam bulan.
Selama masa ketika suspek atau terdakwa kriminal yang dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu perbicaraan atau ketika dia berada di bawah pengawasan kediaman, penyiasatan, pendakwaan dan penanganan kes tidak akan ditangguhkan. Sekiranya didapati bahawa suspek kriminal atau terdakwa tidak boleh disiasat atas tanggungjawab jenayah atau ketika masa pembebasan dengan jaminan sementara menunggu perbicaraan atau masa pengawasan kediaman telah berakhir, tempoh tersebut akan dihentikan tanpa penangguhan. Orang yang dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu perbicaraan atau yang berada di bawah pengawasan kediaman dan entiti yang bersangkutan harus diberitahu mengenai penamatannya tepat pada masanya.
Pasal 80 Penangkapan tersangka atau terdakwa kriminal harus mendapat persetujuan oleh jaksa rakyat atau keputusan oleh pengadilan rakyat dan akan dilaksanakan oleh organ keamanan publik.
Pasal 81 Jika ada bukti yang mendukung fakta kejahatan dan tersangka atau terdakwa kriminal telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman penjara tetap atau hukuman yang lebih berat, dan jika tidak secara efektif mencegah bahaya berikut bagi masyarakat yang disebabkan oleh pihak yang bersangkutan suspek atau defendan jenayah jika dia dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu perbicaraan, suspek atau defendan kriminal akan ditangkap sesuai dengan undang-undang:
(1) suspek atau terdakwa kriminal dapat melakukan kejahatan baru;
(2) ada risiko nyata bahwa suspek atau terdakwa kriminal dapat membahayakan keamanan Negara, keamanan publik atau ketertiban umum;
(3) suspek atau defendan jenayah boleh memusnahkan atau memalsukan bukti, mengganggu saksi yang memberi keterangan atau berkolusi dengan orang lain untuk membuat pengakuan;
(4) suspek atau terdakwa kriminal dapat membalas dendam terhadap mangsa, pemberi maklumat atau penuduh; atau
(5) suspek atau terdakwa kriminal cuba membunuh diri atau melarikan diri.
Untuk persetujuan atau keputusan mengenai penangkapan, sifat dan keadaan jenayah yang dilakukan oleh suspek atau defendan jenayah, pengakuan bersalah dan penerimaan hukuman oleh suspek atau defendan penjenayah, dan lain-lain harus dipertimbangkan sama ada bahaya sosial mungkin berlaku.
Sekiranya terdapat bukti yang menyokong fakta-fakta kejahatan dan suspek atau defendan jenayah telah melakukan kejahatan yang boleh dihukum dengan hukuman penjara sepuluh tahun atau hukuman yang lebih berat, atau di mana terdapat bukti yang menyokong fakta-fakta kejahatan, dan suspek atau defendan jenayah telah melakukan kejahatan yang boleh dihukum dengan hukuman penjara tetap atau hukuman yang lebih tinggi, tetapi dengan sengaja telah melakukan kejahatan sebelumnya atau mempunyai identiti yang tidak diketahui, suspek atau defendan jenayah akan ditangkap.
Seorang suspek atau defendan penjenayah yang dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu perbicaraan atau ditempatkan di bawah pengawasan kediaman dapat ditangkap jika dia melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan berkenaan dengan pembebasan dengan jaminan sementara menunggu perbicaraan atau pengawasan kediaman.
Pasal 82 Organ keamanan publik pada awalnya dapat menahan seseorang yang tertangkap di flagrante delicto atau tersangka utama dalam salah satu syarat berikut:
(1) jika dia bersiap untuk melakukan kejahatan, sedang dalam proses melakukan kejahatan atau ditemukan segera setelah melakukan kejahatan;
(2) jika dia diidentifikasi telah melakukan kejahatan oleh korban atau saksi mata;
(3) jika bukti jenayah dijumpai di badannya atau di kediamannya;
(4) jika dia berusaha membunuh diri atau melarikan diri setelah melakukan kejahatan, atau dia adalah buronan;
(5) jika ada kemungkinan memusnahkan atau memalsukan bukti atau menghitung pengakuan;
(6) jika dia tidak memberitahu nama dan alamat sebenarnya, dan identiti dirinya tidak diketahui; dan
(7) jika dia sangat disyaki melakukan jenayah dari satu tempat ke tempat lain, berulang kali, atau dalam kumpulan.
Pasal 83 Ketika organ keamanan publik ingin menahan atau menangkap seseorang di tempat lain, pihaknya harus memberitahu organ keamanan publik di tempat orang yang ditahan atau ditangkap tinggal, dan organ keamanan publik di sana harus bekerjasama dalam tindakan tersebut.
Pasal 84 Orang-orang yang tercantum di bawah ini dapat disita secara langsung oleh setiap warga negara dan diserahkan ke organ keamanan publik, jaksa rakyat atau pengadilan rakyat untuk menangani:
(1) mana-mana orang yang melakukan kejahatan atau ditemukan segera setelah melakukan kejahatan;
(2) mana-mana orang yang dikehendaki untuk ditangkap;
(3) mana-mana orang yang telah melarikan diri dari penjara; dan
(4) mana-mana orang yang dikejar untuk ditangkap.
Pasal 85 Ketika menahan seseorang, organ keamanan publik harus mengemukakan surat perintah penahanan.
Setelah ditahan, seorang tahanan akan segera dipindahkan ke rumah tahanan untuk ditahan dalam masa 24 jam. Keluarga tahanan akan diberitahu tentang penahanan tersebut dalam waktu 24 jam setelah penahanan, kecuali pemberitahuan itu tidak dapat diproses atau di mana tahanan terlibat dalam jenayah yang membahayakan keselamatan Negara atau jenayah kegiatan pengganas, dan pemberitahuan tersebut dapat menghalangi penyelidikan. Keluarga tahanan akan diberitahu maklumat yang relevan segera setelah keadaan yang menghalangi penyiasatan dihapuskan.
Pasal 86 Organ keamanan publik harus menginterogasi seseorang yang ditahan dalam waktu 24 jam setelah ditahan. Setelah didapati bahawa hak penjagaan tidak akan dikenakan, organ keselamatan awam akan segera membebaskan orang itu, dan mengeluarkan sijil pembebasan.
Pasal 87 Ketika organ keamanan publik ingin menangkap seorang tersangka kriminal, pihaknya harus mengajukan permintaan tertulis untuk persetujuan penangkapan beserta file kasus dan bukti kepada Kejaksaan Rakyat pada tingkat yang sama untuk pemeriksaan dan persetujuan. Sekiranya perlu, pengacara rakyat boleh menghantar perunding untuk mengambil bahagian dalam perbincangan organ keselamatan awam mengenai kes utama.
Pasal 88 Kejaksaan rakyat dapat menginterogasi tersangka kriminal ketika memeriksa dan menyetujui penangkapannya, dan harus menginterogasi tersangka kriminal dalam salah satu keadaan berikut:
(1) apabila terdapat keraguan mengenai apakah suspek penjenayah memenuhi syarat penangkapan;
(2) di mana suspek penjenayah mengajukan permohonan untuk membuat pernyataan di hadapan personel prokuratorial; atau
(3) di mana kegiatan penyelidikan mungkin melibatkan pelanggaran hukum yang besar.
Selama memeriksa dan menyetujui penangkapan itu, pengacara rakyat dapat menyoal saksi dan peserta litigasi lainnya, dan mendengarkan pendapat peguam bela; jika peguam bela mengemukakan permintaan untuk mengemukakan pendapat, akan mendengar pendapat peguam bela.
Pasal 89 Kepala jaksa harus membuat keputusan tentang pemeriksaan dan persetujuan penasihat rakyat untuk penangkapan tersangka kriminal. Kes-kes utama hendaklah diserahkan kepada jawatankuasa penaja untuk perbincangan dan keputusan.
Pasal 90 Setelah pengadilan rakyat memeriksa kasus sehubungan dengan mana organ keamanan publik telah mengajukan permintaan untuk persetujuan penangkapan, ia akan memutuskan sesuai dengan keadaan kasus tersebut baik untuk menyetujui penangkapan atau tidak menyetujui penangkapan tersebut. Sekiranya penasihat rakyat memutuskan untuk menyetujui penangkapan itu, organ keselamatan awam akan melaksanakannya tepat pada waktunya dan memaklumkan mengenai keputusan tersebut tanpa penangguhan. Sekiranya penasihat rakyat tidak menyetujui penangkapan itu, pihaknya harus memberikan alasannya; dan jika difikirkan perlu penyelidikan tambahan, ia akan memberitahu organ keselamatan awam mengenai keperluan tersebut pada masa yang sama.
Pasal 91 Jika organ keamanan publik menganggap perlu untuk menangkap seorang tahanan, maka, dalam waktu tiga hari setelah penahanan tersebut, harus mengajukan permintaan kepada jaksa untuk pemeriksaan dan persetujuan. Dalam keadaan khusus, had waktu untuk mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dan persetujuan dapat diperpanjang satu hingga empat hari.
Mengenai penangkapan suspek utama yang terlibat dalam jenayah yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, berulang kali, atau dalam kumpulan, had masa untuk mengemukakan permintaan untuk pemeriksaan dan persetujuan boleh diperpanjang hingga 30 hari.
Juruwira rakyat akan memutuskan sama ada untuk menyetujui atau menolak penangkapan dalam masa tujuh hari dari tarikh penerimaan permintaan bertulis untuk kelulusan penangkapan yang dikemukakan oleh organ keselamatan awam. Sekiranya penasihat rakyat tidak menyetujui penangkapan tersebut, organ keselamatan awam akan, setelah menerima pemberitahuan, segera membebaskan tahanan dan memaklumkan keputusan tersebut tanpa penangguhan. Sekiranya penyelidikan lebih lanjut diperlukan, dan jika orang yang dibebaskan memenuhi syarat untuk dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu perbicaraan atau untuk pengawasan kediaman, dia akan dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu perbicaraan atau dikenakan pengawasan kediaman menurut undang-undang.
Pasal 92 Jika organ keamanan publik menganggap keputusan pengadilan rakyat untuk tidak menyetujui penangkapan sebagai salah, mungkin meminta pertimbangan ulang tetapi harus segera membebaskan tahanan. Sekiranya pendapat organ keselamatan awam tidak diterima, ia mungkin meminta peninjauan oleh pihak berwajib di peringkat lebih tinggi berikutnya. Prokuratori rakyat di peringkat lebih tinggi harus segera mengkaji masalah tersebut, memutuskan apakah akan melakukan perubahan atau tidak dan memberitahu pihak yang berwajib di tingkat bawah dan organ keselamatan awam untuk melaksanakan keputusannya.
Pasal 93 Ketika melakukan penangkapan, organ keamanan publik harus mengemukakan surat perintah penangkapan.
Setelah ditangkap, orang yang ditangkap akan segera dipindahkan ke rumah tahanan untuk jagaan. Keluarga orang yang ditangkap akan diberitahu dalam masa 24 jam setelah penangkapan, kecuali pemberitahuan itu tidak dapat diproses.
Pasal 94 Interogasi harus dilakukan dalam waktu 24 jam setelah penangkapan, oleh pengadilan rakyat atau jaksa penunjuk perasaan terhadap seseorang yang telah dia tentukan untuk ditangkap, dan oleh organ keamanan publik sehubungan dengan orang yang ditangkapnya dengan persetujuan penasihat rakyat. Sekiranya didapati bahawa orang itu tidak seharusnya ditangkap, dia mesti segera dibebaskan dan mengeluarkan sijil pembebasan.
Pasal 95 Setelah tersangka atau terdakwa kriminal ditangkap, jaksa orang yang bersangkutan masih harus memeriksa perlunya penahanan. Sekiranya suspek atau defendan penjenayah tidak perlu lagi ditahan, pihak berwajib harus mencadangkan pembebasannya atau perubahan langkah-langkah wajib. Organ-organ yang berkaitan hendaklah memberitahu pihak berkuasa mengenai pengendalian kes tersebut dalam masa sepuluh hari.
Pasal 96 Jika pengadilan rakyat, jaksa rakyat atau organ keamanan publik menemukan bahwa tindakan wajib yang diambil terhadap tersangka atau terdakwa kriminal tidak pantas, tindakan tersebut harus dibatalkan atau diubah tanpa penundaan. Sekiranya organ keselamatan awam membebaskan seseorang yang ditangkap atau mengganti tindakan penangkapan dengan tindakan yang berbeza, ia akan memberitahu pihak yang mengesahkan penangkapan tersebut.
Pasal 97 Seorang tersangka atau terdakwa kriminal dan wakilnya yang sah, saudara dekat atau pembela berhak untuk mengajukan permohonan perubahan. Mahkamah rakyat, penasihat rakyat dan organ keselamatan awam yang bersangkutan harus membuat keputusan dalam masa tiga hari setelah permohonan diterima, dan akan memberitahu pemohon mengenai alasan penolakan perubahan tersebut.
Pasal 98 Jika suatu kasus yang melibatkan seorang tersangka kriminal atau terdakwa di bawah penahanan tidak dapat ditutup dalam jangka waktu yang ditentukan di sini karena menjaga tersangka atau terdakwa kriminal dalam tahanan untuk penyelidikan, karena melakukan pemeriksaan sebelum penuntutan, atau untuk proses pertama atau kedua, suspek atau defendan jenayah hendaklah dibebaskan. Sekiranya penyelidikan, verifikasi atau perbicaraan lebih lanjut diperlukan, suspek atau terdakwa kriminal dapat diikat jamin sementara menunggu perbicaraan atau ditempatkan di bawah pengawasan kediaman.
Pasal 99 Pengadilan rakyat, jaksa rakyat, atau organ keamanan publik harus, setelah berakhirnya jangka waktu hukum untuk langkah-langkah wajib yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa, membebaskan tersangka atau terdakwa, menghentikan jaminan pembebasan sementara menunggu persidangan atau pengawasan kediaman. , atau mengubah langkah-langkah wajib sesuai dengan undang-undang. Suspek atau defendan penjenayah, dan wakilnya yang sah, saudara terdekat atau pembela berhak meminta pengadilan rakyat, penasihat orang ramai atau organ keselamatan awam untuk menghentikan langkah-langkah wajib setelah tamat tempoh masa undang-undang tersebut.
Pasal 100 Apabila dalam proses pemeriksaan dan persetujuan penangkapan, seorang prokuratorat orang menemukan ketidaksabaran dalam kegiatan penyidikan organ keamanan publik, pihaknya harus memberitahu organ keamanan publik untuk melakukan pembetulan, dan organ keamanan publik harus memberi tahu jaksa orang tentang pembetulan yang telah dibuatnya.
Bab VII Tindakan Sivil Kebetulan
Pasal 101 Seorang korban yang mengalami kerugian harta benda karena kesalahan pidana terdakwa berhak untuk melakukan tindakan sipil yang tidak disengaja selama proses pidana. Sekiranya mangsa telah meninggal dunia atau kehilangan keupayaannya untuk melakukan sivil, perwakilan berkanun atau saudara terdekatnya berhak untuk mengemukakan tindakan sivil yang tidak disengajakan.
Sekiranya berlaku kehilangan harta benda Negara atau harta benda milik kolektif, pihak yang berwajib dapat melakukan tindakan sipil yang tidak disengajakan ketika memulai pendakwaan awam.
Pasal 102 Bila perlu, pengadilan rakyat dapat mengambil tindakan pemeliharaan untuk menutup, menyita atau membekukan harta terdakwa. Plaintif untuk tindakan sivil yang tidak disengajakan atau jaksa rakyat boleh meminta pengadilan rakyat untuk mengambil tindakan pemeliharaan. Mahkamah rakyat harus mematuhi Undang-Undang Prosedur Sipil ketika mengambil langkah-langkah pemeliharaan.
Pasal 103 Pengadilan rakyat, ketika mendengar kasus perdata yang tidak disengaja, dapat melakukan mediasi atau membuat putusan atau keputusan sesuai dengan kehilangan harta benda.
Pasal 104 Tindakan perdata yang tidak disengaja harus didengar bersama dengan kasus pidana. Hanya untuk tujuan penundaan keterlambatan dalam perbicaraan kes jenayah, organisasi kehakiman yang sama, setelah menyelesaikan perbicaraan kes jenayah, dapat terus mendengar tindakan sivil yang berkaitan.
Bab VIII Tempoh Masa dan Perkhidmatan
Pasal 105 Jangka waktu dihitung berdasarkan jam, hari dan bulan.
Jam dan hari dari mana jangka masa bermula tidak akan dikira sebagai dalam jangka masa.
Tempoh masa yang ditetapkan secara sah tidak termasuk waktu perjalanan. Rayuan atau dokumen lain yang telah dihantar sebelum berakhirnya jangka masa tersebut tidak akan dianggap sebagai tertunggak.
Sekiranya hari terakhir tempoh masa berkanun jatuh pada hari cuti umum, hari yang tepat selepas cuti umum hendaklah dianggap sebagai tarikh luput tempoh masa tersebut. Walau bagaimanapun, had masa untuk menahan suspek jenayah, terdakwa atau penjenayah dalam tahanan akan berakhir pada hari terakhir dalam jangka waktu tersebut, dan tidak akan dilanjutkan kerana cuti umum.
Pasal 106 Ketika pihak tidak dapat memenuhi tenggat waktu karena sebab-sebab yang tidak dapat ditahan atau untuk alasan-alasan lain yang sah, pihak tersebut dapat, dalam waktu lima hari setelah rintangan itu dihapus, mengajukan permohonan untuk melanjutkan proses yang seharusnya telah selesai sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut.
Mahkamah rakyat akan memutuskan sama ada akan menyetujui permohonan yang dijelaskan dalam perenggan sebelumnya atau tidak.
Pasal 107 Panggilan, pemberitahuan dan dokumen pengadilan lainnya harus disampaikan kepada penerima; sekiranya penerima tidak hadir, dokumen-dokumen tersebut boleh diterima bagi pihaknya oleh anggota dewasa keluarganya atau orang yang bertanggungjawab dari unitnya.
Sekiranya penerima atau penerima atas namanya enggan menerima dokumen atau enggan menandatangani atau melekatkan capnya pada resit, orang yang memberikan dokumen boleh meminta jiran atau saksi lain ke lokasi kejadian, menjelaskan keadaannya kepada mereka, tinggalkan dokumen di kediaman penerima, catat pada sijil perkhidmatan maklumat penolakan dan tarikh penyampaian dan tandakan namanya kepadanya; perkhidmatan itu akan dianggap telah selesai.
Bab IX Peruntukan Lain
Pasal 108 Untuk tujuan UU, definisi dari istilah-istilah berikut adalah:
(1) "penyiasatan" adalah pekerjaan penyiasatan khusus dan tindakan wajib terkait yang dilakukan sesuai dengan undang-undang oleh organ keamanan publik dan penasihat orang dalam proses pengumpulan bukti dan penyiasatan dan penentuan suatu kasus kriminal
(2) "pihak" berarti korban, pendakwa swasta, suspek jenayah, terdakwa dan penggugat dan terdakwa dalam tindakan sipil yang tidak disengajakan.
(3) “wakil sah” ertinya ibu bapa, ibu bapa angkat atau penjaga seseorang yang diwakili dan wakil organ negeri atau organisasi awam yang bertanggungjawab untuk perlindungan orang itu;
(4) “peserta” dalam proses itu bermaksud pihak-pihak, perwakilan hukum, wakil litigasi, pembela, saksi, saksi ahli dan jurubahasa;
(5) "perwakilan litigasi" berarti orang yang dipercayakan oleh korban dalam kasus pendakwaan dan wakil hukum atau kerabat dekat mereka dan oleh jaksa swasta dalam kasus pendakwaan swasta dan wakil hukum mereka untuk berpartisipasi dalam proses hukum atas nama mereka, dan orang yang dipercayakan oleh pihak dalam tindakan sivil yang tidak disengajakan dan wakil undang-undang mereka untuk mengambil bahagian dalam prosiding undang-undang bagi pihak mereka.
(6) “saudara terdekat” bermaksud suami atau isteri seseorang, ayah, ibu, anak lelaki, anak perempuan, dan saudara dan saudari yang dilahirkan oleh ibu bapa yang sama.
Bahagian Kedua Mengajukan Kes, Penyiasatan, dan Permulaan Penuntutan Umum
Bab I Mengemukakan Kes
Pasal 109 Organ-organ keamanan publik atau Kejaksaan Rakyat harus, setelah mengetahui fakta-fakta kejahatan atau tersangka kriminal, mengajukan kasus-kasus untuk penyelidikan dalam ruang lingkup wilayah hukum mereka.
Pasal 110 Setiap entitas atau individu, setelah mengetahui fakta kejahatan atau tersangka kriminal, harus memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan kasus tersebut atau memberikan informasi kepada organ keamanan publik, jaksa rakyat atau pengadilan rakyat.
Organ keselamatan awam, penasihat rakyat atau mahkamah rakyat akan menerima semua laporan, tuduhan dan maklumat. Sekiranya suatu kes tidak berada di bawah bidang kuasa, ia akan merujuk kes tersebut kepada organ yang berwibawa dan memberitahu orang yang membuat laporan tersebut, mengemukakan tuduhan atau memberikan maklumat tersebut. Sekiranya kes itu tidak berada di bawah bidang kuasanya tetapi memerlukan tindakan kecemasan, ia harus mengambil tindakan kecemasan sebelum merujuk kes tersebut ke organ yang berwibawa.
Sekiranya pesalah menyerahkan dirinya ke organ keselamatan umum, penasihat atau pengadilan rakyat, ketentuan perenggan ketiga akan berlaku.
Pasal 110 Laporan, tuduhan dan informasi dapat diajukan secara tertulis atau lisan. Pegawai yang menerima laporan lisan, tuduhan atau maklumat hendaklah membuat catatan bertulis tentangnya, yang, setelah dibaca kepada wartawan, tuduhan atau pemberi maklumat dan didapati bebas daripada kesalahan, hendaklah ditandatangani atau dimeteraikan olehnya.
Pegawai yang menerima tuduhan atau maklumat tersebut harus menjelaskan dengan jelas kepada penuduh atau pemberi maklumat mengenai tanggungjawab undang-undang yang harus ditanggung kerana membuat tuduhan palsu. Walau bagaimanapun, aduan atau maklumat yang tidak sesuai dengan fakta, atau bahkan keluhan yang keliru harus dibezakan dengan ketat dari tuduhan yang salah, asalkan tidak ada pemalsuan fakta atau pemalsuan bukti yang terlibat.
Organ keselamatan awam, penasihat rakyat dan mahkamah rakyat harus memastikan keselamatan wartawan, penuduh dan pemberi maklumat serta saudara terdekat mereka. Sekiranya wartawan, penuduh atau pemberi maklumat tidak mahu nama dan tindakan mereka melaporkan, mengadu atau memaklumkan kepada orang ramai, perkara ini akan dirahsiakan bagi mereka.
Pasal 112 Pengadilan rakyat, jaksa rakyat atau organ keamanan publik harus, dalam ruang lingkup yurisdiksinya, segera memeriksa materi yang disediakan oleh seorang wartawan, penuduh atau pemberi informasi dan pengakuan pelaku yang secara sukarela menyerah. Sekiranya percaya bahawa ada fakta-fakta mengenai jenayah dan tanggungjawab jenayah harus disiasat, ia akan mengemukakan kes. Sekiranya ia percaya bahawa tidak ada fakta-fakta kejahatan atau fakta-fakta itu jelas bersampingan dan tidak memerlukan penyiasatan mengenai tanggungjawab jenayah, ia tidak akan mengemukakan kes dan akan memberitahu penuduh alasannya. Sekiranya penuduh tidak bersetuju dengan keputusan itu, dia mungkin meminta pertimbangan semula.
Pasal 113 Di mana orang yang melakukan kejaksaan menganggap bahwa suatu kasus harus diajukan untuk penyelidikan oleh organ keamanan publik tetapi yang terakhir belum melakukannya, atau di mana seorang korban menganggap bahwa suatu kasus harus diajukan untuk penyelidikan oleh organ keamanan publik tetapi yang terakhir memiliki tidak dilakukan dan mangsa telah mengemukakan perkara itu kepada jaksa rakyat, orang yang berjanji akan meminta organ keselamatan awam untuk menyatakan alasan tidak mengemukakan kes tersebut. Sekiranya juru runding rakyat menganggap bahawa alasan untuk tidak mengajukan kes yang diberikan oleh organ keselamatan awam tidak dapat dipertahankan, pihaknya harus memberitahu organ keselamatan umum untuk mengajukan kes itu, dan setelah menerima pemberitahuan itu, organ keselamatan publik harus mengajukan kes tersebut.
Pasal 114 Untuk kasus penuntutan pribadi, korban berhak membawa gugatan langsung ke pengadilan rakyat. Sekiranya mangsa sudah mati atau hilang kemampuan berkelakuan, wakil sah dan saudara terdekatnya berhak membawa saman ke mahkamah orang. Mahkamah rakyat akan menerimanya mengikut undang-undang.
Bab II Penyiasatan
Bahagian 1 Peruntukan Am
Pasal 115 Berkenaan dengan kasus pidana yang telah diajukan, organ keamanan publik harus melakukan penyelidikan, mengumpulkan dan mendapatkan bukti untuk membuktikan tersangka kriminal bersalah atau tidak bersalah atau membuktikan kejahatan itu kecil atau serius. Seseorang yang terperangkap dalam flagrante delicto atau suspek utama boleh ditahan terlebih dahulu mengikut undang-undang, dan suspek jenayah yang memenuhi syarat penangkapan hendaklah ditangkap mengikut undang-undang.
Pasal 116 Setelah diselidiki, organ keamanan publik harus memulai penyelidikan awal terhadap suatu kasus yang ada bukti yang mendukung fakta kejahatan tersebut, untuk memverifikasi bukti yang telah dikumpulkan dan diperoleh.
Pasal 117 Pihak yang bersangkutan, pembela, perwakilan litigasi atau pihak yang berkepentingan berhak untuk mengajukan petisi atau tuduhan kepada organ peradilan jika dia berpendapat bahwa organ peradilan atau anggota stafnya memiliki salah satu tindakan berikut:
(1) untuk gagal memerintahkan pembebasan dari, atau penamatan, atau perubahan, tindakan wajib setelah berakhirnya jangka waktu yang sah;
(2) untuk tidak mengembalikan jaminan pembebasan dengan jaminan sementara menunggu perbicaraan yang akan dikembalikan;
(3) untuk menutup, menyita atau membekukan harta yang tidak berkaitan dengan kes yang berlaku;
(4) gagal menghentikan penyegelan, penyitaan dan pembekuan harta benda sebagaimana yang diperlukan; atau
(5) untuk menggelapkan, menyalahgunakan, membagi secara pribadi, mengganti, atau menggunakan melanggar ketentuan yang relevan harta yang telah disegel, disita atau dibekukan.
Organ yang telah menerima petisyen atau tuduhan akan menangani petisyen atau aduan tepat pada waktunya. Pihak yang mengemukakan petisyen atau tuduhan dapat mengajukan banding kepada pengadilan rakyat pada tingkat yang sama jika dia keberatan terhadap hasil penanganan. Untuk kes yang diterima secara langsung oleh jaksa rakyat, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada pengadilan rakyat di tingkat yang lebih tinggi berikutnya. Jaksa penasihat harus mengkaji semula rayuan tepat pada masanya dan akan memberitahu organ yang berkenaan untuk membuat pembetulan sekiranya rayuan tersebut didapati benar.
Bahagian 2 Siasatan Suspek Jenayah
Pasal 118 Interogasi terhadap seorang tersangka kriminal harus dilakukan oleh penyidik ​​kejaksaan atau organ keamanan publik. Semasa soal siasat, tidak kurang dari dua penyiasat yang mengambil bahagian.
Setelah suspek jenayah telah dipindahkan ke rumah tahanan untuk tahanan, penyiasat akan melakukan soal siasat di rumah tahanan.
Pasal 119 Seorang tersangka kriminal yang tidak perlu ditangkap atau ditahan dapat dipanggil ke lokasi yang ditentukan dari kota atau daerah tempat dia tinggal atau ke tempat tinggalnya untuk diinterogasi, asalkan dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh pemerolehan orang yang berkaitan atau organ keselamatan awam disediakan. Seorang suspek jenayah yang ditemui di tempat kejadian boleh dipanggil secara lisan oleh pegawai penguat kuasa dengan menunjukkan sijil kerjanya, dengan syarat bahawa panggilan lisan itu akan dicatat dalam catatan soal siasat bertulis.
Saman atau penampilan yang dipaksa di mahkamah tidak boleh berlangsung lebih dari 12 jam. Untuk kes-kes yang rumit dalam keadaan serius di mana penahanan atau penangkapan diperlukan, saman atau penampilan yang dipaksa di mahkamah tidak boleh berlangsung lebih dari 24 jam.
Seorang suspek jenayah tidak boleh ditahan di bawah penyamaran saman berturut-turut atau penampilan yang dipaksa. Seorang suspek jenayah akan dijamin dengan makanan dan rehat yang diperlukan ketika dia dipanggil atau dipaksa untuk hadir di hadapan penyiasat.
Pasal 120 Ketika menginterogasi seorang tersangka kriminal, penyidik ​​terlebih dahulu harus bertanya kepada tersangka kriminal apakah dia telah melakukan tindakan kriminal atau tidak, dan membiarkan dia menyatakan keadaan bersalahnya atau menjelaskan tidak bersalah; maka penyiasat boleh bertanya kepadanya. Suspek jenayah harus menjawab soalan penyiasat dengan jujur ​​tetapi berhak untuk menolak soalan yang tidak berkaitan dengan kes tersebut.
Semasa menyoal siasat suspek jenayah, penyiasat harus memberitahu suspek jenayah mengenai peruntukan undang-undang yang memungkinkan berlakunya kelonggaran bagi mereka yang dengan jujur ​​mengakui kejahatan mereka dan peruntukan untuk pengakuan bersalah dan penerimaan hukuman.
Pasal 121 Selama interogasi terhadap seorang tersangka kriminal yang mengalami gangguan pendengaran atau pertuturan, seorang petugas yang memiliki bahasa isyarat yang baik harus berpartisipasi, dan keadaan tersebut harus dicatat dalam catatan.
Pasal 122 Catatan interogasi harus ditunjukkan kepada tersangka kriminal untuk diperiksa; sekiranya suspek jenayah tidak dapat membaca, rekod itu hendaklah dibacakan kepadanya. Sekiranya terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam rekod, suspek jenayah boleh membuat penambahan atau pembetulan. Apabila suspek jenayah mengakui bahawa rekod itu bebas dari kesalahan, dia harus menandatangani atau melekatkan meterai padanya. Penyiasat juga mesti menandatangani rekod tersebut. Sekiranya suspek jenayah meminta untuk menulis pernyataan peribadi, dia dibenarkan untuk melakukannya. Sekiranya perlu, penyiasat juga boleh meminta suspek penjenayah untuk menulis pernyataan peribadi.
Pasal 123 Penyidik, ketika menginterogasi tersangka kriminal, dapat merekam atau merekam video proses interogasi, dan harus melakukannya jika tersangka kriminal terlibat dalam kejahatan yang dapat dihukum penjara seumur hidup atau hukuman mati atau dalam kasus pidana besar.
Rakaman atau rakaman video akan dijalankan sepanjang proses soal siasat untuk tujuan kelengkapan.
Bahagian 3 Menyoal Saksi
Pasal 124 Penyidik ​​dapat menyoal saksi di tempat kejadian, tempat majikannya, tempat tinggalnya atau lokasi yang ditentukan oleh saksi. Sekiranya perlu, saksi boleh diberitahu untuk memberikan keterangan di jaksa atau organ keselamatan awam. Sekiranya saksi disoal di tempat kejadian, penyiasat hendaklah menunjukkan sijil kerja mereka; dan jika saksi disoal siasat di premis majikannya, tempat tinggalnya atau lokasi yang ditentukan oleh saksi, penyiasat harus menunjukkan dokumen sokongan yang dikeluarkan oleh pihak berwajib atau organ keselamatan awam.
Saksi akan disoal secara individu.
Pasal 125 Ketika seorang saksi diinterogasi, dia harus diperintahkan untuk memberikan bukti dan memberikan kesaksian dengan jujur ​​dan harus diberitahu tentang tanggung jawab hukum yang harus ditanggung karena sengaja memberikan keterangan palsu atau menyembunyikan bukti kriminal.
Pasal 126 Ketentuan Pasal 122 Undang-Undang juga berlaku untuk pemeriksaan saksi.
Pasal 127 Ketentuan dari semua artikel dalam Bagian ini berlaku untuk pertanyaan korban.
Bahagian 4 Pertanyaan dan Pemeriksaan
Pasal 128 Penyidik ​​harus melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan terhadap lokasi, benda, orang dan mayat yang terkait dengan kejahatan. Sekiranya perlu, pakar boleh ditugaskan atau dijemput untuk melakukan inkues atau pemeriksaan di bawah arahan penyiasat.
Pasal 129 Setiap entitas dan individu memiliki kewajiban untuk menjaga tempat kejadian kejahatan dan segera memberitahu organ keamanan publik untuk mengirim petugas untuk mengadakan pemeriksaan.
Pasal 130 Untuk melakukan inkues atau pemeriksaan, penyidik ​​harus memiliki surat-surat yang dikeluarkan oleh kejaksaan rakyat atau organ keamanan publik.
Pasal 131 Jika penyebab kematian tidak jelas, organ keamanan publik harus memiliki kekuatan untuk memerintahkan otopsi dan harus memberitahu anggota keluarga si mati untuk hadir.
Pasal 132 Untuk memastikan fitur tertentu, kondisi cedera, atau kondisi fisik korban atau tersangka kriminal, pemeriksaan fisik dapat dilakukan, dan sidik jari, darah, air kencing dan sampel biologi lainnya dapat dikumpulkan.
Sekiranya suspek jenayah enggan diperiksa, penyiasat, apabila mereka menganggapnya perlu, boleh melakukan pemeriksaan wajib.
Pemeriksaan ke atas wanita boleh dilakukan oleh pegawai atau doktor wanita.
Pasal 133 Sebuah catatan harus dibuat mengenai keadaan pemeriksaan atau pemeriksaan, dan harus ditandatangani atau dimeteraikan oleh para peserta dalam penyelidikan atau pemeriksaan dan saksi mata.
Pasal 134 Di mana, dalam meninjau suatu kasus, jaksa masyarakat menganggap perlu mengulangi pertanyaan atau pemeriksaan yang telah dilakukan oleh organ keamanan publik, ia dapat meminta organ keamanan publik untuk melakukan penyelidikan atau pemeriksaan lain dan dapat mengirim para jaksa untuk berpartisipasi di dalamnya.
Pasal 135 Untuk memastikan keadaan suatu kasus, jika perlu, eksperimen investigasi dapat dilakukan dengan persetujuan orang yang bertanggung jawab atas organ keamanan publik.
Maklumat mengenai eksperimen penyiasatan hendaklah direkodkan secara bertulis dan ditandatangani atau dicop oleh peserta.
Dalam menjalankan eksperimen penyiasatan, dilarang mengambil tindakan yang berbahaya, memalukan sesiapa, atau menyinggung moral masyarakat.
Bahagian 5 Pencarian
Pasal 136 Untuk mengumpulkan bukti kriminal dan melacak pelaku, penyidik ​​dapat menggeledah orang, barang dan kediaman tersangka kriminal dan siapa saja yang mungkin menyembunyikan bukti kriminal atau kriminal, serta tempat-tempat lain yang relevan.
Pasal 137 Setiap entitas atau individu berkewajiban untuk menyerahkan bukti fisik, bukti dokumentari, bahan audio-visual dan bukti lain yang dapat berfungsi sebagai bukti rasa bersalah atau bukti tidak bersalah bagi tersangka kriminal sebagaimana yang disyaratkan oleh jaksa atau masyarakat organ keselamatan.
Pasal 138 Ketika pencarian harus dilakukan, surat perintah penggeledahan harus ditunjukkan kepada orang yang akan digeledah.
Sekiranya keadaan darurat berlaku semasa penangkapan atau penahanan sedang dibuat, penggeledahan boleh dilakukan tanpa waran penggeledahan.
Pasal 139 Selama pencarian, orang yang akan dicari atau anggota keluarganya, tetangga atau saksi mata lainnya harus hadir di tempat kejadian.
Pencarian mayat wanita dilakukan oleh pegawai wanita.
Pasal 140 Catatan harus dibuat mengenai keadaan pencarian, dan harus ditandatangani atau dimeteraikan oleh penyidik ​​dan orang yang dicari atau anggota keluarganya, tetangga atau saksi mata lainnya. Sekiranya orang yang dicari atau ahli keluarganya telah menjadi buruan atau enggan menandatangani atau melekatkan meterai mereka ke dalam rekod, ini mesti dicatat dalam rekod.
Bahagian 6 Tutup, Penyitaan Bukti Bahan dan Bukti Dokumentari
Pasal 141 Semua harta benda dan dokumen yang ditemukan selama penyelidikan yang dapat membuktikan kesalahan atau tidak bersalah seorang tersangka kriminal harus disegel atau disita. Harta dan dokumen yang tidak berkaitan dengan kes tidak boleh disegel atau disita.
Harta dan dokumen yang disegel atau disita hendaklah disimpan dengan baik atau dilekatkan untuk disimpan, dan tidak boleh digunakan, diganti atau rosak.
Pasal 142 Harta atau dokumen yang disegel atau disita harus dipertanggungjawabkan dengan jelas di hadapan saksi dan pemegang harta dan dokumen tersebut. Senarai hendaklah dibuat dalam dua salinan di tempat kejadian dan ditandatangani atau dimeteraikan oleh penyiasat, saksi dan pemegangnya, dengan satu salinan diberikan kepada pemegangnya dan satu lagi dilampirkan pada arkib untuk rujukan di masa depan.
Pasal 143 Jika penyidik ​​menganggap perlu untuk menyita surat atau telegram tersangka kriminal, mereka dapat, setelah mendapat persetujuan dari organ keamanan publik atau jaksa orang, memberitahu kantor pos dan telekomunikasi untuk memeriksa dan menyerahkan surat dan telegram yang relevan untuk penyitaan.
Apabila tidak perlu meneruskan penyitaan, pejabat pos dan telekomunikasi harus diberitahu dengan segera.
Pasal 144 Ketika diminta melalui penyelidikan, prokuratorat atau organ keamanan publik dapat mengakses atau membekukan simpanan, pengiriman uang, obligasi, saham, saham dana atau harta benda tersangka kriminal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini entitas dan individu yang bersangkutan harus memberi kerjasama.
Deposit, pengiriman wang, bon, stok, saham dana atau harta benda suspek jenayah tidak boleh dibekukan berulang kali.
Pasal 145 Harta, dokumen, surat atau telegraf yang disegel atau disita atau deposit, pengiriman uang, bon, saham atau saham dana yang dibekukan akan dibebaskan dan dikembalikan dalam waktu tiga hari setelah mereka ditemukan tidak relevan dengan kasus ini setelah diselidiki.
Bahagian 7 Penilaian Pakar
Pasal 146 Ketika permasalahan khusus tertentu yang berkaitan dengan suatu kasus harus diselesaikan untuk memperjelas keadaan kasus tersebut, para ahli harus ditugaskan atau diundang untuk memberikan penilaian mereka.
Pasal 147 Setelah penilaian, seorang ahli harus memberikan pendapat penilaian secara tertulis dan melekatkan tanda tangannya.
Pakar akan dikenakan tanggungjawab undang-undang jika dia sengaja memberikan pendapat penilaian yang salah.
Pasal 148 Organ penyidik ​​harus memberitahu tersangka kriminal dan korban tentang pendapat verifikasi ahli yang akan digunakan sebagai bukti dalam kasusnya. Pengesahan pakar tambahan atau pengesahan pakar lain dapat dilakukan setelah permohonan dikemukakan oleh suspek atau mangsa jenayah.
Pasal 149 Masa di mana penyakit mental tersangka kriminal sedang diverifikasi tidak termasuk dalam jangka waktu menangani kasus tersebut.
Bahagian 8 Langkah Penyiasatan Teknikal
Pasal 150 Setelah memasukkan kasus ke dalam file, organ keamanan publik dapat, berdasarkan kebutuhan untuk penyelidikan kriminal, dan setelah melalui prosedur persetujuan yang ketat, menggunakan langkah-langkah penyelidikan teknis jika kasus tersebut melibatkan kejahatan yang membahayakan keamanan Negara, kejahatan kegiatan teroris, diatur jenayah yang dilakukan oleh kumpulan dalam bentuk sindiket jenayah, jenayah berkaitan dadah utama atau jenayah lain yang membahayakan masyarakat secara serius.
Berkenaan dengan kes rasuah atau rasuah yang besar, atau kes yang melibatkan jenayah besar yang merosakkan hak peribadi warganegara dengan penyalahgunaan kuasa, setelah memasukkan kes itu ke dalam file, seorang penasihat rakyat dapat, berdasarkan kebutuhan untuk penyiasatan jenayah dan setelah melalui prosedur persetujuan yang ketat, menggunakan langkah-langkah penyiasatan teknikal dan menyebarkannya ke organ yang relevan untuk pelaksanaan tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk mengejar suspek penjenayah buruan atau defendan buronan yang berada dalam senarai yang dikehendaki atau yang penangkapannya telah disetujui atau diputuskan, langkah-langkah siasatan teknikal yang diperlukan dapat diambil setelah mendapat persetujuan.
Pasal 151 Keputusan tentang persetujuan jenis tindakan penyelidikan teknis yang akan diadopsi dan pihak-pihak yang menerapkan tindakan tersebut harus dibuat berdasarkan kebutuhan untuk penyelidikan pidana. Keputusan mengenai kelulusan akan berlaku selama tiga bulan dari tarikh ia dikeluarkan. Langkah-langkah penyiasatan teknikal akan segera dihentikan jika tidak diperlukan lagi. Berkenaan dengan kes-kes yang sukar dan rumit, jika langkah-langkah penyiasatan teknikal masih diperlukan setelah berakhirnya batas waktu, jangka masa sahnya dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan, dengan syarat maksimum tiga bulan per lanjutan.
Pasal 152 Langkah-langkah penyelidikan teknis harus dilakukan sesuai dengan jenis, pihak yang berlaku, dan batas waktu yang disetujui.
Penyiasat harus merahsiakan rahsia Negara, rahsia perdagangan dan privasi peribadi yang mereka ketahui semasa penyiasatan dilakukan dengan tindakan penyiasatan teknikal, dan akan segera memusnahkan maklumat dan bahan yang diperoleh dengan langkah-langkah penyiasatan teknikal dan tidak relevan dengan kes-kes tersebut.
Bahan yang diperoleh dengan langkah-langkah penyiasatan teknikal hanya boleh digunakan untuk penyiasatan, pendakwaan, dan persidangan kes jenayah, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.
Entiti dan individu yang bersangkutan harus bekerjasama dengan organ keselamatan awam dalam penerapan langkah-langkah penyiasatan teknikal sesuai dengan undang-undang, dan harus menyimpan maklumat rahsia yang relevan.
Pasal 153 Untuk memastikan keadaan suatu kasus, jika perlu dan tunduk pada persetujuan orang yang bertanggung jawab atas organ keamanan publik, personel yang relevan dapat ditugaskan untuk melakukan penyelidikan rahasia, asalkan langkah-langkah yang diambil dalam penyelidikan rahasia tidak akan mendorong orang lain melakukan jenayah dan tidak boleh membahayakan keselamatan awam atau mengancam keselamatan diri orang lain secara serius.
Berkenaan dengan kegiatan jenayah yang melibatkan pengiriman dadah, barang atau barang selundupan, organ keselamatan awam dapat, sebagaimana diperlukan untuk penyiasatan jenayah, melaksanakan pengiriman terkawal sesuai dengan ketentuan yang relevan.
Pasal 154 Bahan yang dikumpulkan dengan cara penyidikan sesuai dengan ketentuan bagian ini dapat digunakan sebagai bukti dalam proses pidana. Sekiranya penggunaan bukti tersebut dapat mengancam keselamatan diri personel yang relevan atau mengakibatkan akibat serius yang lain, langkah-langkah perlindungan harus diambil untuk menghindari pendedahan langkah-langkah teknikal yang diterapkan dan identiti sebenar personel tersebut, dan apabila perlu, hakim dapat mengesahkan bukti di luar mahkamah.
Bahagian 9 Perintah yang Dikehendaki
Pasal 155 Jika seorang tersangka kriminal yang harus ditangkap adalah buronan, organ keamanan publik dapat mengeluarkan perintah yang diinginkan dan mengambil langkah-langkah efektif untuk mengejarnya untuk ditangkap dan membawanya ke pengadilan.
Organ keselamatan awam di mana-mana peringkat boleh secara langsung mengeluarkan perintah yang diinginkan dalam wilayah di bawah bidang kuasa mereka dan akan meminta organ tingkat tinggi dengan kewenangan yang tepat untuk mengeluarkan perintah tersebut untuk wilayah di luar bidang kuasa mereka.
Bahagian 10 Kesimpulan Penyiasatan
Pasal 156 Batas waktu untuk menahan seorang tersangka kriminal dalam tahanan selama penyidikan setelah penangkapan tidak melebihi dua bulan. Sekiranya kes itu rumit dan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu, perpanjangan satu bulan boleh diizinkan dengan persetujuan penasihat rakyat di tingkat yang lebih tinggi berikutnya.
Pasal 157 Apabila karena alasan khusus, tidak tepat untuk menyerahkan kasus yang sangat serius dan kompleks untuk diadili bahkan dalam jangka waktu yang cukup lama, Kejaksaan Rakyat Tertinggi harus menyerahkan laporan kepada Jawatankuasa Tetap Kongres Rakyat Nasional untuk kelulusan untuk menangguhkan perbicaraan kes.
Pasal 158 Sehubungan dengan kasus-kasus berikut, jika penyelidikan tidak dapat disimpulkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 156 Undang-Undang, perpanjangan waktu dua bulan dapat diizinkan setelah persetujuan atau keputusan oleh jaksa rakyat provinsi, wilayah otonom atau kota secara langsung di bawah Kerajaan Pusat:
(1) kes yang serius dan kompleks di kawasan terpencil di mana lalu lintas paling tidak selesa;
(2) kes serius yang melibatkan kumpulan jenayah;
(3) kes serius dan kompleks yang melibatkan orang yang melakukan jenayah dari satu tempat ke tempat lain; dan
(4) kes serius dan rumit yang melibatkan pelbagai pihak dan yang sukar mendapatkan bukti.
Pasal 159 Jika dalam kasus seorang tersangka kriminal yang dapat dijatuhi hukuman penjara tetap sepuluh tahun atau lebih, penyelidikan kasus tersebut masih tidak dapat disimpulkan setelah berakhirnya jangka waktu yang diperpanjang sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang, Perpanjangan dua bulan lagi boleh dibenarkan setelah mendapat persetujuan atau keputusan oleh jaksa rakyat suatu provinsi, wilayah otonomi atau perbandaran secara langsung di bawah Pemerintah Pusat.
Pasal 160 Jika, selama periode penyidikan, seorang tersangka kriminal ditemukan telah melakukan kejahatan besar lainnya, batas waktu untuk menahan tersangka kriminal dalam tahanan untuk diselidiki akan dihitung ulang pada tanggal penemuan kejahatan lain tersebut di sesuai dengan Artikel 156 di sini.
Identiti suspek jenayah hendaklah disiasat jika identitinya tidak diketahui kerana penolakannya untuk memberikan nama atau alamat yang sebenarnya, dalam hal ini had masa untuk menahan suspek jenayah untuk disiasat dikira pada tarikh identiti dipastikan, dengan syarat penyiasatan terhadap perbuatan jenayahnya dan pengumpulan bukti tidak akan ditangguhkan. Di mana identiti suspek jenayah benar-benar tidak dapat dipastikan tetapi fakta kejahatan itu jelas dan bukti cukup dan konkrit, pendakwaan dan perbicaraan boleh dilakukan dengan nama yang diberikan oleh suspek jenayah.
Pasal 161 Organ penyiasat harus mendengarkan pendapat pengacara pembela sebelum menutup penyelidikan kasus jika diminta oleh pengacara pembela, dan mencatat pendapat tersebut dalam file kasus. Pendapat bertulis peguam pembela hendaklah dilampirkan pada fail kes.
Pasal 162 Suatu kasus yang penyelidikannya ditutup oleh organ keamanan publik harus memiliki fakta kejahatan yang jelas dan bukti yang cukup dan konkrit. Organ keselamatan awam hendaklah menyediakan pendapat pendakwaan secara bertulis dan menyerahkannya bersama-sama dengan fail kes dan bukti kepada pihak yang berwajib pada tahap yang sama untuk pemeriksaan dan keputusan, dan pada masa yang sama akan memberitahu suspek jenayah dan peguam pembelaannya mengenai pemindahan kes.
Sekiranya suspek jenayah mengaku bersalah secara sukarela, keadaan tersebut akan direkodkan dan dipindahkan bersama kes tersebut, dan harus dinyatakan dalam pendapat pendakwaan.
Pasal 163 Jika ditemukan selama penyelidikan bahwa tanggung jawab pidana tersangka kriminal seharusnya tidak diselidiki, maka kasus tersebut akan diberhentikan; jika suspek penjenayah ditangkap, dia akan segera dibebaskan dan dikeluarkan dengan sijil pembebasan, dan orang yang mula-mula menyetujui penangkapan itu akan diberitahu.
Seksyen 11 Penyiasatan Kes Diterima Secara Langsung oleh Jaksa Rakyat
Pasal 164 Penyelidikan kasus-kasus yang diterima secara langsung oleh jaksa rakyat diatur oleh ketentuan Bab ini.
Pasal 165 Jika suatu kasus yang diterima secara langsung oleh kejaksaan rakyat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 81 dan dalam sub-paragraf (4) atau sub-paragraf (5) dari Pasal 82 UU, maka penangkapan atau penahanan tersangka kriminal adalah jika diperlukan, keputusan di atasnya harus dibuat oleh jaksa rakyat dan dilaksanakan oleh organ keselamatan awam.
Pasal 166 Kejaksaan rakyat harus menginterogasi seorang tahanan dalam kasus yang langsung diterima olehnya dalam waktu 24 jam setelah penahanan. Sekiranya didapati bahawa orang itu tidak seharusnya ditahan, pihak yang berjanji akan segera membebaskan orang itu dan mengeluarkan sijil pembebasan.
Pasal 167 Jika seorang jaksa penuntut menganggap perlu untuk menangkap seorang tahanan dalam suatu kasus yang diterima langsung olehnya, ia harus membuat keputusan tentang hal itu dalam waktu 14 hari. Tempoh untuk membuat keputusan mengenai penangkapan dapat, dalam keadaan luar biasa, dapat diperpanjang satu hingga tiga hari. Sekiranya penangkapan tidak diperlukan, tahanan akan segera dibebaskan. Apabila penyelidikan lebih lanjut diperlukan dan tahanan memenuhi syarat untuk dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu perbicaraan atau pengawasan kediaman, tahanan akan dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu perbicaraan atau ditempatkan di bawah pengawasan kediaman sesuai dengan undang-undang.
Pasal 168 Setelah jaksa penuntut menyelesaikan penyelidikannya atas suatu kasus, ia akan membuat keputusan untuk memulai penuntutan publik, bukan untuk memulai penuntutan atau untuk menolak kasus tersebut.
Bab III Permulaan Pendakwaan Awam
Pasal 169 Semua kasus yang menuntut dimulainya penuntutan publik harus diperiksa untuk diputuskan oleh jaksa rakyat.
Pasal 170 Kejaksaan rakyat harus meninjau kasus yang ditransfer oleh organ pengawas untuk penuntutan, sesuai dengan UU dan undang-undang Pengawasan. Sekiranya penasihat rakyat berpendapat bahawa pengesahan tambahan perlu dilakukan, ia harus mengembalikan kes itu ke organ pengawasan untuk penyelidikan tambahan, dan jika perlu, juga dapat melakukan penyelidikan tambahan dengan sendirinya.
Untuk kes yang dipindahkan oleh organ pengawas untuk pendakwaan yang sudah dikenakan tindakan penahanan, prokurator rakyat harus menahan suspek jenayah terlebih dahulu, dan tindakan penahanan akan dihentikan secara automatik. Jaksa rakyat akan memutuskan apakah akan menangkap, membebaskan dengan jaminan sementara menunggu perbicaraan atau mengadopsi pengawasan kediaman dalam sepuluh hari dari penahanan. Dalam keadaan khas, had masa untuk keputusan dapat dilanjutkan satu hingga empat hari. Tempoh masa di mana jaksa rakyat memutuskan untuk mengambil langkah-langkah wajib tidak termasuk dalam masa pemeriksaan sebelum pendakwaan.
Pasal 171 Dalam memeriksa suatu kasus, pengacara rakyat harus memastikan:
(1) apakah fakta dan keadaan kejahatan itu jelas, apakah bukti itu boleh dipercayai dan mencukupi dan adakah tuduhan dan sifat jenayah telah ditentukan dengan tepat;
(2) apakah ada kejahatan yang telah dihilangkan atau orang lain yang tanggungjawab jenayahnya harus disiasat;
(3) apakah itu adalah kes di mana tanggungjawab jenayah tidak boleh disiasat;
(4) adakah kes itu mempunyai tindakan sivil yang tidak disengajakan; dan
(5) apakah penyiasatan kasus tersebut dilakukan secara sah.
Pasal 172 Untuk kasus-kasus yang ditransfer oleh organ pengawas atau organ keamanan publik untuk penuntutan, Kejaksaan rakyat harus membuat keputusan dalam waktu satu bulan. Untuk kes-kes besar atau rumit, lanjutan 15 hari mungkin dibenarkan. Sekiranya suspek jenayah mengaku bersalah dan menerima hukuman, yang memenuhi syarat-syarat untuk menerapkan prosedur untuk prosedur yang dipercepat, penasihat rakyat akan memutuskan dalam masa sepuluh hari, untuk kejahatan yang dihukum dengan hukuman penjara tetap satu tahun atau lebih, tempoh boleh dilanjutkan hingga 15 hari.
Sekiranya bidang kuasa atas kes yang akan diperiksa sebelum diadili oleh pengacara rakyat diubah, had waktu pemeriksaan sebelum pendakwaan dihitung mulai dari tarikh pengadilan orang lain menerima kes tersebut setelah perubahan tersebut.
Pasal 173 Ketika memeriksa suatu kasus, pengacara rakyat harus menginterogasi tersangka kriminal dan mendengarkan pendapat pembela atau pengacara yang bertugas, korban dan perwakilan litigasinya, dan mencatatnya dalam file kasus. Pendapat bertulis yang diberikan oleh pembela atau pengacara yang bertugas, mangsa dan wakil pengadilannya dilampirkan pada fail kes.
Sekiranya suspek penjenayah mengaku bersalah dan menerima hukuman, pihak berwajib harus memberitahunya hak litigasi dan peruntukan undang-undang mengenai pengakuan bersalah, dan mendengar pendapat suspek jenayah, pembela atau peguam yang bertugas, mangsa dan wakil litigasinya mengenai perkara-perkara berikut, dan catat pendapat tersebut dalam fail kes:
# (1) fakta yang disyaki kejahatan, jenayah yang dituduh dan peruntukan undang-undang yang berlaku;
(2) cadangan mengenai hukuman yang ringan atau dikurangkan atau pengecualian dari hukuman;
(3) prosedur yang berlaku untuk perbicaraan setelah pengakuan bersalah dan penerimaan hukuman; dan
(4) keadaan lain di mana pendapat harus dicari.
Sekiranya penasihat rakyat meminta pendapat dari pengacara yang bertugas sesuai dengan ketentuan dari dua perenggan sebelumnya, ia harus memberi kemudahan kepada pengacara yang bertugas untuk memahami keadaan yang relevan dari kes ini terlebih dahulu.
Pasal 174 Setiap tersangka kriminal yang secara sukarela mengaku bersalah, menerima hukuman dan menyetujui rekomendasi hukuman dan prosedur yang berlaku harus menandatangani pengakuan atas pengakuan bersalah dan penerimaan hukuman di hadapan pembela atau pengacara tugas.
Dalam keadaan berikut, suspek jenayah tidak perlu menandatangani pengakuan atas pengakuan bersalah dan penerimaan hukuman:
(1) apabila seorang suspek atau defendan jenayah yang cacat penglihatan, pendengaran atau pertuturan, atau orang yang cacat mental yang belum sepenuhnya kehilangan semua kemampuan untuk mengenali atau mengawal tingkah lakunya sendiri;
(2) di mana perwakilan litigasi atau pembela suspek jenayah kecil memiliki keberatan atas pengakuan bersalah dan penerimaan hukuman oleh anak di bawah umur; atau
(3) keadaan lain di mana tidak perlu menandatangani pengakuan atas pengakuan bersalah dan penerimaan hukuman.
Pasal 175 Ketika memeriksa suatu kasus, prokurator orang dapat meminta organ keamanan publik yang relevan untuk menyediakan bahan bukti yang diperlukan untuk proses persidangan pengadilan, dan dapat meminta organ keamanan publik untuk menjelaskan legalitas pengumpulan bukti jika berpendapat bahwa bukti mungkin telah dikumpulkan dengan cara yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 di sini.
Dalam memeriksa suatu kes yang memerlukan penyelidikan tambahan, penasihat orang dapat menyerahkan kes tersebut ke organ keamanan publik untuk penyelidikan tambahan atau melakukan penyelidikan itu sendiri.
Dalam kes di mana penyelidikan tambahan akan dilakukan, penyelidikan akan diselesaikan dalam satu bulan. Penyelidikan tambahan boleh dilakukan paling banyak dua kali. Apabila penyiasatan tambahan selesai dan kes tersebut dipindahkan ke kejaksaan rakyat, had waktu untuk pemeriksaan dan pendakwaan akan dihitung ulang oleh jaksa rakyat.
Seorang penasihat rakyat harus membuat keputusan untuk tidak mengadili suatu kes yang telah dilakukan penyelidikan tambahan kedua, jika berpendapat bahawa masih belum ada bukti yang cukup dan bahawa kes tersebut tidak memenuhi syarat untuk menuntut.
Pasal 176 Ketika jaksa penuntut berpendapat bahwa fakta-fakta kejahatan yang dilakukan oleh tersangka kriminal telah dipastikan, bukti-bukti itu konkrit dan memadai, dan tersangka akan dikenakan tanggung jawab pidana sesuai dengan undang-undang, maka harus membuat keputusan penuntutan, memulai penuntutan umum di pengadilan rakyat sesuai dengan ketentuan mengenai bidang kuasa perbicaraan, dan memindahkan bahan dan bukti kes yang relevan ke pengadilan rakyat.
Sekiranya suspek penjenayah mengaku bersalah dan menerima hukuman, pihak berwajib harus membuat cadangan hukuman terhadap hukuman pokok, hukuman aksesori, apakah percubaan itu berlaku, dan lain-lain; dan memindahkan pengakuan atas pengakuan bersalah dan penerimaan hukuman dan bahan lain dengan kes pada masa yang sama.
Pasal 177 Jaksa penuntut harus membuat keputusan untuk tidak mengadili suatu kasus jika tidak ada fakta yang menunjukkan kejahatan yang diduga telah dilakukan oleh tersangka kriminal atau ada keadaan yang dinyatakan dalam Pasal 16 di sini.
Berkenaan dengan kes yang kecil dan pelaku tidak perlu diberi hukuman jenayah atau harus dibebaskan dari itu menurut Undang-Undang Pidana, pengadilan rakyat dapat memutuskan untuk tidak memulai proses pendakwaan.
Sekiranya seorang penasihat rakyat memutuskan untuk tidak mengadili suatu kes, pihaknya akan mengambil tindakan untuk membebaskan harta benda yang disegel, disita atau dibekukan selama penyiasatan. Sekiranya hukuman pentadbiran, sanksi pentadbiran atau penyitaan keuntungan tidak sah dikenakan kepada orang yang tidak diadili, orang yang berwajib mengeluarkan pendapat penasihat dan memindahkan kes itu kepada pihak berkuasa yang relevan untuk menangani. Pihak berkuasa yang berkenaan harus segera memberitahu pemberitaan kepada rakyat mengenai hasil pengendaliannya.
Pasal 178 Keputusan untuk tidak memulai penuntutan harus diumumkan di depan umum, dan keputusan tersebut, dalam bentuk tertulis, akan disampaikan kepada orang yang tidak akan diadili dan unit kerjanya. Sekiranya orang tersebut berada dalam tahanan, dia akan segera dibebaskan.
Pasal 179 Berkenaan dengan kasus yang ditransfer oleh organ keamanan publik untuk diadili, jika pengadilan rakyat memutuskan untuk tidak memulai proses penuntutan, pihaknya harus menyampaikan keputusan secara tertulis kepada organ keamanan publik. Sekiranya organ keselamatan awam menganggap bahawa keputusan untuk tidak memulai pendakwaan adalah salah, ia mungkin menuntut pertimbangan ulang, dan jika permintaan itu ditolak, pihaknya dapat menyerahkan masalah itu kepada jaksa rakyat di tingkat yang lebih tinggi berikutnya untuk ditinjau.
Pasal 180 Jika penguasa rakyat memutuskan untuk tidak memulai proses penuntutan sehubungan dengan kasus yang melibatkan korban, maka keputusan tersebut akan dikirimkan secara tertulis kepada korban. Sekiranya korban menolak untuk menerima keputusan tersebut, dia dapat, dalam waktu tujuh hari setelah menerima keputusan tertulis, mengemukakan petisyen kepada jaksa rakyat di tingkat yang lebih tinggi berikutnya dan meminta yang terakhir untuk memulai penuntutan umum. Jaksa rakyat harus memberitahu mangsa mengenai keputusannya yang dibuat setelah pemeriksaan semula. Sekiranya penasihat rakyat menegaskan keputusan untuk tidak memulai proses pendakwaan, korban dapat mengajukan gugatan ke pengadilan rakyat. Mangsa juga boleh membawa gugatan secara langsung ke mahkamah orang tanpa mengemukakan petisyen terlebih dahulu. Setelah pengadilan rakyat menerima kes itu, pihak pengadilan rakyat akan memindahkan fail kes yang berkenaan ke mahkamah rakyat.
Pasal 181 Jika orang yang menentangnya oleh jaksa pengadilan memutuskan, sesuai dengan ketentuan Pasal 177 pasal kedua UU, untuk tidak memulai penuntutan masih menolak untuk menerima keputusan tersebut, dia dapat mengajukan petisi kepada rakyat penasihat dalam masa tujuh hari setelah menerima keputusan bertulis. Prokuratori rakyat harus membuat keputusan untuk melakukan pemeriksaan ulang, memberitahu orang yang tidak diadili tidak akan diadili dan pada masa yang sama mengirimkan salinan keputusan tersebut ke organ keselamatan awam.
Pasal 182 Jika tersangka kriminal mengaku fakta kejahatan yang dicurigai secara sukarela dan jujur, memberikan layanan yang sangat berjasa atau kasus itu melibatkan kepentingan negara besar, setelah diperiksa dan disetujui oleh Kejaksaan Agung, organ keamanan publik dapat menarik balik kasus tersebut, dan penasihat rakyat boleh memutuskan untuk tidak melancarkan pendakwaan, atau boleh memutuskan untuk tidak mendakwa satu atau lebih kesalahan yang didakwa.
Apabila suatu kes tidak diadili atau ditarik sesuai dengan ketentuan perenggan sebelumnya, pihak berwajib dan pihak keamanan publik harus segera menangani harta yang disegel, disita atau dibekukan serta hasilnya.
Bahagian Tiga Percubaan
Bab I Organisasi Percubaan
Pasal 183 Persidangan kasus-kasus pertama di pengadilan rakyat primer dan menengah dilakukan oleh panel kolegial yang terdiri dari tiga hakim atau hakim dan penilai rakyat berjumlah tiga atau tujuh. Walau bagaimanapun, kes-kes di mana prosedur ringkasan atau prosedur yang dipercepat diterapkan di mahkamah rakyat boleh diadili oleh seorang hakim sahaja.
Perbicaraan kes-kes pertama di mahkamah orang-orang tinggi atau Mahkamah Agung akan dilakukan oleh panel kolegial yang terdiri dari tiga hingga tujuh hakim atau hakim dan penilai rakyat berjumlah tiga hingga tujuh.
Perbicaraan kes pertama oleh Mahkamah Agung Rakyat akan dilakukan oleh rakan yang terdiri dari tiga hingga tujuh hakim;
Perbicaraan kes banding dan protes di mahkamah rakyat akan dilakukan oleh panel kolegial yang dianggotai oleh tiga atau lima hakim.
Anggota panel kolegial adalah bilangan ganjil.
Pasal 184 Jika pendapat berbeda ketika panel kolegial melakukan musyawarahnya, keputusan harus dibuat sesuai dengan pendapat mayoritas, tetapi pendapat minoritas harus dimasukkan dalam catatan. Rekod perbincangan hendaklah ditandatangani oleh anggota panel kolegial.
Pasal 185 Setelah sidang dan musyawarah, panel kolegial akan membuat keputusan. Berkenaan dengan kes yang sukar, kompleks atau besar, di mana panel kolegial menganggap sukar untuk membuat keputusan, panel kolegial akan merujuk kes itu kepada presiden pengadilan untuk memutuskan apakah akan menyerahkan kes itu kepada komite kehakiman untuk dibahas dan keputusan. Panel kolegial akan melaksanakan keputusan jawatankuasa kehakiman.
Bab II Prosedur Permulaan
Bahagian 1 Kes Pendakwaan Awam
Pasal 186 Setelah pengadilan rakyat memeriksa suatu kasus di mana penuntutan publik telah dimulai, ia akan memutuskan untuk memulai sesi pengadilan untuk mengadili kasus tersebut jika dakwaan tersebut berisi fakta-fakta yang jelas tentang kejahatan yang dituduh.
Pasal 187 Setelah memutuskan untuk memulai sidang pengadilan untuk mengadili suatu kasus, pengadilan rakyat akan menentukan anggota panel kolegial, dan melayani tergugat dan pembela dia pendua dari dakwaan jaksa rakyat selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum bermulanya sesi pengadilan.
Sebelum bermulanya sesi pengadilan, para hakim dapat mengadakan pertemuan dengan jaksa penuntut umum, pihak yang bersangkutan dan pembela dan perwakilan litigasinya untuk membincangkan dan meminta pendapat mereka mengenai penarikan diri, daftar saksi, pengecualian bukti tidak sah dan perbicaraan lain. -masalah berkaitan
Setelah tarikh sesi pengadilan ditentukan, pengadilan rakyat harus memberi tahu pihak berwajib mengenai waktu dan tempat sesi pengadilan, memanggil pihak yang bersangkutan, memberitahu pihak pembela, perwakilan litigasi, saksi, pakar dan jurubahasa mahkamah, dan melayani saman dan notis sekurang-kurangnya tiga hari sebelum bermulanya sesi pengadilan. Sekiranya suatu kes diadili dalam sesi pengadilan terbuka, nama terdakwa, sebab-sebab tindakan dan waktu dan lokasi sesi pengadilan harus diumumkan secara terbuka tiga hari sebelum sesi pengadilan terbuka yang dijadwalkan.
Keadaan prosiding yang disebutkan di atas hendaklah dicatat secara bertulis, dan ditandatangani oleh hakim dan kerani mahkamah.
Pasal 188 Pengadilan rakyat harus mengadili kasus-kasus pertama dalam sesi pengadilan terbuka, kecuali untuk kasus-kasus yang melibatkan rahasia Negara atau privasi pribadi. Kes-kes yang melibatkan rahsia perdagangan boleh diadili dalam sesi mahkamah tertutup jika pihak yang berkenaan berlaku.
Untuk kes yang tidak dibicarakan dalam sesi pengadilan terbuka, alasan untuk perbicaraan bukan umum harus diumumkan di mahkamah.
Pasal 189 Ketika suatu kasus penuntutan umum diadili di pengadilan rakyat, pihak yang berwenang harus mengirim personelnya untuk hadir di pengadilan untuk mendukung penuntutan publik.
Pasal 190 Ketika sesi pengadilan dibuka, hakim ketua harus memastikan apakah semua pihak telah hadir di pengadilan dan mengumumkan pokok persoalannya; mengumumkan anggota panel kolegial, kerani mahkamah, pendakwa raya, pembela, wakil litigasi, saksi pakar, dan jurubahasa; memberitahu pihak-pihak mengenai hak mereka untuk memohon penarikan mana-mana anggota panel kolegial, kerani mahkamah, pendakwa raya, mana-mana saksi pakar atau jurubahasa; dan memberitahu defendan mengenai hak pembelaannya.
Sekiranya terdakwa mengaku bersalah dan menerima hukuman, hakim ketua harus memberitahu defendan mengenai hak pengadilannya dan peruntukan undang-undang mengenai pengakuan bersalah dan penerimaan hukuman, dan akan mengkaji secara sukarela pengakuan bersalah dan penerimaan hukuman, dan keaslian dan kesahihan kandungan pengakuan atas pengakuan bersalah dan penerimaan hukuman.
Pasal 191 Setelah jaksa penuntut umum membacakan undang-undang penuntutan di pengadilan, terdakwa dan korban dapat menyampaikan pernyataan mengenai kejahatan yang dituduh dalam tagihan penuntutan, dan jaksa penuntut umum dapat menginterogasi terdakwa.
Mangsa, penggugat dan pembela dalam tindakan sivil yang tidak disengajakan dan wakil litigasi dapat, dengan izin hakim ketua, mengajukan pertanyaan kepada terdakwa.
Para hakim boleh menyoal siasat defendan.
Pasal 192 Seorang saksi akan hadir di hadapan pengadilan rakyat untuk memberikan keterangan di mana jaksa penuntut umum, pihak yang bersangkutan atau pembela atau perwakilan litigasi memiliki keberatan terhadap keterangan saksi, dan kesaksian saksi memiliki dampak material terhadap putusan dan hukuman kasus , dan mahkamah rakyat menganggap perlu untuk meminta saksi hadir di hadapan mahkamah.
Sekiranya anggota polis rakyat muncul di hadapan pengadilan sebagai saksi untuk memberi keterangan mengenai kejahatan yang disaksikan ketika menjalankan tugas rasmi, perenggan sebelumnya akan berlaku.
Jika penasihat umum, pihak yang bersangkutan atau pembela atau perwakilan litigasi memiliki keberatan terhadap hasil penilaian, dan pengadilan rakyat menganggap perlu bagi pakar yang bersangkutan untuk menghadap ke pengadilan, ahli harus hadir di hadapan pengadilan untuk memberikan keterangan. Sekiranya pakar menolak untuk hadir di pengadilan untuk memberikan keterangan setelah menerima notis pengadilan rakyat, hasil penilaian tidak akan dijadikan dasar untuk memutuskan kes tersebut.
Pasal 193 Jika saksi, tanpa alasan yang baik, gagal hadir di pengadilan rakyat untuk memberikan keterangan setelah menerima pemberitahuan pengadilan rakyat, pengadilan rakyat dapat memaksa saksi untuk hadir, kecuali saksi itu adalah pasangan, orang tua atau anak defendan.
Sekiranya saksi, tanpa alasan yang boleh dibenarkan, enggan hadir di mahkamah rakyat atau enggan memberi keterangan ketika di mahkamah, saksi akan diberi teguran, dan sekiranya berlaku keadaan yang teruk, saksi boleh ditahan tidak lebih dari sepuluh hari dengan persetujuan presiden mahkamah rakyat. Orang yang dihukum boleh memohon ke pengadilan orang di tingkat yang lebih tinggi untuk pertimbangan semula jika dia keberatan terhadap keputusan penahanan. Penahanan tidak boleh ditangguhkan dalam tempoh pertimbangan semula.
Pasal 194 Sebelum seorang saksi memberikan keterangan, para hakim harus memerintahkannya untuk memberikan keterangan dengan jujur ​​dan menjelaskan kepadanya tanggung jawab hukum yang harus ditanggung karena sengaja memberikan keterangan palsu atau menyembunyikan bukti kriminal. Pendakwa raya, pihak-pihak, pembela dan wakil litigasi, dengan izin hakim ketua, dapat menyoal saksi dan saksi ahli. Sekiranya hakim ketua menganggap setiap pertanyaan tidak relevan dengan kes itu, dia harus menghentikannya.
Para hakim boleh menyoal saksi dan saksi pakar.
Pasal 195 Jaksa penuntut umum dan pembela harus menunjukkan bukti material kepada pengadilan agar pihak-pihak dapat mengidentifikasi; catatan keterangan saksi yang tidak hadir di mahkamah, pendapat saksi pakar yang tidak hadir di mahkamah, catatan siasatan dan dokumen lain yang berfungsi sebagai bukti hendaklah dibacakan di mahkamah. Para hakim harus mendengar pendapat pendakwa raya, pihak-pihak, pembela dan perwakilan litigasi.
Pasal 196 Selama sidang pengadilan, jika panel kolegas meragukan bukti, pihaknya dapat mengumumkan penundaan, untuk melakukan penyelidikan untuk memverifikasi bukti.
Ketika melakukan penyiasatan untuk mengesahkan bukti, pengadilan rakyat dapat melakukan inkues, pemeriksaan, penutupan, penyitaan, penilaian pakar, serta penyelidikan dan pembekuan.
Pasal 197 Selama sidang pengadilan, para pihak, para pembela dan perwakilan litigasi berhak meminta saksi baru dipanggil, bukti material baru yang akan diperoleh, penilaian ahli baru yang akan dibuat, dan penyelidikan lain yang akan diadakan.
Pendakwa raya, pihak yang bersangkutan, pembela dan perwakilan litigasi dapat mengajukan permohonan ke pengadilan orang yang relevan untuk memberitahu orang yang mempunyai kepakaran khusus untuk hadir di pengadilan untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai pendapat penilaian yang dibuat oleh pakar yang bersangkutan.
Mahkamah akan membuat keputusan sama ada akan mengabulkan permintaan yang disebutkan di atas.
Penampilan orang dengan keahlian khusus di hadapan pengadilan orang seperti yang ditentukan dalam paragraf dua diatur oleh ketentuan yang berlaku bagi para ahli.
Pasal 198 Selama proses pengadilan, semua fakta dan bukti yang berkaitan dengan putusan kasus dan hukuman harus diselidiki dan diperdebatkan.
Dengan kebenaran hakim ketua, pendakwa raya, pihak yang bersangkutan, pembela dan perwakilan litigasi dapat menyatakan pandangan mereka mengenai bukti dan keadaan kes dan dapat berdebat antara satu sama lain.
Setelah hakim ketua telah menyatakan kesimpulan perbahasan, terdakwa berhak membuat pernyataan terakhir.
Pasal 199 Jika ada peserta dalam proses persidangan atau orang yang melanggar perintah mahkamah, hakim ketua harus memperingatkannya untuk berhenti. Sekiranya ada orang yang tidak patuh, hakim ketua boleh dibawa keluar dari mahkamah. Sekiranya pelanggaran itu serius, orang itu akan didenda tidak lebih dari CNY 1,000 atau ditahan tidak lebih dari 15 hari. Denda atau penahanan akan tertakluk kepada persetujuan presiden mahkamah. Sekiranya orang yang dijatuhkan hukuman tidak berpuas hati dengan keputusan denda atau penahanan, dia boleh memohon ke mahkamah rakyat di peringkat lebih tinggi untuk pertimbangan semula. Walau bagaimanapun, pelaksanaan denda atau penahanan tidak akan ditangguhkan selama tempoh pertimbangan semula.
Sesiapa yang mengumpulkan orang ramai untuk membuat kegemparan atau tuduhan ke dalam mahkamah, atau menghina, memfitnah, mengintimidasi atau memukul pegawai kehakiman atau peserta dalam prosiding, sehingga mengganggu perintah mahkamah, yang merupakan jenayah, akan disiasat untuk jenayah tanggungjawab mengikut undang-undang.
Pasal 200 Setelah terdakwa membuat pernyataan terakhirnya, hakim ketua harus mengumumkan penundaan dan panel kolegial akan melakukan musyawarahnya dan, berdasarkan fakta dan bukti yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang relevan, membuat satu keputusan berikut:
(1) jika fakta suatu kes jelas, bukti dapat diandalkan dan memadai, dan terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dengan hukum, dia dinyatakan bersalah;
(2) jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah sesuai dengan undang-undang, dia harus dinyatakan tidak bersalah;
(3) jika bukti tidak cukup dan dengan demikian terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah, dia harus dinyatakan tidak bersalah karena fakta bahwa bukti itu tidak mencukupi dan tuduhan itu tidak berasas.
Pasal 201 Ketika membuat putusan untuk kasus pengakuan bersalah dan penerimaan hukuman, pengadilan rakyat pada umumnya akan menerapkan kesalahan yang didakwa dan menjatuhkan hukuman yang diusulkan oleh jaksa rakyat sesuai dengan hukum, kecuali untuk keadaan berikut:
(1) apabila tingkah laku terdakwa tidak merupakan kejahatan atau tidak akan dikenakan tanggungjawab jenayah;
(2) di mana terdakwa mengaku bersalah dan menerima hukuman terhadap kehendaknya;
(3) apabila terdakwa menyangkal fakta kejahatan yang dituduh;
(4) apabila kesalahan yang dituduh dalam pendakwaan tidak sesuai dengan kesalahan yang dijumpai dalam perbicaraan; atau
(5) keadaan lain yang boleh mempengaruhi perbicaraan kes yang tidak berat sebelah.
Di mana pengadilan rakyat percaya bahawa rekomendasi hukuman jelas tidak tepat, atau di mana terdakwa atau pembela mengemukakan bantahan terhadap rekomendasi hukuman, pihak yang berwajib dapat menyesuaikan rekomendasi hukuman. Sekiranya pengadilan rakyat gagal menyesuaikan rekomendasi hukuman atau rekomendasi hukuman jelas tidak wajar setelah penyesuaian, pengadilan rakyat akan membuat keputusan sesuai dengan undang-undang.
Pasal 202 Dalam semua kasus, penilaian harus diumumkan di depan umum.
Sekiranya keputusan itu diumumkan di mahkamah, pengadilan rakyat yang bersangkutan akan memberikan penghakiman tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan pihak yang telah mengadili orang awam dalam lima hari. Di mana penghakiman itu akan diucapkan pada waktu yang akan datang, pengadilan rakyat akan memberikan penghakiman tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan pihak penasihat yang telah memulai penuntutan umum segera setelah pengumuman keputusan tersebut. Penghakiman bertulis juga akan disampaikan kepada pembela dan wakil litigasi.
Pasal 203 Keputusan tertulis harus memuat tanda tangan hakim dan kerani pengadilan, dan harus menentukan batas waktu dan pengadilan untuk banding.
Pasal 204 Selama persidangan, sidang dapat ditunda jika salah satu situasi berikut yang mempengaruhi pelaksanaan persidangan terjadi:
(1) jika perlu memanggil saksi baru, memperoleh bukti material baru, membuat penilaian pakar baru atau mengadakan inkues lain;
(2) jika para juru temu menemukan bahwa suatu kes yang telah diadili oleh penuntut umum memerlukan penyelidikan tambahan, dan mereka membuat proposal untuk itu; atau;
(3) jika persidangan tidak dapat dilanjutkan karena permohonan penarikan.
Pasal 205 Jika persidangan suatu kasus ditunda sesuai dengan ketentuan ayat (2) dalam Pasal 204 Undang-Undang, pengadilan rakyat harus menyelesaikan penyelidikan tambahan dalam waktu satu bulan.
Pasal 206 Selama proses persidangan, persidangan suatu kasus dapat ditangguhkan ketika kasus tersebut tidak dapat diadili lebih jauh untuk jangka waktu yang relatif lama karena salah satu dari keadaan berikut:
(1) terdakwa sakit parah, oleh karena itu tidak dapat hadir di hadapan pengadilan;
(2) terdakwa telah melarikan diri;
(3) jaksa swasta tidak dapat hadir di pengadilan karena sakit serius, namun gagal mempercayakan perwakilan litigasi untuk menghadap pengadilan; atau;
(4) force majeure.
Perbicaraan akan disambung semula setelah sebab-sebab penangguhan berakhir. Tempoh penggantungan tidak termasuk dalam had masa untuk perbicaraan.
Pasal 207 Kerani pengadilan harus membuat catatan tertulis dari seluruh proses pengadilan, yang akan diperiksa oleh hakim ketua dan kemudian ditandatangani oleh hakim ketua dan kerani pengadilan.
Bahagian rekod mahkamah yang mengandungi keterangan saksi hendaklah dibaca di mahkamah atau diberikan kepada saksi untuk dibaca. Setelah saksi-saksi mengakui bahawa rekod itu bebas dari kesalahan, mereka harus menandatangani atau melekatkan meterai mereka ke atasnya.
Rekod mahkamah akan diberikan kepada pihak-pihak untuk dibaca atau dibacakan kepada mereka. Jika ada pihak yang menganggap ada kelalaian atau kesalahan dalam catatan, dia dapat meminta penambahan atau pembetulan dibuat. Setelah pihak-pihak mengakui bahawa rekod itu bebas dari kesalahan, mereka akan menandatangani atau melekatkan meterai mereka kepadanya.
Pasal 208 Pengadilan rakyat menjatuhkan putusan atas kasus penuntutan publik dalam waktu dua bulan atau, paling lambat tiga bulan, setelah diterimanya. Untuk kes yang melibatkan kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati atau kes sivil yang tidak disengaja dalam keadaan apa pun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 di sini, jangka waktu dapat diperpanjang selama tiga bulan setelah mendapat persetujuan pengadilan rakyat di tingkat yang lebih tinggi berikutnya. Sekiranya jangka masa itu perlu diperpanjang lagi dalam keadaan khusus, permohonan akan diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan persetujuan.
Sekiranya bidang kuasa mahkamah rakyat atas sesuatu kes diubah, had masa untuk menangani kes tersebut akan dihitung dari tarikh pengadilan orang lain menerima kes tersebut setelah perubahan tersebut.
Mengenai kes yang mana jaksa rakyat harus melakukan penyelidikan tambahan, pengadilan rakyat harus mulai menghitung lagi waktu untuk menangani kes tersebut setelah penyelidikan tambahan selesai dan kasus tersebut telah dipindahkan ke sana.
Pasal 209 Jika seorang pengacara rakyat mengetahui bahwa dalam menangani suatu kes, pengadilan rakyat telah melanggar prosedur litigasi yang ditentukan oleh undang-undang, maka pihaknya memiliki wewenang untuk menyarankan kepada pengadilan rakyat bahwa ia harus memperbaikinya.
Bahagian 2 Kes Pendakwaan Swasta
Pasal 210 Kasus penuntutan pribadi meliputi yang berikut:
(1) kes-kes yang akan dikendalikan hanya setelah aduan;
(2) kes yang mana mangsa mempunyai bukti untuk membuktikan bahawa itu adalah kes jenayah kecil; dan
(3) kes-kes di mana para korban memiliki bukti untuk membuktikan bahawa terdakwa harus disiasat atas tanggungjawab jenayah menurut undang-undang kerana tindakan mereka telah melanggar hak-hak peribadi atau harta benda korban, sedangkan, organ keselamatan publik atau orang-orang yang tidak melakukan menyiasat tanggungjawab jenayah tertuduh.
Pasal 211 Setelah memeriksa kasus penuntutan pribadi, pengadilan rakyat akan menanganinya dengan salah satu tata cara berikut mengingat situasi yang berbeda:
(1) jika fakta kejahatan itu jelas dan bukti yang cukup, kes itu akan diadili pada sesi pengadilan; atau
(2) dalam kasus penuntutan pribadi yang kekurangan bukti pidana, jika jaksa penuntut swasta tidak dapat mengemukakan bukti tambahan, pengadilan harus membujuknya untuk menarik kembali pendakwaannya atau membuat keputusan untuk memberhentikan penuntutan swasta.
Di mana seorang pendakwa swasta, telah menjalani hukuman dua kali dengan saman menurut undang-undang, menolak untuk hadir di mahkamah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, atau menarik diri dari sesi pengadilan tanpa izin pengadilan, kes tersebut dapat dianggap ditarik oleh pendakwa swasta.
Selama persidangan suatu kes, di mana hakim memiliki keraguan tentang bukti dan menganggap perlu melakukan penyelidikan untuk memverifikasi bukti, ketentuan Pasal 196 Undang-Undang akan berlaku.
Pasal 212 Pengadilan rakyat dapat memediasi kasus-kasus penuntutan pribadi. Seorang pendakwa swasta boleh menyelesaikan dengan defendan atau menarik balik pendakwaan persendirian sebelum pengumuman keputusan. Namun, mediasi tidak berlaku untuk kasus-kasus sebagaimana ditentukan dalam sub-ayat (3) Pasal 210 di sini.
Jika terdakwa telah ditahan, batas waktu pengadilan rakyat untuk mengadili kasus penuntutan pribadi diatur oleh perenggan satu dan paragraf dua Pasal 208 di sini. Sekiranya terdakwa belum ditahan, penghakiman untuk kes pendakwaan swasta akan diucapkan dalam waktu enam bulan setelah penerimaan kes tersebut.
Pasal 213 Dalam proses persidangan, terdakwa dalam kasus penuntutan pribadi dapat mengajukan tuntutan balik terhadap jaksa swasta. Ketentuan yang mengatur pendakwaan swasta akan berlaku untuk tuntutan balas.
Bahagian 3 Prosedur Ringkasan
Pasal 214 Suatu kasus di bawah yurisdiksi pengadilan rakyat tingkat primer dapat diadili berdasarkan prosedur ringkasan jika memenuhi semua syarat berikut:
(1) fakta sesuatu kes itu jelas dan buktinya konkrit dan mencukupi;
(2) terdakwa mengaku bersalah atas kejahatannya, dan tidak keberatan atas fakta kejahatan yang dituduhnya; dan
(3) terdakwa tidak keberatan atas penerapan prosedur ringkasan.
Seorang penasihat rakyat boleh menyarankan mahkamah rakyat untuk menerapkan prosedur ringkasan ketika memulakan pendakwaan awam.
Pasal 215 Prosedur ringkasan tidak berlaku dalam salah satu kondisi berikut:
(1) di mana terdakwa cacat penglihatan, pendengaran atau pertuturan, atau orang yang cacat mental yang sama sekali tidak kehilangan semua kemampuan untuk mengenali atau mengawal tingkah lakunya sendiri;
(2) di mana kes tersebut mempunyai kesan sosial yang besar;
(3) di mana sebilangan defendan bersama dalam kasus kejahatan bersama tidak mengaku bersalah atau tidak keberatan mengenai penerapan prosedur ringkasan; atau
(4) apabila terdapat keadaan lain di mana prosedur ringkasan tidak sesuai.
Pasal 216 Berkenaan dengan kasus di mana prosedur ringkasan berlaku dan di mana terdakwa dihukum dengan hukuman penjara tetap tidak lebih dari tiga tahun atau hukuman lebih ringan, pengadilan rakyat dapat membentuk panel kolegial atau meminta hakim tunggal untuk mengadili kasus tersebut. ; di mana terdakwa dihukum penjara jangka panjang lebih dari tiga tahun, mahkamah rakyat akan membentuk panel kolegial untuk membicarakan kes tersebut.
Untuk kes pendakwaan awam yang dibicarakan mengikut prosedur ringkasan, pihak berwajib yang berkenaan harus menghantar pegawainya untuk menghadap ke pengadilan.
Pasal 217 Untuk kasus yang diadili sesuai dengan prosedur ringkasan, hakim harus mempertanyakan terdakwa atas pendapatnya tentang fakta kejahatan yang dituduhnya, memberitahu terdakwa tentang ketentuan hukum mengenai penerapan prosedur ringkasan, dan mengesahkan sama ada defendan bersetuju dengan penerapan prosedur ringkasan.
Pasal 218 Untuk kasus yang diadili sesuai dengan prosedur ringkasan, terdakwa dan pembelanya dapat, dengan izin hakim, berdebat dengan jaksa penuntut umum, atau jaksa swasta dan perwakilan litigasinya.
Pasal 219 Kasus yang diadili sesuai dengan prosedur ringkasan tidak akan tunduk pada ketentuan prosedural dari Bagian 1 dari Bab ini tentang periode pelayanan, menginterogasi terdakwa, menyoal saksi dan pakar, mengemukakan bukti, dan perdebatan pengadilan, dengan syarat bahwa pengadilan rakyat akan mendengar pernyataan akhir defendan sebelum menjatuhkan penghakiman.
Pasal 220 Pengadilan rakyat menutup kasus yang diadili sesuai dengan prosedur ringkasan dalam waktu 20 hari setelah diterimanya. Sekiranya terdakwa dihukum penjara jangka panjang lebih dari tiga tahun, had waktu dapat diperpanjang hingga satu setengah bulan.
Pasal 221 Jika dalam proses mengadili suatu kasus, pengadilan rakyat menemukan bahwa prosedur ringkasan tidak sesuai untuk kasus ini, maka akan diadili lagi sesuai dengan ketentuan dalam Bagian 1 atau Bagian 2 dari Bab ini.
Bahagian 4 Prosedur yang Dipercepat
Pasal 222 Untuk kasus di bawah yurisdiksi pengadilan rakyat primer yang dapat dijatuhi hukuman penjara tetap tidak lebih dari tiga tahun atau hukuman lebih ringan, di mana fakta-fakta kes itu jelas dan bukti benar dan memadai, dan defendan mengaku bersalah dan bersetuju dengan penerapan prosedur yang dipercepat, prosedur yang dipercepat mungkin berlaku, dan kes tersebut harus diadili sendiri oleh seorang hakim.
Seorang penasihat rakyat yang melancarkan pendakwaan awam boleh mengesyorkan mahkamah rakyat untuk menerapkan prosedur yang dipercepat.
Pasal 223 Dalam salah satu keadaan berikut, prosedur yang dipercepat tidak berlaku:
(1) di mana terdakwa cacat penglihatan, pendengaran atau pertuturan, atau orang yang cacat mental yang sama sekali tidak kehilangan semua kemampuan untuk mengenali atau mengawal tingkah lakunya sendiri;
(2) di mana terdakwa adalah di bawah umur;
(3) di mana kes tersebut mempunyai kesan sosial yang besar;
(4) di mana beberapa terdakwa bersama dalam kasus kejahatan bersama memiliki keberatan terhadap fakta-fakta kejahatan yang dituduh, tuduhan, rekomendasi hukuman atau penerapan prosedur yang dipercepat;
(5) jika terdakwa dan korban atau perwakilan litigasinya belum mencapai persetujuan mediasi atau penyelesaian mengenai tindakan sipil yang tidak disengajakan untuk pampasan; atau
(6) keadaan lain di mana prosedur yang dipercepat tidak berlaku.
Pasal 224 Persidangan kasus di bawah prosedur yang dipercepat tidak akan tunduk pada ketentuan Bagian 1 dari Bab ini mengenai batas waktu penyampaian proses, dan penyelidikan dan perdebatan di pengadilan umumnya tidak dilakukan. Namun, sebelum dijatuhkan hukuman, pendapat pembela dan pernyataan akhir defendan harus didengar.
Bagi kes yang dibicarakan di bawah prosedur hukuman cepat, hukuman tersebut akan diumumkan di mahkamah.
Pasal 225 Untuk kasus di mana prosedur yang dipercepat berlaku, pengadilan rakyat akan menyimpulkannya dalam waktu sepuluh hari setelah penerimaan; dan untuk kes di mana hukuman penjara tetap lebih dari satu tahun dapat dikenakan, jangka waktu kesimpulan dapat diperpanjang hingga 15 hari.
Pasal 226 Selama persidangan, di mana pengadilan rakyat menemukan bahwa tingkah laku terdakwa tidak merupakan kejahatan atau bahwa dia tidak akan dikenakan tanggung jawab pidana, atau bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menerima hukuman terhadap kehendaknya, atau bahwa terdakwa menyangkal fakta kejahatan yang dituduh, atau keadaan lain yang mempercepat prosedur tidak berlaku, kasus tersebut akan diadili kembali sesuai dengan ketentuan Bagian 1 atau Bagian 3 dari Bab ini.
Bab III Prosedur Permulaan Kedua
Pasal 227 Jika terdakwa, jaksa penuntut swasta atau perwakilan hukumnya menolak untuk menerima keputusan atau perintah perdana yang dibuat oleh pengadilan rakyat setempat di tingkat manapun, mereka berhak untuk mengajukan banding secara tertulis atau lisan ke pengadilan rakyat pada selanjutnya tahap lebih tinggi. Pembela atau saudara terdekat defendan dapat, dengan persetujuan defendan, mengajukan banding.
Pihak yang melakukan tindakan sivil yang tidak disengajakan atau wakilnya yang sah dapat mengajukan banding terhadap bahagian penghakiman atau perintah perdana yang dibuat oleh pengadilan rakyat setempat di mana-mana tahap yang berkaitan dengan tindakan sipil yang tidak disengajakan.
Seorang defendan tidak akan dilucutkan haknya untuk mengemukakan banding dengan dalih apa pun.
Pasal 228 Jika seorang jaksa masyarakat lokal di tingkat manapun menganggap bahwa ada kesalahan yang pasti dalam penghakiman atau perintah perdana yang dibuat oleh pengadilan rakyat pada tingkat yang sama, maka akan mengajukan protes ke pengadilan rakyat di tingkat yang lebih tinggi berikutnya.
Pasal 229 Jika korban atau perwakilan hukumnya menolak untuk menerima putusan pertama yang dibuat oleh pengadilan rakyat setempat pada tingkat apa pun, dia harus, dalam waktu lima hari dari tanggal penerimaan keputusan tertulis, memiliki hak untuk meminta pihak yang berwajib untuk menyampaikan tunjuk perasaan. Jaksa rakyat harus, dalam masa lima hari dari tarikh penerimaan permintaan yang dibuat oleh mangsa atau wakilnya yang sah, memutuskan sama ada untuk mengemukakan protes atau tidak dan memberi jawapan kepadanya.
Pasal 230 Batas waktu untuk banding atau protes terhadap putusan adalah sepuluh hari dan batas waktu untuk banding atau protes terhadap perintah adalah lima hari; had masa akan dikira dari hari selepas penghakiman atau perintah bertulis diterima.
Pasal 231 Jika terdakwa, jaksa penuntut swasta, atau penggugat atau terdakwa dalam tindakan sipil kebetulan mengajukan banding melalui pengadilan rakyat yang awalnya mengadili kasus tersebut, pengadilan rakyat dalam waktu tiga hari akan memindahkan permohonan banding beserta file kasus dan bukti ke mahkamah rakyat di peringkat lebih tinggi seterusnya; pada saat yang sama ia akan memberikan pendua petisyen rayuan kepada penguasa rakyat di tingkat yang sama dan kepada pihak lain.
Sekiranya terdakwa, pendakwa swasta, atau penggugat atau terdakwa dalam tindakan sipil yang bersangkutan mengajukan banding secara langsung ke mahkamah orang kedua, pengadilan rakyat akan dalam waktu tiga hari memindahkan petisyen banding ke pengadilan rakyat yang awalnya mengadili kes itu. untuk penyampaian kepada juru janji rakyat pada tahap yang sama dan kepada pihak lain.
Pasal 232 Jika pengacara rakyat setempat memprotes keputusan atau perintah perdana yang dibuat oleh pengadilan rakyat pada tingkat yang sama, pihaknya harus menyampaikan protes tertulis melalui pengadilan rakyat yang awalnya mengadili kasus tersebut dan mengirimkan salinan protes tertulis itu kepada perwakilan rakyat di peringkat lebih tinggi seterusnya. Mahkamah rakyat yang pada awalnya mengadili kes itu akan memindahkan protes bertulis beserta fail kes dan bukti ke mahkamah rakyat di peringkat yang lebih tinggi seterusnya dan akan memberikan pendua mengenai protes bertulis itu kepada pihak-pihak.
Sekiranya penasihat rakyat di peringkat yang lebih tinggi seterusnya menganggap protes itu tidak sesuai, ia boleh menarik balik tunjuk perasaan dari mahkamah rakyat pada tahap yang sama dan memberitahu pemberi janji rakyat di peringkat yang lebih rendah berikutnya.
Pasal 233 Pengadilan orang kedua harus melakukan tinjauan lengkap atas fakta-fakta yang ditentukan dan penerapan hukum dalam penghakiman pertama dan tidak dibatasi oleh ruang lingkup banding atau protes.
Sekiranya rayuan diajukan hanya oleh sebilangan terdakwa dalam kes jenayah bersama, kes tersebut masih harus dikaji dan ditangani secara keseluruhan.
Pasal 234 Pengadilan orang kedua harus membentuk panel kolegial dan memulai sesi pengadilan untuk mengadili kasus-kasus berikut:
(1) kes banding banding di mana, terdakwa, jaksa penuntut swasta dan perwakilan litigasinya memiliki keberatan atas fakta atau bukti yang dipastikan pada awalnya dan keberatan tersebut dapat mempengaruhi sabitan dan hukuman kes;
(2) kes banding banding di mana terdakwa dijatuhkan hukuman mati;
(3) kes banding yang diprotes oleh jaksa rakyat; atau
(4) kes banding yang berada dalam keadaan lain yang memerlukan persidangan dalam sesi pengadilan.
Mahkamah hakim kedua harus menyoal siasat defendan dan berunding dengan pihak lain, pembela dan perwakilan litigasi ketika memutuskan untuk tidak mengadakan sesi pengadilan untuk membicarakan kes.
Apabila mahkamah orang kedua membuka sesi pengadilan untuk mendengar kes banding atau tunjuk perasaan, ia boleh melakukannya di tempat di mana kes itu berlaku atau di tempat di mana mahkamah orang yang awalnya mengadili kes itu berada.
Pasal 235 Berkenaan dengan kasus yang diprotes oleh jaksa rakyat atau kasus penuntutan umum yang diadili oleh pengadilan rakyat yang kedua dalam sidang pengadilan, pengadilan rakyat pada tingkat yang sama harus mengirim personelnya untuk menghadiri sesi pengadilan. Pengadilan rakyat kedua harus, setelah memutuskan untuk memulai sidang pengadilan untuk perbicaraan kes, memberitahu pemberi kuasa untuk memeriksa fail kes, dan yang terakhir akan menyelesaikan pemeriksaan dalam waktu satu bulan. Masa bagi pihak pengadilan untuk memeriksa fail kes tidak termasuk dalam had masa perbicaraan.
Pasal 236 Setelah mendengar kasus banding atau protes terhadap putusan pertama, pengadilan orang kedua akan menanganinya dengan salah satu cara berikut mengingat situasi yang berbeda:
(1) jika penghakiman asli benar dalam penentuan fakta dan penerapan hukum dan sesuai dalam menjatuhkan hukuman, pengadilan rakyat memerintahkan penolakan banding atau protes dan mengesahkan penghakiman asalnya.
(2) jika penghakiman asalnya tidak mengandung kesalahan dalam penentuan fakta tetapi tidak benar dalam penerapan hukum atau tidak tepat dalam menjatuhkan hukuman, pengadilan rakyat harus merevisi keputusan tersebut.
(3) jika fakta-fakta dalam penghakiman asalnya tidak jelas atau bukti tidak mencukupi, pengadilan rakyat dapat menyemak kembali keputusan tersebut setelah memastikan fakta-fakta tersebut, atau dapat membatalkan penghakiman asalnya dan menyerahkan kembali kes itu ke pengadilan rakyat yang awalnya mengadili untuk dibicarakan kembali. .
Jika pengadilan orang asli telah membuat putusan atas suatu kes yang ditahan untuk pengadilan ulang sesuai dengan subperenggan (3) dari perenggan sebelumnya, jika terdakwa mengajukan banding atau pengadilan rakyat mengajukan protes, pengadilan orang kedua akan membuat penghakiman atau keputusan berdasarkan undang-undang, dan tidak akan menyerahkan kes itu ke mahkamah orang asal untuk perbicaraan baru.
Pasal 237 Ketika mengadili kasus banding yang diajukan oleh terdakwa atau perwakilan hukumnya, pembela atau saudara dekatnya, pengadilan orang kedua tidak akan memperburuk hukuman terhadap terdakwa. Sekiranya kes diserahkan ke mahkamah orang asli untuk perbicaraan baru oleh mahkamah orang kedua, melainkan jika ada fakta baru mengenai jenayah tersebut dan jaksa rakyat telah memulai pendakwaan tambahan, mahkamah orang asli tidak akan memperburuk hukuman ke atas terdakwa .
Pembatasan yang ditetapkan dalam paragraf sebelumnya tidak berlaku untuk kasus-kasus yang diprotes oleh jaksa rakyat atau kes-kes yang diajukan oleh jaksa swasta.
Pasal 238 Jika pengadilan rakyat yang kedua menemukan bahwa pengadilan rakyat yang pertama melanggar prosedur litigasi yang ditentukan oleh undang-undang dengan salah satu cara berikut, maka akan memutuskan untuk membatalkan penghakiman yang asli dan menyerahkan kembali kasus tersebut ke pengadilan rakyat yang awalnya mengadili untuk percubaan semula:
(1) melanggar ketentuan Undang-Undang mengenai pengadilan di depan umum;
(2) melanggar sistem penarikan;
(3) merampas pihak-pihak dari hak-hak litigasi mereka yang ditentukan oleh undang-undang atau membatasi, hak-hak tersebut, yang dapat menghalangi ketidakberpihakan persidangan;
(4) pembentukan organisasi kehakiman yang tidak sah; atau
(5) pelanggaran lain terhadap prosedur litigasi yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat mengganggu ketidakadilan dalam perbicaraan.
Pasal 239 Pengadilan rakyat yang pada awalnya mengadili suatu kasus akan membentuk panel kolegial baru untuk kasus yang diserahkan kepadanya untuk pengadilan ulang, sesuai dengan prosedur pertama. Sehubungan dengan putusan yang dibuat setelah persidangan ulang, banding atau protes dapat diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 227, 228 atau 229 UU.
Pasal 240 Setelah pengadilan orang kedua telah meninjau banding atau protes terhadap perintah perdana, ia akan memerintahkan penolakan banding atau protes atau membatalkan atau merevisi perintah asalnya masing-masing dengan merujuk pada ketentuan Pasal 236, 238 atau 239 Undang-Undang.
Pasal 241 Pengadilan rakyat yang pada awalnya mengadili suatu kasus harus menghitung batas waktu baru untuk persidangan kasus tersebut yang diserahkan kepadanya oleh pengadilan orang kedua dari tanggal penerimaan kasus tersebut.
Pasal 242 Pengadilan orang kedua harus mengadili kasus banding atau protes dengan merujuk pada prosedur pertama, selain menerapkan ketentuan dalam Bab ini.
Pasal 243 Pengadilan orang kedua akan menutup persidangan kasus banding atau protes dalam waktu dua bulan setelah penerimaan kasus tersebut. Untuk kes di mana terdakwa melakukan kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati atau kes sipil yang tidak bersangkutan yang berada dalam keadaan apa pun sebagaimana tercantum dalam Pasal 158 di sini, batas waktu dapat diperpanjang dua bulan setelah persetujuan atau keputusan oleh orang tinggi mahkamah di tingkat provinsi, wilayah otonomi atau kota secara langsung di bawah Pemerintahan Pusat. Sekiranya perluasan lebih lanjut diperlukan dalam keadaan khusus, permohonan harus diserahkan ke Mahkamah Agung Rakyat untuk persetujuan.
Mahkamah Agung Rakyat akan memutuskan had masa untuk perbicaraan kes-kes rayuan atau protes yang diterima.
Pasal 244 Semua putusan dan perintah kedua dan semua keputusan dan perintah Mahkamah Agung adalah muktamad.
Pasal 245 Organ keamanan publik, jaksa rakyat dan pengadilan rakyat dengan benar menjaga harta benda dan buah-buahan yang terakumulasi dari tersangka dan terdakwa kriminal yang telah disegel, disita atau dibekukan untuk pengesahan di masa depan, dan harus menyiapkan daftar harta benda dan buah yang terkumpul, dan pindahkan yang sama dengan kesnya. Tidak ada entiti atau individu yang boleh menyalahgunakan atau melupuskan harta atau buah yang terkumpul dengan sendirinya. Harta mangsa yang sah hendaklah dikembalikan kepada mangsa tepat pada masanya. Barang selundup dan barang lain yang tidak sesuai untuk penyimpanan jangka panjang harus dilupuskan sesuai dengan ketentuan Negara yang berlaku.
Segala benda nyata yang digunakan sebagai bukti hendaklah dipindahkan bersama-sama dengan kes. Sekiranya terdapat objek nyata yang tidak sesuai untuk dipindahkan, senarai, foto atau dokumen bukti lain akan dipindahkan bersama dengan kasusnya.
Penghakiman yang dibuat oleh mahkamah rakyat meliputi pelupusan harta benda dan buah-buahan terkumpul yang telah disegel, disita atau dibekukan.
Setelah penghakiman yang dikeluarkan oleh pengadilan rakyat diberlakukan, organ yang berkenaan akan melupuskan harta benda dan buah-buahan terkumpul yang telah disegel, disita atau dibekukan sesuai dengan keputusan tersebut. Semua harta dan buah yang terkumpul tersebut akan diserahkan ke perbendaharaan Negara, kecuali yang dikembalikan kepada mangsa sesuai dengan undang-undang.
Pegawai kehakiman yang menggelapkan, menyalahgunakan atau melupuskan, tanpa kebenaran, harta dan buah-buahan terkumpul yang telah disegel, disita atau dibekukan akan dikenakan tanggungjawab jenayah sesuai dengan undang-undang. Sekiranya tidak ada jenayah yang dibentuk, pegawai kehakiman akan dikenakan hukuman tatatertib.
Bab IV Prosedur Peninjauan Hukuman Mati
Pasal 246 Hukuman mati harus mendapat persetujuan Mahkamah Agung.
Pasal 247 Kasus pertama di mana pengadilan rakyat Menengah telah menjatuhkan hukuman mati dan terdakwa tidak mengajukan banding akan diperiksa oleh pengadilan tinggi dan diserahkan ke Mahkamah Agung Rakyat untuk persetujuan. Sekiranya mahkamah tinggi tidak bersetuju dengan hukuman mati, ia boleh membawa kes itu untuk dibicarakan atau ditahan untuk dibicarakan semula.
Kes-kes pertama di mana pengadilan tinggi telah menjatuhkan hukuman mati dan terdakwa tidak mengemukakan banding, dan kes-kes kedua di mana hukuman mati dijatuhkan semuanya harus diserahkan ke Mahkamah Agung Rakyat untuk mendapatkan persetujuan.
Pasal 248 Suatu kasus di mana pengadilan rakyat menengah telah menjatuhkan hukuman mati dengan penangguhan pelaksanaan hukuman dua tahun, harus mendapat persetujuan oleh pengadilan tinggi.
Pasal 249 Ulasan oleh Mahkamah Agung Rakyat atas kasus-kasus yang melibatkan hukuman mati dan tinjauan oleh pengadilan tinggi atas kasus-kasus yang melibatkan hukuman mati dengan penangguhan pelaksanaan dilakukan oleh panel kolegial yang masing-masing terdiri dari tiga hakim.
Pasal 250 Mahkamah Agung akan membuat keputusan mengenai persetujuan atau tidak persetujuan hukuman mati ketika meninjau kasus yang melibatkan hukuman mati. Sekiranya Mahkamah Agung Rakyat tidak menyetujui hukuman hukuman mati, maka mahkamah akan memberikan hukuman tersebut untuk dibicarakan semula atau disemak semula.
Pasal 251 Dalam meninjau kasus yang melibatkan hukuman hukuman mati, Mahkamah Agung Rakyat harus menginterogasi terdakwa, dan berkonsultasi dengan pengacara pembela jika diminta oleh pengacara pembelaan.
Kejaksaan Tertinggi Rakyat dapat menyampaikan pendapatnya ke Mahkamah Agung Rakyat ketika yang terakhir mengkaji kes yang melibatkan hukuman mati. Mahkamah Rakyat Tertinggi akan memberitahu hasil semakan kes tersebut ke Kejaksaan Agung Rakyat.
Bab V Prosedur Pengawasan Percubaan
Pasal 252 Seorang pihak atau wakilnya yang sah atau kerabat dekatnya dapat mengajukan petisi ke pengadilan rakyat atau jaksa rakyat mengenai penghakiman atau perintah yang efektif secara hukum, namun pelaksanaan putusan atau perintah tidak akan ditangguhkan.
Pasal 253 Jika petisi yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan atau wakilnya yang sah atau kerabat dekatnya berada dalam salah satu keadaan berikut, pengadilan rakyat akan mengadili kembali kasus ini:
(1) apabila ada bukti baru untuk membuktikan kesalahan dalam fakta yang dipastikan dalam penghakiman atau keputusan asalnya, yang dapat mempengaruhi sabitan dan hukuman kes;
(2) jika bukti yang berfungsi sebagai dasar untuk sabitan dan hukuman tidak dapat diandalkan dan tidak mencukupi, atau akan dikecualikan sesuai dengan undang-undang, atau di mana bukti utama yang membuktikan fakta-fakta kes itu saling bertentangan;
(3) jika penghakiman atau putusan aslinya salah dalam penerapan hukum;
(4) di mana kasus tersebut diadili melanggar proses hukum, yang dapat mempengaruhi ketidakadilan yang tidak adil; atau
(5) di mana hakim melakukan rasuah dan korupsi, mempraktikkan pilih kasih untuk keuntungan peribadi atau membengkokkan undang-undang dalam perbicaraan kes.
Pasal 254 Jika presiden pengadilan rakyat di tingkat manapun menemukan kesalahan yang pasti dalam penghakiman yang efektif secara hukum atau perintah pengadilannya mengenai penentuan fakta atau penerapan hukum, dia harus menyerahkan masalah ini kepada komite kehakiman. untuk pengendalian.
Di mana Mahkamah Agung Rakyat menemukan beberapa kesalahan yang pasti dalam penghakiman atau keputusan mahkamah rakyat yang efektif secara efektif di mana-mana peringkat yang lebih rendah, atau jika mahkamah orang di tingkat yang lebih tinggi menemukan kesalahan tertentu dalam penghakiman atau perintah mahkamah rakyat yang efektif di tahap yang lebih rendah, ia akan mempunyai kuasa untuk mengemukakan kes itu untuk perbicaraan itu sendiri atau boleh mengarahkan mahkamah orang di tingkat yang lebih rendah untuk melakukan perbicaraan semula.
Di mana Kejaksaan Rakyat Tertinggi menemukan beberapa kesalahan yang pasti dalam penghakiman atau putusan pengadilan rakyat yang efektif secara sah di mana-mana tahap, atau jika penasihat hakiki di tingkat yang lebih tinggi menemukan kesalahan tertentu dalam penghakiman atau keputusan pengadilan rakyat yang efektif secara sah di tahap yang lebih rendah, ia akan mempunyai kuasa untuk mengemukakan protes ke pengadilan rakyat pada tahap yang sama terhadap penghakiman atau perintah sesuai dengan prosedur pengawasan perbicaraan.
Berkenaan dengan kes yang ditunjuk oleh jaksa rakyat, mahkamah rakyat yang telah menerima protes tersebut akan membentuk panel kolegial untuk perbicaraan semula; jika fakta, berdasarkan keputusan yang asalnya dibuat, tidak jelas atau bukti tidak mencukupi, ia boleh mengarahkan mahkamah orang di tingkat bawah untuk mengadili semula kes tersebut.
Pasal 255 Jika pengadilan rakyat di tingkat yang lebih tinggi memerintahkan pengadilan rakyat di tingkat yang lebih rendah untuk mengadili kembali kasus, pengadilan rakyat di tingkat yang lebih rendah selain pengadilan rakyat yang asli diperintahkan untuk melakukan pengadilan ulang. Sekiranya mahkamah orang asal lebih sesuai untuk melakukan perbicaraan semula, mahkamah orang asal boleh diperintahkan untuk mengadili semula kes tersebut.
Pasal 256 Jika suatu kasus diadili berdasarkan prosedur pengawasan persidangan oleh pengadilan orang asli, sebuah panel kolegial baru akan dibentuk untuk melakukan pengadilan ulang. Jika terjadi kasus-kasus pertama, persidangan ulang harus dilakukan sesuai dengan prosedur pertama, dan keputusan atau putusan yang dibuat dapat diajukan banding atau diprotes. Sekiranya kes-kes atau kes-kes contoh kedua dibawa ke mahkamah orang-orang tingkat tinggi untuk diadili, persidangan ulang harus dilakukan sesuai dengan prosedur kasus kedua, dan penghakiman atau putusan yang diberikan adalah keputusan atau keputusan akhir.
Untuk kes-kes yang diadili oleh mahkamah rakyat dalam sesi pengadilan, pengadilan rakyat pada tingkat yang sama harus menghantar pegawainya untuk menghadiri sesi pengadilan.
Pasal 257 Jika perlu untuk mengambil tindakan wajib terhadap terdakwa ke kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan rakyat, pengadilan rakyat akan membuat keputusan mengenai tindakan wajib sesuai dengan hukum. Jika diperlukan untuk mengambil tindakan wajib terhadap terdakwa ke persidangan semula yang diadukan oleh orang yang melakukan pengadilan, pengacara rakyat harus membuat keputusan mengenai tindakan wajib tersebut sesuai dengan undang-undang.
Ketika mengadili kes-kes sesuai dengan prosedur pengawasan persidangan, pengadilan rakyat dapat memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan keputusan atau keputusan yang asli.
Pasal 258 Sehubungan dengan kasus yang diadili kembali oleh pengadilan rakyat sesuai dengan prosedur pengawasan persidangan, maka putusan tersebut akan diakhiri dalam waktu tiga bulan dari hari di mana ia membuat keputusan untuk mengadili kasus itu sendiri atau di mana keputusan dibuat untuk mengadili semula kes itu. Sekiranya perlu untuk memanjangkan had masa, tempohnya tidak boleh melebihi enam bulan.
Ketentuan dari paragraf sebelumnya akan berlaku untuk batas waktu persidangan kasus yang diprotes yang diterima oleh pengadilan rakyat dan akan diadili olehnya sesuai dengan prosedur pengawasan persidangan. Sekiranya perlu untuk mengarahkan pengadilan rakyat di tingkat yang lebih rendah untuk mengadili kes yang diprotes sekali lagi, keputusan yang akan dibuat akan dibuat dalam masa satu bulan dari hari di mana kes yang ditunjuk diterima; ketentuan dari perenggan sebelumnya akan berlaku pada batas waktu untuk perbicaraan kes oleh pengadilan rakyat di tingkat bawah.
Bahagian Keempat Pelaksanaan
Pasal 259 Penghakiman dan putusan akan dilaksanakan setelah mereka berlaku secara hukum.
Keputusan dan keputusan berikut adalah sah dari segi undang-undang:
(1) keputusan dan keputusan yang tidak mengajukan banding atau protes dalam batas waktu yang ditentukan secara hukum;
(2) penilaian dan keputusan akhir; dan
(3) penghakiman hukuman mati yang disetujui oleh Mahkamah Agung Rakyat dan penghakiman hukuman mati dengan penangguhan pelaksanaan hukuman dua tahun yang disetujui oleh pengadilan rakyat tinggi.
Pasal 260 Jika terdakwa yang ditahan diberi putusan tidak bersalah atau dibebaskan dari hukuman pidana oleh pengadilan perdana rakyat, dia akan dibebaskan segera setelah putusan diucapkan.
Pasal 261 Ketika keputusan hukuman mati dengan pelaksanaan segera diucapkan atau disetujui oleh Mahkamah Rakyat Tertinggi, Presiden Mahkamah Agung Rakyat akan menandatangani dan mengeluarkan perintah untuk melaksanakan hukuman mati.
Sekiranya penjenayah yang dijatuhkan hukuman mati dengan penangguhan pelaksanaan hukuman dua tahun tidak melakukan kesalahan yang disengaja selama tempoh penggantungan hukuman dan hukumannya harus diganti mengikut undang-undang pada masa berlakunya tempoh tersebut, organ pelaksana harus menyerahkan cadangan bertulis kepada mahkamah tinggi bagi keputusan; jika ada bukti yang disahkan bahawa penjenayah telah melakukan kesalahan yang disengajakan dan hukuman mati harus dilaksanakan, mahkamah orang tinggi harus mengemukakan perkara itu ke Mahkamah Agung untuk pemeriksaan dan persetujuan.
Pasal 262 Setelah mendapat perintah dari Mahkamah Agung Rakyat untuk menjatuhkan hukuman mati, pengadilan rakyat di tingkat yang lebih rendah akan menjatuhkan hukuman yang akan dilaksanakan dalam waktu tujuh hari. Namun, di bawah salah satu syarat berikut, pengadilan rakyat di tingkat yang lebih rendah akan menangguhkan pelaksanaannya dan segera menyerahkan laporan ke Mahkamah Agung Rakyat untuk keputusan:
(1) jika ditemukan sebelum hukuman dijatuhkan bahawa penghakiman mungkin mengandung kesalahan;
(2) jika, sebelum hukuman dijatuhkan, penjenayah itu mendedahkan fakta-fakta jenayah utama atau memberikan layanan yang sangat bermanfaat, maka hukuman tersebut mungkin perlu disemak semula; atau
(3) jika penjenayah itu hamil.
Jika alasan yang diberikan dalam ayat (1) atau (2) dari perenggan sebelumnya yang menyebabkan penangguhan hukuman telah hilang, hukuman tersebut dapat dilaksanakan hanya setelah laporan disampaikan kepada Presiden Mahkamah Agung Rakyat untuk menandatangani dan mengeluarkan perintah lain untuk pelaksanaan hukuman mati. Jika pelaksanaan ditangguhkan karena alasan yang diberikan dalam sub-ayat (3) dari paragraf sebelumnya, permintaan akan diajukan ke Mahkamah Agung Rakyat untuk mengubah hukuman sesuai dengan hukum.
Pasal 263 Sebelum pengadilan rakyat menjatuhkan hukuman mati untuk dieksekusi, pihaknya harus memberitahukan kejaksaan rakyat pada tingkat yang sama untuk mengirim seorang petugas untuk mengawasi pelaksanaannya.
Hukuman mati harus dilaksanakan dengan cara seperti menembak atau suntikan.
Hukuman mati boleh dilaksanakan di tanah pelaksanaan atau di tempat jagaan yang ditentukan.
Pegawai kehakiman yang mengarahkan pelaksanaan harus mengesahkan identiti penjenayah, bertanya kepada penjahat apakah dia memiliki kata-kata atau surat terakhir dan kemudian menyerahkan penjenayah itu kepada algojo untuk pelaksanaan hukuman mati. Jika ditemukan sebelum pelaksanaan bahwa ada kesalahan, pelaksanaan harus ditangguhkan dan laporan diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk perintah.
Pelaksanaan hukuman mati akan diumumkan tetapi tidak akan diadakan di khalayak ramai.
Setelah hukuman mati dilaksanakan, kerani pengadilan di tempat kejadian akan menyediakan rekod bertulis tentangnya. Mahkamah rakyat yang menyebabkan hukuman mati dilaksanakan harus menyerahkan laporan pelaksanaannya ke Mahkamah Agung Rakyat.
Setelah hukuman mati dilaksanakan, mahkamah orang yang menjatuhkan hukuman mati yang akan dilaksanakan harus memberitahu anggota keluarga penjenayah tersebut.
Pasal 264 Jika seorang penjahat diserahkan untuk pelaksanaan hukuman pidana, pengadilan orang yang membebaskan penjahat harus memberikan dokumen hukum yang relevan pada organ keamanan publik, penjara atau organ penguatkuasaan lainnya dalam waktu sepuluh hari setelah tanggal efektif penghakiman.
Seorang penjenayah yang dijatuhkan hukuman mati dengan hukuman dua tahun, atau penjara seumur hidup atau penjara jangka panjang harus, sesuai dengan undang-undang, dijatuhkan oleh organ keselamatan awam ke penjara untuk pelaksanaan hukuman jenayah. Bagi penjenayah yang dijatuhkan hukuman penjara tetap, jika baki hukuman tidak lebih dari tiga bulan sebelum dia diserahkan kerana menjalani hukumannya, penjenayah akan menjalani hukumannya di rumah tahanan sebagai gantinya. Bagi penjenayah yang dijatuhkan hukuman penjara, penjenayah akan menjalani hukumannya di bawah pengawasan organ keselamatan awam yang berkenaan.
Berkenaan dengan tunggakan remaja, hukuman jenayahnya harus dilaksanakan dalam reformasi untuk remaja yang melanggar undang-undang.
Organ pelaksana akan menahan penjenayah tanpa penangguhan dan memberitahu anggota keluarga penjenayah itu.
Seorang penjenayah yang dijatuhkan hukuman penjara tetap atau penahanan jenayah, setelah selesai menjatuhkan hukuman, akan dikeluarkan perakuan pembebasan oleh organ pelaksana.
Pasal 265 Seorang penjahat yang dijatuhkan hukuman penjara tetap atau penahanan pidana dapat diizinkan untuk sementara menjalani hukumannya di luar penjara dalam keadaan berikut:
(1) di mana penjenayah itu sakit parah dan perlu dibebaskan dengan jaminan untuk mendapatkan rawatan perubatan;
(2) di mana penjenayah itu sedang hamil atau menyusui; atau
(3) jika penjenayah tidak dapat mengurus dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari, dan hukuman sementara di luar penjara tidak akan membahayakan keamanan masyarakat.
Jika seorang penjahat yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup berada dalam keadaan yang ditentukan dalam subperenggan (2) dari paragraf sebelumnya, penjahat tersebut diizinkan untuk menjalani hukumannya sementara di luar penjara.
Seorang penjenayah tidak boleh dibebaskan dengan jaminan untuk mendapatkan rawatan perubatan jika pembebasan tersebut boleh membahayakan keselamatan orang ramai atau jika penjenayah itu boleh mencederakan atau merosakkan dirinya sendiri.
Sekiranya penjenayah memang sakit parah dan mesti dibebaskan dengan jaminan untuk mendapatkan rawatan perubatan, sebuah hospital yang ditunjuk oleh pemerintah rakyat di tingkat provinsi harus melakukan diagnosis dan mengeluarkan dokumen sokongan.
Sebelum penjenayah mula menjalani hukumannya, keputusan hukuman sementara yang dijatuhkan di luar penjara hendaklah dibuat oleh mahkamah rakyat yang akan menyerahkan penjenayah itu untuk menjalani hukumannya. Setelah penjenayah diserahkan kepada pihak berkuasa yang berkenaan untuk menjatuhkan hukumannya, penjara atau rumah tahanan yang berkenaan hendaklah mengemukakan pendapat bertulis mengenai hukuman sementara di luar penjara dan melaporkannya kepada organ pentadbiran penjara di atau di atas peringkat wilayah atau organ keselamatan awam di atau di atas tingkat kota dengan daerah untuk kelulusan.
Pasal 266 Penjara atau rumah tahanan yang mengemukakan pendapat tertulis tentang hukuman sementara di luar penjara harus menyalin pendua pendapat tertulis tersebut kepada jaksa rakyat. Penguasa rakyat boleh mengemukakan pendapat bertulis kepada pihak berkuasa yang memutuskan atau meluluskan.
Pasal 267 Organ yang memutuskan atau menyetujui hukuman sementara di luar penjara harus menyalin keputusan hukuman sementara di luar penjara kepada jaksa rakyat yang bersangkutan. Sekiranya juru janji rakyat menganggap hukuman sementara di luar penjara tidak sesuai, maka, dalam satu bulan dari penerimaan notis, akan mengirimkan pendapat bertulisnya kepada organ yang telah memutuskan atau meluluskan hukuman sementara di luar penjara. Setelah menerima pendapat bertulis dari pihak penguasa rakyat, organ tersebut akan segera memeriksa kembali keputusan tersebut.
Pasal 268 Jika seorang penjahat yang telah memperoleh izin untuk sementara menjalani hukumannya di luar penjara melibatkan salah satu dari keadaan berikut, dia harus dipenjara tepat waktu:
(1) apabila penjenayah didapati tidak memenuhi syarat untuk menjalani hukuman sementara di luar penjara;
(2) di mana penjahat telah melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan pengawasan dan administrasi selama hukuman sementara di luar penjara; atau
(3) di mana keadaan di mana penjenayah diizinkan untuk sementara menjalani hukumannya di luar penjara tidak lagi ada, dan jangka waktu penjenayah itu belum berakhir.
Sekiranya penjenayah yang telah diizinkan oleh mahkamah rakyat untuk menjalani hukumannya di luar penjara untuk sementara waktu akan dihukum penjara, mahkamah rakyat akan membuat keputusan di atasnya, dan menyampaikan dokumen undang-undang yang relevan pada organ keselamatan awam, penjara atau yang lain organ pelaksana yang berkenaan.
Sekiranya penjenayah yang tidak memenuhi syarat untuk menjalani hukuman sementara di luar penjara mendapat kebenaran untuk melakukannya melalui rasuah atau cara lain yang menyalahi undang-undang, tempoh hukuman dijatuhkan di luar penjara tidak termasuk dalam tempoh pelaksanaan hukuman tersebut. ayat. Sekiranya penjenayah melarikan diri semasa menjalani hukuman sementara di luar penjara, jangka masa melarikan diri tidak termasuk dalam jangka masa pelaksanaan hukuman.
Sekiranya penjenayah mati semasa menjalani hukuman sementara di luar penjara, organ pelaksana harus memberitahu perkara itu pada penjara atau rumah tahanan tepat pada waktunya.
Pasal 269 Jika seorang penjahat dihukum untuk pengawasan publik, mendapat hukuman yang ditangguhkan, dibebaskan atau dijatuhkan hukuman sementara di luar penjara, penjahat harus, sesuai dengan undang-undang, tunduk pada pembetulan masyarakat yang dilakukan oleh koreksi masyarakat organisasi.
Pasal 270 Perampasan hak politik penjahat harus ditegakkan oleh organ keamanan publik. Setelah tamat tempoh pelaksanaan, organ pelaksana yang bersangkutan harus memberitahu secara tertulis penjenayah dan majikannya atau organisasi peringkat asas di tempat penjenayah itu tinggal.
Pasal 271 Jika seorang penjahat yang dijatuhi hukuman denda gagal membayar denda dalam batas waktu, pengadilan rakyat memaksa dia membayar. Jika penjahat benar-benar mengalami kesukaran untuk membayar kerana dia telah mengalami bencana yang tidak dapat ditahan, perintah dapat dibuat untuk mengurangi denda atau membebaskannya dari pembayaran.
Pasal 272 Semua keputusan tentang penyitaan harta benda, baik yang dikenakan sebagai hukuman tambahan atau secara independen, akan dilaksanakan oleh pengadilan rakyat; jika perlu, mahkamah rakyat boleh melaksanakan penghakiman tersebut bersama-sama dengan organ keselamatan awam.
Pasal 273 Jika seorang penjahat melakukan kejahatan lagi ketika menjalani hukumannya, atau jika suatu tindak pidana yang ditemukan tidak diketahui pada saat penghakiman, dia akan dipindahkan oleh organ pelaksana ke kejaksaan rakyat untuk ditangani.
Sekiranya penjenayah yang dijatuhkan hukuman pengawasan awam, penahanan jenayah, penjara jangka tetap atau penjara seumur hidup akan dihukum atau diberikan hukuman kerana pertobatan yang benar atau layanan berjasa semasa pelaksanaan hukuman, organ pelaksana harus menyerahkan tulisan mengemukakan cadangan ke pengadilan orang yang relevan untuk keputusan dan persetujuan, dan hendaklah menyalin pendua cadangan tersebut kepada pihak yang berkenaan. Jaksa rakyat boleh mengemukakan pendapat bertulis ke mahkamah rakyat.
Pasal 274 Jika seorang pengacara rakyat menganggap bahwa putusan penggantian hukuman atau pembebasan bersyarat yang dibuat oleh pengadilan rakyat tidak tepat, maka, dalam waktu 20 hari sejak tanggal penerimaan salinan perintah tertulis, akan mengemukakan rekomendasi tertulis kepada rakyat. mahkamah untuk pembetulan. Mahkamah rakyat akan, dalam waktu satu bulan dari tarikh penerimaan rekomendasi, membentuk panel kolegial baru untuk menangani kes tersebut dan membuat keputusan akhir.
Pasal 275 Di mana, selama pelaksanaan hukuman pidana, penjara atau organ pelaksana lainnya percaya bahwa ada kesalahan dalam penghakiman atau penjahat mengajukan petisi, maka hal itu akan merujuk kepada pengadilan rakyat atau pengadilan rakyat yang menjatuhkan pertimbangan asal untuk menangani.
Pasal 276 Kejaksaan rakyat harus mengawasi pelaksanaan hukuman pidana dengan melaksanakan organ untuk melihat apakah pelaksanaannya sesuai dengan hukum. Sekiranya mereka mengetahui adanya kesalahan, mereka harus memberitahu organ pelaksana untuk membetulkannya.
Bahagian V Prosedur Khas
Bab I Prosedur Kes Jenayah yang Dilakukan oleh Kanak-kanak Di Bawah umur
Pasal 277 Anak di bawah umur yang telah melakukan kejahatan harus dididik, direformasi dan direhabilitasi dengan menegakkan prinsip-prinsip menerapkan pendidikan sebagai sarana utama dan menggunakan hukuman sebagai cara tambahan.
Mahkamah rakyat, prokurator rakyat dan organ keselamatan awam harus memastikan hak litigasi anak di bawah umur ketika menangani kes jenayah yang dilakukan oleh anak di bawah umur, memastikan ketersediaan bantuan undang-undang untuk kanak-kanak di bawah umur, dan menetapkan hakim, personel prokuratori dan penyiasat yang mengetahui ciri fizikal dan mental kanak-kanak di bawah umur untuk menjalankan kes-kes tersebut.
Pasal 278 Jika seorang tersangka atau terdakwa kriminal kecil tidak mempercayakan pembela, pengadilan rakyat, prokurator orang atau organ keamanan publik yang bersangkutan harus memberitahu badan bantuan hukum untuk menunjuk seorang pengacara sebagai pembela anak di bawah umur.
Pasal 279 Dalam menangani kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh anak di bawah umur, organ keamanan publik, jaksa orang dan pengadilan orang dapat menyelidiki pengalaman yang sedang berkembang, alasan-alasan untuk melakukan kejahatan dan pendidikan dan kondisi penjaga dari tersangka atau terdakwa kriminal kecil tergantung pada keadaan.
Pasal 280 Penerapan penangkapan terhadap tersangka dan terdakwa kriminal ringan dibatasi dengan ketat. Sekiranya penasihat rakyat meninjau dan menyetujui penangkapan suspek atau defendan jenayah kecil, dan mahkamah orang yang berkenaan memutuskan untuk membuat penangkapan itu, suspek atau defendan penjenayah kecil harus diinterogasi dan pendapat peguam bela akan didengar.
Kanak-kanak di bawah umur yang ditahan atau ditangkap atau yang menjalani hukuman hendaklah ditahan, diurus dan dididik secara berasingan daripada orang dewasa.
Pasal 281 Untuk kasus pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, perwakilan hukum tersangka atau terdakwa kriminal kecil harus diberitahu untuk menghadiri interogasi dan persidangan. Sekiranya perwakilan berkanun tidak dapat dihubungi atau tidak dapat hadir, atau merupakan rakan sekerjanya, saudara dewasa lain dari suspek atau defendan jenayah kecil, atau wakil dari sekolah atau majikannya, organisasi peringkat asas dalam / tempat tinggalnya atau organisasi perlindungan kecil dapat diberitahu untuk menghadiri interogasi dan perbicaraan, dan maklumat yang relevan harus dicatat secara bertulis. Wakil berkanun yang muncul boleh melaksanakan hak litigasi suspek atau defendan jenayah kecil bagi pihaknya.
Wakil berkanun atau orang lain yang hadir boleh memberikan pendapat mereka sekiranya mereka berpendapat bahawa pegawai yang menangani kes tersebut telah merosakkan hak dan kepentingan kanak-kanak di bawah umur semasa soal siasat atau perbicaraan. Catatan soal siasat dan rekod mahkamah hendaklah diberikan atau dibaca kepada wakil berkanun atau orang lain yang hadir.
Anggota kakitangan wanita mesti hadir semasa soal siasat terhadap seorang suspek jenayah wanita.
Dalam perbicaraan kes jenayah yang dilakukan oleh anak di bawah umur, perwakilan berkanunnya dapat membuat pernyataan tambahan setelah terdakwa bawah umur membuat pernyataan akhir.
ayat satu, paragraf dua dan paragraf tiga berlaku jika korban atau saksi kecil disoal.
Pasal 282 Dimana anak di bawah umur dicurigai melakukan kejahatan dalam Bab IV, V atau VI dari Ketentuan Khusus Hukum Pidana yang dapat dihukum dengan jangka waktu penjara tidak lebih dari satu tahun atau hukuman yang lebih ringan, dan syarat-syarat untuk penuntutan dipenuhi, tetapi dia telah menunjukkan pertobatan atas kejahatan tersebut, pihak yang berwajib dapat membuat keputusan tanpa penuntutan bersyarat. Juru janji rakyat harus berunding dengan organ keselamatan awam dan mangsa sebelum membuat keputusan tanpa pendakwaan bersyarat.
Apabila organ keamanan publik mensyaratkan keputusan non-penuntutan bersyarat untuk dipertimbangkan kembali atau ditinjau atau di mana korban yang bersangkutan mengajukan petisi terhadap keputusan tersebut, ketentuan Pasal 179 dan Pasal 180 di sini akan berlaku.
Sekiranya suspek penjenayah kecil dan wakilnya yang berkanun mengemukakan keberatan terhadap keputusan tanpa penuntutan bersyarat yang dikeluarkan oleh penasihat rakyat, pengadilan rakyat akan memutuskan untuk mengadili kes tersebut.
Pasal 283 Selama masa percobaan yang diberlakukan oleh non-penuntutan bersyarat, pengacara rakyat yang bersangkutan harus mengawasi dan memeriksa tersangka kriminal kecil yang dibebaskan secara bersyarat dari penuntutan. Penjaga suspek jenayah kecil hendaklah menguatkan tatatertib terhadap suspek, dan bekerjasama dengan pihak berwajib dalam pengawasan dan pemeriksaan.
Tempoh percubaan untuk non-pendakwaan bersyarat tidak kurang dari enam bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun, mulai dari tarikh ketika pengacara rakyat membuat keputusan tanpa penuntutan bersyarat.
Seorang suspek jenayah kecil yang dibebaskan secara bersyarat dari pendakwaan hendaklah:
(1) mematuhi undang-undang dan peraturan, dan menerima pengawasan;
(2) melaporkan kegiatannya sebagaimana yang disyaratkan oleh organ pengawas;
(3) mendapatkan persetujuan organ pengawas sebelum meninggalkan kota atau daerah tempat dia tinggal atau sebelum pindah ke tempat kediaman lain; dan
(4) menerima pendidikan dan pembetulan seperti yang disyaratkan oleh organ pengawas.
Pasal 284 Kejaksaan rakyat harus mencabut keputusan tanpa penuntutan bersyarat dan memulai penuntutan umum jika tersangka penjenayah kecil yang bersangkutan ditemukan berada dalam keadaan berikut selama masa percobaan:
(1) tersangka penjenayah kecil telah melakukan kejahatan baru atau perlu diadili atas kejahatan yang dilakukan sebelum keputusan tanpa penuntutan bersyarat diambil; atau
(2) tersangka penjenayah kecil telah melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan keamanan publik atau ketentuan pengawasan dan administrasi yang dibuat oleh organ pengawas yang berkaitan dengan non-penuntutan bersyarat.
Pengawal hak rakyat harus membuat keputusan tanpa pendakwaan setelah tempoh percubaan tamat sekiranya suspek jenayah kecil yang berkenaan tidak melibatkan apa-apa keadaan di atas semasa tempoh percubaan.
Pasal 285 Suatu kasus di mana terdakwa berusia di bawah 18 tahun pada saat persidangan diadili dalam sesi pengadilan tertutup, dengan syarat, dengan persetujuan terdakwa di bawah umur dan perwakilannya yang sah, sekolah di mana terdakwa di bawah umur dan organisasi perlindungan kecil boleh menetapkan wakil untuk menghadiri perbicaraan.
Pasal 286 Jika seorang penjahat yang berusia di bawah 18 tahun pada saat melakukan kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman penjara tetap tidak lebih dari lima tahun atau hukuman yang lebih ringan, catatan pidana yang bersangkutan harus ditutup.
Tidak ada catatan jenayah tertutup yang dapat disediakan untuk entiti atau individu mana pun, kecuali jika diperlukan oleh organ kehakiman untuk menangani kes atau diakses oleh organisasi yang relevan sesuai dengan ketentuan Negara. Organisasi yang mengakses rekod jenayah yang dimeterai sesuai dengan undang-undang harus merahsiakan maklumat di dalamnya.
Pasal 287 Kecuali ditentukan lain dalam Bab ini, kasus pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur harus ditangani sesuai dengan ketentuan lain di sini.
Bab II Prosedur untuk Rekonsiliasi Antara Pihak Yang Berkepentingan dalam Kes Pendakwaan Awam
Pasal 288 Sehubungan dengan kasus-kasus penuntutan publik berikut, pihak-pihak di dalamnya dapat mencapai kesepakatan rekonsiliasi jika tersangka atau terdakwa kriminal telah menunjukkan pertobatan sejati dan memperoleh pengampunan korban dengan kompensasi dan permintaan maaf dan para korban telah secara sukarela menerima pendamaian :
(1) kes-kes yang melibatkan kejahatan yang ditentukan di bawah Bab IV dan Bab V dari Peruntukan Khusus Undang-Undang Pidana yang timbul dari perselisihan persendirian, yang dapat dihukum dengan hukuman penjara tetap tidak lebih dari tiga tahun atau hukuman yang lebih ringan; dan
(2) kes-kes kejahatan kecuaian yang dapat dihukum dengan jangka waktu penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau hukuman yang lebih ringan, kecuali untuk kejahatan penyalahgunaan.
Sekiranya suspek atau terdakwa jenayah telah melakukan kejahatan yang disengaja selama lima tahun terakhir, prosedur dalam Bab ini tidak akan berlaku.
Pasal 289 Jika pihak-pihak dalam kasus pidana mencapai rekonsiliasi, organ keamanan publik, jaksa rakyat dan pengadilan rakyat yang bersangkutan harus berkonsultasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan orang-orang lain yang relevan, meninjau kesukarelaan dan keabsahan rekonsiliasi, dan mengatur persiapan perjanjian rekonsiliasi .
Pasal 290 Sehubungan dengan kasus di mana kesepakatan rekonsiliasi telah dicapai, organ keamanan publik yang bersangkutan dapat menasihati pihak yang berwenang untuk mencari hukuman ringan. Penguasa rakyat dapat, pada gilirannya, menasihati pengadilan rakyat yang bersangkutan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan. Jaksa rakyat boleh memutuskan untuk tidak mendakwa kes tersebut sekiranya keadaan jenayah itu kecil dan tidak dihukum dengan hukuman jenayah. Mahkamah rakyat dapat menjatuhkan hukuman ringan kepada terdakwa sesuai dengan undang-undang.
Bab III Prosedur Percubaan di Absentia
Pasal 291 Untuk kasus pidana korupsi atau penyuapan, atau kasus yang membahayakan keamanan Negara atau kegiatan kriminal teroris yang diidentifikasi oleh jaksa rakyat, yang memerlukan persidangan segera, jika tersangka atau terdakwa kriminal telah berada di luar negeri dan pihak pengawas atau keamanan publik pihak berkuasa telah memindahkan kes untuk pendakwaan, pihak yang berwajib dapat mengadili pendakwaan di mahkamah rakyat jika ia mendapati bahawa butir-butir kesalahan telah dikenal pasti, bahawa bukti itu muktamad dan mencukupi, dan bahawa tanggungjawab jenayah harus dituntut sesuai dengan undang-undang. Setelah membuat semakan, mahkamah rakyat akan memutuskan untuk membuka sesi pengadilan jika dakwaan tersebut merangkumi butir-butir yang jelas mengenai kesalahan yang dituduh dan memenuhi syarat-syarat yang digunakan untuk prosedur perbicaraan yang tidak hadir.
Kes yang dinyatakan dalam perenggan sebelumnya harus didengar oleh panel kolegial yang terdiri dari pengadilan rakyat menengah di lokasi kejahatan, di kediaman terdakwa sebelum meninggalkan China atau sebagaimana yang ditentukan oleh Mahkamah Rakyat Tertinggi.
Pasal 292 Pengadilan rakyat akan menyerahkan surat panggilan dan salinan dakwaan jaksa rakyat terhadap terdakwa dengan cara bantuan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam perjanjian internasional yang relevan, atau sebagaimana yang diajukan melalui saluran diplomatik, atau dengan cara lain yang diizinkan oleh hukum lokasi defendan. Sekiranya terdakwa tidak hadir ke pengadilan sebagaimana yang disyaratkan setelah panggilan dan salinan dakwaan disampaikan, mahkamah rakyat akan mendengar kes itu di pengadilan terbuka, membuat keputusan sesuai dengan undang-undang, dan membuang keuntungan yang tidak sah dan harta benda lain yang terlibat dalam kes itu.
Pasal 293 Untuk kasus yang diadili secara tidak langsung oleh pengadilan rakyat, terdakwa berhak mempercayakan seseorang sebagai pembelaannya, dan saudara dekat terdakwa dapat mempercayakan pembela atas namanya. Sekiranya defendan atau saudara terdekatnya tidak mempercayakan pembela, pengadilan rakyat harus memberitahu agensi bantuan hukum untuk menunjuk seorang peguam untuk membela terdakwa.
Pasal 294 Pengadilan rakyat akan memberikan putusan tertulis kepada terdakwa dan kerabat dekatnya serta pembela. Defendan atau saudara terdekatnya yang tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan rakyat di tingkat yang lebih tinggi, dan pembela juga dapat membuat banding dengan persetujuan defendan atau saudara terdekatnya. .
Sekiranya pengacara rakyat percaya bahawa penghakiman mahkamah rakyat memang salah, pihaknya akan mengemukakan bantahan kepada mahkamah rakyat di peringkat yang lebih tinggi.
Pasal 295 Di mana, selama proses persidangan, terdakwa secara sukarela menyerah atau ditangkap, pengadilan rakyat akan mengadili kembali kasus tersebut.
Sekiranya pesalah hadir ke pengadilan setelah keputusan atau keputusan telah berlaku, pengadilan rakyat akan menjatuhkan hukuman. Sebelum menjatuhkan hukuman, mahkamah rakyat harus memberitahu pesalah tentang haknya untuk mengemukakan keberatan terhadap keputusan atau keputusan tersebut. Sekiranya pesalah mengemukakan bantahan terhadap keputusan atau keputusan tersebut, mahkamah rakyat akan mengadili semula kes tersebut.
Sekiranya pelupusan harta pesalah di bawah keputusan atau keputusan yang berkesan memang salah, harta tersebut akan dikembalikan, dengan pampasan diberikan.
Pasal 296 Dalam hal terdakwa tidak dapat hadir di pengadilan karena sakit serius dan masih tidak dapat hadir di pengadilan setelah proses penangguhan ditangguhkan selama lebih dari enam bulan, jika terdakwa dan perwakilan litigasi atau kerabat dekatnya mengajukan permohonan atau setuju untuk melanjutkan persidangan, pengadilan rakyat dapat mendengar kes tersebut jika tidak ada terdakwa di mahkamah, dan membuat keputusan sesuai dengan hukum.
Pasal 297 Jika terdakwa meninggal, pengadilan rakyat akan membuat putusan yang mengakhiri persidangan; namun, jika ada bukti yang membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah, dan pengadilan rakyat mengesahkan tidak bersalah setelah melakukan perbicaraan dalam keadaan tidak hadir, pihaknya akan membuat penghakiman sesuai dengan undang-undang.
Untuk kes di mana pengadilan rakyat diadili di bawah prosedur pengawasan perbicaraan dan terdakwa meninggal dunia, pengadilan rakyat dapat melakukan perbicaraan dalam keadaan tidak hadir dan membuat penghakiman sesuai dengan undang-undang.
Bab IV Prosedur Merampas Keuntungan Tidak Sah dalam Kes Di Mana Suspek atau Defendan Jenayah Telah Meninggal Dunia atau Meninggal Dunia
Pasal 298 Kejaksaan rakyat dapat mengajukan permohonan di pengadilan rakyat untuk menyita keuntungan haram dalam kasus kejahatan berat seperti korupsi, rasuah atau kegiatan pengganas di mana suspek atau defendan penjenayah telah melarikan diri dan tidak ditemukan satu tahun setelah waran tangkap umum dikeluarkan, atau di mana suspek atau defendan penjenayah telah meninggal dunia, dan keuntungan haram dan harta benda lain yang terlibat dalam kes itu akan disita berdasarkan Undang-undang Jenayah.
Apabila organ keamanan publik berpendapat bahwa salah satu keadaan seperti yang dinyatakan dalam paragraf sebelumnya ada, pihaknya harus menyiapkan surat pendapat tentang penyitaan keuntungan ilegal, dan merujuk kes-kes tersebut kepada jaksa rakyat.
Permohonan penyitaan keuntungan haram harus mengandungi bahan bukti yang relevan mengenai fakta kejahatan dan keuntungan haram, dan harus menentukan jenis, jumlah dan lokasi harta itu, dan sama ada harta itu telah disegel, disita dan dibekukan.
Sekiranya perlu, mahkamah orang boleh menutup, merampas dan membekukan harta yang dipohon untuk dirampas.
Pasal 299 Permohonan penyitaan keuntungan ilegal akan didengar oleh panel kolegial yang dibentuk oleh pengadilan orang perantaraan di tempat di mana kejahatan itu terjadi atau di tempat tinggal tersangka atau terdakwa kriminal.
Mahkamah rakyat akan mengeluarkan pengumuman setelah menerima permohonan penyitaan keuntungan haram. Pengumuman ini sah selama enam bulan. Saudara-mara terdekat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dari suspek atau defendan jenayah yang bersangkutan berhak mengajukan permohonan untuk menghadiri prosiding litigasi, atau mempercayakan perwakilan litigasi untuk menghadiri proses tersebut.
Mahkamah rakyat akan mendengar permohonan penyitaan keuntungan haram setelah tamat tempoh pengumuman. Sekiranya pihak yang berminat menghadiri proses itu, mahkamah rakyat akan mendengar permohonannya dalam sesi pengadilan.
Pasal 300 Pengadilan rakyat harus, setelah penyelidikan dan mendengar, membuat keputusan untuk menyita harta yang dianggap sebagai keuntungan ilegal atau harta benda lain yang terlibat dalam kasus ini, tidak termasuk harta yang akan dikembalikan kepada korban sesuai dengan hukum . Sekiranya harta itu tidak akan disita, pengadilan rakyat akan membuat keputusan untuk menolak permohonan itu, dan membebaskan harta benda daripada disegel, disita atau dibekukan.
Saudara-mara terdekat dan orang lain yang berminat dari suspek atau defendan jenayah yang bersangkutan, atau jaksa rakyat dapat mengajukan banding atau memprotes keputusan yang dibuat oleh pengadilan rakyat berdasarkan perenggan sebelumnya.
Pasal301 Pengadilan rakyat akan mengakhiri persidangan suatu kasus jika tersangka atau terdakwa penjenayah menyerahkan dirinya secara sukarela atau ditangkap semasa proses pengadilan.
Harta yang telah disita secara salah hendaklah dikembalikan atau dibayar kembali kepada suspek atau defendan yang terlibat.
Bab V Prosedur Rawatan Perubatan Wajib bagi Orang yang Bermasalah Mental yang Tidak Ditanggung Jenayah
Pasal 302 Seseorang yang sakit mental yang telah melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan keamanan publik atau membahayakan keamanan pribadi warga negara, tetapi yang tidak bertanggung jawab secara kriminal setelah penilaian ahli menurut prosedur hukum dapat ditempatkan di bawah perawatan medis wajib jika dia berkemungkinan besar untuk terus menimbulkan ancaman kepada masyarakat.
Pasal 302 Pengadilan rakyat harus memutuskan perawatan medis wajib bagi orang-orang dengan penyakit jiwa sesuai dengan ketentuan dalam Bab ini.
Sekiranya organ keselamatan awam mendapati bahawa seseorang yang sakit mental memenuhi syarat untuk rawatan perubatan wajib, pihaknya akan mengeluarkan surat pendapat mengenai rawatan perubatan wajib, dan merujuk kes itu kepada pihak yang berwajib. Sekiranya penasihat rakyat mendapati bahawa seseorang yang sakit mental yang dirujuk oleh organ keselamatan awam memenuhi syarat untuk rawatan perubatan wajib, atau mengetahui keadaan tersebut semasa pemeriksaan sebelum pendakwaan, maka penasihat orang tersebut harus memohon kepada pengadilan orang yang berkenaan untuk rawatan perubatan wajib . Di mana mahkamah rakyat mendapati dalam perbicaraan kes bahawa terdakwa memenuhi syarat untuk rawatan perubatan wajib, pihaknya boleh membuat keputusan mengenai rawatan perubatan wajib.
Berkenaan dengan orang yang sakit mental yang telah melakukan tindakan keganasan, organ keselamatan awam yang berkenaan dapat mengambil langkah perlindungan dan penahanan sementara di atasnya sebelum pengadilan rakyat membuat keputusan mengenai rawatan perubatan wajib.
Pasal 304 Pengadilan rakyat akan membentuk panel kolegial untuk mendengar permohonan perawatan medis wajib setelah penerimaannya.
Mahkamah rakyat hendaklah memaklumkan wakil berkanun dari responden atau defendan untuk menghadiri perbicaraan permohonan rawatan perubatan wajib. Sekiranya responden atau terdakwa belum mempercayakan perwakilan proses pengadilan, pengadilan rakyat harus memberitahu agensi bantuan hukum untuk menunjuk seorang peguam untuk memberikannya layanan hukum.
Pasal 305 Jika pengadilan rakyat, setelah mendengar, berpendapat bahwa responden atau terdakwa memenuhi syarat untuk perawatan medis wajib, pihaknya harus membuat keputusan mengenai perawatan wajib perubatan dalam waktu satu bulan.
Orang yang membuat keputusan mengenai rawatan perubatan wajib dibuat, atau mangsa dan wakilnya yang sah atau saudara terdekat yang membantah keputusan mengenai rawatan perubatan wajib boleh memohon pertimbangan semula dengan mahkamah rakyat di tingkat yang lebih tinggi berikutnya.
Pasal 306 Lembaga yang menyediakan perawatan medis wajib harus melakukan diagnosis dan penilaian secara berkala terhadap orang yang menerima perawatan tersebut. Sekiranya orang tersebut tidak lagi mengancam keselamatan diri orang lain, dan tidak memerlukan rawatan perubatan wajib lagi, institusi yang menyediakan rawatan perubatan wajib akan mengemukakan pendapat untuk menghentikan rawatan perubatan wajib tepat pada masanya dan mengemukakan cadangan itu ke pengadilan rakyat bahawa telah membuat keputusan mengenai rawatan perubatan wajib untuk kelulusan.
Orang yang mendapat rawatan perubatan wajib dan saudara terdekatnya berhak untuk memohon penamatan rawatan perubatan wajib.
Pasal 307 Kejaksaan rakyat harus mengawasi keputusan dan pelaksanaan perawatan medis wajib.
Peruntukan Tambahan
Pasal 308 Departemen keamanan Angkatan Darat harus menggunakan kekuatan penyelidikan sehubungan dengan kesalahan pidana yang telah terjadi di Angkatan Darat.
Pengawal Pantai China akan melakukan fungsi perlindungan hak dan penguatkuasaan hak laut dan menggunakan hak untuk menyiasat kes-kes jenayah yang berlaku di laut.
Jenayah yang dilakukan oleh penjenayah di penjara hendaklah disiasat oleh pihak penjara.
Penanganan kes-kes jenayah oleh jabatan keamanan Tentara, oleh Pengawal Pantai China dan penjara harus diatur oleh ketentuan Undang-Undang yang relevan.

© 2020 Guodong Du dan Meng Yu. Hak cipta terpelihara. Penerbitan semula atau pengagihan semula kandungan, termasuk dengan membingkaikan atau cara serupa, dilarang tanpa persetujuan bertulis dari Guodong Du dan Meng Yu terlebih dahulu.