Portal Undang-undang China - CJO

Cari undang-undang China dan dokumen awam rasmi dalam bahasa Inggeris

EnglishArabicChinese (Simplified)DutchFrenchGermanHindiItaliJapaneseKoreanPortugueseRussiaSpanyolSwedishBahasa IbraniIndonesianVietnamThaiTurkiMelayu

Undang-undang Syarikat China (2018)

Undang-undang syarikat

Jenis undang-undang Undang-undang

Badan pengeluar Kongres Rakyat Kebangsaan

Tarikh yang memberangsangkan Oktober 26, 2018

Tarikh kuat kuasa Oktober 26, 2018

Status sah Sah

Skop permohonan Nationwide

Topik Undang-undang Korporat / Undang-undang Perusahaan

Penyunting Pemerhati CJ Xinzhu Li 李欣 烛

Undang-undang Syarikat Republik Rakyat China
(Diadopsi pada Mesyuarat Jawatankuasa Ke-5 Kongres Rakyat Nasional ke-8 pada 29 Disember 1993; diubah untuk pertama kalinya sesuai dengan Keputusan Mengubah Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat China yang diadopsi pada Mesyuarat ke-13 Jawatankuasa Tetap Kongres Rakyat Kesembilan pada 25 Disember 1999; dipinda untuk kedua kalinya sesuai dengan Keputusan Republik Rakyat China tentang Perubahan Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat China yang diadopsi pada Mesyuarat Jawatankuasa Tetap ke-11 Kongres Rakyat Nasional ke-10 pada 28 Ogos 2004; disemak pada Mesyuarat ke-18 Kongres Rakyat Nasional ke-10 Republik Rakyat China pada 27 Oktober 2005; dipinda untuk kali ketiga sesuai dengan Keputusan Mengubah Tujuh Undang-undang Termasuk Undang-undang Perlindungan Alam Sekitar Laut Republik Rakyat China yang diadopsi pada Mesyuarat Keenam Jawatankuasa Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-12 pada bulan Disember er 28, 2013; dan dipinda untuk keempat kalinya sesuai dengan Keputusan Mengubah Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat China pada Mesyuarat Keenam Jawatankuasa Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-13 pada 26 Oktober 2018)
Contents [show]
Bab I Peruntukan Am
Bab II Penubuhan dan Struktur Organisasi Syarikat Liabiliti Terhad
Bahagian 1 Pertubuhan
Bahagian 2 Struktur Organisasi
Bahagian 3 Peruntukan Khas mengenai Syarikat Liabiliti Terhad Satu Orang
Bahagian 4 Peruntukan Khas mengenai Perusahaan Milik Negara
Bab III Pemindahan Kepentingan Ekuiti dalam Syarikat Liabiliti Terhad
Bab IV Penubuhan dan Struktur Organisasi Syarikat Terhad Oleh Saham
Bahagian 1 Pertubuhan
Mesyuarat Agung Bahagian 2
Seksyen 3 Lembaga Pengarah dan Pengurus
Lembaga Pengawas
Bahagian 5 Peruntukan Khas mengenai Struktur Organisasi Syarikat Tersenarai
Bab V Penerbitan dan Pemindahan Saham di Syarikat Terhad oleh Saham
Bahagian 1 Penerbitan Saham
Bahagian 2 Pemindahan Saham
Bab VI Kelayakan dan Kewajipan Pengarah, Penyelia dan Pegawai Kanan Syarikat
Bab VII Bon Korporat
Bab VIII Hal Ehwal Kewangan dan Perakaunan Syarikat
Bab IX Penggabungan dan Pembahagian, Peningkatan dan Pengurangan Modal Syarikat
Bab X Pembubaran dan Pembubaran Syarikat
Bab XI Cawangan Syarikat Asing
Bab XII Tanggungjawab Undang-Undang
Bab XIII Peruntukan Tambahan
Bab I Peruntukan Am
Pasal 1 Undang-undang Perusahaan Republik Rakyat China (selanjutnya disebut "Undang-Undang") telah diberlakukan untuk menstandardisasi organisasi dan kegiatan perusahaan, melindungi hak dan kepentingan perusahaan, pemegang saham dan kreditor yang sah, melindungi ketertiban sosial dan ekonomi dan menggalakkan perkembangan ekonomi pasaran sosialis.
Pasal 2 Untuk tujuan Undang-Undang, istilah "perusahaan" mengacu pada perusahaan dan perusahaan dengan kewajiban terbatas yang dibatasi oleh saham yang didirikan di wilayah China berdasarkan Undang-Undang.
Pasal 3 Perusahaan adalah orang hukum perusahaan, yang memiliki properti orang hukum independen dan menikmati hak milik orang yang sah. Sebuah syarikat akan bertanggungjawab terhadap hutangnya sepanjang keseluruhan hartanya.
Pemegang saham syarikat dengan tanggungan terhad akan bertanggungjawab terhadap syarikat setakat sumbangan modal yang dilaluinya. Pemegang saham syarikat yang dibatasi oleh saham akan bertanggungjawab terhadap syarikat setakat saham yang dilaluinya.
Pasal 4 Pemegang saham perusahaan harus menikmati hak seperti pengembalian aset, partisipasi dalam pengambilan keputusan besar dan pemilihan pengelola sesuai dengan undang-undang.
Pasal 5 Ketika melakukan kegiatan bisnis, sebuah perusahaan harus mematuhi undang-undang dan peraturan administrasi, mematuhi moral sosial dan etika bisnis, bertindak dengan itikad baik, menerima pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat, dan memikul tanggung jawab sosial.
Hak dan kepentingan syarikat yang sah harus dilindungi oleh undang-undang dan tidak akan dilanggar.
Pasal 6 Untuk mendirikan perusahaan, permohonan pendaftaran perusahaan harus diajukan kepada otoritas pendaftaran perusahaan sesuai dengan hukum. Sekiranya syarat-syarat penubuhan yang dinyatakan di sini dipenuhi, pemohon hendaklah didaftarkan oleh pihak berkuasa pendaftaran syarikat sebagai syarikat berhad atau syarikat yang dibatasi oleh saham. Sekiranya syarat penubuhan yang dinyatakan di sini tidak dipenuhi, syarat tersebut tidak boleh didaftarkan sebagai syarikat berhad atau syarikat yang dibatasi oleh saham.
Di mana undang-undang atau peraturan pentadbiran menetapkan bahawa penubuhan sebuah syarikat harus mendapat persetujuan, prosedur persetujuan harus dilakukan sesuai dengan undang-undang sebelum pendaftaran perusahaan.
Orang ramai dapat mengajukan permohonan kepada otoritas pendaftaran perusahaan untuk menanyakan butir-butir yang didaftarkan dari sebuah syarikat, dan pihak berkuasa pendaftaran perusahaan harus menyediakan pertanyaan tersebut.
Pasal 7 Perusahaan yang didirikan menurut hukum harus dikeluarkan izin usaha perusahaan oleh otoritas pendaftaran perusahaan. Tarikh pengeluaran lesen perniagaan syarikat adalah pada tarikh penubuhan syarikat.
Lesen perniagaan syarikat hendaklah mengandungi nama, alamat, modal berdaftar, ruang lingkup perniagaan dan nama wakil sah syarikat.
Sekiranya terdapat perubahan pada item apa pun yang tercatat dalam lesen perniagaan syarikat, syarikat akan melakukan formaliti pendaftaran perubahan dan lesen perniagaan baru akan diperbaharui oleh pihak berkuasa pendaftaran syarikat.
Pasal 8 Nama perusahaan perseroan terbatas yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang harus berisi kata-kata "perseroan terbatas" atau "perusahaan terbatas".
Nama sebuah syarikat yang dibatasi oleh saham yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang harus berisi kata-kata "syarikat yang dibatasi oleh saham" atau "perusahaan saham bersama".
Pasal 9 Jika suatu perusahaan dengan persetujuan terbatas bermaksud untuk ditukarkan menjadi perusahaan yang dibatasi oleh saham, syarat-syarat sehubungan dengan perusahaan yang dibatasi oleh saham yang dinyatakan di sini harus dipenuhi. Sekiranya syarikat berhad dengan saham berniat untuk ditukar menjadi syarikat terhad, syarat berkenaan dengan syarikat terhad yang dinyatakan di sini harus dipenuhi.
Sekiranya syarikat dengan had terhad ditukar menjadi syarikat terhad oleh saham, atau di mana syarikat terhad dengan saham ditukar menjadi syarikat dengan tanggungan terhad, tuntutan dan hutang syarikat yang timbul sebelum penukaran akan digantikan oleh syarikat selepas penukaran.
Pasal 10 Tempat tinggal perusahaan adalah tempat di mana kantor pusatnya berada.
Pasal 11 Untuk mendirikan perusahaan, anggaran dasar disusun sesuai dengan hukum. Artikel persatuan syarikat mengikat syarikat, pemegang saham, pengarah, penyelia dan pegawai kanan.
Pasal 12 Ruang lingkup bisnis perusahaan harus ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan dan harus didaftarkan sesuai dengan hukum. Sebuah syarikat boleh meminda perundangan dan mengubah skop perniagaannya, dengan syarat syarikat itu akan melakukan pendaftaran perubahan.
Jika ada item dalam ruang lingkup bisnis perusahaan harus mendapat persetujuan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan administrasi, barang tersebut harus disetujui sesuai dengan undang-undang.
Pasal 13 Ketua dewan, direktur eksekutif atau pengelola perusahaan akan bertindak sebagai perwakilan hukum perusahaan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan formalitas pendaftaran harus diselesaikan sesuai dengan undang-undang. Sekiranya terdapat perubahan dalam perwakilan sah syarikat, formaliti harus dilakukan untuk perubahan pendaftaran.
Pasal 14 Perusahaan dapat mendirikan cabang. Untuk mendirikan cawangan, permohonan akan dibuat kepada pihak berkuasa pendaftaran syarikat untuk pendaftaran dan lesen perniagaan akan diperoleh. Cawangan tidak mempunyai status orang yang sah dan tanggungjawab sivilnya ditanggung oleh syarikat.
Sebuah syarikat boleh menubuhkan anak syarikat. Anak syarikat mempunyai status orang yang sah dan secara bebas menanggung tanggungjawab sivil menurut undang-undang.
Pasal 15 Perusahaan dapat berinvestasi di perusahaan lain, asalkan tidak menjadi investor yang menanggung dan bertanggung jawab atas hutang perusahaan di mana ia melabur, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang.
Pasal 16 Jika sebuah perusahaan berinvestasi di perusahaan lain atau memberikan jaminan untuk pihak lain, suatu resolusi harus diadopsi oleh dewan direksi atau oleh rapat pemegang saham atau rapat umum sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan. Sekiranya anggaran dasar syarikat telah menetapkan had jumlah keseluruhan pelaburan atau jaminan dan jumlah pelaburan atau jaminan tunggal, had yang ditentukan tidak boleh dilampaui.
Sekiranya syarikat memberikan jaminan untuk pemegang saham atau pengawal de facto syarikat, keputusan mesyuarat pemegang saham atau mesyuarat agung harus disahkan.
Mana-mana pemegang saham yang dinyatakan dalam perenggan sebelumnya atau dikendalikan oleh pengawal de facto yang dinyatakan dalam perenggan sebelumnya tidak boleh ikut serta dalam pemungutan suara atas resolusi yang ditentukan dalam perenggan sebelumnya. Ketetapan tersebut hendaklah diterima oleh pemegang saham lain yang hadir dalam mesyuarat dan mewakili lebih dari separuh hak suara.
Pasal 17 Perusahaan harus melindungi hak dan kepentingan sah para pekerjanya, dan mengadakan kontrak kerja dengan pekerjanya, menyumbangkan premium asuransi sosial, memperkuat perlindungan buruh dan memastikan keselamatan produksi sesuai dengan hukum.
Sebuah syarikat harus menggunakan pelbagai kaedah untuk memperkukuhkan pendidikan vokasional dan latihan di tempat kerja pekerjanya untuk meningkatkan kemampuan mereka.
Pasal 18 Karyawan perusahaan harus mengatur serikat buruh dan melakukan kegiatan serikat buruh sesuai dengan Undang-Undang Serikat Buruh Republik Rakyat China untuk melindungi hak dan kepentingan pekerja yang sah. Syarikat akan menyediakan kesatuan pekerja dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjalankan kegiatannya. Kesatuan pekerja syarikat akan membuat kontrak kolektif bagi pihak pekerja dengan syarikat berkenaan dengan perkara-perkara seperti imbuhan buruh, waktu kerja, kesejahteraan, keselamatan dan keselamatan pekerja dan kesihatan pekerja menurut undang-undang.
Sebuah syarikat akan melaksanakan pengurusan demokratik melalui kakitangan dan kongres pekerja atau saluran lain sesuai dengan ketentuan Perlembagaan dan undang-undang yang berkaitan.
Apabila syarikat membincangkan dan memutuskan penyusunan semula dan isu-isu utama mengenai operasi perniagaannya atau merumuskan peraturan, peraturan dan polisi utama, ia akan meminta pendapat dari kesatuan pekerja syarikat, serta pendapat dan cadangan dari pekerjanya melalui staf dan pekerja 'kongres atau saluran lain.
Pasal 19 Dalam sebuah perusahaan, sebuah organisasi Parti Komunis China akan dibentuk untuk menjalankan kegiatan-kegiatan partai tersebut sesuai dengan piagam Parti Komunis China. Syarikat harus menyediakan syarat yang diperlukan untuk aktiviti organisasi parti.
Pasal 20 Pemegang saham perusahaan harus mematuhi undang-undang, peraturan administrasi dan anggaran dasar perusahaan dan menjalankan hak pemegang saham sesuai dengan undang-undang, dan tidak boleh menyalahgunakan hak pemegang saham untuk membahayakan kepentingan perusahaan atau pemegang saham lain, atau penyalahgunaan status bebas orang sah syarikat dan tanggungjawab terhad pemegang saham untuk merosakkan kepentingan pemiutang syarikat.
Sekiranya pemegang saham syarikat menyalahgunakan hak pemegang sahamnya, sehingga menyebabkan kerugian kepada syarikat atau pemegang saham lain, pemegang saham akan bertanggung jawab atas pampasan menurut undang-undang.
Sekiranya pemegang saham syarikat menyalahgunakan status bebas orang sah syarikat dan tanggungjawab terhad pemegang saham untuk mengelakkan hutang dan merosakkan serius kepentingan pemiutang syarikat, syarikat itu akan menanggung tanggungjawab bersama dan beberapa hutang syarikat.
Artikel 21 Pemegang saham pengendali, pengendali de facto, pengarah, penyelia dan pegawai kanan suatu perusahaan tidak boleh menggunakan afiliasinya untuk merugikan kepentingan perusahaan.
Sesiapa yang melanggar ketentuan perenggan sebelumnya dan menyebabkan kerugian kepada syarikat, maka akan dikenakan pampasan.
Pasal 22 Ketetapan rapat pemegang saham atau rapat umum atau dewan direksi perusahaan akan batal jika isinya melanggar hukum atau peraturan administrasi.
Sekiranya prosedur untuk mengadakan rapat pemegang saham atau rapat umum atau rapat dewan pengarah, atau metode pengundian melanggar undang-undang, peraturan administrasi atau ketentuan persatuan syarikat, atau di mana isi resolusi melanggar artikel persatuan syarikat, pemegang saham boleh, dalam 60 hari dari penerimaan resolusi, mengemukakan petisyen kepada mahkamah rakyat untuk pembatalan resolusi.
Jika pemegang saham memulai proses berdasarkan perenggan sebelumnya, pengadilan rakyat dapat, atas permintaan syarikat, meminta pemegang saham memberikan jaminan yang sesuai.
Sekiranya syarikat telah melakukan pendaftaran perubahan sesuai dengan ketetapan rapat pemegang saham atau rapat umum atau dewan pengarah, perusahaan tersebut harus mengajukan permohonan kepada pihak berkuasa pendaftaran perusahaan untuk pembatalan pendaftaran perubahan setelah pengadilan rakyat menyatakan ketetapan tersebut tidak sah atau membatalkan resolusi.
Bab II Penubuhan dan Struktur Organisasi Syarikat Liabiliti Terhad
Bahagian 1 Pertubuhan
Pasal 23 Syarat-syarat berikut harus dipenuhi untuk pendirian perseroan terbatas:
(1) jumlah pemegang saham sesuai dengan nombor berkanun;
(2) sumbangan modal yang diambil oleh semua pemegang saham adalah konsisten dengan yang ditentukan dalam anggaran dasar;
(3) para pemegang saham telah bersama-sama merumuskan anggaran dasar syarikat;
(4) syarikat itu mempunyai nama dan struktur organisasi yang ditubuhkan sesuai dengan syarat untuk syarikat dengan tanggungan terhad; dan
(5) syarikat mempunyai tempat tinggal.
Pasal 24 Perusahaan terbatas harus diinvestasikan dan didirikan oleh tidak lebih dari 50 pemegang saham.
Pasal 25 Anggaran dasar perseroan terbatas harus menjelaskan butir-butir berikut:
(1) nama dan tempat tinggal syarikat;
(2) skop perniagaan syarikat;
(3) modal berdaftar syarikat;
(4) nama pemegang saham;
(5) kaedah, jumlah dan masa sumbangan modal oleh pemegang saham;
(6) organisasi syarikat dan kaedah penubuhannya, fungsi dan kuasanya, dan peraturan prosedur;
(7) wakil sah syarikat; dan
(8) perkara-perkara lain yang difikirkan perlu dijelaskan oleh mesyuarat pemegang saham.
Pemegang saham hendaklah menandatangani dan melekatkan meterai mereka pada artikel persatuan syarikat.
Pasal 26 Modal terdaftar dari perseroan terbatas adalah kontribusi modal yang diambil oleh semua pemegang saham sebagai terdaftar di otoritas pendaftaran perusahaan.
Di mana undang-undang, peraturan pentadbiran dan keputusan Dewan Negara menetapkan modal berdaftar yang sebenarnya dan jumlah lain pada modal minimum yang didaftarkan dari sebuah syarikat berhad, ketentuan tersebut akan berlaku.
Pasal 27 Pemegang Saham dapat memberikan sumbangan modal dalam mata uang atau harta non-mata uang yang dapat dinilai dalam mata uang dan dapat dipindahtangankan menurut hukum seperti benda fisik, kekayaan intelektual dan hak penggunaan tanah, kecuali harta yang tidak dapat digunakan sebagai sumbangan modal mengikut undang-undang atau peraturan pentadbiran.
Harta bukan mata wang yang disumbangkan sebagai modal akan dinilai dan disahkan, dan tidak boleh dinilai terlalu tinggi atau tidak dinilai. Jika undang-undang atau peraturan administrasi memiliki ketentuan penilaian, ketentuan tersebut akan berlaku.
Pasal 28 Setiap pemegang saham harus memberikan kontribusi modal yang dilunaskannya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan tepat waktu dan penuh. Sekiranya pemegang saham memberikan sumbangan modal dalam mata wang, dia harus mendepositkan jumlah sumbangan modal sepenuhnya dalam mata wang di dalam akaun bank yang dibuka oleh syarikat berhad dengan bank. Sekiranya sumbangan modal dibuat dalam harta bukan mata wang, prosedur pemindahan hak harta di dalamnya harus ditangani sesuai dengan undang-undang.
Sekiranya pemegang saham gagal memberikan sumbangan modal sesuai dengan perenggan sebelumnya, ia, selain memberikan sumbangan modal sepenuhnya kepada syarikat, bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak kepada para pemegang saham yang telah memberikan sumbangan modal tepat pada waktunya dan sepenuhnya.
Pasal 29 Setelah para pemegang saham melunasi sumbangan modal sepenuhnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar, perwakilan yang ditunjuk oleh semua pemegang saham atau agen yang ditunjuk bersama oleh mereka harus mengajukan permohonan pendaftaran perusahaan dan dokumen-dokumen seperti anggaran dasar perusahaan kepada perusahaan pihak berkuasa pendaftaran untuk memohon pendaftaran pertubuhan.
Pasal 30 Di mana, setelah penubuhan sebuah perusahaan dengan persetujuan terbatas, nilai sebenarnya dari harta bukan mata uang yang disumbangkan sebagai modal untuk pendirian perusahaan tersebut ditemukan jauh lebih rendah daripada nilai yang dinyatakan dalam anggaran dasar perusahaan, pemegang saham yang membuat sumbangan tersebut akan menebus perbezaannya. Pemegang saham lain pada masa penubuhan syarikat akan menanggung tanggungjawab bersama dan bezanya atas perbezaan tersebut.
Pasal 31 Perseroan terbatas harus mengeluarkan sertifikat sumbangan modal kepada pemegang sahamnya setelah didirikan.
Sijil sumbangan modal hendaklah menyatakan butir-butir berikut:
(1) nama syarikat;
(2) tarikh penubuhan syarikat;
(3) modal berdaftar syarikat;
(4) nama pemegang saham, jumlah sumbangan modal yang dibuat dan tarikh sumbangan modal; dan
(5) nombor siri dan tarikh pengeluaran sijil sumbangan modal.
Sijil sumbangan modal hendaklah dilekatkan pada meterai syarikat.
Pasal 32 Perusahaan terbatas harus membuat daftar pemegang saham untuk mencatat item berikut:
(1) nama dan tempat tinggal pemegang saham;
(2) jumlah sumbangan modal pemegang saham; dan
(3) nombor siri sijil pengesahan modal.
Pemegang saham dalam daftar pemegang saham boleh menuntut dan menggunakan hak pemegang saham berdasarkan daftar pemegang saham.
Syarikat mesti mendaftarkan nama pemegang sahamnya dengan pihak berkuasa pendaftaran syarikat. Sekiranya terdapat perubahan pada item yang didaftarkan, perubahan perubahan harus dilakukan. Sesiapa yang gagal menyelesaikan pendaftaran atau menukar pendaftaran tidak boleh menolak tuntutan orang ketiga.
Pasal 33 Pemegang Saham berhak untuk memeriksa dan memperbanyak anggaran dasar perusahaan, risalah rapat pemegang saham, keputusan rapat dewan direksi, keputusan rapat dewan pengawas dan laporan kewangan dan perakaunan.
Pemegang saham boleh meminta untuk memeriksa buku akaun syarikat. Sekiranya pemegang saham meminta untuk memeriksa buku akaun syarikat, dia harus membuat permintaan bertulis kepada syarikat yang menyatakan tujuannya. Sekiranya syarikat mempunyai asas yang munasabah untuk mempercayai bahawa tujuan pemeriksaan buku-buku akaun oleh pemegang saham adalah tidak wajar dan pemeriksaan tersebut boleh membahayakan hak dan kepentingan sah syarikat, syarikat boleh menolak untuk menyediakan buku-buku untuk pemeriksaan , dan akan memberi balasan kepada pemegang saham secara bertulis dan menyatakan alasan penolakan tersebut dalam masa 15 hari dari permintaan bertulis dari pemegang saham. Sekiranya syarikat enggan memberikan buku akaun untuk diperiksa, pemegang saham dapat mengajukan petisi ke mahkamah rakyat untuk penyediaan buku akaun oleh syarikat.
Pasal 34 Pemegang saham harus menerima dividen sesuai dengan kontribusi modal disetornya. Apabila syarikat meningkatkan modalnya, pemegang saham mempunyai hak keutamaan untuk melanggan sumbangan modal setanding dengan sumbangan modal berbayarnya, kecuali jika semua pemegang saham bersetuju untuk tidak menerima dividen sebanding dengan sumbangan modal berbayar atau tidak melaksanakan hak keutamaan untuk melanggan sumbangan modal setanding dengan sumbangan modal berbayar.
Pasal 35 Setelah perusahaan didirikan, para pemegang sahamnya tidak akan menarik sumbangan modal mereka.
Bahagian 2 Struktur Organisasi
Pasal 36 Rapat pemegang saham suatu perseroan terbatas terdiri dari semua pemegang saham. Mesyuarat pemegang saham adalah organ kewenangan perusahaan dan menjalankan fungsi dan kuasanya menurut Undang-Undang.
Pasal 37 Rapat pemegang saham melaksanakan fungsi dan kewenangan berikut:
(1) untuk memutuskan dasar perniagaan dan rancangan pelaburan syarikat;
(2) untuk memilih dan menggantikan pengarah dan pengawas yang tidak dilantik dari perwakilan staf dan pekerja, dan untuk memutuskan hal-hal mengenai imbuhan pengarah dan penyelia;
(3) untuk mempertimbangkan dan menyetujui laporan lembaga pengarah;
(4) untuk mempertimbangkan dan menyetujui laporan lembaga pengawas atau penyelia;
(5) untuk mempertimbangkan dan menyetujui anggaran kewangan tahunan dan cadangan akaun syarikat;
(6) untuk mempertimbangkan dan menyetujui rancangan dan rancangan pembahagian keuntungan syarikat untuk menebus kerugian;
(7) untuk mengeluarkan resolusi mengenai kenaikan atau pengurangan modal berdaftar syarikat;
(8) untuk mengeluarkan resolusi mengenai penerbitan bon korporat;
(9) untuk mengeluarkan resolusi mengenai perkara-perkara seperti penggabungan, pembahagian, pembubaran, pembubaran atau perubahan bentuk korporat syarikat;
(10) untuk meminda anggaran dasar syarikat; dan
(11) fungsi dan kuasa lain yang dinyatakan dalam anggaran dasar syarikat.
Jika pemegang saham secara bulat menyatakan persetujuan untuk hal-hal yang dinyatakan dalam perenggan sebelumnya secara tertulis, keputusan dapat dibuat, tanpa mengadakan rapat pemegang saham, secara langsung dengan dokumen keputusan yang berisi tanda tangan dan meterai semua pemegang saham.
Pasal 38 Rapat pemegang saham pertama akan diadakan dan dipimpin oleh pemegang saham yang memberikan sumbangan modal terbesar, dan harus menjalankan fungsi dan kuasanya sesuai dengan ketentuan di sini.
Pasal 39 Rapat pemegang saham dibagi menjadi pertemuan rutin dan pertemuan luar biasa.
Mesyuarat berkala hendaklah diadakan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan persatuan syarikat. Mesyuarat luar biasa akan diadakan di mana ia diusulkan oleh pemegang saham yang mewakili sepersepuluh atau lebih hak suara, atau oleh satu pertiga atau lebih pengarah atau oleh lembaga pengawas atau, dalam hal syarikat tanpa lembaga pengawas , oleh penyelia.
Pasal 40 Jika perusahaan dengan persetujuan terbatas telah membentuk dewan direksi, rapat pemegang saham akan diadakan oleh dewan direksi dan dipimpin oleh ketua dewan. Sekiranya ketua dewan tidak dapat atau tidak menjalankan tugasnya, mesyuarat itu akan dipengerusikan oleh naib ketua lembaga. Sekiranya wakil ketua dewan tidak dapat atau gagal melaksanakan tugasnya, mesyuarat itu akan dipengerusikan oleh seorang pengarah yang dilantik bersama oleh lebih daripada separuh pengarah.
Sekiranya syarikat dengan tanggungan terhad tidak mempunyai lembaga pengarah, mesyuarat pemegang saham akan diadakan dan dipengerusikan oleh pengarah eksekutif.
Sekiranya lembaga pengarah atau pengarah eksekutif tidak dapat atau gagal melaksanakan tugas untuk mengadakan mesyuarat pemegang saham, mesyuarat tersebut akan diadakan dan dipengerusikan oleh dewan pengawas atau, dalam hal syarikat tanpa dewan pengawas, pengawas. Sekiranya dewan pengawas atau penyelia tidak bersidang dan mempengerusikan mesyuarat, mesyuarat itu boleh diadakan dan dipengerusikan oleh pemegang saham yang mewakili sepersepuluh atau lebih hak suara.
Pasal 41 Semua pemegang saham harus diberitahu 15 hari sebelum rapat pemegang saham diadakan, kecuali jika ditentukan lain dalam anggaran dasar perusahaan atau disetujui oleh semua pemegang saham.
Mesyuarat pemegang saham akan menyimpan minit keputusan mengenai perkara-perkara yang dipertimbangkan. Pemegang saham yang hadir dalam mesyuarat hendaklah menandatangani minit mesyuarat.
Pasal 42 Pemegang saham harus menggunakan hak suara pada rapat pemegang saham sesuai dengan kontribusi modal mereka, kecuali jika ditentukan lain dalam anggaran dasar perusahaan.
Pasal 43 Metode musyawarah dan prosedur pemungutan suara rapat pemegang saham harus ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan, kecuali jika ditentukan lain oleh Undang-Undang.
Keputusan mesyuarat pemegang saham mengenai pindaan anggaran dasar syarikat, kenaikan atau pengurangan modal berdaftar, dan penggabungan, pembahagian, pembubaran atau perubahan bentuk korporat akan diterima pakai oleh pemegang saham yang mewakili dua pertiga atau lebih suara hak.
Pasal 44 Perseroan terbatas harus memiliki dewan direksi yang terdiri dari tiga hingga 13 anggota, kecuali ditentukan lain dalam Pasal 50 ini.
Dalam syarikat dengan tanggungan terhad yang dilaburkan dan ditubuhkan oleh dua atau lebih syarikat milik Kerajaan atau dua atau lebih entiti pelaburan milik Kerajaan yang lain, anggota dewan pengarah hendaklah merangkumi wakil kakitangan dan pekerja syarikat itu. Di syarikat-syarikat dengan tanggungan terhad yang lain, anggota lembaga pengarah boleh merangkumi wakil kakitangan dan pekerja syarikat. Wakil kakitangan dan pekerja di dewan pengarah hendaklah dipilih secara demokratik oleh kakitangan dan pekerja syarikat melalui kongres kakitangan dan pekerja, mesyuarat agung kakitangan dan pekerja atau cara lain.
Lembaga pengarah harus mempunyai satu ketua dan mungkin mempunyai satu atau lebih naib ketua pengerusi. Kaedah pelantikan ketua dan naib pengerusi lembaga pengarah hendaklah dinyatakan dalam anggaran dasar syarikat.
Pasal 45 Masa jabatan direksi ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan tetapi setiap jangka waktu tidak boleh melebihi tiga tahun. Sekiranya dilantik semula setelah tamat tempoh jawatannya, seorang pengarah boleh menjalani penggal berturut-turut.
Sekiranya tidak ada pengarah baru yang dipilih tepat pada waktunya setelah berakhirnya tempoh jawatan pengarah, atau di mana seorang pengarah mengundurkan diri selama tempoh jawatannya, mengakibatkan jumlah anggota dewan pengarah jatuh di bawah angka berkanun, pengarah asal hendaklah menjalankan tugas sebagai pengarah sesuai dengan ketentuan undang-undang, peraturan pentadbiran dan ketetapan syarikat sebelum pengarah yang baru dilantik memegang jawatan.
Pasal 46 Dewan direksi bertanggung jawab terhadap rapat pemegang saham, dan melaksanakan fungsi dan kekuasaan berikut:
(1) untuk mengadakan rapat pemegang saham dan melaporkan pekerjaannya ke rapat pemegang saham;
(2) untuk melaksanakan keputusan mesyuarat pemegang saham;
(3) untuk memutuskan rancangan perniagaan dan rancangan pelaburan syarikat;
(4) untuk merumuskan anggaran kewangan tahunan dan cadangan akaun syarikat;
(5) untuk merumuskan rancangan dan rancangan pembahagian keuntungan syarikat untuk menebus kerugian;
(6) untuk merumuskan rancangan kenaikan atau pengurangan modal berdaftar syarikat atau penerbitan korporat;
(7) untuk merumuskan rancangan penggabungan, pembahagian, pembubaran atau perubahan bentuk korporat syarikat;
(8) untuk memutuskan penubuhan organisasi pengurusan dalaman syarikat;
(9) untuk memutuskan pekerjaan atau pemecatan pengurus syarikat dan imbalan mereka, dan untuk memutuskan pekerjaan atau pemecatan timbalan pengurus dan orang yang bertanggung jawab atas urusan kewangan syarikat sesuai dengan cadangan pengurus dan atas imbuhan mereka;
(10) untuk merumuskan sistem pengurusan asas syarikat; dan
(11) fungsi dan kuasa lain yang dinyatakan dalam anggaran dasar syarikat.
Pasal 47 Rapat dewan direksi diadakan dan dipimpin oleh ketua dewan. Sekiranya ketua dewan tidak dapat atau tidak menjalankan tugasnya, mesyuarat itu akan diadakan dan dipengerusikan oleh naib ketua lembaga. Sekiranya wakil ketua dewan tidak dapat atau gagal melaksanakan tugasnya, mesyuarat itu akan diadakan dan dipengerusikan oleh seorang pengarah yang dilantik bersama oleh lebih dari separuh pengarah.
Pasal 48 Metode musyawarah dan prosedur pemungutan suara dewan direksi harus ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
Lembaga pengarah hendaklah menyimpan minit keputusannya mengenai perkara-perkara yang dipertimbangkannya. Para pengarah yang hadir dalam mesyuarat hendaklah menandatangani minit mesyuarat.
Semasa mengundi atas keputusan dewan pengarah, setiap pengarah yang hadir dalam mesyuarat tersebut akan mempunyai satu suara.
Pasal 49 Perusahaan terbatas mungkin memiliki seorang manajer, yang akan dipekerjakan atau diberhentikan oleh dewan direksi. Pengurus bertanggungjawab kepada lembaga pengarah dan akan melaksanakan fungsi dan kuasa berikut:
(1) bertanggung jawab atas produksi, operasi, dan manajemen perusahaan, dan mengatur pelaksanaan resolusi dewan direksi;
(2) mengatur pelaksanaan rancangan perniagaan tahunan dan rancangan pelaburan syarikat;
(3) untuk menyusun rancangan penubuhan organisasi pengurusan dalaman syarikat;
(4) untuk menyusun sistem pengurusan asas syarikat;
(5) untuk merumuskan peraturan dan undang-undang khusus perusahaan;
(6) untuk meminta pekerjaan atau pemecatan timbalan pengurus dan orang yang bertanggungjawab dalam urusan kewangan syarikat;
(7) untuk memutuskan pekerjaan atau pemecatan kakitangan pengurusan selain daripada yang akan diambil bekerja atau diberhentikan oleh lembaga pengarah; dan
(8) fungsi dan kuasa lain yang diberikan oleh lembaga pengarah.
Sekiranya perangkaan persatuan syarikat menetapkan fungsi dan kuasa pengurus, peruntukan tersebut akan berlaku.
Pengurus hendaklah menghadiri mesyuarat lembaga pengarah sebagai peserta tanpa suara.
Pasal 50 Sebuah perusahaan dengan kewajiban terbatas dengan jumlah pemegang saham yang relatif kecil atau skala kecilnya mungkin memiliki satu direktur eksekutif dan bukan dewan direksi. Pengarah eksekutif boleh secara bersamaan berfungsi sebagai pengurus syarikat.
Fungsi dan kuasa pengarah eksekutif hendaklah dinyatakan dalam anggaran dasar syarikat.
Pasal 51 Perseroan terbatas harus memiliki dewan pengawas, yang tidak boleh terdiri dari tiga anggota. Syarikat tanggungan terhad dengan jumlah pemegang saham yang sedikit dan berskala kecil mungkin mempunyai satu hingga dua penyelia dan bukannya lembaga penyelia.
Lembaga penyelia hendaklah merangkumi wakil pemegang saham dan nisbah perwakilan kakitangan dan pekerja syarikat yang sesuai, di mana nisbah perwakilan kakitangan dan pekerja tidak boleh lebih rendah daripada satu pertiga. Nisbah khusus hendaklah dinyatakan dalam artikel persatuan syarikat. Wakil kakitangan dan pekerja di dewan penyelia hendaklah dipilih secara demokratik melalui kongres staf dan pekerja, mesyuarat agung kakitangan dan pekerja atau cara lain.
Lembaga penyelia hendaklah mempunyai ketua yang akan dipilih oleh lebih daripada separuh daripada semua pengawas. Ketua dewan pengawas hendaklah bersidang dan mempengerusikan mesyuarat dewan pengawas. Sekiranya ketua lembaga pengawas tidak dapat atau gagal melaksanakan tugasnya, mesyuarat dewan pengawas akan diadakan dan dipengerusikan oleh seorang penyelia yang dilantik bersama oleh lebih dari separuh pengawas.
Pengarah dan pegawai kanan tidak boleh secara bersamaan berperanan sebagai penyelia.
Pasal 52 Masa jabatan pengawas adalah tiga tahun. Sekiranya dilantik semula setelah tamat tempoh jawatannya, seorang penyelia boleh menjalani penggal berturut-turut.
Sekiranya tidak ada penyelia baru yang dipilih tepat pada waktunya setelah tamatnya tempoh jawatan pengawas, atau di mana seorang penyelia mengundurkan diri selama tempoh jawatannya, mengakibatkan jumlah anggota dewan pengawas jatuh di bawah angka berkanun, penyelia asal hendaklah menjalankan tugasnya sebagai penyelia mengikut peruntukan undang-undang, peraturan pentadbiran dan peraturan perundangan syarikat sebelum penyelia yang baru dilantik memegang jawatan.
Pasal 53 Dewan pengawas atau, dalam hal perusahaan tanpa dewan pengawas, pengawas harus menjalankan fungsi dan kekuasaan berikut:
(1) untuk memeriksa urusan kewangan syarikat;
(2) untuk mengawasi pelaksanaan tugas perusahaan oleh para pengarah dan pegawai kanan dan untuk mengesyorkan penghapusan para pengarah dan pegawai kanan yang melanggar undang-undang, peraturan pentadbiran, ketentuan perusahaan atau ketetapan rapat umum;
(3) apabila tindakan pengarah atau pegawai kanan memudaratkan kepentingan syarikat, untuk meminta pengarah atau pegawai kanan untuk memperbetulkan tindakan tersebut;
(4) untuk mengusulkan untuk mengadakan pertemuan pemegang saham luar biasa dan untuk mengadakan dan mempengerusikan mesyuarat pemegang saham ketika dewan pengarah gagal melaksanakan tugas-tugas untuk memanggil dan mempengerusikan mesyuarat agung sebagaimana yang ditetapkan di sini;
(5) untuk memberikan cadangan untuk mesyuarat pemegang saham;
(6) untuk memulai prosiding terhadap para pengarah dan pegawai kanan sesuai dengan Artikel 151 di sini; dan
(7) fungsi dan kuasa lain yang dinyatakan dalam anggaran dasar syarikat.
Pasal 54 Pengawas dapat menghadiri rapat dewan direksi sebagai peserta yang tidak memilih dan dapat membuat pertanyaan atau saran untuk hal-hal yang harus diselesaikan oleh dewan direksi.
Sekiranya lembaga pengawas atau, dalam hal syarikat tanpa lembaga pengawas, penyelia mendapati penyelewengan dalam operasi syarikat, pihak pengawas boleh menjalankan siasatan. Sekiranya perlu, sebuah firma perakaunan mungkin dilantik untuk membantu kerja penyiasatan. Bayaran akan ditanggung oleh syarikat.
Pasal 55 Dewan pengawas harus mengadakan setidaknya satu pertemuan setiap tahun. Penyelia boleh mencadangkan untuk mengadakan mesyuarat lembaga pengawas luar biasa.
Metode musyawarah dan prosedur pengundian dewan pengawas harus ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan, kecuali jika ditentukan lain oleh Undang-Undang.
Ketetapan dewan penyelia harus diterima oleh lebih daripada separuh pengawas.
Lembaga penyelia hendaklah menyimpan minit keputusannya mengenai perkara-perkara yang dipertimbangkannya. Pengawas yang hadir dalam mesyuarat hendaklah menandatangani minit mesyuarat.
Pasal 56 Biaya dan biaya yang diperlukan untuk dewan pengawas atau, dalam hal perusahaan tanpa dewan pengawas, pengawas untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya ditanggung oleh perusahaan.
Bahagian 3 Peruntukan Khas mengenai Syarikat Liabiliti Terhad Satu Orang
Pasal 57 Ketentuan Bagian ini berlaku untuk pembentukan dan struktur organisasi perseroan terbatas satu orang. Untuk hal-hal yang terbongkar dalam Bagian ini, ketentuan Bahagian 1 dan Bahagian 2 Bab ini akan berlaku.
Untuk tujuan Undang-Undang, istilah "satu syarikat berhad yang terhad" merujuk kepada sebuah syarikat dengan tanggungan terhad yang hanya memiliki satu pemegang saham orang asli atau satu pemegang saham orang sah.
Pasal 58 Orang alami dapat melabur dan mendirikan hanya satu perusahaan perseroan terbatas. Syarikat tanggungan terhad satu orang tersebut tidak boleh melabur dan menubuhkan syarikat dengan tanggungan terhad satu orang yang baru.
Pasal 59 Perusahaan perseroan terbatas satu orang harus menunjukkan apakah itu sepenuhnya dimiliki oleh orang alami atau dimiliki sepenuhnya oleh orang yang sah dalam pendaftaran perusahaan, dan menyatakan hal yang sama dalam izin usaha perusahaan.
Pasal 60 Anggaran dasar perseroan terbatas satu orang harus dirumuskan oleh pemegang saham.
Pasal 61 Perseroan terbatas satu orang tidak boleh mengadakan rapat pemegang saham. Apabila pemegang saham membuat keputusan yang berada di bawah Perenggan 1 dari Artikel 37 di sini, keputusan tersebut akan dibuat secara tertulis dan disimpan di perusahaan setelah ditandatangani oleh pemegang saham.
Pasal 62 Perusahaan perseroan terbatas satu orang harus menyiapkan, pada akhir setiap tahun fiskal, laporan keuangan dan perakaunan yang diaudit oleh perusahaan perakaunan.
Artikel 63 Jika pemegang saham perusahaan dengan persetujuan terbatas tidak dapat membuktikan bahawa harta perusahaan itu bebas dari harta pemegang saham itu sendiri, pemegang saham akan menanggung bersama dan beberapa tanggung jawab atas hutang perusahaan.
Bahagian 4 Peruntukan Khas mengenai Perusahaan Milik Negara
Pasal 64 Ketentuan Bagian ini berlaku untuk pendirian dan struktur organisasi perusahaan milik penuh. Untuk perkara yang tidak diliputi dalam Bahagian ini, peruntukan Bahagian 1 dan Bahagian 2 Bab ini akan berlaku.
Untuk tujuan Undang-Undang, istilah "perusahaan milik penuh Negara" merujuk kepada sebuah syarikat dengan tanggungan terbatas yang mana Negara adalah satu-satunya pelabur dan Dewan Negara atau pemerintah rakyat setempat mengizinkan pengawasan dan administrasi aset milik Negara kerajaan rakyat pada tahap yang sama untuk melaksanakan tanggungjawab pelabur.
Pasal 65 Anggaran dasar perusahaan milik penuh Negara harus dirumuskan oleh otoritas pengawasan dan administrasi aset milik negara atau disusun oleh dewan direksi dan diserahkan kepada otoritas pengawasan dan administrasi aset milik negara untuk disetujui.
Pasal 66 Perusahaan milik penuh tidak boleh mengadakan rapat pemegang saham. Fungsi dan kuasa mesyuarat pemegang saham dilaksanakan oleh pihak berkuasa pengawasan dan pentadbiran aset milik negara. Pihak berkuasa penyeliaan dan pentadbiran aset milik Negara boleh memberi kuasa kepada lembaga pengarah syarikat untuk menjalankan sebahagian fungsi dan kuasa mesyuarat pemegang saham dan memutuskan perkara-perkara utama syarikat. Walau bagaimanapun, penggabungan, pembahagian, pembubaran, kenaikan atau pengurangan modal berdaftar dan penerbitan bon korporat syarikat akan diputuskan oleh pihak berkuasa penyeliaan dan pentadbiran aset milik Negara. Permohonan penggabungan, pembelahan, pembubaran atau kebankrapan syarikat-syarikat milik penuh yang penting sepenuhnya, setelah diperiksa dan disahkan oleh pihak pengawasan dan pentadbiran aset milik Negara, dilaporkan kepada pemerintah rakyat pada tingkat yang sama untuk persetujuan.
"Perusahaan-perusahaan milik penuh yang penting" sebagaimana dimaksud dalam perenggan sebelumnya harus ditentukan sesuai dengan ketentuan Dewan Negara.
Pasal 67 Perusahaan milik penuh pemerintah harus memiliki dewan direksi, yang menjalankan fungsi dan kewenangan sesuai dengan Pasal 46 dan 66 di sini. Tempoh jawatan pengarah tidak boleh melebihi tiga tahun. Anggota dewan pengarah hendaklah merangkumi wakil kakitangan dan pekerja.
Anggota dewan pengarah akan dilantik oleh pihak berkuasa penyeliaan dan pentadbiran aset milik negara. Walau bagaimanapun, wakil kakitangan dan pekerja di kalangan anggota lembaga pengarah akan dipilih oleh kakitangan dan kongres pekerja syarikat.
Lembaga pengarah harus mempunyai satu ketua, dan mungkin mempunyai satu atau lebih naib ketua. Pengerusi dan naib ketua pengarah akan dilantik oleh pihak berkuasa pengawasan dan pentadbiran aset milik negara dari kalangan anggota lembaga pengarah.
Pasal 68 Perusahaan milik penuh pemerintah harus memiliki pengelola, yang akan dipekerjakan atau diberhentikan oleh dewan direksi. Pengurus harus menjalankan fungsi dan kekuasaan sesuai dengan Artikel 49 di sini.
Tertakluk kepada kelulusan oleh pihak berkuasa pengawasan dan pentadbiran aset milik negara, anggota dewan pengarah boleh bertugas serentak sebagai pengurus.
Pasal 69 Ketua dewan, wakil ketua dewan, pengarah atau pegawai kanan perusahaan milik penuh negara tidak boleh secara bersamaan bertugas di perusahaan lain yang terbatas, perusahaan yang dibatasi oleh saham atau organisasi bisnis lain tanpa persetujuan Negara pengawasan dan pentadbiran aset yang dimiliki.
Pasal 70 Dewan pengawas dari seluruh perusahaan milik negara harus tidak kurang dari lima anggota, di antaranya rasio perwakilan staf dan pekerja tidak boleh lebih rendah dari sepertiga. Nisbah khusus hendaklah dinyatakan dalam artikel persatuan syarikat.
Anggota dewan pengawas akan dilantik oleh pihak berkuasa penyeliaan dan pentadbiran aset milik Negara. Walau bagaimanapun, wakil kakitangan dan pekerja di antara anggota lembaga penyelia akan dipilih oleh kakitangan dan kongres pekerja syarikat. Ketua dewan pengawas akan dilantik oleh pihak berkuasa penyeliaan dan pentadbiran aset milik negara dari kalangan anggota dewan pengawas.
Dewan pengawas harus menjalankan fungsi dan kekuasaan yang ditetapkan dalam subperenggan (1) hingga sub-ayat (3) Pasal 53 di sini dan fungsi dan kekuasaan lain yang ditetapkan oleh Dewan Negara.
Bab III Pemindahan Kepentingan Ekuiti dalam Syarikat Liabiliti Terhad
Pasal 71 Pemegang saham perusahaan dengan persetujuan terbatas dapat mengalihkan seluruh atau sebagian kepentingan ekuitas di antara mereka.
Sekiranya pemegang saham memindahkan kepentingan ekuitinya kepada orang selain daripada pemegang saham, pihaknya akan mendapat persetujuan lebih daripada separuh pemegang saham yang lain. Pemegang saham hendaklah memberitahu pemegang saham lain secara bertulis mengenai pemindahan kepentingan ekuiti dan meminta persetujuan mereka. Sekiranya pemegang saham lain tidak menjawab dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan notis bertulis, mereka akan dianggap menyetujui pemindahan tersebut. Sekiranya lebih daripada separuh pemegang saham lain tidak menyetujui pemindahan tersebut, para pemegang saham yang tidak setuju akan membeli kepentingan ekuiti yang akan dipindahkan. Sekiranya mereka tidak membeli kepentingan ekuiti, mereka akan dianggap menyetujui pemindahan tersebut.
Dengan syarat semua syarat adalah sama, pemegang saham yang lain akan mempunyai hak pembelian keutamaan untuk kepentingan ekuiti yang pemindahannya telah dipersetujui oleh para pemegang saham. Sekiranya dua atau lebih pemegang saham menggunakan hak pembelian keutamaan, mereka akan menentukan nisbah pembelian masing-masing setelah berunding. Sekiranya rundingan gagal, mereka harus melaksanakan hak pembelian keutamaan sesuai dengan nisbah sumbangan modal masing-masing pada waktu pemindahan.
Sekiranya perangkaan persatuan syarikat menetapkan peralihan kepentingan ekuiti, peruntukan tersebut akan berlaku.
Pasal 72 Ketika pengadilan rakyat mengalihkan kepentingan ekuitas pemegang saham sesuai dengan prosedur penegakan yang ditetapkan dalam undang-undang, pihaknya harus memberi tahu perusahaan dan semua pemegang saham, dan pemegang saham lainnya harus memiliki hak pembelian prioritas dalam kondisi yang sama. Sekiranya pemegang saham lain gagal melaksanakan pembelian keutamaan tepat dalam 20 hari dari tarikh pemberitahuan mahkamah rakyat, mereka akan dianggap mengetepikan hak pembelian keutamaan mereka.
Pasal 73 Setelah kepentingan ekuitas dipindahkan sesuai dengan Artikel 71 atau Pasal 72 di sini, perusahaan akan membatalkan pendaftaran sertifikat sumbangan modal dari pemegang saham asli, mengeluarkan sertifikat sumbangan modal kepada pemegang saham baru dan mengubah catatan pemegang saham dan modalnya sumbangan dalam anggaran dasar dan daftar pemegang saham syarikat. Pindaan tersebut pada artikel persatuan syarikat tidak memerlukan penyelesaian oleh mesyuarat pemegang saham.
Pasal 74 Dalam situasi berikut, pemegang saham yang memberikan suara terhadap keputusan rapat pemegang saham dapat meminta perusahaan untuk membeli kepentingan ekuitasnya dengan harga yang wajar:
(1) syarikat tidak mengagihkan keuntungannya kepada pemegang saham selama lima tahun berturut-turut, sementara perusahaan tersebut telah menguntungkan selama lima tahun berturut-turut dan memenuhi syarat untuk pengagihan keuntungan yang ditetapkan di sini;
(2) syarikat digabungkan atau dibahagi, atau memindahkan harta utamanya; atau
(3) jangka waktu operasi yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan berakhir atau ada alasan lain untuk pembubaran yang dinyatakan dalam anggaran dasar muncul, dan pertemuan para pemegang saham telah mengadopsi resolusi untuk meminda anggaran dasar agar berlanjutan kewujudan syarikat.
Sekiranya pemegang saham dan syarikat gagal mencapai kesepakatan mengenai pembelian kepentingan ekuiti dalam 60 hari dari penerimaan resolusi mesyuarat pemegang saham, pemegang saham dapat memulai proses di pengadilan rakyat dalam 90 hari sejak penerimaan resolusi mesyuarat pemegang saham.
Pasal 75 Setelah kematian pemegang saham orang alami, pewaris sahnya dapat mewarisi status pemegang saham, kecuali jika ketentuan perusahaan menetapkan lain.
Bab IV Penubuhan dan Struktur Organisasi Syarikat Terhad Oleh Saham
Bahagian 1 Pertubuhan
Pasal 76 Ketentuan berikut harus dipenuhi untuk pendirian perusahaan yang dibatasi oleh saham:
(1) jumlah penganjur memenuhi syarat korum;
(2) jumlah modal saham yang dilanggan atau jumlah modal saham berbayar yang dikumpulkan oleh semua penaja yang dinyatakan dalam anggaran dasar syarikat;
(3) masalah terbitan dan persiapan sesuai dengan undang-undang dan peraturan;
(4) artikel persatuan syarikat telah dirumuskan oleh pihak penganjur; dalam hal penubuhan melalui tawaran saham, anggaran dasar telah diterima pakai pada pertemuan perdana;
(5) syarikat itu memiliki nama, dan struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan persyaratan untuk perusahaan yang dibatasi oleh saham; dan
(6) syarikat mempunyai tempat tinggal.
Pasal 77 Perusahaan yang dibatasi oleh saham dapat dibentuk melalui promosi atau melalui penawaran saham.
Istilah "penubuhan melalui promosi" merujuk kepada penubuhan syarikat dengan cara berlangganan oleh pihak penganjur untuk semua saham yang akan dikeluarkan oleh syarikat.
Istilah "penubuhan melalui penawaran saham" merujuk kepada penubuhan syarikat dengan cara berlangganan oleh pihak penganjur untuk sebahagian saham yang akan dikeluarkan oleh syarikat, dan menawarkan baki saham kepada umum atau sasaran tertentu.
Pasal 78 Untuk pendirian perusahaan yang dibatasi oleh saham, akan ada lebih dari dua dan kurang dari 200 promotor, di mana lebih dari separuh memiliki tempat tinggal mereka di wilayah China.
Pasal 79 Pempromosikan perusahaan yang dibatasi oleh saham harus melakukan hal-hal mengenai persiapan pendirian perusahaan.
Penganjur hendaklah membuat perjanjian penganjur yang menetapkan hak dan kewajiban setiap pihak semasa proses penubuhan syarikat.
Pasal 80 Jika perusahaan yang dibatasi oleh saham didirikan melalui promosi, modal terdaftar adalah jumlah modal saham yang dilanggan oleh semua promotor yang terdaftar di otoritas pendaftaran perusahaan. Sebelum modal untuk saham ekuiti yang dilanggan oleh semua penganjur dibayar sepenuhnya, tawaran saham kepada orang lain mungkin tidak dilaksanakan.
Sekiranya syarikat yang dibatasi oleh saham ditubuhkan melalui tawaran saham, modal yang didaftarkan adalah jumlah modal saham berbayar yang didaftarkan dengan pihak berkuasa pendaftaran syarikat.
Di mana undang-undang, peraturan pentadbiran dan keputusan Dewan Negara menetapkan modal berdaftar sebenarnya dan modal minimum berdaftar syarikat yang dibatasi oleh saham, peruntukan tersebut akan berlaku.
Pasal 81 Anggaran dasar perusahaan yang dibatasi oleh saham harus menyebutkan butir-butir berikut:
(1) nama dan tempat tinggal syarikat;
(2) skop perniagaan syarikat;
(3) kaedah penubuhan syarikat;
(4) jumlah saham syarikat, harga per saham dan modal berdaftar;
(5) nama dan jumlah saham yang dilanggan oleh penganjur, serta kaedah dan masa sumbangan modal mereka;
(6) komposisi, fungsi dan kuasa dan peraturan prosedur lembaga pengarah;
(7) wakil sah syarikat;
(8) komposisi, fungsi dan kuasa dan peraturan prosedur lembaga pengawas;
(9) kaedah pengagihan keuntungan syarikat;
(10) sebab pembubaran syarikat dan kaedah pembubaran;
(11) kaedah untuk pemberitahuan dan pengumuman syarikat; dan
(12) perkara lain yang difikirkan perlu oleh mesyuarat agung untuk dinyatakan.
Pasal 82 Metode sumbangan modal promoter diatur oleh Pasal 27 di sini.
Pasal 83 Jika perusahaan yang dibatasi oleh saham didirikan dengan cara promosi, para promotor harus berlangganan secara tertulis untuk semua saham yang mereka berlangganan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan, dan membayar sumbangan modal sesuai dengan anggaran dasar perusahaan syarikat. Sekiranya sumbangan modal dibuat dalam harta bukan mata wang, prosedur untuk memindahkan hak milik mereka harus ditangani sesuai dengan undang-undang.
Apabila penganjur tidak memberikan sumbangan modal sesuai dengan ketentuan dalam perenggan sebelumnya, maka pihaknya bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak sesuai dengan perjanjian penganjur.
Setelah penganjur melanggan sumbangan yang mereka langgankan seperti yang dinyatakan dalam artikel persatuan syarikat, mereka akan memilih lembaga pengarah dan dewan pengawas. Dewan pengarah harus menyerahkan kepada otoritas pendaftaran perusahaan artikel persatuan dan dokumen lain yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pentadbiran, dan mengajukan permohonan pendaftaran pendirian.
Pasal 84 Jika perusahaan yang dibatasi oleh saham didirikan melalui penawaran saham, saham yang dilanggan oleh pihak promotor tidak boleh kurang dari 35% dari jumlah saham perusahaan, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang dan peraturan administrasi.
Pasal 85 Ketika promotor menawarkan saham kepada publik, mereka harus menerbitkan prospektus saham dan menyiapkan formulir berlangganan. Borang langganan harus menjelaskan butir-butir yang tercantum dalam Artikel 86 di sini. Pelanggan hendaklah memasukkan bilangan dan jumlah saham yang dilanggan dan tempat tinggal mereka pada borang, dan hendaklah menandatangani dan menutup borang tersebut. Pelanggan akan membayar wang langganan sesuai dengan jumlah saham yang dilanggannya.
Pasal 86 Prospektus saham harus memiliki anggaran dasar perusahaan yang dirumuskan oleh pihak yang mempromosikan, dan harus menjelaskan butir-butir berikut:
(1) jumlah saham yang dilanggan oleh penganjur;
(2) nilai muka dan harga terbitan setiap saham;
(3) jumlah saham pemegang saham yang diterbitkan;
(4) tujuan dana dikumpulkan;
(5) hak dan kewajipan pelanggan; dan
(6) tarikh buka dan tutup tawaran saham dan pernyataan bahawa pelanggan boleh menarik balik langganan saham mereka di mana semua saham tidak diambil dalam had masa.
Pasal 87 Ketika promotor menawarkan saham kepada publik, saham tersebut akan dibagikan oleh perusahaan sekuritas yang dibentuk sesuai dengan hukum, dengan mana perjanjian distribusi harus disimpulkan.
Pasal 88 Di mana promotor menawarkan saham kepada masyarakat, mereka harus membuat kesepakatan dengan bank mengenai pengumpulan uang langganan atas nama perusahaan.
Bank yang menerima wang langganan bagi pihak syarikat akan menerima dan menyimpan wang langganan bagi pihak syarikat sesuai dengan perjanjian, dan mengeluarkan resit kepada pelanggan yang membayar wang langganan mereka. Sebagai tambahan, bank akan memikul kewajiban untuk mengeluarkan perakuan penerimaan wang langganan kepada pihak berkuasa yang berkenaan.
Pasal 89 Setelah pembayaran penuh uang berlangganan untuk penerbitan saham, verifikasi modal dilakukan oleh lembaga verifikasi modal yang dibentuk menurut hukum, yang akan mengeluarkan sertifikat. Promotor akan mengadakan dan mempengerusikan mesyuarat perdana syarikat dalam tempoh 30 hari setelah pembayaran penuh wang langganan. Mesyuarat perdana hendaklah terdiri daripada penganjur dan pelanggan.
Sekiranya saham yang diterbitkan tidak diambil sepenuhnya oleh waktu pemotongan yang ditentukan dalam prospektus saham atau di mana penganjur gagal mengadakan mesyuarat perdana dalam masa 30 hari setelah pembayaran penuh wang langganan untuk terbitan saham, pelanggan boleh menuntut pembayaran balik dari penganjur mengikut wang langganan yang dibayar ditambah faedah deposit bank yang dikira untuk tempoh yang sama.
Pasal 90 Promotor harus memberi tahu semua pelanggan atau membuat pengumuman 15 hari sebelum penyelenggaraan pertemuan perdana, yang hanya dapat diadakan ketika dihadiri oleh promotor dan pelanggan yang mewakili lebih dari setengah dari jumlah saham.
Fungsi dan kuasa berikut harus dilaksanakan pada pertemuan perdana:
(1) untuk membahas laporan penganjur mengenai persiapan penubuhan perusahaan;
(2) untuk menyetujui anggaran dasar syarikat;
(3) untuk memilih anggota lembaga pengarah;
(4) memilih anggota dewan pengawas;
(5) untuk memeriksa dan menyetujui yuran penubuhan syarikat;
(6) memeriksa dan mengesahkan penilaian harta yang disumbangkan oleh penganjur sebagai pengganti wang langganan; dan
(7) di mana berlaku force majeure atau perubahan besar dalam keadaan perniagaan dan secara langsung mempengaruhi penubuhan syarikat, keputusan untuk tidak menubuhkan syarikat tersebut dapat disahkan.
Agar pertemuan perdana dapat menyelesaikan keputusan mengenai hal-hal yang dinyatakan dalam perenggan sebelumnya, mereka akan diadopsi oleh pelanggan yang hadir dalam pertemuan yang mewakili lebih dari setengah hak suara.
Pasal 91 Setelah promotor dan pelanggan membayar uang langganan mereka atau membuat sumbangan modal mereka sebagai pengganti wang langganan, mereka tidak boleh menarik modal saham mereka, kecuali jika saham tersebut tidak diambil sepenuhnya tepat waktu, para promotor gagal untuk mengadakan pertemuan perdana pada masa atau ketetapan untuk tidak menubuhkan syarikat itu diadopsi pada mesyuarat perdana.
Pasal 92 Dewan direksi harus, dalam waktu 30 hari setelah berakhirnya pertemuan perdana, menyerahkan dokumen-dokumen berikut dan mengajukan pendaftaran pendirian ke pendaftaran perusahaan:
(1) permohonan pendaftaran syarikat;
(2) minit mesyuarat sulung;
(3) artikel persatuan syarikat;
(4) sijil pengesahan modal;
(5) dokumen pekerjaan untuk wakil sah, pengarah dan penyelia, dan bukti identiti mereka;
(6) bukti status sah atau orang semula jadi penganjur; dan
(7) bukti tempat tinggal syarikat.
Sekiranya syarikat yang dibatasi oleh saham yang ditubuhkan melalui penawaran saham menerbitkan saham kepada orang ramai, ia juga harus menyerahkan dokumen pengesahan dan persetujuan pihak berkuasa kawal selia Majlis Negeri kepada pihak berkuasa pendaftaran syarikat.
Pasal 93 Jika seorang penganjur gagal memberikan sumbangan modal sepenuhnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan setelah perusahaan dibatasi oleh saham didirikan, promotor akan membuat jumlah terutang, dan promotor lainnya harus bersama dan beberapa tanggungjawab.
Di mana, setelah syarikat yang dibatasi oleh saham ditubuhkan, didapati bahawa harga sebenar harta bukan mata wang yang disumbangkan sebagai modal untuk penubuhan syarikat itu jauh lebih rendah daripada harga yang dinyatakan dalam artikel syarikat; perbezaan tersebut akan dibuat oleh penganjur yang menyampaikan sumbangan modal. Promotor lain akan menanggung tanggungjawab bersama.
Pasal 94 Para penganjur perusahaan yang dibatasi oleh saham akan menanggung kewajiban berikut:
(1) di mana syarikat tidak dapat ditubuhkan, tanggungjawab bersama dan hutang untuk hutang dan perbelanjaan yang timbul semasa aktiviti penubuhan;
(2) di mana syarikat tidak dapat ditubuhkan, bersama dan beberapa tanggungjawab untuk mengembalikan wang langganan yang telah dibayar oleh pelanggan ditambah faedah deposit bank yang dikira untuk tempoh yang sama; dan
(3) di mana selama penubuhan syarikat, kepentingan syarikat dirugikan kerana kesalahan pihak penganjur, tanggungjawab terhadap syarikat untuk pampasan.
Pasal 95 Ketika perusahaan dengan persetujuan terbatas diubah menjadi perusahaan yang dibatasi oleh saham, jumlah modal saham berbayar yang dikonversi tidak boleh melebihi jumlah aset bersih perusahaan. Apabila syarikat berhad yang ditukarkan menjadi syarikat berhad menawarkan saham kepada orang ramai untuk menambah modalnya, penerbitan tersebut akan dilaksanakan menurut undang-undang.
Pasal 96 Perusahaan yang dibatasi oleh saham harus menyimpan di kantornya artikel perundang-undangan perusahaan, daftar pemegang saham, penentuan ikatan ikatan korporat, risalah rapat umum, risalah rapat dewan pengarah, risalah rapat dewan pengawas , dan laporan kewangan dan perakaunan.
Pasal 97 Pemegang saham berhak untuk memeriksa anggaran dasar perusahaan, daftar pemegang saham, penentuan ikatan ikatan korporat, risalah rapat umum, risalah rapat dewan direksi, risalah rapat dewan pengawas , dan laporan kewangan dan perakaunan, dan untuk memberi cadangan atau bertanya mengenai operasi syarikat.
Mesyuarat Agung Bahagian 2
Pasal 98 Rapat umum perusahaan yang dibatasi oleh saham terdiri dari semua pemegang saham. Rapat umum adalah organ kewenangan perusahaan dan menjalankan fungsi dan kuasanya sesuai dengan Undang-Undang.
Pasal 99 Ketentuan-ketentuan Paragraf 1 dari Pasal 37 tentang fungsi dan kekuasaan rapat pemegang saham perseroan terbatas berlaku untuk rapat umum perusahaan-perusahaan yang dibatasi oleh saham.
Pasal 100 Rapat umum perusahaan harus mengadakan pertemuan tahunan sekali setiap tahun. Mesyuarat agung luar biasa akan diadakan dalam masa dua bulan dari berlakunya sebarang keadaan berikut:
(1) jumlah pengarah kurang dari jumlah yang ditentukan di sini atau kurang dari dua pertiga dari jumlah yang dinyatakan dalam anggaran dasar perusahaan;
(2) kerugian syarikat yang belum ditebus mencapai sepertiga dari jumlah modal saham berbayar;
(3) diminta oleh pemegang saham yang secara bebas memegang, atau oleh pemegang saham yang memegang secara agregat, 10% atau lebih saham syarikat;
(4) dianggap perlu oleh dewan pengarah;
(5) diusulkan oleh dewan pengawas; atau
(6) keadaan lain yang ditentukan oleh artikel syarikat.
Pasal 101 Rapat umum diadakan oleh dewan direksi dan dipimpin oleh ketua dewan direksi. Sekiranya ketua dewan pengarah tidak dapat atau gagal menjalankan tugasnya, mesyuarat tersebut akan dipengerusikan oleh naib ketua pengarah. Sekiranya wakil ketua dewan tidak dapat atau gagal melaksanakan tugasnya, mesyuarat itu akan dipengerusikan oleh seorang pengarah yang dilantik bersama oleh lebih daripada separuh pengarah.
Sekiranya dewan pengarah tidak dapat atau tidak menjalankan tugas untuk memanggil mesyuarat agung, mesyuarat itu akan diadakan dan dipengerusikan oleh lembaga pengawas tepat pada waktunya. Sekiranya lembaga pengawas gagal mengadakan dan mempengerusikan mesyuarat, pemegang saham yang telah diadakan secara bebas, atau pemegang saham yang secara agregat, 10% atau lebih saham syarikat selama 90 atau lebih hari berturut-turut boleh mengadakan dan mempengerusikan mesyuarat.
Pasal 102 Bila suatu rapat umum akan diadakan, semua pemegang saham harus diberitahu tentang waktu dan tempat pertemuan dan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pertemuan 20 hari sebelum pertemuan diadakan. Sekiranya mesyuarat agung luar biasa, pemegang saham akan diberitahu 15 hari sebelum mesyuarat diadakan. Di mana saham pembawa akan dikeluarkan, waktu dan tempat mesyuarat dan perkara-perkara yang akan dipertimbangkan dalam mesyuarat hendaklah diumumkan 30 hari sebelum mesyuarat diadakan.
Pemegang saham yang memegang secara bebas, atau pemegang saham yang secara agregat, 3% atau lebih saham syarikat boleh mengemukakan resolusi luar biasa secara bertulis kepada dewan pengarah sekurang-kurangnya 10 hari sebelum mesyuarat agung diadakan. Lembaga pengarah harus memberitahu para pemegang saham yang lain dalam masa dua hari dari tarikh penerimaan ketetapan tersebut dan menyerahkan resolusi yang luar biasa itu ke mesyuarat agung untuk dipertimbangkan. Kandungan resolusi luar biasa harus berada dalam ruang lingkup kewenangan mesyuarat agung dan harus mempunyai subjek yang jelas dan perkara khusus untuk diselesaikan.
Tidak ada ketetapan yang dapat diadopsi oleh rapat umum mengenai hal-hal yang tidak tercakup dalam pemberitahuan yang ditentukan dalam dua perenggan sebelumnya.
Pemegang saham pembawa yang berhasrat untuk menghadiri mesyuarat agung hendaklah mendepositkan sijil saham mereka kepada syarikat untuk jangka masa yang bermula dari lima hari sebelum pertemuan diadakan sehingga penangguhan mesyuarat.
Pasal 103 Pemegang saham yang hadir dalam rapat umum berhak mendapat satu suara untuk setiap saham yang dipegang. Walau bagaimanapun, tidak ada hak suara untuk saham syarikat yang dimiliki oleh syarikat itu sendiri.
Ketetapan mesyuarat agung akan diterima oleh lebih daripada separuh hak suara yang dipegang oleh pemegang saham yang hadir dalam mesyuarat tersebut. Walau bagaimanapun, ketetapan mesyuarat agung untuk meminda artikel persatuan syarikat, menambah atau mengurangkan modal berdaftar, atau mengenai penggabungan, pembahagian, pembubaran atau perubahan bentuk korporat syarikat akan diterima oleh dua pertiga atau lebih suara hak yang dipegang oleh pemegang saham yang hadir dalam mesyuarat.
Pasal 104 Apabila diatur dalam Undang-Undang dan anggaran dasar perusahaan bahwa suatu resolusi harus disetujui oleh rapat umum mengenai hal-hal seperti pengalihan aset utama oleh atau ke perusahaan atau pemberian jaminan untuk pihak luar, lembaga pengarah akan segera mengadakan mesyuarat agung, dan mesyuarat agung akan memilih perkara-perkara tersebut.
Pasal 105 Dalam hal pemilihan direksi dan pengawas sebuah rapat umum, sistem pemungutan suara kumulatif dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan atau ketetapan rapat umum.
Untuk tujuan Undang-Undang, istilah "sistem pemungutan suara kumulatif" merujuk pada saat rapat umum memilih pengarah atau pengawas, jumlah hak suara yang dilampirkan pada setiap saham sama dengan jumlah pengarah atau pengawas yang akan dipilih, dan bahawa hak suara yang dipegang oleh pemegang saham dapat dilaksanakan secara kolektif.
Pasal 106 Pemegang saham dapat menunjuk perwakilan untuk menghadiri rapat umum atas namanya. Proksi hendaklah menyerahkan surat kuasa pemegang saham kepada syarikat dan menggunakan hak suara dalam ruang lingkup kebenaran.
Pasal 107 Rapat umum akan menyimpan risalah keputusan mengenai hal-hal yang dipertimbangkannya, dan orang yang memimpin dan para direktur yang hadir dalam pertemuan tersebut harus menandatangani risalah rapat. Minit mesyuarat hendaklah disimpan bersama dengan buku log masuk pemegang saham yang hadir dan surat kuasa wakil yang hadir.
Seksyen 3 Lembaga Pengarah dan Pengurus
Pasal 108 Perusahaan yang dibatasi oleh saham harus memiliki dewan direksi yang terdiri dari 5 hingga 19 anggota.
Anggota dewan pengarah boleh merangkumi wakil kakitangan dan pekerja syarikat. Wakil kakitangan dan pekerja di antara anggota lembaga pengarah hendaklah dipilih secara demokratik oleh kakitangan dan pekerja syarikat melalui kakitangan dan kongres pekerja, perjumpaan umum kakitangan dan pekerja atau cara lain.
Ketentuan-ketentuan Pasal 45 di sini tentang masa jabatan para direksi perusahaan-perusahaan dengan kewajiban terbatas berlaku untuk para pengarah perusahaan-perusahaan yang dibatasi oleh saham.
Ketentuan-ketentuan Artikel 46 di sini mengenai fungsi dan kekuasaan dewan direksi perseroan terbatas berlaku untuk dewan direksi perusahaan yang dibatasi oleh saham.
Pasal 109 Dewan direksi harus memiliki satu ketua dan mungkin memiliki satu atau lebih wakil ketua. Pengerusi dan naib ketua pengerusi hendaklah dipilih oleh lebih daripada separuh daripada semua pengarah.
Ketua dewan pengarah hendaklah bersidang dan mempengerusikan mesyuarat dewan pengarah dan memeriksa pelaksanaan resolusi dewan pengarah. Naib ketua dewan hendaklah menolong ketua dewan dalam kerjanya. Sekiranya ketua dewan tidak dapat atau gagal melaksanakan tugasnya, tugasnya harus dilaksanakan oleh naib ketua. Sekiranya naib ketua tidak dapat atau gagal melaksanakan tugasnya, tugasnya harus dilaksanakan oleh seorang pengarah yang dilantik bersama oleh lebih dari separuh pengarah.
Pasal 110 Dewan direksi akan mengadakan setidaknya dua kali pertemuan setiap tahun. Semua pengarah dan penyelia hendaklah diberitahu 10 hari sebelum setiap mesyuarat diadakan.
Mesyuarat luar biasa lembaga pengarah boleh dicadangkan oleh pemegang saham yang mewakili 10% atau lebih hak suara atau satu pertiga atau lebih pengarah atau lembaga pengawas. Ketua dewan pengarah hendaklah bersidang dan mempengerusikan mesyuarat dewan pengarah dalam masa 10 hari dari tarikh penerimaan cadangan.
Kaedah pemberitahuan dan had masa untuk memberi notis mengenai pengumuman mesyuarat luar biasa lembaga pengarah boleh diputuskan secara berasingan.
Pasal 111 Mesyuarat dewan direksi hanya dapat diadakan jika dihadiri oleh lebih dari separuh direksi. Ketetapan lembaga pengarah harus diambil oleh lebih daripada separuh daripada semua pengarah.
Semasa mengundi atas keputusan dewan pengarah, setiap anggota mempunyai satu suara.
Pasal 112 Rapat dewan direksi dihadiri oleh direksi secara langsung. Sekiranya pengarah dengan alasan apa pun tidak dapat menghadiri mesyuarat, dia boleh melantik pengarah lain secara bertulis untuk menghadiri mesyuarat atas namanya, dan surat kuasa harus menentukan ruang lingkup keizinan.
Lembaga pengarah hendaklah menyimpan minit keputusannya mengenai perkara-perkara yang dipertimbangkannya, dan para pengarah yang hadir dalam mesyuarat itu hendaklah menandatangani minit mesyuarat.
Para pengarah akan bertanggungjawab atas keputusan lembaga pengarah. Sekiranya ketetapan dewan pengarah melanggar undang-undang atau peraturan pentadbiran, atau perundangan syarikat atau ketetapan rapat umum, sehingga menyebabkan syarikat mengalami kerugian yang serius, para pengarah yang mengambil bagian dalam resolusi tersebut bertanggung jawab kepada syarikat untuk pampasan. Akan tetapi, apabila seorang pengarah terbukti menyatakan keberatannya terhadap resolusi tersebut pada saat pemungutan suara dan keberatan tersebut dicatat dalam risalah mesyuarat, pengarah tersebut dapat dibebaskan dari tanggungjawab tersebut.
Pasal 113 Perusahaan yang dibatasi oleh saham harus memiliki pengelola, yang akan dipekerjakan atau diberhentikan oleh dewan direksi.
Ketentuan Pasal 49 di sini mengenai fungsi dan kekuasaan pengurus perusahaan dengan tanggungan terbatas berlaku untuk pengurus perusahaan yang dibatasi oleh saham.
Pasal 114 Dewan direksi perusahaan dapat memutuskan bahwa anggota dewan direksi harus bertugas secara bersamaan sebagai pengelola.
Pasal 115 Perusahaan tidak boleh secara langsung atau melalui anak perusahaan memberikan pinjaman kepada para direktur, pengawas atau pejabat seniornya.
Pasal 116 Perusahaan secara berkala mengungkapkan kepada pemegang sahamnya imbalan yang diterima oleh para pengarah, pengawas dan pegawai kanannya dari perusahaan.
Seksyen 4 Lembaga Pengawas
Pasal 117 Perusahaan yang dibatasi oleh saham harus memiliki dewan pengawas tidak kurang dari tiga anggota.
Lembaga penyelia hendaklah merangkumi wakil pemegang saham dan nisbah perwakilan kakitangan dan pekerja syarikat yang sesuai, di mana nisbah perwakilan kakitangan dan pekerja tidak boleh kurang dari satu pertiga. Nisbah khusus akan dinyatakan dalam artikel persatuan syarikat. Wakil kakitangan dan pekerja di dewan penyelia hendaklah dipilih secara demokratik melalui kongres kakitangan dan pekerja, mesyuarat agung kakitangan dan pekerja atau cara lain.
Lembaga penyelia hendaklah mempunyai ketua dan mungkin mempunyai satu atau lebih naib ketua. Pengerusi dan naib ketua pengawas hendaklah dipilih oleh lebih daripada separuh daripada semua pengawas. Ketua dewan pengawas hendaklah bersidang dan mempengerusikan mesyuarat dewan pengawas. Sekiranya ketua lembaga pengawas tidak dapat atau tidak menjalankan tugasnya, mesyuarat dewan pengawas harus diadakan dan dipengerusikan oleh naib ketua pengawas lembaga pengawas. Sekiranya naib ketua pengawas dewan pengawas tidak dapat atau gagal menjalankan tugasnya, mesyuarat dewan pengawas harus diadakan dan dipengerusikan oleh seorang penyelia yang dilantik bersama oleh lebih dari separuh pengawas.
Pengarah dan pegawai kanan tidak boleh berfungsi sebagai penyelia secara bersamaan.
Ketentuan-ketentuan Pasal 52 di sini tentang masa jabatan pengawas perseroan terbatas harus berlaku bagi pengawas perusahaan yang dibatasi oleh saham.
Pasal 118 Ketentuan Artikel 53 dan 54 di sini tentang fungsi dan kekuasaan dewan pengawas perseroan terbatas berlaku untuk dewan pengawas perusahaan yang dibatasi oleh saham.
Kos dan perbelanjaan yang diperlukan bagi lembaga pengawas untuk menjalankan fungsi dan kuasanya harus ditanggung oleh syarikat.
Pasal 119 Dewan pengawas harus mengadakan setidaknya satu pertemuan setiap enam bulan. Penyelia boleh mencadangkan untuk mengadakan mesyuarat lembaga pengawas luar biasa.
Metode musyawarah dan prosedur pemilihan dewan pengawas harus ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan, kecuali jika ditentukan lain oleh Undang-Undang.
Ketetapan dewan penyelia harus diterima oleh lebih daripada separuh pengawas.
Lembaga penyelia hendaklah menyimpan minit keputusannya mengenai perkara-perkara yang dipertimbangkannya. Pengawas yang hadir dalam mesyuarat hendaklah menandatangani minit mesyuarat.
Bahagian 5 Peruntukan Khas mengenai Struktur Organisasi Syarikat Tersenarai
Pasal 120 Untuk tujuan UU, istilah "perusahaan yang terdaftar" mengacu pada perusahaan yang dibatasi oleh saham yang sahamnya terdaftar dan diperdagangkan di bursa saham.
Pasal 121 Jika jumlah aset utama yang dibeli atau dijual atau jumlah jaminan yang diberikan oleh perusahaan yang terdaftar dalam satu tahun melebihi 30% dari total aset perusahaan, suatu resolusi harus disahkan oleh rapat umum dan disetujui oleh dua pertiga. atau lebih banyak hak suara yang dipegang oleh pemegang saham yang hadir dalam mesyuarat tersebut.
Pasal 122 Perusahaan yang terdaftar harus memiliki direktur independen. Prosedur khusus di atasnya akan ditetapkan oleh Dewan Negara.
Pasal 123 Perusahaan yang terdaftar harus memiliki sekretaris dewan direksi yang bertanggung jawab atas hal-hal seperti persiapan rapat umum dan rapat dewan direksi perusahaan, penyimpanan dokumen serta administrasi maklumat pemegang saham syarikat dan pengendalian pendedahan maklumat.
Pasal 124 Setiap direktur perusahaan tersenarai yang berafiliasi dengan perusahaan yang terlibat dalam penyelesaian masalah rapat dewan direksi tidak boleh menggunakan hak suara atas resolusi tersebut atau hak suara direktur lain sebagai proksi. Mesyuarat dewan pengarah boleh diadakan dengan kehadiran lebih daripada separuh pengarah tanpa gabungan tersebut, dan ketetapan mesyuarat dewan pengarah harus diterima oleh lebih dari separuh pengarah tanpa gabungan tersebut. Sekiranya jumlah pengarah yang tidak mempunyai gabungan seperti itu dalam mesyuarat dewan pengarah kurang dari tiga orang, perkara tersebut harus diserahkan kepada mesyuarat agung syarikat tersenarai untuk dipertimbangkan.
Bab V Penerbitan dan Pemindahan Saham di Syarikat Terhad oleh Saham
Bahagian 1 Penerbitan Saham
Pasal 125 Modal perusahaan yang dibatasi oleh saham dibagi menjadi saham dengan jumlah yang sama.
Saham syarikat hendaklah berbentuk sijil saham. Sijil saham adalah baucar yang dikeluarkan oleh syarikat yang membuktikan saham yang dipegang oleh pemegang saham mereka.
Pasal 126 Saham diterbitkan sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Setiap bahagian dengan jenis yang sama akan mempunyai hak dan faedah yang sama.
Saham jenis yang sama dalam terbitan yang sama akan diterbitkan dengan syarat dan harga yang sama. Harga yang sama akan dibayar untuk setiap saham yang dilanggan oleh mana-mana entiti atau individu.
Pasal 127 Saham dapat diterbitkan pada atau di atas nilai nominal tetapi tidak di bawah nilai nominal.
Pasal 128 Sertifikat saham harus dari kertas atau dalam bentuk lain yang ditentukan oleh pihak berwenang sekuriti Dewan Negara.
Maklumat utama berikut hendaklah dinyatakan dengan jelas pada sijil saham:
(1) nama syarikat;
(2) tarikh penubuhan syarikat;
(3) nilai kelas dan nilai muka sijil saham dan jumlah saham yang diwakilinya; dan
(4) nombor siri sijil saham.
Sijil saham hendaklah ditandatangani oleh wakil sah dan dimeterai oleh syarikat.
Perkataan "sijil saham penganjur" mesti dinyatakan dengan jelas pada sijil saham penganjur.
Pasal 129 Saham yang diterbitkan oleh perusahaan dapat merupakan saham terdaftar dan mungkin juga saham pembawa.
Saham yang diterbitkan oleh syarikat kepada penganjur atau orang yang sah adalah saham yang didaftarkan dan harus mempunyai nama penganjur atau orang yang sah. Tidak ada akaun berasingan dengan nama yang berbeza dapat dibuka untuk saham tersebut, juga saham tersebut tidak boleh didaftarkan atas nama wakil.
Pasal 130 Perusahaan yang menerbitkan saham terdaftar harus membuat daftar saham, di mana butir-butir berikut harus dicatat:
(1) nama dan tempat tinggal pemegang saham;
(2) jumlah saham yang dipegang oleh setiap pemegang saham;
(3) nombor siri sijil saham yang dipegang oleh setiap pemegang saham; dan
(4) tarikh setiap pemegang saham memperoleh saham tersebut.
Syarikat yang menerbitkan saham pembawa hendaklah mencatat nombor, nombor siri dan tarikh terbitan sijil saham.
Pasal 131 Dewan Negara dapat merumuskan peraturan terpisah untuk penerbitan saham jenis lain dari yang diatur dalam Undang-Undang.
Pasal 132 Perusahaan yang dibatasi oleh saham harus secara resmi menyerahkan sijil saham tersebut kepada pemegang sahamnya segera setelah didirikan. Syarikat tidak boleh memberikan sijil saham kepada pemegang sahamnya sebelum penubuhannya.
Pasal 133 Ketika suatu perusahaan menerbitkan saham baru, keputusan mengenai hal-hal berikut harus diadopsi oleh rapat umum:
(1) kelas dan jumlah saham baru;
(2) harga terbitan saham baru;
(3) tarikh pembukaan dan penutupan terbitan saham baru; dan
(4) kelas dan jumlah saham baru yang diterbitkan kepada pemegang saham yang ada.
Pasal 134 Ketika sebuah perusahaan menerbitkan saham baru kepada masyarakat setelah verifikasi dan persetujuan oleh otoritas pengawas sekuriti Dewan Negara, ia akan mengumumkan prospektus untuk saham baru dan laporan keuangan dan perakaunan, dan menyiapkan formulir berlangganan.
Ketentuan Artikel 87 dan 88 di sini berlaku untuk penerbitan saham baru kepada masyarakat oleh syarikat.
Pasal 135 Usulan penetapan harga saham baru yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dapat ditentukan berdasarkan status operasi dan keuangannya.
Pasal 136 Setelah perusahaan mengumpulkan jumlah penuh uang langganan dari terbitan saham baru, perusahaan harus mendaftarkan perubahan tersebut dengan otoritas pendaftaran perusahaan dan membuat pengumuman.
Bahagian 2 Pemindahan Saham
Pasal 137 Saham yang dipegang oleh pemegang saham dapat dialihkan sesuai dengan hukum.
Pasal 138 Pengalihan saham oleh pemegang saham dilakukan di tempat perdagangan sekuritas yang didirikan sesuai dengan undang-undang atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Dewan Negara.
Pasal 139 Saham terdaftar harus dialihkan melalui dukungan oleh pemegang saham atau dengan cara lain yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan administrasi. Selepas pemindahan, syarikat akan mencatatkan nama dan tempat tinggal pemindah dalam daftar pemegang saham.
Tidak ada pendaftaran perubahan yang harus dilakukan sehubungan dengan daftar pemegang saham yang dinyatakan dalam perenggan sebelumnya dalam waktu 20 hari sebelum mengadakan rapat umum atau dalam waktu 5 hari sebelum tarikh rujukan yang ditentukan oleh syarikat untuk pengagihan dividen. Namun, jika undang-undang telah menetapkan sebaliknya mengenai perubahan pendaftaran daftar pemegang saham perusahaan tersenarai, ketentuan tersebut akan berlaku.
Pasal 140 Pengalihan saham pemegang saham akan berlaku segera setelah pengiriman saham oleh pemegang saham kepada penerima pindahan.
Pasal 141 Saham yang dipegang oleh penganjur di perusahaan yang dipromosikan tidak boleh dialihkan dalam waktu satu tahun dari tanggal penubuhan perusahaan. Saham yang dikeluarkan oleh syarikat sebelum tawaran umum sahamnya tidak boleh dipindahkan dalam satu tahun dari tarikh penyenaraian sahamnya di bursa saham.
Seorang pengarah, penyelia atau pegawai kanan syarikat hendaklah menyatakan kepada syarikat jumlah saham dalam syarikat yang mereka pegang dan perubahannya, dan tidak akan memindahkan lebih daripada 25% saham dalam syarikat yang mereka pegang setiap tahun semasa mereka memegang jawatan . Saham yang mereka pegang tidak akan dipindahkan dalam satu tahun dari tarikh penyenaraian saham syarikat. Orang-orang yang disebutkan di atas tidak boleh memindahkan saham dalam syarikat yang mereka pegang dalam tempoh enam bulan setelah mereka meninggalkan jawatan. Artikel persatuan syarikat boleh menetapkan peruntukan terhad lain mengenai pemindahan saham syarikat yang dipegang oleh pengarah, penyelia dan pegawai kanan syarikat.
Pasal 142 Perusahaan tidak boleh membeli sahamnya sendiri kecuali dalam keadaan berikut:
(1) Sekiranya syarikat mengurangkan modal berdaftarnya;
(2) Apabila syarikat bergabung dengan syarikat lain (syarikat) yang memegang sahamnya;
(3) Sekiranya syarikat memperoleh sahamnya sendiri untuk rancangan pemilikan saham pekerja atau insentif ekuiti;
(4) Sekiranya pemegang saham membantah keputusan mesyuarat agung mengenai penggabungan atau pembahagian syarikat dan meminta syarikat untuk membeli saham yang dipegangnya;
(5) Sekiranya syarikat tersenarai memperoleh sahamnya sendiri untuk menukar bon korporat yang diterbitkan sehingga boleh ditukarkan kepada saham; atau
(6) Sekiranya syarikat tersenarai perlu membeli sahamnya sendiri untuk mempertahankan nilainya dan hak dan kepentingan pemegang saham.
Apabila sebuah perusahaan membeli sahamnya sendiri dengan alasan yang ditentukan dalam subperenggan (1) dan subperenggan (2) dari paragraf sebelumnya, suatu keputusan rapat umum akan diambil. Apabila sebuah perusahaan membeli sahamnya sendiri dengan alasan yang ditentukan dalam subperenggan (3), subperenggan (5) dan subperenggan (6) dari paragraf sebelumnya, perusahaan dapat, sesuai dengan anggaran dasar atau yang diizinkan oleh rapat pemegang saham, melanjutkan dengan pembelian tersebut atas ketetapan lembaga pengarah syarikat akan dibuat oleh majoriti dua pertiga pengarah yang menghadiri mesyuarat tersebut.
Saham-saham yang diperoleh dalam keadaan yang ditentukan dalam subperenggan (1) ini akan dibatalkan pendaftarannya dalam sepuluh hari dari tarikh perolehan saham; saham tersebut akan diserahkan atau dibatalkan pendaftarannya dalam tempoh enam bulan di mana pembelian balik saham dibuat dalam keadaan yang ditentukan dalam subperenggan (2) atau subperenggan (4); dan saham yang dimiliki secara keseluruhan oleh syarikat setelah pembelian semula saham dalam keadaan apa pun yang ditentukan dalam subperenggan (3), subperenggan (5) atau subperenggan (6) tidak boleh melebihi 10% dari jumlah saham tertunggak syarikat, dan akan diberikan atau dibatalkan pendaftarannya dalam tempoh tiga tahun.
Syarikat tersenarai yang membuat pembelian balik saham akan melaksanakan kewajiban mereka untuk mengungkapkan maklumat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sekuriti Republik Rakyat China. Apabila pembelian balik saham dilakukan dalam salah satu keadaan yang ditentukan dalam subperenggan (3), subperenggan (5) atau subperenggan (6) dari ini, perdagangan terpusat harus diadopsi secara terbuka.
Syarikat tidak akan menerima sahamnya sendiri sebagai subjek janji.
Pasal 143 Jika sertifikat saham terdaftar dicuri, hilang atau dimusnahkan, pemegang saham dapat mengajukan petisi ke pengadilan rakyat untuk menyatakan bahwa sertifikat itu tidak berlaku sesuai dengan prosedur undangan publik untuk menegaskan klaim sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Prosedur Sipil Republik Rakyat China . Setelah mahkamah rakyat mengisytiharkan sijil saham tersebut tidak sah, pemegang saham boleh meminta syarikat untuk mendapatkan sijil saham baru.
Pasal 144 Saham perusahaan yang terdaftar harus didaftarkan dan diperdagangkan sesuai dengan undang-undang, peraturan administratif dan peraturan perdagangan bursa saham yang relevan.
Pasal 145 Perusahaan yang terdaftar harus mengungkapkan status keuangan, kondisi bisnis, dan litigasi utama sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan administrasi, dan akan menerbitkan laporan keuangan dan akuntansi setiap enam bulan sekali dalam setiap tahun fiskal.
Bab VI Kelayakan dan Kewajipan Pengarah, Penyelia dan Pegawai Kanan Syarikat
Pasal 146 Seseorang tidak boleh berfungsi sebagai direktur, pengawas atau pejabat senior perusahaan jika dia:
(1) seseorang yang tidak mempunyai atau terhad keupayaannya untuk tindakan sivil;
(2) seseorang yang dijatuhkan hukuman pidana atas kejahatan rasuah, rasuah, pencerobohan harta benda, penyelewengan harta benda atau gangguan urutan ekonomi pasar sosialis, dan tidak lebih dari lima tahun telah berlalu sejak berakhirnya tempoh penguatkuasaan; atau seseorang yang dilucutkan hak politiknya untuk melakukan kejahatan, dan tidak lebih dari lima tahun telah berlalu sejak berakhirnya tempoh penguatkuasaan;
(3) seorang pengarah, pengarah kilang atau pengurus syarikat atau perusahaan yang dilikuidasi semasa muflis yang secara peribadi bertanggungjawab atas kebangkrutan syarikat atau perusahaan tersebut, dan tidak lebih dari tiga tahun telah berlalu sejak tarikh penyelesaian pembubaran muflis;
(4) wakil sah perusahaan atau perusahaan yang telah dibatalkan lesen perniagaannya dan telah ditutup oleh perintah kerana melanggar undang-undang, yang mana perwakilan tersebut menanggung tanggung jawab individu, dan tidak lebih dari tiga tahun telah berlalu sejak tanggal di mana lesen perniagaan syarikat atau syarikat itu dicabut; atau
(5) seseorang dengan jumlah hutang peribadi yang relatif besar yang perlu dibayar dan belum selesai.
Sekiranya syarikat memilih atau melantik pengarah atau penyelia atau mempekerjakan pegawai kanan yang melanggar perenggan sebelumnya, pemilihan, pelantikan atau pekerjaan tersebut tidak sah.
Seorang pengarah, penyelia atau pegawai kanan yang berada dalam keadaan yang ditentukan dalam Perenggan Satu Artikel ini selama masa jabatannya akan dipecat dari pejabatnya.
Pasal 147 Direktur, pengawas dan pejabat senior harus mematuhi undang-undang, peraturan administrasi dan anggaran dasar perusahaan, dan memiliki kewajiban fidusia dan kewajiban ketekunan kepada perusahaan.
Pengarah, penyelia dan pegawai kanan tidak boleh memanfaatkan kedudukan dan kuasa mereka untuk mengumpulkan atau menerima rasuah atau pendapatan haram lain, dan tidak boleh menceroboh harta syarikat.
Pasal 148 Direksi dan pejabat senior tidak boleh melakukan tindakan berikut:
(1) menyalahgunakan dana syarikat;
(2) memasukkan dana syarikat dalam akaun yang dibuka atas nama peribadinya atau atas nama individu lain;
(3) yang melanggar ketentuan perusahaan, meminjamkan dana syarikat kepada orang lain atau menggunakan harta syarikat untuk memberikan jaminan kepada orang lain tanpa persetujuan mesyuarat pemegang saham, rapat umum atau Lembaga Pengarah;
(4) mengadakan kontrak atau transaksi dengan syarikat yang melanggar ketentuan persatuan syarikat atau tanpa persetujuan mesyuarat pemegang saham atau rapat umum;
(5) memanfaatkan kemudahan kedudukannya untuk mencari peluang komersial untuk dirinya sendiri atau orang lain yang menjadi milik syarikat atau untuk beroperasi untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain jenis perniagaan yang sama dengan perniagaannya syarikat tanpa persetujuan mesyuarat pemegang saham atau mesyuarat agung;
(6) menerima komisen urus niaga antara orang lain dan syarikat;
(7) mendedahkan rahsia syarikat tanpa kebenaran; atau
(8) tindakan lain yang melanggar kewajipan fidusiari terhadap syarikat.
Pendapatan yang diperoleh oleh pengarah atau pegawai kanan kerana melanggar ketentuan perenggan sebelumnya adalah milik syarikat.
Pasal 149 Jika seorang direktur, pengawas atau pejabat senior melanggar ketentuan undang-undang, peraturan administrasi atau ketentuan perusahaan dalam pelaksanaan tugas perusahaan, sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan, dia bertanggung jawab atas kompensasi.
Pasal 150 Jika seorang direktur, pengawas atau pegawai kanan diwajibkan oleh rapat pemegang saham atau rapat umum untuk menghadiri rapat sebagai peserta tanpa suara, direktur, penyelia atau pegawai kanan harus menghadiri pertemuan sebagai peserta tanpa suara dan menerima pertanyaan dari pemegang saham.
Para pengarah dan pegawai kanan dengan jujur ​​akan memberikan maklumat dan bahan yang relevan kepada dewan penyelia atau, dalam hal syarikat dengan tanggungan terhad tanpa lembaga pengawas, penyelia, dan tidak boleh menghalang lembaga pengawas atau penyelia dalam menjalankan / fungsi dan kuasa mereka.
Pasal 151 Jika seorang direktur atau pegawai kanan berada dalam keadaan yang ditentukan dalam Pasal 149 di sini, para pemegang saham dalam hal perusahaan perseroan terbatas, atau pemegang saham yang dimiliki secara independen, atau pemegang saham yang memegang secara agregat, 1% atau lebih saham syarikat selama lebih dari 180 hari berturut-turut dalam hal syarikat yang dibatasi oleh saham, boleh meminta secara bertulis lembaga pengawas atau, penyelia, dalam hal syarikat liabiliti terhad tanpa dewan penyelia, untuk memulakan prosiding dengan mahkamah rakyat; di mana penyelia berada di bawah keadaan yang ditetapkan dalam Pasal 149 di sini, para pemegang saham di atas dapat meminta secara tertulis dewan pengarah atau, para pengarah eksekutif, dalam hal perusahaan dengan persetujuan terbatas tanpa dewan pengarah, untuk memulai proses dengan mahkamah orang.
Sekiranya dewan pengawas atau, dalam hal syarikat dengan tanggungan terhad tanpa dewan pengawas, penyelia, atau dewan pengarah atau pengarah eksekutif menolak untuk memulakan prosiding setelah menerima permintaan bertulis dari pemegang saham seperti yang dinyatakan dalam sebelumnya ayat, atau gagal memulai proses dalam 30 hari sejak tanggal penerimaan permintaan, atau di mana masalah ini mendesak dan kegagalan dalam proses persidangan segera akan mengakibatkan kerusakan pada kepentingan perusahaan yang sukar diperbaiki, pemegang saham yang dinyatakan dalam perenggan sebelumnya berhak untuk memulakan prosiding secara langsung atas nama mereka di mahkamah rakyat untuk kepentingan syarikat.
Jika ada orang lain yang melanggar hak dan kepentingan perusahaan yang sah dan dengan demikian menyebabkan kerugian kepada perusahaan, pemegang saham yang ditentukan dalam Perenggan Satu dari Artikel ini dapat memulai proses di pengadilan rakyat sesuai dengan ketentuan dua perenggan sebelumnya. .
Pasal 152 Jika, dalam pelanggaran ketentuan undang-undang, peraturan administrasi atau anggaran dasar perusahaan, seorang direktur atau pejabat senior merugikan kepentingan para pemegang saham, para pemegang saham dapat memulai proses di pengadilan rakyat.
Bab VII Bon Korporat
Pasal 153 Untuk tujuan Undang-Undang, istilah "obligasi korporat" mengacu pada sekuriti berharga yang diterbitkan oleh perusahaan sesuai dengan prosedur hukum, yang prinsipnya perusahaan tersebut setuju untuk membayar, bersama dengan bunga, dalam batas waktu yang pasti.
Penerbitan bon korporat oleh syarikat harus mematuhi syarat untuk terbitan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Sekuriti Republik Rakyat China.
Pasal 154 Setelah permohonan perusahaan penerbit untuk menerbitkan obligasi korporat telah diverifikasi dan disetujui oleh departemen yang diberi kuasa oleh Dewan Negara, pihaknya akan mengumumkan metode penawaran bon perusahaan.
Kaedah penawaran bon korporat hendaklah menyatakan butir-butir utama berikut:
(1) nama syarikat;
(2) tujuan dana dari penawaran bon korporat;
(3) jumlah dan nilai muka bon;
(4) kaedah menentukan kadar faedah bon;
(5) had masa dan kaedah pembayaran balik prinsipal bersama dengan faedah di atasnya;
(6) perincian jaminan untuk bon;
(7) harga bon dan tarikh buka dan tutup terbitan bon;
(8) jumlah aset bersih syarikat;
(9) jumlah bon korporat yang diterbitkan sebelumnya yang belum matang; dan
(10) pengedar bon korporat.
Artikel 155 Ketika sebuah syarikat menerbitkan bon korporat dalam bentuk skrip, ia dengan jelas mencatat butir-butir seperti nama perusahaan, nilai nominal bon, tingkat faedah dan batas waktu pembayaran, dan bon harus ditandatangani oleh wakil sah dan dimeterai oleh syarikat.
Artikel 156 Ikatan korporat dapat merupakan obligasi terdaftar dan juga obligasi pembawa.
Pasal 157 Ketika menerbitkan bon korporat, perusahaan harus menyiapkan buku counterfoil bon korporat.
Sekiranya terbitan bon korporat berdaftar, butir-butir berikut akan dicatatkan di dalam buku bon bon korporat:
(1) nama dan tempat tinggal pemegang bon;
(2) tarikh di mana pemegang bon memperoleh bon dan nombor sirinya;
(3) jumlah bon, nilai muka dan kadar faedah bon, dan had masa dan kaedah pembayaran balik prinsipal bersama dengan faedah di atasnya; dan
(4) tarikh terbitan bon.
Sekiranya terbitan bon korporat pembawa, butir-butir berikut akan dicatatkan dalam buku bon bon korporat: jumlah bon, kadar faedah, had masa dan kaedah pembayaran balik, tarikh terbitan dan siri bilangan bon.
Pasal 158 Institusi pendaftaran dan pelepasan obligasi korporat terdaftar harus menetapkan sistem yang relevan seperti sistem pendaftaran, menjaga hak asuh, pembayaran bunga dan pertukaran obligasi.
Pasal 159 Ikatan korporat dapat dialihkan. Harga pertukaran bon korporat hendaklah dipersetujui antara pemindah dan penerima pindahan.
Sekiranya bon korporat disenaraikan untuk diperdagangkan di bursa saham, mereka akan dipindahkan mengikut peraturan perdagangan bursa saham.
Pasal 160 Obligasi perusahaan yang terdaftar harus dipindahkan dengan dukungan oleh pemegang obligasi atau cara lain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan peraturan administrasi. Selepas pemindahan, syarikat akan mencatatkan nama dan tempat tinggal penerima pindahan di dalam buku bon bon bon korporat.
Pemindahan bon korporat pembawa akan berkuat kuasa sebaik sahaja bon diserahkan oleh pemegang bon kepada penerima pindahan.
Pasal 161 Setelah mendapat keputusan yang relevan oleh rapat umum, perusahaan yang terdaftar dapat menerbitkan obligasi korporat yang dapat diubah menjadi saham. Kaedah penukaran khusus akan ditentukan dalam kaedah penawaran bon korporat. Sebarang penerbitan bon korporat yang boleh ditukar menjadi saham oleh syarikat tersenarai hendaklah dilaporkan kepada pihak berkuasa peraturan sekuriti Majlis Negeri untuk pengesahan dan kelulusan.
Semasa menerbitkan bon korporat yang boleh ditukar menjadi saham, perkataan "bon korporat boleh ditukar" mesti ditunjukkan dengan jelas pada bon tersebut, dan jumlah bon korporat yang boleh ditukar hendaklah dicatatkan dalam buku counterfoil bon korporat.
Pasal 162 Perusahaan yang menerbitkan obligasi korporat yang dapat diubah menjadi saham harus menerbitkan saham sebagai pertukaran untuk bon tersebut kepada pemegang obligasi sesuai dengan metode konversi. Walau bagaimanapun, pemegang bon mesti mempunyai pilihan untuk menukar atau tidak bon mereka menjadi saham.
Bab VIII Hal Ehwal Kewangan dan Perakaunan Syarikat
Pasal 163 Perusahaan harus menetapkan sistem keuangan dan akuntansi mereka sendiri sesuai dengan undang-undang, peraturan administrasi, dan peraturan departemen keuangan Dewan Negara.
Pasal 164 Perusahaan harus menyiapkan laporan keuangan dan perakaunan pada akhir setiap tahun fiskal. Laporan tersebut harus diaudit oleh firma perakaunan menurut undang-undang.
Laporan kewangan dan perakaunan syarikat harus disusun sesuai dengan undang-undang, peraturan administrasi dan peraturan jabatan keuangan Dewan Negara.
Pasal 165 Perseroan terbatas harus menyampaikan laporan keuangan dan perakaunan mereka kepada setiap pemegang sahamnya dalam batas waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar mereka.
Laporan kewangan dan perakaunan syarikat yang dibatasi oleh saham hendaklah disediakan di syarikat untuk pemerhatian pemegang saham 20 hari sebelum mesyuarat agung tahunan diadakan. Syarikat yang dibatasi oleh saham yang menerbitkan saham kepada orang ramai hendaklah mengumumkan laporan kewangan dan perakaunan mereka.
Pasal 166 Ketika perusahaan mendistribusikan keuntungan setelah pajak mereka untuk tahun tertentu, mereka akan mengalokasikan 10% keuntungan ke cadangan umum berkanun mereka. Syarikat tidak lagi diminta untuk membuat peruntukan ke rizab bersama berkanun mereka apabila jumlah keseluruhan rizab tersebut melebihi 50% dari modal berdaftar mereka.
Sekiranya rizab umum berkanun syarikat tidak mencukupi untuk menebus kerugiannya dari tahun-tahun sebelumnya, kerugian tersebut akan dibuat dari keuntungan untuk tahun berjalan sebelum membuat peruntukan ke rizab umum berkanun sesuai dengan perenggan sebelumnya.
Syarikat boleh, jika diputuskan oleh mesyuarat pemegang saham atau mesyuarat agung, membuat peruntukan ke rizab bersama budi bicara dari keuntungan selepas cukai mereka setelah membuat peruntukan ke rizab bersama berkanun dari keuntungan selepas cukai.
Keuntungan selepas cukai syarikat yang tersisa setelah telah menebus kerugiannya dan membuat peruntukan ke rizab bersamanya akan diagihkan, dalam hal perusahaan dengan persetujuan terhad, menurut Artikel 34 di sini dan, dalam hal syarikat yang dibatasi oleh saham , setanding dengan pegangan saham para pemegang sahamnya, kecuali jika anggaran dasar syarikat yang dibatasi oleh saham menetapkan bahawa keuntungan tidak akan diagihkan sebanding dengan pegangan saham.
Sekiranya mesyuarat pemegang saham, mesyuarat agung atau dewan pengarah melanggar perenggan sebelumnya dengan mengagihkan keuntungan kepada para pemegang saham sebelum syarikat tersebut menebus kerugiannya dan membuat peruntukan ke rizab bersama berkanun, keuntungan yang diagihkan melanggar peraturan akan dikembalikan kepada syarikat oleh pemegang saham.
Syarikat yang memegang saham syarikatnya sendiri tidak berhak mendapat pengagihan keuntungan.
Pasal 167 Kedua premi yang diperoleh oleh perusahaan yang dibatasi oleh saham dari penerbitan saham di atas nilai nominal, dan pendapatan lain yang harus dimasukkan dalam modal umum perusahaan seperti yang disyaratkan oleh departemen keuangan Dewan Negara harus dimasukkan di bawah rizab bersama modal.
Pasal 168 Perusahaan harus menggunakan cadangan umum mereka untuk menebus kerugian mereka, meningkatkan produksi dan operasi bisnis mereka, atau meningkatkan modal mereka dengan cara konversi. Walau bagaimanapun, rizab modal biasa tidak boleh digunakan untuk menebus kerugian syarikat.
Apabila dana dari rizab umum berkanun ditukar menjadi modal, dana yang tersisa dalam rizab tersebut berjumlah tidak kurang dari 25% daripada modal berdaftar syarikat sebelum kenaikan.
Pasal 169 Pengambilan dan pemecatan perusahaan perakaunan yang menangani bisnis audit perusahaan oleh perusahaan akan diputuskan oleh rapat pemegang saham, rapat umum dan dewan direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan.
Apabila mesyuarat pemegang saham, mesyuarat agung atau dewan pengarah memberikan suara atas pemecatan firma perakaunan, syarikat perakaunan akan membenarkan firma perakaunan menyatakan pendapatnya.
Pasal 170 Perusahaan harus memberikan kepada perusahaan perakaunan bahwa mereka menggunakan baucar perakaunan yang benar dan lengkap, buku akun, laporan keuangan dan perakaunan, dan bahan perakaunan lainnya, dan tidak boleh menolak untuk melakukannya, atau menyembunyikan atau menyerahkan materi yang tidak benar.
Pasal 171 Perusahaan tidak boleh membuat buku rekening selain yang diharuskan oleh hukum.
Tidak ada akaun boleh dibuka atas nama individu mana pun untuk menyimpan aset syarikat.
Bab IX Penggabungan dan Pembahagian, Peningkatan dan Pengurangan Modal Syarikat
Pasal 172 Penggabungan perusahaan dapat berupa penggabungan dengan penyerapan atau penggabungan oleh pertubuhan baru.
Penyerapan oleh satu syarikat dari satu atau lebih syarikat lain akan digabungkan dengan penyerapan, dalam hal ini syarikat atau syarikat yang diserap tersebut akan dibubarkan. Penggabungan dua atau lebih syarikat dan penubuhan syarikat baru akan digabungkan dengan penubuhan baru, dalam hal ini pihak yang bergabung akan dibubarkan.
Pasal 173 Ketika perusahaan bergabung, pihak penggabungan harus membuat perjanjian penggabungan dan menyiapkan neraca dan jadwal properti. Syarikat akan memberitahu pemiutang mereka dalam jangka masa 10 hari bermula dari tarikh resolusi penggabungan diluluskan dan, dalam masa 30 hari, membuat pengumuman surat kabar mengenai penggabungan tersebut. Pemiutang tersebut boleh, dalam jangka waktu 30 hari bermula dari tarikh penerimaan pemberitahuan bertulis, atau dalam jangka waktu 45 hari bermula dari tarikh pengumuman bagi mereka yang tidak menerima pemberitahuan bertulis, menuntut pembayaran penuh atau memerlukan penyediaan jaminan yang sepadan dari syarikat berkenaan.
Pasal 174 Ketika perusahaan bergabung, perusahaan yang masih hidup atau perusahaan yang baru ditubuhkan akan berhasil atas tuntutan dan hutang setiap pihak yang bergabung.
Pasal 175 Ketika sebuah perusahaan dibagi, miliknya dibagi sesuai.
Apabila syarikat hendak dibahagi, syarikat mesti menyediakan kunci kira-kira dan jadual harta tanah. Syarikat akan memberitahu pemiutangnya dalam jangka masa 10 hari bermula dari tarikh penyelesaian keputusan tersebut diluluskan dan, dalam masa 30 hari, membuat pengumuman surat kabar mengenai bahagian tersebut.
Pasal 176 Bersama dan beberapa kewajiban untuk hutang yang ada sebelum perusahaan dibagi harus ditanggung oleh perusahaan yang ada setelah pembagian, kecuali jika perjanjian tertulis mengenai pembayaran hutang yang dicapai antara perusahaan dan kreditor sebelum pembagian menetapkan sebaliknya .
Pasal 177 Ketika suatu perusahaan perlu mengurangi modal terdaftar, perusahaan harus menyiapkan neraca dan jadwal harta benda.
Syarikat akan memberitahu pemiutang dalam tempoh 10 hari bermula dari tarikh keputusan untuk mengurangkan modal berdaftar diluluskan dan, dalam masa 30 hari, membuat pengumuman surat kabar pengurangan tersebut. Pemiutang tersebut hendaklah, dalam jangka masa 30 hari bermula dari tarikh penerimaan pemberitahuan bertulis, atau dalam jangka waktu 45 hari bermula dari tarikh pengumuman bagi mereka yang tidak menerima pemberitahuan bertulis, berhak menuntut pembayaran penuh atau memerlukan penyediaan jaminan yang sesuai dari syarikat.
Pasal 178 Ketika sebuah perusahaan terbatas meningkatkan modal terdaftarnya, kontribusi modal untuk kenaikan modal yang dilanggan oleh pemegang sahamnya akan ditangani sesuai dengan ketentuan yang relevan di sini mengenai pembayaran kontribusi modal sehubungan dengan pendirian perusahaan terbatas .
Apabila syarikat yang dibatasi oleh saham menerbitkan saham baru untuk meningkatkan modal berdaftarnya, para pemegang saham harus melanggan saham baru tersebut sesuai dengan ketentuan yang relevan di sini mengenai pembayaran wang langganan sehubungan dengan penubuhan syarikat yang dibatasi oleh saham.
Pasal 179 Ketika perusahaan bergabung atau perusahaan dibagi, menyebabkan beberapa perubahan pada detail terdaftar yang relevan, perubahan pendaftaran harus ditangani dengan otoritas pendaftaran perusahaan sesuai dengan hukum. Apabila syarikat dibubarkan, pembatalan pendaftaran akan ditangani sesuai dengan undang-undang. Apabila syarikat baru ditubuhkan, penubuhannya harus didaftarkan menurut undang-undang.
Apabila sebuah syarikat menambah atau mengurangi modal terdaftarnya, syarikat tersebut harus mendaftarkan perubahan tersebut dengan otoritas pendaftaran perusahaan sesuai dengan undang-undang.
Bab X Pembubaran dan Pembubaran Syarikat
Pasal 180 Perusahaan dibubarkan karena alasan berikut:
(1) ketika jangka waktu operasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan berakhir atau penyebab pembubaran lain sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan timbul;
(2) di mana mesyuarat pemegang saham atau mesyuarat agung memutuskan untuk membubarkan syarikat;
(3) di mana pembubaran diperlukan akibat penggabungan atau pembahagian syarikat;
(4) lesen perniagaannya telah dicabut, atau diperintahkan untuk ditutup atau dicabut sesuai dengan undang-undang; atau
(5) diperintahkan untuk dibubarkan oleh pengadilan rakyat sesuai dengan Pasal 182 dari ini.
Pasal 181 Perusahaan dalam keadaan yang dinyatakan dalam sub-ayat (1) Pasal 180 UU dapat terus ada dengan memodifikasi anggaran dasar.
Pengubahsuaian anggaran dasar syarikat sesuai dengan perenggan sebelumnya harus diadopsi, dalam hal perusahaan dengan tanggungan terbatas, oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari dua pertiga hak suara atau, dalam hal syarikat berhad oleh saham, oleh pemegang saham yang hadir dalam mesyuarat agung pemegang saham dan mewakili lebih dari dua pertiga hak suara.
Pasal 182 Jika terjadi kesulitan yang parah terhadap manajemen operasi perusahaan, dalam hal ini kepentingan pemegang saham dapat mengalami kerugian besar di mana perusahaan tersebut terus ada dan tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut, para pemegang saham mewakili lebih dari sepuluh peratus hak suara semua pemegang saham syarikat boleh mengemukakan permintaan kepada mahkamah rakyat untuk membubarkan syarikat tersebut.
Pasal 183 Jika suatu perusahaan dibubarkan berdasarkan sub-ayat (1), sub-ayat (2), sub-ayat (4), atau sub-paragraf (5) Pasal 180 Undang-Undang, suatu kelompok likuidasi akan dibentuk untuk memulai likuidasi dalam waktu 15 hari punca pembubaran berlaku. Kumpulan pembubaran hendaklah terdiri daripada pemegang saham, sekiranya syarikat berhad; atau hendaklah terdiri daripada pengarah atau calon yang ditentukan oleh mesyuarat agung pemegang saham, dalam hal syarikat yang dibatasi oleh saham. Sekiranya kumpulan likuidasi belum dibentuk untuk melakukan pembubaran dalam batas waktu yang ditentukan, pemiutang boleh mengajukan permohonan ke mahkamah rakyat untuk menunjuk personel yang relevan untuk membentuk kumpulan likuidasi dan melakukan pembubaran. Mahkamah rakyat akan menerima permohonan itu, dan, pada masanya, akan mengatur kumpulan pembubaran untuk melakukan pembubaran.
Pasal 184 Kelompok likuidasi dapat menggunakan kekuatan berikut selama likuidasi:
(1) untuk memeriksa harta syarikat secara menyeluruh dan menyiapkan kunci kira-kira dan jadual harta masing-masing;
(2) untuk memberitahu pemiutang melalui notis atau pengumuman;
(3) untuk melupuskan dan melikuidasi perniagaan syarikat yang belum selesai yang relevan;
(4) membayar semua cukai tertunggak sepenuhnya serta cukai yang timbul semasa pembubaran;
(5) untuk membersihkan tuntutan dan hutang;
(6) untuk melupuskan harta tetap setelah pembayaran hutang syarikat sepenuhnya; dan
(7) untuk mengambil bahagian dalam kegiatan litigasi sivil bagi pihak syarikat.
Pasal 185 Kelompok likuidasi harus memberitahu kreditor dalam jangka waktu 10 hari mulai dari tanggal penubuhannya dan, dalam waktu 60 hari, membuat pengumuman surat kabar tentang pembubaran. Pemiutang tersebut hendaklah, dalam jangka masa 30 hari bermula dari tarikh penerimaan pemberitahuan bertulis, atau dalam jangka waktu 45 hari bermula dari tarikh pengumuman bagi mereka yang tidak menerima pemberitahuan bertulis, menyatakan tuntutan mereka kepada kumpulan pembubaran.
Semasa menyatakan tuntutan mereka, pemiutang hendaklah menjelaskan butir-butir tuntutan yang berkaitan dan memberikan bahan sokongan. Tuntutan hendaklah didaftarkan oleh kumpulan pembubaran.
Sepanjang tempoh pengisytiharan tuntutan, kumpulan likuidasi tidak boleh membayar hutang kepada pemiutang.
Pasal 186 Setelah kelompok likuidasi memeriksa harta perusahaan secara menyeluruh dan menyiapkan neraca dan jadwal harta benda, itu akan menyusun rencana likuidasi dan menyerahkan hal yang sama ke rapat pemegang saham, rapat umum atau pengadilan rakyat untuk pengesahan.
Harta syarikat kekal setelah harta itu masing-masing digunakan untuk pembayaran perbelanjaan pembubaran, upah, premium insurans sosial dan pampasan berkanun bagi kakitangan dan pekerja dan cukai tertunggak, dan untuk pembayaran penuh hutang syarikat akan diedarkan , dalam hal syarikat dengan tanggungan terhad, sebanding dengan sumbangan modal pemegang sahamnya dan, dalam hal syarikat yang dibatasi oleh saham, sebanding dengan pegangan saham para pemegang sahamnya.
Semasa pembubaran, syarikat akan terus wujud, tetapi mungkin tidak terlibat dalam aktiviti perniagaan baru yang tidak berkaitan dengan pembubaran. Harta tanah syarikat tidak boleh diagihkan di kalangan pemegang sahamnya sebelum pembayaran penuh sesuai dengan ketentuan perenggan sebelumnya.
Pasal 187 Jika kelompok likuidasi, setelah memeriksa harta perusahaan secara menyeluruh dan menyiapkan neraca dan jadwal harta tanah, mengetahui bahawa harta perusahaan tidak cukup untuk membayar utangnya secara penuh, maka akan berlaku kepada pengadilan rakyat untuk pengisytiharan kebangkrutan menurut kepada undang-undang.
Setelah mahkamah rakyat memutuskan untuk mengisytiharkan syarikat itu dalam keadaan tidak larut, kumpulan pembubaran syarikat akan menyerahkan perkara pembubaran ke mahkamah rakyat.
Pasal 188 Setelah selesainya likuidasi, kelompok likuidasi harus menyusun laporan likuidasi dan menyerahkannya ke rapat pemegang saham, rapat umum atau pengadilan rakyat untuk pengesahan, serta kepada otoritas pendaftaran perusahaan. Sebagai tambahan, kumpulan likuidasi akan memohon pembatalan pendaftaran syarikat dan mengumumkan penamatan syarikat.
Pasal 189 Anggota kelompok likuidasi harus menunaikan tugasnya dan melaksanakan kewajiban likuidasi mereka sesuai dengan hukum.
Anggota kumpulan pembubaran tidak boleh menyalahgunakan kuasa mereka untuk menerima rasuah atau pendapatan haram lain dan tidak boleh merampas harta syarikat.
Sekiranya ahli kumpulan likuidasi dengan sengaja atau melalui kecuaian besar menyebabkan kerugian kepada syarikat atau pemiutang, mereka akan bertanggungjawab untuk pampasan.
Pasal 190 Jika suatu perusahaan dinyatakan bangkrut sesuai dengan undang-undang, perusahaan tersebut akan dikenakan likuidasi berdasarkan kepatuhan perusahaan.
Bab XI Cawangan Syarikat Asing
Pasal 191 Untuk tujuan Undang-Undang, istilah "perusahaan asing" merujuk pada perusahaan yang diperbadankan di luar China sesuai dengan undang-undang negara asing.
Pasal 192 Untuk mendirikan cabang di China, sebuah perusahaan asing harus mengajukan permohonan kepada pihak berwenang yang berwenang di China dan menyerahkan dokumen yang relevan seperti anggaran dasar, perakuan pendaftaran perusahaan yang dikeluarkan oleh negaranya, dan lain-lain. Setelah mendapat persetujuan, ia akan melalui pendaftaran prosedur dengan pihak berkuasa pendaftaran syarikat menurut undang-undang dan mendapatkan lesen perniagaan.
Langkah-langkah untuk pemeriksaan dan persetujuan cawangan syarikat asing ditentukan secara terpisah oleh Majlis Negeri.
Pasal 193 Perusahaan asing yang mendirikan cabang di China harus menunjuk seorang perwakilan atau agen di China yang bertanggung jawab atas cabang tersebut dan akan mengalokasikan dana tersebut ke cabang tersebut yang setara dengan kegiatan bisnis yang akan dilakukannya.
Sekiranya perlu menetapkan jumlah minimum dana operasi cawangan syarikat asing, jumlah tersebut ditetapkan secara berasingan oleh Majlis Negeri.
Pasal 194 Nama cabang perusahaan asing harus menunjukkan kewarganegaraan dan bentuk kewajiban perusahaan asing tersebut.
Cawangan syarikat asing hendaklah menyimpan salinan artikel persatuan syarikat asing itu di pejabatnya.
Pasal 195 Cabang yang didirikan di China oleh perusahaan asing tidak akan berstatus orang sah China.
Syarikat asing akan menanggung tanggungjawab sivil untuk aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh cawangannya di wilayah China.
Pasal 196 Kegiatan bisnis yang dilakukan di China oleh cabang-cabang perusahaan asing yang telah didirikan setelah disetujui harus mematuhi undang-undang China dan tidak boleh membahayakan kepentingan masyarakat sosial China. Hak dan kepentingan sah cawangan tersebut dilindungi oleh undang-undang China.
Pasal 197 Ketika sebuah perusahaan asing menutup cabangnya di China, perusahaan tersebut akan membayar utangnya sepenuhnya sesuai dengan hukum dan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai prosedur likuidasi perusahaan. Syarikat asing tersebut tidak boleh memindahkan harta cawangannya ke China sebelum pembayaran utangnya penuh.
Bab XII Tanggungjawab Undang-Undang
Pasal 198 Jika, melanggar ketentuan di sini, pendaftaran perusahaan diperoleh dengan cara melaporkan sejumlah besar modal terdaftar atau dengan mengirimkan bahan palsu atau menggunakan metode penipuan lain untuk menyembunyikan fakta-fakta besar, otoritas pendaftaran perusahaan akan memerintahkan perbaikan dan, dalam kes syarikat yang melaporkan jumlah modal berdaftar yang salah, syarikat itu akan didenda tidak kurang dari 5% dan tidak lebih daripada 15% dari jumlah modal berdaftar palsu dan, dalam hal syarikat yang mengemukakan bahan palsu atau menggunakan kaedah penipuan lain untuk menyembunyikan fakta utama, syarikat itu akan didenda tidak kurang dari CNY 50,000 dan tidak lebih daripada CNY 500,000. Dalam kes yang serius, pendaftaran syarikat atau lesen perniagaan akan dibatalkan.
Pasal 199 Jika penganjur atau pemegang saham perusahaan membuat sumbangan modal palsu dengan tidak membayar atau menyerahkan atau membayar atau menyerahkan sesuai dengan properti monetari atau bukan monetari sebagai sumbangan modal, otoritas pendaftaran perusahaan akan memerintahkan pembetulan, dan denda tidak kurang melebihi 5% dan tidak lebih daripada 15% daripada jumlah sumbangan modal palsu akan dikenakan.
Pasal 200 Jika penganjur atau pemegang saham perusahaan secara diam-diam menarik sumbangan modal setelah perusahaan tersebut didirikan, otoritas pendaftaran perusahaan akan memerintahkan pembetulan, dan denda tidak kurang dari 5% dan tidak lebih dari 15% dari jumlah sumbangan modal ditarik balik secara sembunyi-sembunyi akan dikenakan.
Pasal 201 Jika perusahaan melanggar Undang-undang dengan membuat buku rekening di samping yang diharuskan oleh undang-undang, departemen keuangan pemerintah rakyat di tingkat daerah atau di atas akan memerintahkan perbaikan, dan denda tidak kurang dari CNY 50,000 dan tidak lebih dari CNY 500,000 akan dikenakan.
Pasal 202 Jika sebuah perusahaan membuat catatan palsu atau menyembunyikan fakta-fakta utama dalam materi yang diberikan kepada departemen terkait yang bertanggung jawab seperti laporan keuangan dan perakaunan, departemen terkait yang bertanggung jawab akan menjatuhkan denda tidak kurang dari CNY 30,000 dan tidak lebih dari CNY 300,000 untuk kakitangan yang bertanggungjawab yang bertanggungjawab secara langsung dan kakitangan lain yang bertanggungjawab secara langsung.
Pasal 203 Jika perusahaan gagal membuat peruntukan ke cadangan umum yang berkanun sesuai dengan ketentuan di sini, departemen keuangan pemerintah rakyat di tingkat daerah atau di atas akan memerintahkan perusahaan untuk memperuntukkan jumlah penuh yang akan dialokasikan, dan dapat mengenakan denda tidak melebihi CNY 200,000 ke atas syarikat tersebut.
Pasal 204 Jika suatu perusahaan, ketika digabungkan atau dibagi, mengurangi modal terdaftarnya atau melakukan likuidasi, gagal memberi tahu kreditornya atau mengumumkan hal yang sama kepada para kreditornya sesuai dengan ketentuan di sini, otoritas pendaftaran perusahaan akan memerintahkan perbaikan, dan syarikat itu akan didenda tidak kurang dari CNY 10,000 dan tidak lebih daripada CNY 100,000.
Sekiranya syarikat dalam likuidasi menyembunyikan hartanya, mencatat maklumat palsu dalam kunci kira-kira atau jadual hartanahnya atau mengedarkan harta syarikat sebelum pembayaran penuh hutang, pihak berkuasa pendaftaran syarikat akan memerintahkan pembetulan, dan syarikat itu akan didenda tidak kurang dari 5 % dan tidak lebih daripada 10% daripada jumlah harta yang disembunyikan atau jumlah harta syarikat yang diedarkan sebelum pembayaran penuh hutangnya. Kakitangan yang bertanggungjawab secara langsung dan kakitangan lain yang bertanggungjawab langsung akan didenda tidak kurang dari CNY 10,000 dan tidak lebih daripada CNY 100,000.
Pasal 205 Jika sebuah perusahaan, selama periode likuidasi, melakukan kegiatan bisnis yang tidak terkait dengan likuidasi, otoritas pendaftaran perusahaan harus mengeluarkan peringatan dan menyita penghasilan haram.
Pasal 206 Jika kelompok likuidasi gagal menyerahkan laporan likuidasi kepada otoritas pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan di sini atau di mana laporan likuidasi yang disampaikan menyembunyikan fakta-fakta besar atau mengandung kelalaian besar, otoritas pendaftaran perusahaan harus memerintahkan perbaikan.
Sekiranya ahli kumpulan likuidasi menggunakan kuasa mereka untuk terlibat dalam kegiatan rasuah, mencari pendapatan haram atau merampas harta syarikat, pihak berkuasa pendaftaran syarikat akan memerintahkan mereka untuk mengembalikan harta syarikat, merampas pendapatan haram dan boleh mengenakan denda tidak kurang dari satu kali dan tidak melebihi lima kali ganda pendapatan haram.
Pasal 207 Jika organisasi yang melakukan penilaian aset, verifikasi modal atau verifikasi lainnya memberikan bahan palsu, otoritas pendaftaran perusahaan harus menyita penghasilannya yang tidak sah, menjatuhkan denda tidak kurang dari satu kali dan tidak lebih dari lima kali dari penghasilan tidak sah, dan jabatan berkaitan yang bertanggungjawab boleh memerintahkan organisasi untuk menghentikan perniagaan, membatalkan sijil kelayakan personel yang bertanggungjawab secara langsung dan mencabut lesen perniagaan mengikut undang-undang.
Sekiranya organisasi yang melakukan penilaian aset, verifikasi modal atau verifikasi lain memberikan laporan yang berisi kelalaian serius akibat kecuaian, pihak berkuasa pendaftaran syarikat akan memerintahkan pembetulan. Sekiranya keadaannya agak serius, denda tidak kurang dari satu kali dan tidak lebih daripada lima kali ganda dari hasil yang diperoleh dan, di samping itu, jabatan yang berkenaan yang bertanggungjawab boleh memerintahkan organisasi untuk menghentikan perniagaan, membatalkan sijil kelayakan kakitangan bertanggungjawab secara langsung dan mencabut lesen perniagaan mengikut undang-undang.
Sekiranya hasil penilaian, perakuan pengesahan modal atau pengesahan lain yang dikeluarkan oleh organisasi yang melakukan penilaian aset, verifikasi modal atau pengesahan lain terbukti salah, sehingga menyebabkan kerugian kepada pemiutang syarikat, organisasi tersebut akan menanggung tanggungjawab pampasan kepada sejauh mana jumlah penilaian atau pengesahan yang salah melainkan dapat membuktikan bahawa ia tidak salah.
Pasal 208 Jika otoritas pendaftaran perusahaan memberikan pendaftaran ke aplikasi pendaftaran yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan di sini, atau tidak memberikan pendaftaran ke aplikasi pendaftaran yang memenuhi syarat yang ditetapkan di sini, sanksi administratif akan diberikan kepada personel bertugas yang bertanggungjawab secara langsung dan kakitangan lain yang bertanggungjawab secara langsung mengikut undang-undang.
Pasal 209 Jika pihak atasan dari otoritas pendaftaran perusahaan memaksa otoritas pendaftaran perusahaan untuk memberikan pendaftaran ke suatu aplikasi untuk pendaftaran yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di sini atau tidak memberikan pendaftaran ke suatu aplikasi untuk pendaftaran yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di sini , atau di mana mereka menutup pendaftaran yang tidak sah, sekatan pentadbiran akan diberikan kepada personel yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab langsung dan personel lain yang bertanggung jawab langsung sesuai dengan undang-undang.
Pasal 210 Jika suatu entitas yang belum didaftarkan menurut hukum sebagai perusahaan dengan kewajiban terbatas atau perusahaan yang dibatasi oleh saham menurut undang-undang secara tidak sengaja menamakan dirinya sendiri, atau entitas yang belum terdaftar sebagai cabang tanggung jawab terbatas syarikat atau syarikat yang dibatasi oleh saham menurut undang-undang secara tidak sengaja menamakan dirinya sendiri, pihak berkuasa pendaftaran syarikat akan memerintahkan pembetulan atau menutup entiti tersebut, dan dapat mengenakan denda tidak lebih dari CNY 100,000.
Pasal 211 Jika perusahaan, tanpa alasan yang tepat, gagal memulai bisnis dalam waktu enam bulan setelah berdirinya atau, setelah memulai bisnis, secara sukarela menghentikan bisnis selama lebih dari enam bulan, izin bisnisnya dapat dicabut oleh otoritas pendaftaran perusahaan.
Sekiranya perubahan terjadi pada pendaftaran syarikat tertentu dan perubahan yang relevan tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan di sini, otoritas pendaftaran syarikat akan memerintahkan pendaftaran dalam batas waktu dan, jika pendaftaran tidak dilakukan dalam batas waktu tersebut, denda tidak kurang daripada CNY 10,000 dan tidak lebih daripada CNY 100,000 akan dikenakan.
Pasal 212 Jika perusahaan asing melanggar ketentuan di sini dengan mendirikan cabang di China tanpa izin, otoritas pendaftaran perusahaan akan memerintahkan perbaikan atau menutup cabang, dan dapat menjatuhkan denda tidak kurang dari CNY 50,000 dan tidak lebih dari CNY 200,000.
Pasal 213 Jika tindakan ilegal serius yang membahayakan keamanan Negara dan kepentingan sosial dan publik dilakukan atas nama perusahaan, izin usaha akan dicabut.
Pasal 214 Perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan ini harus menanggung tanggung jawab sipil untuk pampasan dan dikenakan denda, dan jika harta perusahaan tersebut tidak mencukupi untuk membayar pampasan dan denda tersebut, pertama-tama ia akan menanggung tanggungjawab sipil untuk pampasan.
Pasal 215 Apabila ketentuan-ketentuan di sini dilanggar dan suatu tindak pidana dibentuk, kejahatan tersebut harus diadili berdasarkan hukum.
Bab XIII Peruntukan Tambahan
Pasal 216 Arti dari istilah-istilah berikut dalam Undang-undang didefinisikan sebagai berikut:
(1) “pegawai kanan” merujuk kepada pengurus, wakil pengurus dan orang yang bertanggung jawab atas urusan keuangan sebuah perusahaan dan, dalam hal perusahaan tersenarai, setiausaha dewan pengarah dan personel lain yang dinyatakan dalam anggaran dasar .
(2) “pemegang saham pengendali” merujuk kepada pemegang saham yang sumbangan modal menyumbang 50% atau lebih dari jumlah modal syarikat berhad atau yang pegangan sahamnya menyumbang 50% atau lebih dari jumlah modal saham syarikat yang dibatasi oleh saham; atau pemegang saham yang sumbangan modal atau pegangan sahamnya kurang dari 50% tetapi hak suara berdasarkan sumbangan modal atau pegangan saham tersebut mencukupi untuk memberi kesan besar terhadap keputusan mesyuarat pemegang saham atau mesyuarat agung.
(3) "Pengawal de facto" merujuk kepada orang yang, walaupun bukan pemegang saham syarikat, mampu benar-benar mengendalikan perilaku syarikat melalui hubungan pelaburan, perjanjian atau pengaturan lain.
(4) “afiliasi” merujuk kepada hubungan antara pemegang saham pengendali, pengawal de facto, pengarah, penyelia atau pegawai kanan syarikat dan perusahaan yang dikendalikan olehnya secara langsung atau tidak langsung serta hubungan lain yang dapat menyebabkan pemindahan kepentingan syarikat. Akan tetapi, tidak akan ada hubungan antara perusahaan yang dikendalikan oleh Negara semata-mata disebabkan oleh fakta bahawa Negara mempunyai kepentingan pengendalian terhadapnya.
Pasal 217 Undang-undang ini berlaku untuk perusahaan dan perseroan terbatas yang dibiayai oleh asing yang dibatasi oleh saham. Sekiranya undang-undang mengenai pelaburan asing mempunyai ketentuan lain, ketentuan tersebut akan berlaku.
Pasal 218 Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 Januari 2006.

© 2020 Guodong Du dan Meng Yu. Hak cipta terpelihara. Penerbitan semula atau pengagihan semula kandungan, termasuk dengan membingkaikan atau cara serupa, dilarang tanpa persetujuan bertulis dari Guodong Du dan Meng Yu terlebih dahulu.