Portal Undang-undang China - CJO

Cari undang-undang China dan dokumen awam rasmi dalam bahasa Inggeris

EnglishArabicChinese (Simplified)DutchFrenchGermanHindiItaliJapaneseKoreanPortugueseRussiaSpanyolSwedishBahasa IbraniIndonesianVietnamThaiTurkiMelayu

Undang-undang Prosedur Sivil China (2017)

民事诉讼 法

Jenis undang-undang Undang-undang

Badan pengeluar Kongres Rakyat Kebangsaan

Tarikh yang memberangsangkan Jun 27, 2017

Tarikh kuat kuasa Julai 01, 2017

Status sah Sah

Skop permohonan Nationwide

Topik Prosedur Sivil Undang-undang Prosedur

Penyunting Pemerhati CJ

Undang-undang Prosedur Sivil Republik Rakyat China
Diadopsi pada Mesyuarat keempat Kongres Rakyat Nasional ketujuh pada 9 April 1991 dan diubah untuk pertama kalinya sesuai dengan Keputusan Mengubah Undang-Undang Prosedur Sipil Republik Rakyat China pada Mesyuarat ke-30 Jawatankuasa Tetap kesepuluh Kongres Rakyat Nasional pada 28 Oktober 2007 dan dipinda untuk kali kedua sesuai dengan Keputusan Mengubah Undang-Undang Prosedur Sipil Republik Rakyat China pada Mesyuarat ke-28 Jawatankuasa Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-11 pada 31 Ogos 2012 , dan diubah untuk ketiga kalinya sesuai dengan Keputusan Mengkaji Undang-Undang Prosedur Sipil Republik Rakyat China dan Undang-Undang Prosedur Pentadbiran Republik Rakyat China pada Mesyuarat ke-28 Jawatankuasa Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-12 pada 27 Jun 2017.
Bahagian Pertama Peruntukan Umum
Bab I Tujuan, Skop Aplikasi dan Prinsip Asas
Bab II Bidang Kuasa
Bidang Kuasa Seksyen 1
Seksyen 2 Bidang Kuasa Wilayah
Pemindahan dan Penetapan Bidang Kuasa
Bab III Organisasi Percubaan
Bab IV Penolakan
Bab V Peserta dalam Prosiding
Bahagian 1 Pihak
Bahagian 2 Ejen Iklan Litem
Bab VI Bukti
Bab VII Tempoh Masa dan Perkhidmatan
Bahagian 1 Tempoh Masa
Bahagian 2 Perkhidmatan
Bab VIII Pendamaian
Bab IX Pemeliharaan Harta dan Pelaksanaan Awal
Bab X Langkah Wajib Terhadap Halangan Prosiding Sivil
Bab Litigasi Kos XI
Prosedur Percubaan Bahagian Kedua
Bab XII Prosedur Biasa Pertama
Membawa Tuntutan dan Menerima Kes
Bahagian 2 Persediaan untuk Percubaan
Bahagian 3 Perbicaraan di Mahkamah
Bahagian 4 Penangguhan dan Penamatan Proses Pengadilan
Bahagian 5 Penghakiman dan Perintah
Bab XIII Ringkasan Prosedur
Bab XIV Prosedur Permulaan Kedua
Bab XV Prosedur Khas
Bahagian 1 Peruntukan Am
Bahagian 2 Kes Mengenai Kelayakan Pemilih
Bahagian 3 Kes-kes Mengenai Pengisytiharan Orang sebagai Hilang atau Mati
Bahagian 4 Kes-kes Mengenai Penentuan Warganegara sebagai Tidak Memiliki Kapasitas untuk Akta Sipil atau Sebagai Mempunyai Kapasiti Terhad untuk Akta Sivil
Bahagian 5 Kes-kes Mengenai Penetapan Harta Sebagai Harta Tanpa Pemilik
Bahagian 6 Pengesahan Perjanjian Pengantaraan
Bahagian 7 Penguatkuasaan Hak Nyata untuk Keselamatan
Bab XVI Prosedur Pengawasan Percubaan
Bab XVII Prosedur untuk Mempercepat Pemulihan Hutang
Bab XVIII Prosedur untuk Menerbitkan Pemberitahuan Awam untuk Penegasan Tuntutan
Bahagian Ketiga Prosedur Pelaksanaan
Bab XIX Peruntukan Am
Bab XX Permohonan dan Rujukan Pelaksanaan
Bab XXI Langkah Pelaksanaan
Bab XXII Penangguhan dan Penamatan Pelaksanaan
Bahagian Keempat Peruntukan Khas mengenai Tindakan Sivil yang Melibatkan Pihak Asing
Bab XXIII Peruntukan Am
Bab XXIV Bidang Kuasa
Bab XXV Perkhidmatan dan Tempoh Masa
Bab XXVI Timbang Tara
Bab XXVII Bantuan Kehakiman
Bahagian Pertama Peruntukan Umum
Bab I Tujuan, Skop Aplikasi dan Prinsip Asas
Pasal 1 Undang-Undang Prosedur Sipil Republik Rakyat China dirumuskan berdasarkan Konstitusi dan berdasarkan pengalaman dan keadaan sebenarnya dari persidangan kasus-kasus sipil di China.
Pasal 2 Tujuan Undang-Undang Prosedur Sipil Republik Rakyat China (selanjutnya disebut "Undang-Undang") adalah untuk melindungi pelaksanaan hak-hak litigasi oleh pihak-pihak, untuk memastikan bahwa pengadilan rakyat memastikan fakta dengan jelas, membedakan hak dari yang salah, menerapkan undang-undang dengan betul, mengadili kes sivil dengan segera, mengesahkan hak dan kewajipan sivil, menjatuhkan sekatan atas kesalahan sivil, melindungi hak dan kepentingan pihak yang sah, mendidik warga negara untuk mematuhi undang-undang dengan teliti, menjaga ketertiban sosial dan ekonomi dan melindungi kemajuan pembinaan dan pembangunan sosialis yang lancar.
Pasal 3 Dalam menangani tindakan sipil yang timbul dari perselisihan mengenai harta benda dan hubungan pribadi antara warga negara, orang hukum atau organisasi lain dan di antara warga, orang hukum dan organisasi lain, pengadilan rakyat harus menerapkan ketentuan di sini.
Pasal 4 Semua orang yang melakukan tindakan sipil di wilayah Republik Rakyat China harus mematuhi ini.
Pasal 5 Orang asing, orang tanpa kewarganegaraan, perusahaan asing dan organisasi yang melantik atau menanggapi proses pengadilan di pengadilan rakyat harus memiliki hak dan kewajiban litigasi yang sama dengan warga negara, orang hukum dan organisasi lain Republik Rakyat China.
Sekiranya mahkamah negara asing mengenakan sekatan terhadap hak litigasi sipil warga negara, orang hukum dan organisasi lain dari Republik Rakyat China, pengadilan rakyat Republik Rakyat China harus menerapkan prinsip timbal balik sehubungan dengan proses perdata sipil hak warganegara, perusahaan dan organisasi negara asing itu.
Pasal 6 Yurisdiksi atas kasus-kasus perdata harus dilaksanakan oleh pengadilan rakyat.
Mahkamah rakyat akan mengadili kes sivil secara bebas sesuai dengan undang-undang, dan tidak akan dikenakan campur tangan oleh mana-mana pihak berkuasa pentadbiran, organisasi sosial atau individu.
Pasal 7 Dalam mengadili kasus perdata, pengadilan rakyat harus mengambil fakta sebagai dasar dan hukum sebagai standar.
Pasal 8 Para pihak dalam tindakan sipil memiliki hak litigasi yang sama. Dalam mengadili kes sivil, pengadilan rakyat harus menjaga dan mempermudah pelaksanaan hak litigasi oleh pihak-pihak, dan akan memperlakukan pihak-pihak yang sama dalam penerapan undang-undang.
Pasal 9 Dalam mengadili kasus perdata, pengadilan rakyat harus melakukan perdamaian secara sukarela dan sah; jika perdamaian gagal, keputusan akan diberikan tanpa penangguhan.
Pasal 10 Dalam mengadili kasus perdata, pengadilan rakyat harus, sesuai dengan undang-undang, menerapkan sistem pendengaran, penolakan, persidangan terbuka terbuka, dan persidangan dua tingkat.
Pasal 11 Warganegara dari semua etnik berhak menggunakan bahasa lisan dan tulisan asli mereka dalam proses perdata.
Di kawasan yang didiami oleh kumpulan etnik minoriti atau oleh beberapa etnik minoriti, mahkamah rakyat hendaklah mengadakan perbicaraan dan mengeluarkan dokumen undang-undang dalam bahasa lisan dan tulisan yang biasa digunakan oleh etnik tempatan.
Mahkamah rakyat akan memberikan tafsiran dan terjemahan untuk peserta dalam suatu tindakan yang tidak biasa dengan bahasa lisan atau tulisan yang biasa digunakan oleh etnik tempatan.
Dalam perbicaraan kes sivil oleh mahkamah rakyat, para pihak berhak untuk membantah mereka sendiri.
Pasal 13 Proses perdata harus mengikuti prinsip itikad baik.
Para pihak harus memiliki hak, dalam lingkup yang ditentukan oleh undang-undang, untuk menangani hak-hak sipil dan hak litigasi mereka sendiri.
Pasal 14 Jaksa rakyat berhak melakukan pengawasan hukum atas proses perdata.
Pasal 15 Jika hak dan kepentingan Negara, badan kolektif atau individu dilanggar, pihak berwenang pemerintah, entitas sosial dan institusi publik dapat mendukung entitas atau individu yang cedera dalam melakukan tindakan di pengadilan rakyat.
Pasal 16 Kongres rakyat daerah otonom dari kelompok etnik dapat merumuskan ketentuan fleksibel atau tambahan sesuai dengan prinsip-prinsip Perlembagaan dan Undang-Undang, dan dengan mempertimbangkan keadaan khusus dari etnik lokal. Peruntukan tersebut yang dibuat oleh wilayah otonomi harus diserahkan kepada Jawatankuasa Tetap Kongres Rakyat Nasional untuk persetujuan. Peruntukan yang dibuat oleh wilayah otonomi dan daerah otonom harus diserahkan kepada jawatankuasa tetap kongres rakyat dari provinsi atau wilayah otonomi masing-masing untuk persetujuan, dan kepada Jawatankuasa Tetap Kongres Rakyat Nasional untuk pencatatan.
Bab II Bidang Kuasa
Bidang Kuasa Seksyen 1
Pasal 17 Kecuali ditentukan lain di sini, pengadilan rakyat primer memiliki bidang kuasa sebagai pengadilan pertama atas semua kasus perdata.
Pasal 18 Pengadilan rakyat menengah harus memiliki yurisdiksi sebagai pengadilan pertama atas jenis kasus perdata berikut:
(1) kes besar yang melibatkan pihak asing;
(2) kes-kes dengan kesan yang signifikan di bidang-bidang di mana pengadilan menjalankan bidang kuasa; dan
(3) kes yang ditentukan oleh Mahkamah Agung Rakyat di bawah bidang kuasa pengadilan rakyat perantaraan.
Pasal 19 Mahkamah tinggi harus memiliki yurisdiksi sebagai pengadilan pertama atas kasus-kasus sipil dengan dampak yang signifikan di daerah-daerah di mana mereka menjalankan bidang kuasa.
Pasal 20 Mahkamah Agung Rakyat memiliki yurisdiksi sebagai pengadilan pertama atas jenis kasus perdata berikut:
(1) kes dengan kesan yang besar ke seluruh negara; dan
(2) kes-kes yang dianggap Mahkamah Agung harus dibicarakan sendiri.
Seksyen 2 Bidang Kuasa Wilayah
Pasal 21 Tindakan sipil yang dilakukan terhadap seorang warganegara berada di bawah yurisdiksi pengadilan rakyat di tempat terdakwa berkedudukan; di mana tempat tinggal defendan berbeza dengan tempat kediaman kebiasaannya, mahkamah orang di tempat kediaman kebiasaannya harus mempunyai bidang kuasa.
Tindakan sivil yang dilakukan terhadap orang yang sah atau organisasi lain berada di bawah bidang kuasa mahkamah rakyat di tempat terdakwa berkedudukan.
Sekiranya tempat tinggal atau kebiasaan tempat tinggal beberapa terdakwa dalam tuntutan yang sama berada di bawah bidang kuasa dua atau lebih mahkamah orang, masing-masing mahkamah orang tersebut mempunyai bidang kuasa.
Pasal 22 Tindakan sipil berikut harus berada di bawah yurisdiksi pengadilan orang tempat penggugat berkedudukan; jika tempat tinggal plaintif berbeza dengan tempat kediaman kebiasaannya, mahkamah orang di tempat kediaman kebiasaannya mempunyai bidang kuasa:
(1) tindakan mengenai hubungan pribadi yang dilakukan terhadap orang yang tidak tinggal di wilayah Republik Rakyat China;
(2) tindakan mengenai hubungan peribadi yang dilakukan terhadap orang yang keberadaannya tidak diketahui atau yang dinyatakan hilang;
(3) tindakan yang dilakukan terhadap orang yang menjalani pembetulan wajib; dan
(4) tindakan yang dilakukan terhadap orang yang dipenjarakan.
Pasal 23 Tindakan yang melibatkan perselisihan kontrak harus berada di bawah yurisdiksi pengadilan orang tempat terdakwa berkedudukan atau di mana kontrak dilakukan.
Pasal 24 Tindakan yang melibatkan sengketa kontrak asuransi harus berada di bawah yurisdiksi pengadilan orang tempat terdakwa berkedudukan atau di mana objek tertanggung berada.
Pasal 25 Tindakan yang melibatkan instrumen yang dapat dinegosiasikan berada di bawah yurisdiksi pengadilan orang tempat pembayaran instrumen itu dilakukan atau di mana terdakwa berkedudukan.
Pasal 26 Tindakan yang dimulai sehubungan dengan perselisihan mengenai penggabungan perusahaan, pengesahan kelayakan pemegang saham perusahaan, pembagian keuntungan atau pembubaran perusahaan berada di bawah yurisdiksi pengadilan rakyat di tempat syarikat.
Pasal 27 Tindakan yang melibatkan perselisihan kontrak untuk kereta api, jalan raya, air atau udara atau transportasi gabungan harus berada di bawah yurisdiksi pengadilan orang tempat keberangkatan atau tempat tujuan atau tempat di mana terdakwa berkedudukan.
Pasal 28 Tindakan yang melibatkan penyiksaan harus berada di bawah yurisdiksi pengadilan orang tempat penyiksaan dilakukan atau tempat terdakwa berkedudukan.
Pasal 29 Tindakan yang melibatkan tuntutan ganti rugi yang timbul dari kecelakaan kereta api, jalan raya, air atau penerbangan harus berada di bawah yurisdiksi pengadilan orang tempat di mana kecelakaan itu terjadi, di mana kendaraan atau kapal pertama kali tiba, di mana pesawat pertama mendarat atau tempat terdakwa berkedudukan.
Pasal 30 Tindakan yang melibatkan tuntutan ganti rugi yang timbul dari tabrakan kapal atau kecelakaan maritim lainnya berada di bawah yurisdiksi pengadilan orang tempat di mana tabrakan itu terjadi, di mana kapal yang bertabrakan pertama kali berlabuh, di mana kapal tersebut bersalah ditahan atau di mana defendan berkedudukan.
Pasal 31 Tindakan yang melibatkan biaya penyelamatan maritim berada di bawah yurisdiksi pengadilan penyelamatan orang atau tempat di mana kapal yang diselamatkan pertama kali berlabuh.
Pasal 32 Tindakan yang melibatkan rata-rata umum harus berada di bawah yurisdiksi pengadilan orang tempat kapal pertama kali berlabuh, di mana rata-rata umum disesuaikan atau di mana pelayaran berakhir.
Pasal 33 Kasus-kasus berikut berada di bawah bidang kuasa eksklusif pengadilan rakyat yang ditentukan dalam Artikel ini:
(1) suatu tindakan yang melibatkan pertikaian mengenai harta tak alih harus berada di bawah bidang kuasa pengadilan orang tempat harta tanah tidak bergerak itu;
(2) suatu tindakan yang melibatkan sengketa yang timbul dari operasi pelabuhan harus berada di bawah bidang kuasa pengadilan orang tempat di mana pelabuhan itu berada; dan
(3) suatu tindakan yang melibatkan pertikaian mengenai harta pusaka harus berada di bawah bidang kuasa mahkamah orang tempat berkedudukan pada saat kematian orang yang harta tanahnya diwarisi atau di mana bahagian utama harta tanah itu berada.
Pasal 34 Para pihak dalam perselisihan kontrak atau perselisihan properti lainnya dapat setuju secara tertulis untuk tunduk pada yurisdiksi pengadilan orang di tempat yang berhubungan dengan perselisihan, seperti di mana terdakwa berkedudukan, di mana kontrak dilakukan, di mana kontrak ditandatangani, di mana penggugat berkedudukan atau di mana subjeknya berada, dll., dengan syarat bahawa perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan Undang-undang mengenai bidang kuasa peringkat dan bidang kuasa eksklusif.
Pasal 35 Ketika dua atau lebih pengadilan rakyat memiliki yurisdiksi atas suatu tindakan, penggugat dapat memulai tindakannya di salah satu pengadilan orang tersebut; jika pihak plaintif melancarkan tindakan tersebut di dua atau lebih mahkamah orang yang mempunyai bidang kuasa atas tindakan tersebut, mahkamah rakyat yang pertama kali meletakkan kes itu di dalam dakunya akan mempunyai bidang kuasa.
Bahagian 3 Rujukan dan Penetapan Bidang Kuasa
Pasal 36 Jika pengadilan rakyat menemukan bahwa suatu kasus yang telah diterimanya tidak berada di dalam wilayahnya, maka perkara tersebut akan merujuknya ke pengadilan rakyat dengan yurisdiksi, yang akan menerima kasus tersebut. Sekiranya pengadilan rakyat di mana suatu kes dirujuk menganggap kes tersebut tidak berada di bawah bidang kuasanya sesuai dengan peraturan, maka ia akan melaporkan kepada pengadilan orang atasan untuk menetapkan bidang kuasa dan tidak akan merujuk lagi kes itu atas budi bicara sendiri.
Pasal 37 Jika pengadilan rakyat dengan yurisdiksi atas kasus tersebut tidak dapat menjalankan yurisdiksi karena alasan khusus, pengadilan orang atasan harus menetapkan yurisdiksi.
Perselisihan mengenai bidang kuasa antara mahkamah rakyat harus diselesaikan oleh mahkamah yang bersengketa melalui perundingan. Sekiranya perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui perundingan, maka akan diserahkan ke pengadilan rakyat yang merupakan pengadilan orang atasan yang saling bersengketa untuk penetapan bidang kuasa.
Pasal 38 Pengadilan rakyat atasan berhak untuk mengadili kasus perdata dari mahkamah orang yang rendah; di mana perlu bagi pengadilan rakyat sebagai pengadilan pertama untuk memindahkan kes sivil ke mahkamah rendah, mahkamah rakyat harus mengajukan permohonan ke mahkamah orang atasannya untuk mendapatkan persetujuan.
Sekiranya mahkamah orang yang lebih rendah menganggap perlu bagi kes sivil yang pertama di bawah bidang kuasanya untuk diadili oleh mahkamah orang atasan, maka mahkamah tersebut boleh memohon kepada mahkamah orang tersebut untuk mengadili kes tersebut.
Bab III Organisasi Kehakiman
Pasal 39 Ketika mengadili kasus perdata, pengadilan rakyat akan membentuk bangku perguruan tinggi yang terdiri dari hakim dan juri atau hakim saja. Bangku perguruan mesti mempunyai bilangan ahli yang ganjil.
Kes-kes sivil di mana prosedur ringkasan diterapkan harus diadili oleh seorang hakim sahaja.
Semasa menjalankan tugas mereka sebagai juri, para juri harus mempunyai kuasa dan kewajiban yang sama dengan hakim.
Pasal 40 Ketika mengadili kasus perdata yang kedua, pengadilan rakyat akan membentuk bangku hakim sekumpulan. Bangku perguruan mesti mempunyai bilangan ahli yang ganjil.
Semasa mengadili kes yang direman untuk dibicarakan semula, pengadilan orang yang pada awalnya mengadili kes itu akan membentuk bangku perguruan baru sesuai dengan prosedur pada awalnya.
Sekiranya kes yang akan diadili semula pada mulanya diadili pada awalnya, bangku perguruan baru harus dibentuk sesuai dengan prosedur pada awalnya; jika kes itu pada mulanya diadili pada saat kedua atau dibawa ke mahkamah orang atasan untuk diadili, bangku perguruan baru akan dibentuk sesuai dengan prosedur pada saat kedua.
Pasal 41 Presiden pengadilan atau hakim ketua harus menunjuk hakim untuk berfungsi sebagai hakim ketua hakim perguruan; jika presiden mahkamah atau hakim presiden mengambil bahagian dalam perbicaraan dan, dia akan bertindak sebagai hakim ketua.
Pasal 42 Ketika membicarakan suatu kasus, bangku perguruan harus mematuhi aturan mayoritas. Perbincangan hendaklah direkodkan secara bertulis, dan transkripnya hendaklah ditandatangani oleh anggota bangku perguruan. Perbezaan pendapat dalam perbincangan mesti dicatat dengan setia dalam transkrip.
Pasal 43 Petugas kehakiman menangani semua kasus secara tidak berat sebelah dan sesuai dengan hukum.
Pegawai kehakiman tidak boleh menerima jemputan untuk makan atau hadiah dari pihak atau ejen mereka secara langsung.
Mana-mana anggota pegawai kehakiman yang terlibat dalam rasuah, menerima rasuah, melakukan penyelewengan untuk kepentingan peribadi atau membuat keputusan yang menyalahi undang-undang, akan disiasat atas tanggungjawab undang-undang; jika kesalahan jenayah dibentuk, tanggungjawab jenayah orang tersebut harus disiasat mengikut undang-undang.
Bab IV Penolakan
Pasal 44 Setiap anggota perwira kehakiman dalam salah satu dari keadaan berikut harus mundur dari kasus ini, dan pihak juga berhak meminta, secara lisan atau tertulis, untuk penolakan seorang pejabat kehakiman dari kasus tersebut:
(1) pegawai kehakiman adalah pihak atau saudara dekat pihak atau ejen ad litem untuk kes itu;
(2) pegawai kehakiman adalah pihak yang berminat dalam kasus ini; atau
(3) pegawai kehakiman memiliki hubungan lain dengan pihak atau ejen ad litem untuk kasus tersebut, yang dapat mempengaruhi perbicaraan kes yang tidak memihak.
Sekiranya anggota pegawai kehakiman menerima apa-apa hadiah atau jemputan makan dari mana-mana pihak atau ejen ad litem untuk kes tersebut, atau dia bertemu dengan pihak atau ejen yang melanggar ketentuan yang relevan, para pihak berhak untuk meminta penolakan pegawai kehakiman tersebut dari kes itu.
Mana-mana anggota pegawai kehakiman yang melakukan salah satu pelanggaran yang ditetapkan dalam perenggan sebelumnya harus disiasat atas kewajiban hukumnya menurut hukum.
Peruntukan di atas juga berlaku untuk kerani, jurubahasa, pakar dan pemeriksa.
Pasal 45 Ketika meminta penolakan anggota peradilan, seorang pihak harus menjelaskan alasannya dan akan mengajukan permintaan itu pada awal persidangan; jika alasan permintaan itu diketahui setelah perbicaraan dimulakan, permintaan itu juga dapat diajukan sebelum kesimpulan pengadilan berakhir.
Sementara menunggu keputusan penolakan oleh pengadilan rakyat, anggota personel yang diminta untuk ditarik akan menangguhkan sementara penyertaannya dalam pekerjaan untuk kes tersebut, kecuali jika keadaan kes tersebut memerlukan tindakan segera.
Pasal 46 Penolakan presiden pengadilan yang berfungsi sebagai hakim ketua diputuskan oleh komite kehakiman. Pemilihan pegawai kehakiman akan diputuskan oleh presiden mahkamah. Pengambilan orang lain akan diputuskan oleh hakim ketua.
Pasal 47 Keputusan pengadilan rakyat atas permintaan penolakan yang diajukan oleh suatu pihak harus dibuat secara lisan atau tertulis dalam waktu tiga hari setelah permintaan tersebut diajukan. Sekiranya pemohon tidak bersetuju dengan keputusan itu, dia boleh memohon semakan semula setelah mendapat keputusan. Selama tempoh semakan, orang yang diminta untuk digunakan semula tidak akan menangguhkan penyertaannya dalam pekerjaan untuk kes tersebut. Keputusan mahkamah rakyat mengenai permohonan semakan akan dibuat dalam masa tiga hari dan pemohon akan diberitahu mengenai keputusan tersebut.
Bab V Peserta dalam Tindakan Undang-Undang
Bahagian 1 Pihak
Pasal 48 Setiap warga negara, orang hukum atau organisasi lain dapat menjadi pihak dalam tindakan sipil.
Orang yang sah harus diwakili dalam proses litigasi oleh wakil sah mereka. Organisasi lain hendaklah diwakili dalam proses litigasi oleh pegawai yang bertugas.
Pasal 49 Para Pihak berhak untuk menunjuk agen, untuk meminta penolakan pejabat kehakiman, untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti, untuk terlibat dalam argumen di pengadilan, untuk meminta mediasi, untuk mengajukan banding dan mengajukan eksekusi.
Pihak mungkin mempunyai akses ke bahan yang berkaitan dengan kes itu, dan membuat salinannya dan dokumen undang-undang lain yang berkaitan dengan kes tersebut. Skop dan kaedah mengakses dan menyalin bahan yang berkaitan dengan kes itu akan ditentukan oleh Mahkamah Agung.
Pihak-pihak dalam suatu kes harus menggunakan hak-hak litigasi mereka sesuai dengan undang-undang, mematuhi prosedur pengadilan, dan melaksanakan ketentuan penilaian, keputusan atau pernyataan mediasi tertulis yang telah berlaku secara sah.
Pasal 50 Dua pihak dalam suatu kasus dapat menyelesaikan sendiri.
Pasal 51 Penggugat dapat melepaskan atau mengubah klaimnya. Seorang defendan boleh mengakui atau menolak tuntutan tersebut dan berhak untuk membuat tuntutan balas.
Pasal 52 Jika satu pihak atau kedua belah pihak terdiri dari dua orang atau lebih, subjek tindakan adalah sama atau kategori yang sama dan pengadilan rakyat menganggap bahwa kasus tersebut dapat diadili sebagai tindakan bersama, maka kasus tersebut akan diadili sebagai tindakan bersama, tertakluk kepada persetujuan pihak-pihak.
Sekiranya orang-orang yang merupakan pihak dalam tindakan bersama mempunyai hak dan kewajiban bersama sehubungan dengan pokok persoalan tindakan tersebut, dan tindakan prosedural oleh salah seorang anggota parti itu diakui oleh anggota parti yang lain, tindakan tersebut akan mengikat pada semua ahli parti yang lain. Sekiranya orang-orang yang merupakan pihak dalam tindakan bersama tidak mempunyai hak dan kewajiban bersama berkenaan dengan perkara tindakan, tindakan prosedural oleh salah satu dari orang-orang tersebut tidak akan mengikat anggota parti yang lain.
Pasal 53 Tindakan bersama di mana satu pihak terdiri dari banyak orang dapat diajukan oleh perwakilan yang dipilih oleh orang-orang tersebut. Tindakan prosedur perwakilan tersebut akan mengikat semua anggota parti yang diwakilinya. Walau bagaimanapun, pengubahsuaian atau pelepasan tuntutan perwakilan, atau pengakuan tuntutan pihak lain atau penglibatannya dalam pengantaraan harus mendapat persetujuan pihak-pihak yang diwakilinya.
Pasal 54 Jika subjek tindakan adalah kategori yang sama dan pihak terdiri dari banyak orang, dan setelah tindakan tersebut jumlah orang belum ditentukan, pengadilan rakyat dapat mengeluarkan pemberitahuan publik yang menyatakan butir-butir kes dan tuntutan dan meminta agar pihak yang menuntut mendaftar di mahkamah rakyat dalam jangka masa tertentu.
Penuntut yang telah mendaftar di mahkamah rakyat boleh memilih wakil untuk terlibat dalam proses pengadilan; jika tidak ada wakil yang dapat dipilih, mahkamah rakyat boleh berbincang dengan pihak yang berdaftar dalam menentukan wakil tersebut.
Tindakan prosedur perwakilan harus mengikat pihak yang diwakilinya. Walau bagaimanapun, pengubahsuaian atau penolakan tuntutan perwakilan, atau pengakuan tuntutan pihak lain atau penglibatan dalam pengantaraan memerlukan persetujuan pihak yang diwakilinya.
Penghakiman atau keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah rakyat adalah mengikat semua pihak yang menuntut yang telah mendaftar di mahkamah. Penghakiman atau keputusan tersebut akan berlaku bagi pihak yang menuntut yang belum mendaftar di pengadilan tetapi yang melakukan tindakan selama masa pembatasan.
Pasal 55 Institusi yang ditunjuk secara sah dan organisasi yang relevan dapat melakukan tindakan di pengadilan rakyat terhadap tindakan yang membahayakan kepentingan umum seperti menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan atau merosakkan hak atau kepentingan sah pengguna pada umumnya.
Di mana orang yang berjanji menemukan tindakan yang membahayakan perlindungan persekitaran dan sumber-sumber ekologi, sebarang amalan dalam bidang keselamatan makanan dan ubat-ubatan yang melanggar hak dan kepentingan pengguna yang sah, atau tingkah laku lain yang merosakkan faedah sosial massa, ketika menjalankan tugas dan fungsinya, pihaknya dapat mengajukan tindakan ke pengadilan rakyat, dengan syarat tidak ada organ atau institusi yang ditentukan dalam perenggan sebelumnya atau organ atau institusi yang ditentukan dalam perenggan sebelumnya memutuskan untuk tidak mengajukan tindakan . Di mana organ atau institusi yang dinyatakan dalam perenggan sebelumnya mengajukan gugatan, pihak yang berwajib dapat memberikan sokongan terhadap tuntutan tersebut.
Pasal 56 Jika pihak ketiga menganggap bahwa pihaknya memiliki tuntutan independen terhadap objek tindakan dua pihak, pihak ketiga berhak untuk mengajukan tindakan.
Sekiranya pihak ketiga tidak memiliki tuntutan bebas terhadap objek tindakan dua pihak tetapi hasil dari kes tersebut akan mempengaruhi kepentingan hukumnya, dia mungkin mengajukan permohonan untuk bergabung dalam tindakan tersebut, atau pengadilan rakyat akan memberitahunya atau dia meminta penyertaannya. Sekiranya mahkamah rakyat menilai bahawa pihak ketiga akan memikul tanggungjawab sivil, pihak ketiga tersebut akan mempunyai hak dan kewajiban litigasi yang sama dengan pihak yang berkepentingan.
Sekiranya pihak ketiga yang dinyatakan dalam dua perenggan sebelumnya gagal untuk ikut serta dalam tuntutan tersebut kerana sebab-sebab selain pihak ketiga tersebut, namun tetap mempunyai bukti yang menyatakan bahawa pernyataan penghakiman, keputusan atau perdamaian yang efektif secara hukum adalah sebagian atau sepenuhnya salah dalam kandungan dan dengan itu merosakkan hak-hak sivil dan kepentingan pihak ketiga, pihak ketiga tersebut mungkin, dalam masa enam bulan setelah menyedari atau secara munasabah dianggap telah menyedari kerosakan tersebut terhadap hak dan kepentingan sipilnya, melakukan tindakan ke atas rakyat mahkamah yang mengeluarkan pernyataan penghakiman, keputusan atau perdamaian. Sekiranya mahkamah rakyat mendapati bahawa tuntutan itu boleh diterima, ia akan mengubah atau membatalkan pernyataan penghakiman, keputusan atau perdamaian tersebut; sekiranya tuntutan pihak ketiga tidak dapat dipertahankan, mahkamah rakyat akan menolak tuntutan pihak ketiga.
Bahagian 2 Ejen Iklan Litem
Pasal 57 Seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan proses pengadilan harus diwakili dalam tindakan oleh penjaganya, yang akan bertindak sebagai agen hukumnya. Sekiranya ejen berkanun saling bertukar tanggungjawab untuk bertindak sebagai ejen, mahkamah rakyat akan melantik salah seorang daripada mereka untuk mewakili prinsipal dalam tindakan tersebut.
Pasal 58 Seorang pihak atau agen hukum dapat melantik satu atau dua orang untuk bertindak sebagai agennya.
Orang-orang berikut boleh dipertanggungjawabkan sebagai ejen ad litem pihak yang menuntut:
(1) peguam dan pekerja perkhidmatan undang-undang asas;
(2) saudara terdekat atau pekerja pihak yang berkepentingan;
(3) warganegara yang direkomendasikan oleh masyarakat tempat pesta itu berada, majikan pihak tersebut atau organisasi sosial lain yang bersangkutan.
Pasal 59 Ketika seseorang mempercayakan orang lain untuk mewakili dirinya dalam suatu tindakan, dia harus menyerahkan kepada pengadilan rakyat surat kuasa yang berisi tanda tangan atau capnya.
Surat kuasa mesti menentukan perkara dan had kuasa yang diberikan. Ejen ad litem harus mempunyai kebenaran khas daripada prinsipalnya untuk mengakui, mengetepikan atau mengubah tuntutan, untuk mencapai penyelesaian, mengajukan tuntutan balas atau mengemukakan rayuan bagi pihak prinsipalnya.
Surat kuasa yang dihantar dari luar negara atau dihantar di bawah jagaan orang lain oleh warganegara Republik Rakyat China yang menetap di luar negara mesti disahkan oleh kedutaan atau konsulat Republik Rakyat China di negara itu. Sekiranya tidak ada kedutaan atau konsulat Republik Rakyat China di negara itu, surat kuasa harus diperakui oleh kedutaan atau konsulat di negara itu dari negara ketiga yang memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China, dan kemudian dipindahkan untuk pengesahan ke kedutaan atau konsulat Republik Rakyat China di negara ketiga tersebut, atau oleh organisasi Cina patriotik luar negara.
Pasal 60 Jika suatu pihak mengubah atau mencabut kewenangan yang diberikan kepada agennya ad litem, pihaknya harus memberitahu pengadilan rakyat secara tertulis dan pengadilan rakyat akan memberitahu pihak lain.
Pasal 61 Pengacara dan agen lain ad litem yang berperan sebagai orang ad litem untuk suatu kasus berhak untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti, dan mungkin memiliki akses ke materi-materi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Skop dan kaedah mengakses bahan yang berkaitan dengan kes itu akan ditentukan oleh Mahkamah Agung.
Pasal 62 Jika pihak dalam kasus perceraian diwakili oleh agen ad litem, pihak tersebut tetap akan hadir di pengadilan, kecuali jika dia tidak mampu mengekspresikan dirinya sendiri. Seseorang yang benar-benar tidak dapat hadir di mahkamah atas sebab-sebab khas harus menyampaikan pendapatnya secara bertulis ke mahkamah rakyat.
Bab VI Bukti
Pasal 63 Bukti terdiri dari kategori berikut:
(1) pernyataan para pihak;
(2) bukti dokumentari;
(3) bukti fizikal;
(4) bahan audio-visual;
(5) data elektronik;
(6) keterangan saksi;
(7) pendapat pakar; dan
(8) rekod pemeriksaan dan pemeriksaan.
Sebarang bukti yang disebutkan di atas mesti disahkan sebelum dapat dijadikan alasan untuk memastikan fakta.
Pasal 64 Seorang pihak bertanggung jawab untuk memberikan bukti untuk mendukung tuduhannya.
Sekiranya pihak dan ejennya tidak dapat mengumpulkan bukti dengan alasan sendiri di luar kawalan mereka, atau di mana mahkamah rakyat menganggap bahawa bukti itu diperlukan untuk perbicaraan kes itu, mahkamah rakyat akan menyiasat dan mengumpulkan bukti.
Mahkamah rakyat harus menyelidiki dan mengesahkan bukti secara menyeluruh dan objektif mengikut prosedur undang-undang.
Pasal 65 Seorang pihak harus memberikan bukti tepat waktu untuk tuntutannya.
Mahkamah rakyat hendaklah, berdasarkan tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan dan keadaan pendengaran kes itu, menentukan bukti yang perlu diberikan oleh pihak dan had masa yang sesuai. Sekiranya sukar bagi pihak untuk memberikan bukti seperti itu dalam had waktu yang ditentukan, pihak tersebut boleh memohon perpanjangan waktu ke mahkamah rakyat. Mahkamah rakyat boleh memberikan lanjutan masa yang sesuai berdasarkan permohonan pihak tersebut. Sekiranya pihak gagal memberikan bukti yang diperlukan dalam jangka masa yang ditentukan, mahkamah rakyat akan memerintahkan pihak tersebut untuk memberikan alasan untuk kegagalan tersebut; di mana pihak enggan memberikan alasan, atau alasan yang diberikan tidak dapat dipertanggungjawabkan, mahkamah rakyat dapat, sesuai dengan keadaan sebenarnya, menolak bukti atau menerima bukti tetapi dengan teguran atau denda yang dikenakan kepada pihak tersebut.
Pasal 66 Ketika pengadilan rakyat menerima bukti yang diberikan oleh pihak, pihaknya harus mengeluarkan tanda terima, yang menyatakan nama, jumlah halaman dan salinan, apakah bukti itu asli atau rangkap serta waktu dan tanggal penerimaan, dan harus ditandatangani atau dimeterai oleh pegawai yang bertanggungjawab.
Pasal 67 Mahkamah rakyat berhak untuk menyelidiki dan mengambil bukti dari entitas atau individu yang bersangkutan, dan entitas atau individu tersebut tidak akan menolak untuk bekerjasama.
Mahkamah rakyat hendaklah memeriksa dan menentukan kesahihan dan kesahihan bukti dokumen yang diberikan oleh entiti dan individu yang berkaitan.
Pasal 68 Bukti diajukan di pengadilan dan diperiksa ulang oleh para pihak. Bukti yang melibatkan rahsia Negara, rahsia perdagangan atau perkara peribadi individu hendaklah dirahsiakan. Sekiranya perlu dikemukakan di mahkamah, bukti tersebut tidak akan dikemukakan dalam sesi pengadilan awam.
Pasal 69 Mahkamah rakyat harus mengakui fakta dan dokumen hukum yang disahkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagai alasan untuk memastikan fakta, kecuali jika ada bukti yang sebaliknya cukup untuk membatalkan notaris.
Pasal 70 Bukti dokumenter disajikan dalam bentuk aslinya. Semasa mengemukakan bukti fizikal, objek asal mesti ditunjukkan. Sekiranya benar-benar sukar untuk mengemukakan dokumen atau objek asal, maka salinan semula, gambar, pendua atau petikan yang asli dapat ditunjukkan.
Di mana bukti dokumentari dalam bahasa asing akan diserahkan, ia mesti disertakan dengan terjemahan bahasa Cina.
Pasal 71 Pengadilan rakyat harus memverifikasi keaslian bahan audio-visual dan menentukan, berdasarkan bukti lain dalam kasus tersebut, apakah barang tersebut dapat dijadikan dasar untuk memastikan fakta.
Pasal 72 Semua entitas dan individu yang memiliki pengetahuan tentang keadaan suatu kasus wajib memberikan keterangan di pengadilan. Orang-orang yang bertanggungjawab ke atas entiti-entiti yang berkenaan hendaklah menyokong saksi dalam memberi keterangan.
Seseorang yang tidak mampu mengekspresikan diri dengan tepat tidak akan dibenarkan memberi keterangan.
Pasal 73 Seorang saksi harus bersaksi di pengadilan setelah diberitahu oleh pengadilan rakyat. Saksi boleh memberi keterangan melalui keterangan bertulis, melalui teknologi penghantaran audio-visual atau dengan keterangan audio-visual jika dia:
(1) tidak dapat hadir di mahkamah kerana alasan kesihatan;
(2) tidak dapat hadir di mahkamah kerana jarak geografi atau pengangkutan yang tidak selesa;
(3) tidak dapat hadir di pengadilan disebabkan oleh kekalahan paksa seperti bencana alam; dan
(4) tidak dapat hadir di mahkamah kerana alasan lain yang sah.
Pasal 74 Biaya dan pengeluaran yang diperlukan oleh saksi sehubungan dengan pemenuhan kewajiban untuk memberikan keterangan di pengadilan, termasuk untuk transportasi, akomodasi dan makanan, serta kehilangan gaji atau upah, ditanggung oleh pihak yang kehilangan kes itu. Sekiranya pihak memohon keterangan yang diberikan oleh saksi, kos dan perbelanjaan tersebut di atas akan ditanggung oleh pihak tersebut terlebih dahulu; di mana mahkamah rakyat memberitahu saksi untuk memberi keterangan tanpa permohonan oleh mana-mana pihak, kos dan perbelanjaan akan ditanggung oleh mahkamah rakyat terlebih dahulu.
Pasal 75 Pengadilan rakyat harus menyelidiki dan menentukan, berdasarkan bukti lain dari kasus tersebut, apakah pernyataan suatu pihak dapat dianggap sebagai alasan untuk memastikan fakta.
Penolakan oleh pihak untuk membuat pernyataan tidak akan mempengaruhi kepastian fakta kes oleh mahkamah rakyat berdasarkan bukti kes tersebut.
Pasal 76 Seorang pihak dapat mengajukan permohonan ke pengadilan rakyat untuk pemeriksaan masalah khusus untuk verifikasi fakta. Apabila pihak berkenaan berlaku, kedua-dua pihak harus menentukan pakar yang berkelayakan melalui perundingan; jika rundingan tersebut gagal, mahkamah rakyat harus menetapkan seorang pakar.
Sekiranya pihak-pihak tidak memohon untuk diperiksa tetapi pengadilan rakyat menganggap perlu untuk memeriksa masalah khusus, pihaknya harus melantik pakar yang berkelayakan untuk menjalankan pemeriksaan.
Pasal 77 Seorang ahli berhak untuk berkonsultasi dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan dan dapat mempertanyakan pihak dan saksi jika perlu.
Pakar harus mengeluarkan pendapat ahli bertulis yang ditandatangani atau dimeteraikan oleh pakar tersebut.
Pasal 78 Jika ada pihak yang membantah pendapat ahli atau di mana pengadilan rakyat menganggapnya perlu, ahli harus bersaksi di pengadilan. Apabila setelah diberitahu oleh pengadilan rakyat, ahli menolak untuk memberi keterangan di mahkamah, pendapat tertulis ahli tidak akan diterima sebagai dasar fakta untuk kasus tersebut, dan pihak yang menanggung biaya dan biaya sehubungan dengan pemeriksaan dapat memerlukan penggantian kos dan perbelanjaan yang dikeluarkan untuk pendapat ahli.
Pasal 79 Seorang pihak dapat mengajukan permohonan ke pengadilan rakyat untuk memberi tahu orang-orang dengan keahlian khusus untuk tampil di pengadilan dan memberikan pendapat tentang pendapat pakar atau masalah khusus.
Pasal 80 Ketika melakukan pemeriksaan bukti fisik atau situs, pemeriksa harus menunjukkan dokumen identifikasi yang dikeluarkan oleh pengadilan rakyat dan mengundang organisasi tingkat dasar lokal atau entitas di mana para pihak bekerja untuk mengirim perwakilan untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan. Pihak-pihak dalam kes atau anggota keluarga keluarga orang dewasa akan hadir. Keengganan orang tersebut untuk hadir di tempat kejadian tidak akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan.
Setelah diberitahu oleh mahkamah orang, entiti dan individu yang berkaitan wajib melindungi laman web ini dan membantu kerja pemeriksaan.
Seorang pemeriksa hendaklah menyediakan rekod bertulis mengenai keadaan dan hasil pemeriksaan, yang mesti ditandatangani atau dimeterai oleh pemeriksa, pihak-pihak yang terlibat dan peserta yang dijemput.
Pasal 81 Jika kemungkinan bukti-bukti dapat dihancurkan, hilang atau menjadi sulit diperoleh di kemudian hari, seorang pihak dapat mengajukan permohonan ke pengadilan rakyat selama proses tuntutan untuk menyimpan bukti tersebut. Mahkamah rakyat juga boleh mengambil inisiatif untuk menyimpan bukti tersebut.
Sekiranya berlaku kejadian darurat di mana kemungkinan ada bukti yang musnah, hilang atau menjadi sulit diperoleh di kemudian hari, pihak yang berkepentingan dapat, sebelum memulai tuntutan hukum atau mengajukan permohonan timbang tara, mengajukan permohonan ke pengadilan orang tempat itu di mana bukti itu berada atau tempat berkedudukan pihak yang menentangnya permohonan itu, atau mahkamah orang yang mempunyai bidang kuasa atas kes itu, untuk menyimpan bukti tersebut.
Ketentuan-ketentuan dalam Bab IX Undang-undang tentang penyimpanan bukti harus berlaku mutatis mutandis untuk prosedur lain mengenai penyimpanan bukti.
Bab VII Tempoh Masa dan Perkhidmatan
Bahagian 1 Tempoh Masa
Pasal 82 Periode waktu meliputi periode waktu dan waktu yang ditentukan oleh pengadilan rakyat.
Tempoh masa hendaklah dikira dalam jam, hari, bulan dan tahun. Jam dan hari dari mana jangka masa bermula tidak akan dikira dalam jangka masa tersebut.
Sekiranya tarikh luput tempoh masa jatuh pada hari cuti, hari yang segera selepas percutian adalah tarikh luput.
Tempoh masa tidak termasuk waktu transit. Dokumen prosedur yang dihantar sebelum berakhirnya jangka masa tidak akan dianggap terlambat.
Pasal 83 Jika suatu pihak melampaui batas waktu karena suatu peristiwa force majeure atau karena alasan lain yang sah, pihak tersebut dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dalam waktu sepuluh hari setelah penghapusan hambatan tersebut. Permohonan perpanjangan masa akan tertakluk kepada persetujuan mahkamah rakyat.
Bahagian 2 Perkhidmatan
Pasal 84 Penyampaian dokumen prosedural harus dibuktikan dengan pengakuan penyampaian. Orang yang dilayan hendaklah dengan jelas menyatakan tarikh penerimaan pada pengakuan perkhidmatan, dan melekatkan tandatangan atau meterai kepadanya.
Tarikh tandatangan penerimaan seperti yang dimasukkan pada pengakuan penyampaian oleh orang yang dilayani adalah tarikh penyampaian.
Pasal 85 Dokumen prosedural harus disampaikan langsung kepada orang yang akan dilayani. Sekiranya orang yang akan dilayan adalah warganegara, dokumen tersebut, sekiranya tidak ada, akan diserahkan kepada anggota dewasa keluarganya yang tinggal bersamanya, yang akan menandatangani perkara yang sama. Sekiranya orang yang akan dilayan adalah orang yang sah atau organisasi lain, dokumen tersebut hendaklah ditandatangani untuk penerimaan oleh wakil sah orang yang sah atau oleh pegawai yang bertanggungjawab untuk organisasi tersebut, atau oleh orang yang sah atau orang yang bertanggungjawab menerima dokumen. Sekiranya orang yang akan dilayan mempunyai ejen iklan litem, dokumen itu boleh diserahkan pada iklan litem ejennya yang akan menandatangani perkara yang sama. Sekiranya orang yang akan dilayan telah memberitahu pihak mahkamah mengenai penunjukan ejen untuk menerima dokumen bagi pihaknya, dokumen itu boleh diserahkan kepada ejen, yang akan menandatangani perkara yang sama.
Tarikh tandatangan penerimaan seperti yang tertera pada pengakuan perkhidmatan oleh ahli keluarga orang dewasa orang yang akan dilayan yang tinggal bersama orang tersebut, oleh orang sah atau organisasi yang bertanggungjawab untuk menerima dokumen, oleh agen iklan atau ejen yang ditetapkan untuk menerima dokumen adalah tarikh perkhidmatan.
Pasal 86 Jika pihak di mana dokumen prosedural disajikan atau salah satu anggota keluarganya yang dewasa yang tinggal dengan pihak tersebut menolak untuk menerima dokumen tersebut, orang yang memberikan dokumen tersebut dapat mengundang perwakilan organisasi tingkat dasar yang terkait atau entitas pihak yang akan dilayan untuk datang ke tempat kejadian, menjelaskan keadaannya kepada mereka, dan mencatat tarikh dan alasan penolakan atas pengakuan perkhidmatan. Setelah orang yang memberikan dokumen dan saksi melampirkan tandatangan atau meterai mereka pada pengakuan penyampaian, dokumen tersebut boleh ditinggalkan di tempat pesta dan proses penyampaian akan direkodkan dengan cara seperti fotografi atau rakaman video, selepas itu perkhidmatan itu dianggap dilayan.
Pasal 87 Tunduk pada persetujuan orang yang akan diserahkan dokumen prosedural, dokumen tersebut dapat diserahkan melalui faksimili, surat elektronik atau cara lain yang memungkinkan penerimaan dokumen tersebut, kecuali pertimbangan, keputusan dan pernyataan pengantaraan.
Apabila dokumen prosedur diserahkan dengan salah satu cara yang tercantum dalam perenggan sebelumnya, tanggal dokumen faks atau e-mel sampai ke sistem pihak yang ditentukan akan dianggap sebagai tarikh penyampaian.
Pasal 88 Jika penyampaian langsung layanan prosedural terbukti sulit, penyampaian dokumen dapat dipercayakan ke pengadilan orang lain atau dilakukan melalui pos. Sekiranya dokumen dihantar melalui pos, tarikh seperti yang tertera pada resit adalah tarikh penyampaian.
Pasal 89 Jika orang yang akan dilayani adalah orang militer, dokumen tersebut akan dikirimkan kepadanya oleh organ politik atau di atas resimennya.
Pasal 90 Jika seseorang yang akan diserahkan suatu dokumen dipenjara, dokumen tersebut akan dikirimkan kepada pihak berwenang penjara di mana orang tersebut ditahan untuk pengiriman selanjutnya kepada penerima.
Sekiranya orang yang akan diserahkan dokumen sedang menjalani pembetulan wajib, dokumen itu akan dihantar ke kemudahan pembetulan wajib di mana orang itu berada untuk penghantaran seterusnya kepada orang tersebut.
Pasal 91 Otoritas atau entitas yang dipercayakan untuk meneruskan dokumen harus, segera setelah menerima dokumen prosedural, menyerahkan dokumen tersebut kepada orang yang akan dilayani, yang harus menandatangani dokumen tersebut. Tarikh tandatangan penerimaan seperti yang tertera pada pengakuan penyampaian adalah tarikh penyampaian.
Pasal 92 Jika keberadaan orang yang akan dilayani tidak diketahui, atau jika dokumen tidak dapat dilayani dengan metode lain yang ditentukan dalam Bagian ini, dokumen tersebut harus disampaikan dengan pengumuman publik. Dokumen tersebut dianggap telah diserahkan ketika 60 hari berlalu sejak tarikh pengumuman awam.
Sekiranya perkhidmatan dilakukan dengan pengumuman umum, alasan untuk melakukannya dan langkah-langkah yang diambil hendaklah dicatat dalam fail kes.
Bab VIII Pendamaian
Pasal 93 Dalam mengadili kasus perdata, pengadilan rakyat harus membedakan yang benar dari yang salah dan melakukan perdamaian sesuai dengan prinsip partisipasi sukarela para pihak dan berdasarkan fakta yang jelas.
Pasal 94 Konsiliasi yang dilakukan oleh pengadilan rakyat dapat dipimpin oleh hakim tunggal atau oleh bangku perguruan tinggi. Pendamaian hendaklah dilakukan secara tempatan apabila mungkin.
Semasa melakukan perdamaian, mahkamah rakyat dapat menggunakan kaedah yang dipermudah untuk memberitahu pihak dan saksi untuk hadir di mahkamah.
Pasal 95 Ketika melakukan perdamaian, pengadilan rakyat dapat meminta bantuan entitas dan individu yang relevan. Entiti dan individu yang dijemput akan membantu mahkamah rakyat dalam perdamaian.
Pasal 96 Kesepakatan perdamaian harus dicapai oleh para pihak secara sukarela, dan tidak akan dipaksakan. Kandungan perjanjian perdamaian tidak akan melanggar undang-undang.
Pasal 97 Apabila kesepakatan perdamaian dicapai, pengadilan rakyat harus menyiapkan pernyataan mediasi tertulis, yang menyatakan tuntutan, fakta-fakta kes dan hasil pendamaian.
Pernyataan perdamaian bertulis hendaklah ditandatangani oleh pegawai kehakiman dan kerani mahkamah, dilekatkan dengan meterai mahkamah rakyat dan akan disampaikan kepada kedua-dua pihak.
Pernyataan perdamaian bertulis akan berkuatkuasa sebaik sahaja ditandatangani oleh kedua-dua pihak.
Pasal 98 Mahkamah rakyat tidak perlu menyiapkan pernyataan perdamaian tertulis dalam jenis kasus berikut ketika kesepakatan dicapai melalui mediasi:
(1) kes perceraian di mana para pihak telah didamaikan melalui perdamaian;
(2) kes di mana hubungan adopsi dipertahankan melalui perdamaian;
(3) kes di mana perjanjian dapat dilakukan dengan segera; dan
(4) kes lain yang tidak memerlukan pernyataan perdamaian bertulis.
Perjanjian yang tidak memerlukan pernyataan perdamaian bertulis akan dicantumkan dalam catatan bertulis dan akan mula berkuatkuasa sebaik sahaja ditandatangani atau dimeterai oleh kedua-dua pihak, pegawai kehakiman dan kerani mahkamah.
Pasal 99 Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai melalui mediasi atau jika satu pihak menolak perjanjian tersebut sebelum pelaksanaan penyelesaian mediasi, pengadilan rakyat segera membuat keputusan.
Bab IX Pemeliharaan Harta dan Pelaksanaan Awal
Pasal 100 Jika keputusan atas kasus tersebut menjadi mustahil untuk dilaksanakan atau penghakiman tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada pihak karena kelakuan pihak lain terhadap kasus ini atau karena alasan lain, pengadilan rakyat dapat, atas permintaan pihak tersebut, memerintahkan pemeliharaan harta pihak lain, prestasi atau perintah khusus; jika tidak ada permintaan seperti itu, pengadilan rakyat dapat, jika dianggap perlu, juga dapat memerintahkan langkah-langkah pemeliharaan harta tanah.
Sekiranya mahkamah orang ramai mengambil tindakan pemeliharaan, ia boleh memerintahkan pemohon untuk memberikan jaminan; di mana pihak enggan memberikan jaminan tersebut, mahkamah akan menolak permohonan itu.
Sekiranya mahkamah rakyat menerima permohonan pemeliharaan dalam keadaan darurat, mahkamah akan memutuskan dalam masa 48 jam setelah penerimaan permohonan itu; jika mahkamah menerima permohonan itu, langkah-langkah tersebut akan berkuatkuasa serta-merta.
Pasal 101 Di mana pihak yang berkepentingan yang hak dan kepentingannya yang sah, karena keadaan darurat, akan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki jika pihak tersebut gagal mengajukan petisi untuk pemeliharaan harta tanah dengan segera, dapat, sebelum memulai gugatan atau mengajukan permohonan arbitrase, mengajukan permohonan ke pengadilan rakyat di wilayah harta tanah, tempat tinggal pihak tempat permohonan dibuat, atau mahkamah orang yang mempunyai bidang kuasa atas kes tersebut, untuk langkah-langkah pemeliharaan harta tanah. Pemohon hendaklah memberikan jaminan untuk permohonan tersebut; jika pihak gagal memberikan jaminan tersebut, mahkamah akan menolak permohonan itu.
Apabila mahkamah rakyat menerima permohonan pemeliharaan, mahkamah akan memutuskan dalam masa 48 jam setelah penerimaan permohonan itu; jika mahkamah menerima permohonan itu, langkah-langkah pemeliharaan akan berkuatkuasa serta-merta.
Sekiranya pemohon gagal mengajukan tuntutan atau mengajukan permohonan timbang tara sesuai dengan undang-undang dalam waktu 30 hari setelah pengadilan rakyat mengambil langkah-langkah pemeliharaan, pengadilan rakyat akan membatalkan perintah pemeliharaan.
Pasal 102 Pemeliharaan terbatas pada ruang lingkup di bawah aplikasi atau properti yang terkait dengan kasus yang bersangkutan.
Pasal 103 Pemeliharaan properti dapat berupa penyitaan, penahanan, pembekuan harta benda atau dengan cara lain yang ditentukan oleh undang-undang. Apabila mahkamah rakyat memberikan pemeliharaan harta benda, pihaknya harus segera memberitahukan kepada pihak yang hartanahnya tertakluk kepada pemeliharaan.
Harta yang telah disita atau dibekukan tidak boleh disita atau dibekukan lagi.
Pasal 104 Jika orang yang mengajukan permohonan itu memberikan jaminan dalam kasus yang menyangkut sengketa harta benda, pengadilan rakyat akan menghentikan perintah pemeliharaan.
Pasal 105 Jika permohonan diajukan secara salah, pemohon harus memberi ganti rugi kepada orang yang diajukannya permohonan tersebut atas kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pemeliharaan harta benda.
Pasal 106 Atas permintaan pihak, pengadilan rakyat dapat membuat keputusan untuk pelaksanaan awal dalam kasus-kasus berikut:
(1) tuntutan yang melibatkan tuntutan ganti rugi tertunggak, nafkah, sokongan anak, pencen untuk orang kurang upaya atau keluarga si mati, atau perbelanjaan perubatan;
(2) yang melibatkan tuntutan imbuhan pekerja; dan
(3) yang melibatkan keadaan mendesak yang memerlukan pelaksanaan awal.
Pasal 107 Kasus di mana pengadilan rakyat memutuskan untuk pelaksanaan awal harus memenuhi syarat-syarat berikut
(1) Hubungan hak dan kewajiban antara para pihak terbukti dan, tanpa pelaksanaan awal, kehidupan, kegiatan produksi atau operasi bisnis pemohon akan terjejas dengan serius; dan
(2) Orang yang mengajukan permohonan itu dapat melakukan keputusan untuk pelaksanaan awal.
Mahkamah rakyat boleh memerintahkan pemohon memberikan jaminan. Sekiranya pemohon gagal memberikan jaminan, permohonannya akan ditolak. Pemohon yang kehilangan tindakan akan memberi ganti rugi kepada orang yang diajukan permohonannya atas kehilangan harta benda yang disebabkan oleh pelaksanaan awal.
Pasal 108 Jika pihak tidak puas dengan keputusan untuk pemeliharaan harta atau pelaksanaan awal, dia dapat mengajukan permohonan sekali untuk ditinjau. Pelaksanaan keputusan tidak akan ditangguhkan selama tempoh kajian.
Bab X Langkah-langkah Wajib Menentang Halangan Tindakan Sivil
Pasal 109 Jika terdakwa yang akan hadir di pengadilan telah dua kali dipanggil untuk memanggil tetapi menolak untuk hadir di pengadilan tanpa alasan yang tepat, pengadilan rakyat dapat memanggilnya dengan cara penangkapan.
Pasal 110 Peserta dalam tindakan dan orang lain harus mematuhi peraturan pengadilan.
Orang yang melanggar peraturan mahkamah boleh ditegur, diperintahkan untuk meninggalkan mahkamah, didenda atau ditahan oleh mahkamah rakyat.
Orang yang serius mengganggu perintah pengadilan dengan membuat suara atau menimbulkan keributan di ruang pengadilan, atau dengan menghina, memfitnah, mengancam, atau memukul pegawai kehakiman, akan diadili oleh pengadilan rakyat sesuai dengan undang-undang. Sekiranya kesalahan itu kecil, pesalah tersebut boleh didenda atau ditahan.
Artikel111 Jika peserta dalam tindakan atau orang lain melakukan salah satu tindakan berikut, pengadilan rakyat dapat mendenda atau menahannya sesuai dengan keseriusan kasus ini; jika perbuatan tersebut merupakan kejahatan, orang tersebut akan diadili sesuai dengan hukum:
(1) memalsukan atau menghancurkan bukti penting, sehingga menghalang perbicaraan kes oleh pengadilan rakyat;
(2) menggunakan kekerasan, ancaman atau subornasi untuk mencegah saksi memberikan keterangan, atau menghasut, subuh, atau memaksa orang lain untuk melakukan sumpah;
(3) menyembunyikan, membuang, menjual atau memusnahkan harta benda yang telah disegel atau dialihkan, atau yang telah dicipta dan diletakkan di bawah jagaannya dengan perintah, atau memindahkan aset yang telah dibekukan;
(4) menghina, memfitnah, memberatkan kesalahan, memukul atau membalas dendam terhadap anggota kehakiman, peserta dalam tindakan, saksi, juru bahasa, pakar, pemeriksa, atau personel yang membantu pelaksanaannya;
(5) menggunakan kekerasan, ancaman atau kaedah lain untuk menghalangi pegawai kehakiman menjalankan tugasnya; atau
(6) enggan melakukan penghakiman atau putusan pengadilan rakyat yang efektif secara sah.
Sekiranya entiti melakukan salah satu tindakan yang disenaraikan dalam perenggan sebelumnya, mahkamah rakyat boleh menjatuhkan denda atau tempoh penahanan ke atas kepala entiti atau orang yang bertanggungjawab secara langsung untuk perbuatan tersebut. Sekiranya perbuatan itu merupakan kesalahan jenayah, orang tersebut akan diadili menurut undang-undang.
Pasal 112 Jika lebih dari dua pihak dalam suatu kasus berkolaborasi dengan jahat untuk tujuan melanggar hak dan kepentingan sah pihak lain dengan memanfaatkan proses tuntutan hukum atau mediasi, pengadilan rakyat akan menolak tuntutan pihak-pihak tersebut dan memerintahkan denda atau penahanan terhadap pihak-pihak tersebut bergantung kepada keadaan; di mana pelanggaran pihak-pihak yang dicurigai merupakan suatu kejahatan, pihak-pihak tersebut harus dikenakan tuntutan pidana sesuai dengan undang-undang.
Pasal 113 Jika pihak yang dikenakan penegakan hukum bekerjasama dengan pihak lain dengan jahat untuk menghindari salah satu kewajiban hukumnya yang ditentukan dalam dokumen hukum dengan cara menuntut, timbang tara atau mediasi, pengadilan rakyat akan memerintahkan denda atau penahanan terhadap pihak-pihak tersebut tergantung pada keadaan; di mana pelanggaran pihak-pihak yang dicurigai merupakan suatu kejahatan, pihak-pihak tersebut harus dikenakan tuntutan pidana sesuai dengan undang-undang.
Pasal 114 Jika salah satu dari entitas berikut yang berkewajiban untuk membantu penyelidikan dan pelaksanaan melakukan salah satu tindakan yang terdaftar, pengadilan rakyat dapat, selain memerintahkannya untuk melaksanakan kewajiban bantuannya, menjatuhkan denda:
(1) entiti berkaitan yang enggan bekerjasama dengan atau yang menghalang penyiasatan atau pengumpulan bukti oleh mahkamah rakyat;
(2) entiti berkaitan yang enggan memberikan bantuan sehubungan dengan siasatan, penyitaan, pembekuan, pemindahan atau penilaian harta benda setelah menerima notis pengadilan rakyat yang memerlukan bantuan tersebut;
(3) entiti yang relevan yang, setelah menerima pemberitahuan dari pengadilan rakyat untuk membantu pelaksanaan, menolak untuk membantu menahan pendapatan orang yang dikenakan pelaksanaan, atau memindahkan hak milik yang relevan, atau menyampaikan instrumen nego yang relevan , sijil, atau harta lain; atau
(4) entiti lain yang enggan membantu pelaksanaannya.
Mahkamah rakyat boleh mendenda orang yang bertanggungjawab utama atau orang lain yang bertanggungjawab secara langsung terhadap entiti yang melakukan apa-apa tindakan yang dijelaskan dalam perenggan sebelumnya; mahkamah rakyat boleh menahan mana-mana orang yang enggan menjalankan tugasnya untuk membantu dan mengemukakan cadangan kehakiman kepada pihak berkuasa penyeliaan atau pihak berkuasa lain yang berkaitan yang mencadangkan pengenaan sekatan tatatertib.
Pasal 115 Denda yang dikenakan terhadap seseorang kurang dari CNY100,000. Denda yang dikenakan terhadap entiti adalah lebih daripada CNY50,000 dan kurang dari CNY1 juta.
Tempoh penahanan tidak boleh melebihi 15 hari.
Mahkamah rakyat akan menyerahkan tahanan ke jagaan pihak keselamatan awam. Sekiranya seorang tahanan mengakui dan memperbetulkan kesalahannya selama tempoh penahanan, mahkamah orang boleh memutuskan untuk memberikan pembebasan awal.
Pasal 116 Memanggil seseorang dengan cara penangkapan, pengenaan denda dan penahanan harus dipersetujui oleh presiden pengadilan.
Memanggil seseorang dengan cara penangkapan memerlukan pengeluaran waran tangkap.
Keputusan bertulis akan dikeluarkan untuk pengenaan denda dan penahanan. Sekiranya pesalah tidak berpuas hati dengan keputusan, dia boleh memohon sekali ke mahkamah orang atasan segera untuk disemak. Pelaksanaan keputusan tidak akan ditangguhkan selama tempoh kajian.
Pasal 117 Keputusan tentang pengadopsian langkah-langkah wajib terhadap penghalang tindakan sipil harus dibuat oleh pengadilan rakyat. Mana-mana entiti atau individu yang berusaha melaksanakan kewajiban dengan penahanan seseorang secara tidak sah atau oleh penyalahgunaan harta benda orang lain secara haram, akan diadili sesuai dengan undang-undang, atau akan ditahan atau didenda.
Bab Litigasi Kos XI
Pasal 118 Pihak yang terlibat dalam proses perdata harus membayar biaya penerimaan kasus sesuai dengan peraturan. Dalam kes harta tanah, para pihak juga harus membayar biaya litigasi lain sebagai tambahan kepada biaya penerimaan kes.
Di mana pihak benar-benar mengalami kesulitan dalam membayar biaya pengadilan, mungkin, sesuai dengan peraturan, mengajukan permohonan kepada pengadilan rakyat untuk penangguhan, pengurangan atau pengecualian pembayaran.
Kaedah untuk mengenakan kos hendaklah dirumuskan secara berasingan.
Prosedur Percubaan Bahagian Kedua
Bab XII Prosedur Biasa pada Permulaan
Bahagian 1 Institusi dan Penerimaan Tindakan
Pasal 119 Untuk melakukan tindakan, syarat-syarat berikut harus dipenuhi:
(1) penggugat mestilah warganegara, orang yang sah atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan langsung dalam kes tersebut;
(2) mesti ada tergugat tertentu;
(3) mesti ada tuntutan khusus dan asas fakta dan alasan tertentu; dan
(4) tindakan tersebut harus berada dalam jangkauan tindakan sipil yang diterima oleh pengadilan rakyat dan dalam bidang kuasa pengadilan rakyat yang diajukannya.
Pasal 120 Ketika mengajukan tindakan, pernyataan tuntutan harus diserahkan ke pengadilan rakyat, salinannya harus diberikan sesuai dengan jumlah terdakwa.
Sekiranya penggugat benar-benar mengalami kesukaran dalam menulis pernyataan tuntutan, dia boleh mengemukakan tuntutan itu secara lisan. Mahkamah rakyat harus menuliskan aduan lisan tersebut dan memberitahu pihak lawan.
Pasal 121 Pernyataan klaim harus menjelaskan hal-hal berikut:
(1) nama, jantina, umur, etnik, pekerjaan, majikan, tempat tinggal dan maklumat hubungan penggugat; sekiranya plaintif adalah orang yang sah atau organisasi dalam bentuk lain, nama dan kedudukan orang atau organisasi yang sah, nama, tajuk dan maklumat hubungan wakil sah atau orang yang bertanggungjawab terutamanya akan diberikan;
(2) nama, jantina, majikan dan tempat tinggal terdakwa; sekiranya terdakwa adalah orang yang sah atau organisasi dalam bentuk lain, nama dan tempat tinggalnya hendaklah disediakan;
(3) tuntutan dan fakta dan alasan sokongannya; dan
(4) bukti dan sumbernya, serta nama dan tempat tinggal saksi.
Pasal 122 Jika mediasi sesuai dalam gugatan perdata yang diajukan oleh pihak ke pengadilan rakyat, para pihak harus terlebih dahulu melalui mediasi, asalkan pihak-pihak yang bersengketa menolak mediasi.
Pasal 123 Mahkamah rakyat harus melindungi hak pihak untuk melakukan tindakan sesuai dengan hukum. Mahkamah rakyat harus menerima tindakan yang ditentukan dalam Pasal 119 Undang-Undang. Sekiranya mahkamah rakyat mendapati bahawa ia memenuhi syarat-syarat bagi institusi tindakan, mahkamah rakyat akan meletakkan tindakan itu di doket perbicaraannya dalam masa tujuh hari dan memberitahu pihak-pihak tersebut. Sekiranya mahkamah rakyat mendapati bahawa ia tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tindakan tersebut, mahkamah rakyat akan memutuskan dalam masa tujuh hari untuk tidak menerima tindakan tersebut. Plaintif boleh mengemukakan banding terhadap keputusan tersebut jika dia tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut.
Pasal 124 Pengadilan rakyat akan menangani tindakan-tindakan berikut sesuai dengan keadaan khusus dari setiap kasus:
(1) jika suatu tindakan termasuk dalam ruang lingkup kasus-kasus yang dapat diterima sebagai tindakan administratif berdasarkan Undang-Undang Republik Rakyat China tentang Prosiding Pentadbiran, penggugat harus diberitahu bahwa dia harus melakukan tindakan administratif;
(2) jika pihak-pihak telah secara sukarela dan sah menyimpulkan perjanjian arbitrase tertulis yang menyatakan bahwa perselisihan harus diajukan ke institusi arbitrase dan bahwa tindakan tidak boleh dimulai di pengadilan rakyat, penggugat harus diberitahu bahwa dia harus mengajukan permohonan arbitrase kepada institusi timbang tara;
(3) jika undang-undang menetapkan bahwa sengketa harus ditangani oleh pihak berwenang yang lain, penggugat harus diberitahu bahwa dia harus mengajukan permohonan perselisihan itu kepada pihak berwenang yang bersangkutan;
(4) jika tindakan tersebut tidak berada di bawah bidang kuasa pengadilan yang diajukannya, penggugat harus diberitahu bahwa dia harus mengajukan tindakan itu ke pengadilan rakyat dengan bidang kuasa;
(5) jika pihak dalam suatu kasus di mana putusan atau putusan telah menjadi efektif secara hukum mengajukan tindakan baru untuk kasus yang sama, penggugat harus diberitahu bahwa kasus tersebut akan ditangani sebagai petisi untuk peninjauan, asalkan putusan tersebut yang dimaksudkan adalah keputusan mahkamah rakyat yang membenarkan penolakan tindakan tersebut;
(6) jika undang-undang menetapkan bahwa tidak ada tindakan yang dapat diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan dan tindakan tersebut diajukan dalam jangka waktu tersebut, tindakan itu tidak akan diterima; dan
(7) dalam kasus perceraian, di mana keputusan telah dibuat untuk menolak perceraian atau di mana para pihak telah berdamai setelah mediasi, dan dalam hal-hal di mana keputusan telah dibuat untuk menjaga hubungan adopsi atau hubungan adopsi dipertahankan setelah perdamaian tindakan baru difailkan untuk kes yang sama oleh plaintif dalam tempoh enam bulan tidak akan diterima tanpa perkembangan atau alasan baru.
Bahagian 2 Persediaan Pretrial
Pasal 125 Mahkamah rakyat menyerahkan salinan pernyataan tuntutan kepada terdakwa dalam waktu lima hari setelah tuntutan diajukan; defendan hendaklah mengemukakan pernyataan pembelaan dalam masa 15 hari setelah menerima salinan pernyataan tuntutan. Penyataan pembelaan hendaklah mengandungi nama, jantina, umur, etnik, pekerjaan, majikan, tempat tinggal dan maklumat hubungan defendan; sekiranya terdakwa adalah orang yang sah atau organisasi dalam bentuk apa pun, nama dan tempat tinggal orang atau organisasi yang sah, nama, tajuk dan maklumat hubungan wakil sah atau orang yang bertanggungjawab terutamanya akan dinyatakan; Mahkamah rakyat akan menyerahkan salinan pernyataan pembelaan kepada penggugat dalam masa lima hari dari tarikh ia menerimanya.
Kegagalan oleh defendan untuk memberikan pernyataan pembelaan tidak mempengaruhi pendengaran kes oleh mahkamah rakyat.
Pasal 126 Jika pengadilan rakyat telah memutuskan untuk menerimanya, pihaknya harus memberi tahu para pihak secara lisan, atau dalam pemberitahuan penerimaan kasus tersebut dan pemberitahuan tanggapan terhadap tindakan tersebut, mengenai hak dan kewajiban pengadilan mereka.
Pasal 127 Jika pihak keberatan terhadap yurisdiksi atas suatu kasus setelah penerimaannya oleh pengadilan rakyat, pihak tersebut harus mengajukan keberatan selama batas waktu untuk mengajukan pernyataan pembelaan. Mahkamah rakyat akan meneliti bantahan tersebut. Sekiranya bantahan itu dapat dilaksanakan, mahkamah rakyat akan memutuskan bahawa kes tersebut akan dirujuk ke mahkamah rakyat yang mempunyai bidang kuasa atas kes tersebut; sekiranya bantahan itu tidak dapat dikendalikan, ia akan ditolak.
Sekiranya pihak tersebut tidak menimbulkan keberatan terhadap bidang kuasa kes dan menanggapi tuntutan tersebut dan memasuki pembelaan, pihak tersebut akan dianggap telah setuju bahawa pengadilan rakyat yang menerima kes itu memiliki bidang kuasa atas kes tersebut, kecuali jika hal itu melanggar peruntukan mengenai bidang kuasa mengikut peringkat dan bidang kuasa eksklusif.
Pasal 128 Para pihak harus diberitahu dalam waktu tiga hari setelah anggota bangku perguruan ditentukan.
Pasal 129 Petugas kehakiman harus dengan teliti memeriksa materi yang berkaitan dengan tindakan tersebut dan menyelidiki dan mengumpulkan bukti yang diperlukan.
Pasal 130 Personel yang dikirim oleh pengadilan rakyat untuk melakukan penyelidikan harus menunjukkan bukti-bukti mereka kepada orang yang disiasat.
Rekod bertulis penyiasatan hendaklah diperiksa oleh orang yang disiasat, yang mesti ditandatangani atau dimeteraikan oleh orang yang disiasat dan penyiasat.
Pasal 131 Bila perlu, pengadilan rakyat dapat mempercayakan pengadilan rakyat di daerah lain untuk melakukan penyelidikan.
Semasa mempercayakan mahkamah orang lain seperti itu, mahkamah orang yang mempercayakan harus dengan jelas menetapkan perkara yang akan disiasat dan syaratnya. Mahkamah rakyat yang diamanahkan boleh menjalankan siasatan tambahan atas inisiatifnya sendiri.
Mahkamah orang yang diamanahkan akan menyelesaikan siasatannya dalam masa 30 hari setelah penerimaan surat amanah. Sekiranya tidak dapat menyelesaikan penyiasatan dengan alasan, pihaknya harus memberitahu mahkamah orang yang mempercayakan secara bertulis dalam had masa di atas.
Pasal 132 Jika pihak yang harus berpartisipasi dalam aksi bersama gagal ikut serta dalam tindakan yang sama, pengadilan rakyat harus memberitahukannya tentang partisipasi dalam tindakan tersebut.
Pasal 133 Pengadilan rakyat akan menangani kasus-kasus yang diterima sesuai dengan keadaan spesifik dari masing-masing kasus:
(1) jika para pihak tidak mengemukakan keberatan, dan kasus tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam prosedur untuk mempercepat pemulihan hutang, prosedur untuk mendapatkan kembali hutang dapat dimulai pada kasus tersebut;
(2) jika mediasi sesuai untuk suatu kasus sebelum persidangan dimulai, perselisihan harus diselesaikan melalui mediasi tepat waktu;
(3) berdasarkan keadaan kasus, ia harus menentukan apakah akan menerapkan prosedur ringkasan atau prosedur biasa; dan
(4) jika diperlukan untuk mengadakan persidangan, fokus perselisihan dalam kasus tersebut harus ditentukan dengan memerintahkan para pihak untuk bertukar bukti.
Bahagian 3 Perbicaraan di Mahkamah
Pasal 134 Pengadilan rakyat akan mengadili kasus-kasus perdata di depan umum, kecuali yang melibatkan rahasia-rahasia Negara atau hal-hal pribadi orang-orang atau yang dinyatakan dalam undang-undang.
Kes perceraian dan kes yang melibatkan rahsia perdagangan mungkin tidak didengar di khalayak ramai sekiranya pihak meminta ..
Pasal 135 Dalam mengadili kasus perdata, pengadilan rakyat harus melakukan pengadilan untuk menangani kasus di tempat ketika diperlukan.
Pasal 136 Ketika mengadili kasus perdata, pengadilan rakyat harus memberi tahu pihak-pihak dan peserta lain dalam tindakan tersebut tiga hari sebelum persidangan. Sekiranya kes itu diadili di depan umum, nama-nama pihak-pihak, sebab tindakan dan masa dan tempat perbicaraan akan diumumkan secara terbuka.
Pasal 137 Sebelum mengadakan sidang persidangan, petugas pengadilan harus memastikan kehadiran para pihak dan peserta lain dalam tindakan tersebut dan mengumumkan disiplin pengadilan.
Pada pembukaan perbicaraan perbicaraan, hakim ketua akan memeriksa pihak-pihak yang hadir, mengumumkan sebab tindakan, nama pegawai kehakiman dan nama kerani pengadilan, memberi tahu pihak-pihak mengenai hak dan kewajiban proses pengadilan mereka dan bertanya apakah pihak memohon untuk menolak mana-mana pegawai kehakiman.
Pasal 138 Penyelidikan di pengadilan dilakukan dengan urutan berikut:
(1) penyampaian pernyataan oleh pihak-pihak;
(2) menasihati saksi mengenai hak dan kewajiban mereka, memberi keterangan oleh saksi dan membaca keterangan saksi yang tidak hadir;
(3) penyampaian bukti dokumentari, bukti fizikal, data audio-visual dan data elektronik;
(4) membacakan pendapat pakar; dan
(5) membaca rekod siasatan.
Pasal 139 Para pihak dapat mengemukakan bukti baru di pengadilan.
Dengan izin mahkamah, pihak-pihak boleh menyoal saksi, pakar dan pemeriksa.
Segala permintaan pihak-pihak yang bersangkutan untuk penyelidikan baru, penilaian atau pemeriksaan pakar harus mendapat persetujuan pengadilan rakyat.
Pasal 140 Jika penggugat mengemukakan tuntutan tambahan, atau terdakwa membawa tuntutan balik atau pihak ketiga mengemukakan tuntutan yang terkait dengan kasus tersebut, tuntutan atau tuntutan balik tersebut dapat diadili bersama.
Pasal 141 Perdebatan pengadilan dilakukan dengan urutan berikut:
(1) penyampaian pernyataan lisan oleh plaintif dan ejennya;
(2) penyampaian tindak balas lisan oleh defendan dan ejennya;
(3) penyampaian pernyataan lisan atau tindak balas oleh pihak ketiga dan ejennya; dan
(4) perbahasan antara pihak-pihak.
Pada akhir perbahasan mahkamah, hakim ketua terlebih dahulu meminta penggugat, kemudian defendan dan akhirnya pihak ketiga untuk memberikan komen terakhir mereka.
Pasal 142 Pada akhir perdebatan pengadilan, keputusan akan dibuat sesuai dengan hukum. Sekiranya boleh, perdamaian dapat dilakukan sebelum membuat keputusan. Sekiranya perdamaian tidak berjaya, keputusan akan segera dibuat.
Pasal 143 Jika seorang penggugat telah diadili tetapi menolak tanpa alasan yang tepat untuk hadir di pengadilan, atau jika seorang penggugat meninggalkan ruang sidang selama persidangan tanpa izin pengadilan, dia dapat dianggap telah menarik balik tuntutannya dan, jika defendan telah mengemukakan tuntutan balas, keputusan secara lalai boleh dibuat.
Pasal 144 Jika terdakwa telah diadili, tetapi menolak tanpa alasan yang tepat untuk muncul di pengadilan atau jika terdakwa meninggalkan ruang sidang selama persidangan tanpa izin pengadilan, keputusan secara default dapat dibuat.
Pasal 145 Jika penggugat mengajukan permohonan penarikan sebelum keputusan diumumkan, pengadilan rakyat akan memutuskan apakah akan memberikan persetujuan atau tidak.
Sekiranya penarikan balik tindakan ditolak dengan perintah pengadilan rakyat, dan penggugat, setelah menjalani saman, menolak tanpa alasan yang tepat untuk muncul di pengadilan, keputusan secara lalai dapat dibuat.
Pasal 146 Sidang persidangan dapat ditunda dalam salah satu keadaan berikut:
(1) pihak atau peserta lain dalam tindakan yang diminta untuk hadir di pengadilan gagal melakukannya dengan alasan yang tepat;
(2) pihak yang selalu mencabar pegawai kehakiman;
(3) jika perlu memanggil saksi baru ke pengadilan, mengumpulkan bukti baru, membuat pemeriksaan atau inkues pakar baru, atau membuat penyelidikan tambahan; atau
(4) timbul keadaan lain yang memerlukan penangguhan.
Pasal 147 Petugas pengadilan harus membuat catatan tertulis dari semua kegiatan selama sidang persidangan, yang harus ditandatangani oleh dia dan petugas kehakiman.
Rekod pengadilan hendaklah dibaca di mahkamah atau pihak-pihak dan peserta lain dalam tindakan tersebut dapat diberitahu untuk membaca catatan pengadilan di mahkamah atau dalam masa lima hari. Sekiranya pihak-pihak atau peserta lain dalam tindakan tersebut menganggap ada kelalaian atau kesalahan dalam catatan pernyataan mereka, mereka berhak untuk memohon penambahan atau pembetulan. Sekiranya penambahan atau pembetulan seperti itu tidak dibuat, permohonan hendaklah direkodkan dalam fail kes.
Rekod mahkamah hendaklah ditandatangani atau dimeterai oleh pihak-pihak dan peserta lain dalam tindakan tersebut. Sebarang penolakan untuk melakukannya hendaklah dicatat dalam nota yang akan dilampirkan pada fail.
Pasal 148 Pengadilan rakyat secara terbuka menyampaikan keputusan mereka dalam semua kasus, baik diadili di depan umum atau tidak.
Sekiranya penghakiman diucapkan di mahkamah, keputusan tertulis akan dikirim dalam waktu sepuluh hari. Sekiranya penghakiman diucapkan pada tarikh yang ditetapkan, penghakiman bertulis akan dikeluarkan segera setelah pengumuman tersebut.
Setelah menjatuhkan keputusan, para pihak harus diberitahu tentang hak mereka untuk mengajukan banding, batas waktu untuk banding dan pengadilan yang harus diajukan banding.
Setelah menjatuhkan keputusan perceraian, para pihak harus diberitahu bahawa mereka tidak boleh berkahwin semula sebelum keputusan itu efektif.
Pasal 149 ketika menangani kasus yang prosedurnya biasa berlaku, pengadilan rakyat akan menyelesaikan kes ini dalam waktu enam bulan sejak tanggal mengajukan kasus tersebut. Sekiranya perpanjangan diperlukan dalam keadaan khas, perpanjangan enam bulan dapat diberikan tertakluk kepada persetujuan presiden pengadilan. Sebarang pelanjutan selanjutnya akan dilaporkan ke mahkamah orang yang lebih tinggi untuk mendapat persetujuan.
Bahagian 4 Penangguhan dan Penamatan Tindakan
Pasal 150 Suatu tindakan ditangguhkan dalam salah satu keadaan berikut:
(1) salah satu pihak meninggal dan perlu menunggu penggantinya menyatakan apakah dia ingin ikut serta dalam tindakan tersebut;
(2) salah satu pihak telah kehilangan kemampuan untuk terlibat dalam proses pengadilan, dan ejen berkanunnya belum ditentukan;
(3) orang yang sah atau organisasi lain yang bertindak sebagai salah satu pihak telah diberhentikan, dan penerus hak dan kewajibannya belum ditentukan;
(4) salah satu pihak tidak dapat berpartisipasi dalam tindakan tersebut kerana terjadi peristiwa force majeure;
(5) kasus yang bersangkutan tergantung pada hasil persidangan dari kes lain yang belum diselesaikan; atau
(6) keadaan lain memerlukan penangguhan prosiding.
Prosiding akan disambung semula setelah penyebab penangguhan dihapuskan.
Pasal 151 Suatu tindakan diakhiri dalam salah satu keadaan berikut:
(1) penggugat mati tanpa pengganti, atau pengganti mengetepikan hak pengadilannya;
(2) defendan mati tanpa harta pusaka dan tanpa seseorang berjaya memenuhi kewajibannya;
(3) salah satu pihak dalam kes perceraian meninggal dunia; atau
(4) salah satu pihak dalam kasus yang melibatkan tuntutan tunjangan tertunggak, nafkah, sokongan anak atau penamatan hubungan angkat mati.
Bahagian 5 Penghakiman dan Ketetapan
Pasal 152 Putusan tertulis harus menyatakan dengan jelas keputusan dan alasan yang mendukung keputusan tersebut. Kandungan penghakiman bertulis merangkumi:
(1) sebab tindakan, tuntutan, fakta dan alasan pertikaian;
(2) fakta dan alasan seperti yang terdapat dalam penghakiman, dan hukum dan alasan yang berlaku;
(3) hasil penghakiman dan pembagian biaya litigasi; dan
(4) batas waktu untuk banding dan pengadilan yang harus diajukan banding.
Keputusan bertulis hendaklah ditandatangani oleh pegawai kehakiman dan kerani pengadilan, dan meterai mahkamah rakyat dilekatkan padanya.
Pasal 153 Jika beberapa fakta kasus yang diadili sudah terbukti, pengadilan rakyat dapat membuat keputusan atas fakta-fakta tersebut terlebih dahulu.
Pasal 154 Ketentuan berlaku untuk yang berikut:
(1) penolakan untuk menerima kes;
(2) keberatan terhadap bidang kuasa pengadilan;
(3) pemecatan tindakan;
(4) pemeliharaan harta tanah dan pelaksanaan awal;
(5) persetujuan atau penolakan penarikan tindakan;
(6) penggantungan atau penghentian tindakan;
(7) pembetulan kesalahan ulama dalam penilaian bertulis;
(8) penangguhan atau penghentian pelaksanaan;
(9) pembatalan atau penolakan untuk melaksanakan putusan timbang tara;
(10) penolakan untuk menegakkan dokumen hak pemiutang yang telah diberlakukan oleh agensi notaris; dan
(11) perkara lain yang harus diselesaikan dengan keputusan.
Permohonan banding dapat diajukan terhadap putusan mengenai hal-hal di bawah subperenggan 1 hingga subperenggan 3 dari paragraf sebelumnya.
Keputusan bertulis hendaklah menyatakan keputusan dan alasan keputusan tersebut. Keputusan bertulis hendaklah ditandatangani oleh pegawai pengadilan dan kerani pengadilan, dan dilekatkan dengan meterai mahkamah rakyat. Keputusan lisan hendaklah dimasukkan ke dalam catatan bertulis.
Pasal 155 Penghakiman dan putusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung Rakyat, dan putusan dan putusan yang tidak dapat diajukan banding sesuai dengan hukum atau yang tidak diajukan banding dalam batas waktu yang ditentukan, akan berlaku secara hukum.
Pasal 156 Masyarakat umum mungkin memiliki akses ke keputusan dan keputusan hukum tertulis yang efektif, kecuali yang melibatkan rahasia negara, rahasia dagang atau privasi pribadi.
Bab XIII Ringkasan Prosedur
Pasal 157 Jika pengadilan rakyat utama dan pengadilan yang dikirim olehnya mengadili kasus-kasus perdata sederhana di mana fakta-fakta tersebut terbukti, hubungan hak dan kewajiban pasti dan perselisihan kecil, ketentuan Bab ini akan berlaku.
Apabila pengadilan rakyat utama atau pengadilan yang dikirim olehnya mendengar kes-kes sivil selain dari yang ditentukan di bawah perenggan sebelumnya, para pihak juga dapat menyetujui penerapan prosedur ringkasan.
Pasal 158 Dalam kasus perdata sederhana, penggugat dapat melakukan tindakan secara lisan.
Kedua-dua pihak secara serentak dapat hadir di hadapan pengadilan utama atau pengadilan yang dikirim olehnya untuk meminta penyelesaian perselisihan mereka. Mahkamah rakyat utama atau mahkamah yang dihantar olehnya dapat segera mengadili kes tersebut atau menetapkan tarikh lain untuk perbicaraan.
Pasal 159 Ketika mengadili kasus perdata yang sederhana, pengadilan utama atau pengadilan yang dikirim olehnya dapat mengadopsi metode yang disederhanakan dan mudah untuk memanggil pihak dan saksi, menyampaikan dokumen tuntutan dan melakukan persidangan, dengan syarat hak para pihak untuk menjadi didengar hendaklah dilindungi.
Pasal 160 Kes-kes perdata yang sederhana harus diadili oleh seorang hakim saja, yang tidak tunduk pada pembatasan Pasal 136, 138 dan 141 UU.
Pasal 161 Ketika mengadili kasus dengan menerapkan prosedur ringkasan, pengadilan rakyat harus menyelesaikan kes dalam waktu tiga bulan dari tanggal penerimaan kasus.
Pasal 162 Ketika mengadili kasus perdata sederhana yang ditentukan dalam paragraf 1 dari Pasal 157 Undang-Undang, jumlah pokoknya di bawah tiga puluh persen dari gaji tahunan rata-rata karyawan semua provinsi, daerah otonom, kota secara langsung di bawah Pemerintah Pusat pada tahun sebelumnya, pengadilan rakyat utama atau pengadilan yang dikirimkan olehnya dapat menerapkan sistem di mana putusan pertama adalah muktamad.
Pasal 163 Jika dalam kasus ini, pengadilan rakyat menemukan bahwa tidak tepat menerapkan prosedur ringkasan untuk kasus ini, dapat memutuskan untuk membatalkan prosedur biasa.
Bab XIV Prosedur pada Permulaan Kedua
Pasal 164 Jika pihak tidak setuju dengan putusan pertama yang dibuat oleh pengadilan rakyat setempat, pihak tersebut berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan rakyat di tingkat yang lebih tinggi berikutnya dalam waktu 15 hari sejak tanggal penghakiman tertulis diserahkan. .
Sekiranya pihak tidak setuju dengan keputusan pertama yang dibuat oleh pengadilan rakyat setempat, pihak tersebut berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan rakyat di tingkat yang lebih tinggi dalam waktu sepuluh hari dari tarikh keputusan tertulis itu diserahkan.
Pasal 165 Untuk mengajukan banding, permohonan banding harus diajukan. Kandungan petisyen rayuan hendaklah merangkumi nama-nama pihak-pihak, nama-nama orang-orang sah dan wakil-wakil undang-undang mereka atau nama-nama organisasi lain dan orang-orang yang bertanggungjawab utama; nama mahkamah orang yang pada awalnya membicarakan kes itu, nombor fail kes dan sebab tindakan; dan tuntutan dan alasan rayuan.
Pasal 166 Permohonan banding harus diajukan melalui pengadilan rakyat yang awalnya mengadili kasus tersebut, salinannya harus diberikan sesuai dengan jumlah orang di pihak lain atau perwakilannya.
Sekiranya pihak mengemukakan rayuan secara langsung ke mahkamah orang kedua, mahkamah tersebut akan memindahkan petisyen rayuan ke mahkamah rakyat yang pada awalnya mengadili kes itu dalam lima hari.
Pasal 167 Dalam waktu lima hari setelah menerima petisi banding, pengadilan rakyat yang awalnya mengadili kasus tersebut akan memberikan salinan petisi banding kepada pihak lain, yang, dalam waktu 15 hari dari tanggal penerimaan, menyerahkan pernyataan pembelaan. Mahkamah rakyat, dalam masa lima hari setelah menerima pernyataan pembelaan, memberikan salinan pernyataan tersebut kepada perayu. Kegagalan pihak lain untuk mengemukakan pernyataan pembelaan tidak akan mempengaruhi perbicaraan kes oleh mahkamah rakyat.
Dalam masa lima hari setelah menerima petisyen rayuan dan pernyataan pembelaan, pengadilan rakyat yang pada awalnya mengadili kes tersebut akan menyerahkan hal yang sama ke pengadilan rakyat kedua dengan keseluruhan fail kes dan semua bukti.
Pasal 168 Pengadilan orang kedua harus menyelidiki fakta-fakta yang relevan dan hukum yang berlaku terkait dengan banding.
Pasal 169 Selama sidang banding, pengadilan orang kedua akan membentuk bangku perguruan untuk persidangan. Apabila, setelah meneliti fail kes, melakukan penyiasatan dan menyoal pihak, tidak ada fakta, bukti atau alasan baru yang dikemukakan, bangku perguruan dapat memutuskan untuk tidak melakukan perbicaraan terbuka jika dianggap tidak perlu.
Mahkamah rakyat yang kedua boleh mengadili kes rayuan di mahkamahnya sendiri atau di tempat di mana kes itu bermula atau di mana mahkamah orang yang pada awalnya mengadili kes itu berada.
Pasal 170 Setelah persidangan banding, pengadilan orang kedua akan memutuskan sesuai dengan keadaan berikut:
(1) jika keputusan atau keputusan asli didukung oleh fakta-fakta yang jelas dan penerapan hukum yang benar, keputusan atau keputusan akan dibuat untuk menolak banding dan menegakkan keputusan atau keputusan yang asli;
(2) jika verifikasi fakta atau penerapan undang-undang salah dalam penghakiman atau putusan aslinya, keputusan atau keputusan yang mengubah, mencabut atau mengubah keputusan atau keputusan asli harus dibuat sesuai dengan hukum;
(3) jika pengesahan fakta mendasar tidak dapat dipastikan dengan jelas dalam penghakiman asalnya, keputusan akan dibuat untuk mencabut penghakiman asalnya, mengembalikan kes itu ke pengadilan rakyat yang pada awalnya mengadili kes itu untuk dibicarakan semula, atau mengubah keputusan setelah fakta telah dapat dipastikan dengan jelas; dan
(4) jika penghakiman asli secara serius melanggar prosedur undang-undang, seperti menghilangkan pihak atau secara tidak sah memasuki penghakiman mungkir, keputusan harus dibuat untuk menolak penghakiman asalnya dan mengembalikan kes itu ke pengadilan orang asli untuk diadili.
Di mana, setelah pengadilan rakyat yang asli membuat putusan untuk kasus yang ditahan untuk dibicarakan semula, salah satu pihak di dalamnya mengajukan banding, pengadilan rakyat yang kedua tidak boleh mengembalikan kes itu untuk dibicarakan semula.
Pasal 171 Dalam menangani banding terhadap putusan yang dibuat oleh pengadilan perdana rakyat, pengadilan rakyat kedua dalam semua kasus menggunakan putusan.
Pasal 172 Dalam mengadili kasus banding, pengadilan orang kedua dapat melakukan perdamaian. Sekiranya kesepakatan dicapai setelah pendamaian, pernyataan pengantaraan bertulis hendaklah disediakan. Pernyataan perdamaian bertulis tersebut hendaklah ditandatangani oleh pegawai kehakiman dan kerani pengadilan, dan meterai mahkamah rakyat akan dilekatkan padanya. Segera setelah penyampaian pernyataan perdamaian bertulis, keputusan mahkamah rakyat yang pada awalnya mengadili kes itu akan dibatalkan.
Pasal 173 Jika seorang perayu mengajukan permohonan penarikan banding sebelum pengumuman penghakiman oleh pengadilan rakyat kedua, pengadilan orang kedua akan memutuskan apakah akan menyetujui permohonan tersebut.
Pasal 174 Dalam mengadili kasus banding, pengadilan orang kedua harus, selain mematuhi ketentuan Bab ini, menerapkan prosedur biasa pada saat pertama.
Pasal 175 Keputusan dan putusan pengadilan rakyat kedua adalah muktamad.
Pasal 176 Dalam mengadili kasus banding terhadap putusan, pengadilan rakyat akan menyelesaikan kes ini dalam waktu tiga bulan dari tanggal memasukkannya ke doket persidangannya sebagai kasus kedua. Sebarang lanjutan had masa yang diperlukan oleh keadaan khas harus mendapat persetujuan presiden mahkamah.
Dalam mengadili kes banding terhadap putusan, pengadilan rakyat akan membuat keputusan terakhir dalam waktu 30 hari dari tanggal meletakkannya di soket perbicaraan sebagai kasus kedua.
Bab XV Prosedur Khas
Bahagian 1 Peruntukan Am
Pasal 177 Ketika pengadilan rakyat mengadili kasus-kasus mengenai kualifikasi pemilih, menyatakan seseorang sebagai hilang atau mati, penentuan warganegara sebagai tidak memiliki kapasitas untuk tindakan sipil atau memiliki kapasitas terbatas untuk tindakan sipil, atau penentuan harta tanpa pemilik, konfirmasi mediasi perjanjian dan penguatkuasaan hak sebenar untuk keselamatan, Bab ini akan terpakai. Mengenai hal-hal yang tidak tercakup dalam Bab ini, ketentuan yang relevan dari Undang-Undang dan undang-undang lain akan berlaku.
Pasal 178 Jika suatu kasus diadili sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Bab ini, keputusan pertama adalah keputusan terakhir. Perbicaraan kes-kes yang berkaitan dengan kelayakan pemilih atau kes-kes besar atau sukar dilakukan oleh bangku hakim perguruan. Kes-kes lain akan dibicarakan oleh seorang hakim sahaja.
Pasal 179 Jika, dalam proses mengadili suatu kes sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Bab ini, pengadilan rakyat menemukan bahwa kasus tersebut melibatkan sengketa hak dan kepentingan sipil, maka akan memutuskan untuk mengakhiri prosedur khusus, dan memberitahu pihak yang berkepentingan bahawa mereka boleh melakukan tindakan yang berasingan.
Pasal 180 Pengadilan rakyat akan menyimpulkan suatu kasus yang diadili sesuai dengan prosedur khusus dalam waktu 30 hari dari tanggal memasukkannya ke doket persidangannya atau dalam waktu 30 hari sejak berakhirnya batas waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan publik. Sebarang lanjutan had waktu yang diperlukan oleh keadaan khusus harus mendapat persetujuan oleh presiden mahkamah yang bersangkutan, kecuali untuk kes-kes yang berkaitan dengan kelayakan pemilih.
Bahagian 2 Kes Mengenai Kelayakan Pemilih
Pasal 181 Jika seorang warga negara tidak setuju dengan keputusan sebuah komite pemilihan atas petisyennya mengenai kelayakannya untuk menjadi pemilih, dia dapat mengajukan tindakan di pengadilan rakyat utama di daerah pemilihannya lima hari sebelum hari pemilihan.
Pasal 182 Setelah menerima suatu kasus mengenai kelayakan pemilih, pengadilan rakyat harus mengakhiri persidangan sebelum hari pemilihan.
Penggugat, wakil jawatankuasa pilihan raya dan warganegara yang berkenaan mesti menghadiri perbicaraan.
Penghakiman bertulis mahkamah rakyat akan diserahkan kepada jawatankuasa pemilihan dan pihak yang menuntut sebelum hari pilihan raya, dan warganegara yang berkenaan harus diberitahu tentang keputusan tersebut.
Bahagian 3 Kes-kes Mengenai Pengisytiharan Orang sebagai Hilang atau Mati
Pasal 183 Jika keberadaan warga negara tidak diketahui selama dua tahun, dan pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan agar warganegara hilang, permohonan tersebut harus diajukan ke pengadilan orang utama tempat orang hilang itu berdomisili.
Permohonan hendaklah dengan jelas menyatakan fakta dan masa kehilangan dan permintaan itu, yang harus disertakan dengan sijil bertulis mengenai kehilangan warganegara tersebut yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa keselamatan awam atau pihak berkuasa lain yang berkaitan.
Pasal 184 Di mana keberadaan warga negara tidak diketahui selama empat tahun, atau tidak diketahui selama dua tahun sebagai akibat dari kecelakaan, atau tidak diketahui sebagai akibat dari kecelakaan yang, sebagaimana disahkan oleh pihak berwenang, warga negara tidak mungkin bertahan, jika pihak yang berkepentingan mengajukan pengisytiharan warganegara akan mati, permohonan itu harus diajukan ke pengadilan orang utama tempat di mana warga yang hilang itu berkedudukan.
Permohonan hendaklah dengan jelas menyatakan fakta dan masa kehilangan dan permintaan itu, yang harus disertakan dengan sijil bertulis mengenai kehilangan warganegara tersebut yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa keselamatan awam atau pihak berkuasa lain yang berkaitan.
Pasal 185 Setelah menerima suatu kasus terkait pengisytiharan warga negara sebagai hilang atau mati, pengadilan rakyat akan mengeluarkan pemberitahuan publik untuk mencari warga yang keberadaannya tidak diketahui. Tempoh untuk pemberitahuan pengisytiharan seseorang hilang adalah tiga bulan, dan tempoh pemberitahuan pengisytiharan seseorang sebagai mati adalah satu tahun. Sekiranya keberadaan warganegara tidak diketahui sebagai akibat dari kemalangan yang, sebagaimana diperakui oleh pihak berwajib, warganegara itu tidak dapat bertahan, tempoh pemberitahuan untuk menyatakan warganegara sebagai kematian adalah tiga bulan.
Setelah tamatnya had masa pemberitahuan umum, mahkamah rakyat hendaklah, bergantung kepada apakah fakta mengenai kehilangan atau kematian orang itu telah disahkan, membuat keputusan yang menyatakan orang tersebut hilang atau mati atau membuat keputusan untuk menolak permohonan perisytiharan tersebut.
Pasal 186 Jika seorang warganegara yang dinyatakan hilang atau mati muncul kembali, pengadilan rakyat harus, atas permintaan orang itu atau pihak yang berkepentingan, membuat keputusan baru untuk membatalkan keputusan asalnya.
Bahagian 4 Kes-kes Mengenai Penentuan Warganegara sebagai Tidak Memiliki Kapasitas untuk Akta Sipil atau Sebagai Mempunyai Kapasiti Terhad untuk Akta Sivil
Pasal 187 Permohonan untuk menentukan warganegara tidak memiliki kapasitas untuk tindakan sipil atau memiliki kapasitas terbatas untuk tindakan sipil harus diajukan oleh saudara dekat warga negara atau pihak lain yang berkepentingan dengan pengadilan orang utama tempat di mana warga negara itu berdomisili. .
Permohonan hendaklah dengan jelas menyatakan fakta dan alasan di mana ketidakupayaan warga negara untuk tindakan sivil atau keupayaan terhad untuk tindakan sivil dinyatakan.
Pasal 188 Setelah menerima permohonan semacam itu, pengadilan rakyat harus, bila perlu, melakukan pemeriksaan ahli terhadap warga negara yang diminta dinyatakan tidak memiliki kapasitas untuk tindakan sipil atau memiliki kapasitas terbatas untuk tindakan sipil. Sekiranya pemohon telah memberikan pendapat pakar, mahkamah rakyat akan memeriksa pendapat pakar tersebut.
Pasal 189 Ketika pengadilan rakyat mengadili suatu kes untuk menentukan warganegara sebagai tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan sipil atau memiliki kapasitas terbatas untuk tindakan sipil, kerabat dekat dari warganegara, kecuali pemohon, adalah iklan agennya litem. Sekiranya saudara terdekat saling bertukar tanggungjawab untuk bertindak sebagai ejen ad litem, mahkamah rakyat akan melantik salah seorang daripada mereka sebagai ejen iklan. Sekiranya kesihatan warganegara mengizinkan, pendapatnya juga diminta.
Jika, dengan mengadili kes itu, pengadilan rakyat memutuskan bahwa permohonan itu didasarkan pada fakta, ia akan membuat keputusan yang menentukan warganegara tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan sivil atau mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melakukan tindakan sivil. Sekiranya mahkamah rakyat memutuskan bahawa permohonan itu tidak berasas dan tidak berdasarkan fakta, ia akan membuat keputusan untuk menolak permohonan tersebut.
Pasal 190 Jika, atas permohonan warganegara yang telah ditentukan tidak memiliki kapasitas untuk tindakan sipil atau memiliki kapasitas terbatas untuk tindakan sipil atau atas permintaan wali warga tersebut, pengadilan rakyat memverifikasi bahwa penyebab ketidakmampuan warga negara tersebut untuk tindakan sivil atau keupayaan terhad untuk tindakan sivil telah dihapuskan, ia harus membuat keputusan baru untuk membatalkan penghakiman asalnya.
Bahagian 5 Kes Mengenai Penetapan Harta Sebagai Harta Tanpa Pemilik
Pasal 191 Permohonan untuk menentukan properti sebagai pemilik harus diajukan oleh warga negara, orang hukum atau organisasi lain ke pengadilan orang utama tempat di mana harta itu berada.
Permohonan hendaklah dengan jelas menyatakan jenis dan kuantiti harta tanah dan alasan di mana permintaan untuk menentukan harta itu sebagai pemilik tidak dibuat.
Pasal 192 Setelah menerima permohonan semacam itu, pengadilan rakyat akan, setelah diperiksa dan diverifikasi, mengeluarkan pemberitahuan publik yang meminta agar harta itu dituntut. Sekiranya tidak ada yang menuntut harta itu dalam masa satu tahun sejak dikeluarkannya notis orang ramai, mahkamah rakyat akan membuat keputusan yang menentukan bahawa harta itu tidak dimiliki, maka harta itu akan menjadi hak milik Negara atau kolektif.
Pasal 193 Jika, setelah suatu harta tanah ditentukan oleh pemilik tanpa penghakiman, pemilik harta atau penggantinya muncul, pemilik atau penggantinya dapat mengajukan tuntutan terhadap harta tersebut dalam batasan tindakan sebagaimana ditentukan dalam Prinsip Umum Sipil Undang-undang Republik Rakyat China. Mahkamah rakyat harus, setelah diperiksa dan disahkan, membuat keputusan baru untuk membatalkan keputusan asalnya.
Bahagian 6 Kes-kes Mengenai Pengesahan Perjanjian Mediasi
Pasal 194 Untuk permohonan pengesahan kehakiman atas perjanjian mediasi, para pihak harus, sesuai dengan Undang-undang Mediasi Rakyat dan undang-undang lain yang berlaku dan dalam waktu 30 hari setelah efektifnya perjanjian mediasi material, bersama-sama mengajukan permohonan ke pengadilan rakyat utama di mana institusi pengantaraan terletak.
Pasal 195 Setelah penerimaan permohonan, jika permohonan itu memenuhi persyaratan hukum setelah diperiksa, pengadilan rakyat akan menegaskan bahwa perjanjian mediasi itu sah; jika ada pihak yang enggan melaksanakan atau gagal melaksanakan sepenuhnya perjanjian tersebut, pihak-pihak lain di dalamnya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan rakyat untuk penguatkuasaan; jika permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum, pengadilan akan menolak permohonan itu, dan pihak-pihak di dalamnya dapat mengubah perjanjian mediasi yang asli dengan cara mediasi atau menyusun perjanjian mediasi baru; mereka juga boleh mengajukan tuntutan ke mahkamah rakyat.
Bahagian 7 Kes-Kes Mengenai Penguatkuasaan Hak Nyata untuk Keselamatan
Pasal 196 Untuk permohonan penegakan hak nyata untuk keamanan, pemilik hak nyata dan pihak lain yang memiliki hak penegakan dapat, sesuai dengan Undang-Undang Hak Nyata dan undang-undang lain, mengajukan permohonan ke pengadilan orang utama tempat harta terjamin terletak atau hak sebenar yang dijamin didaftarkan.
Pasal 197 Setelah penerimaan permohonan, jika permohonan itu memenuhi persyaratan hukum setelah diperiksa, pengadilan rakyat dapat mengeluarkan keputusan untuk lelang atau penjualan harta yang dijamin, dan pihak-pihak tersebut dapat mengajukan permohonan ke pengadilan rakyat untuk penegakan hukum kepada ketetapan. Sekiranya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat undang-undang, pengadilan akan menolak permohonan tersebut, dan pihak-pihak di dalamnya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan rakyat.
Bab XVI Prosedur Pengawasan Percubaan
Pasal 198 Jika para presiden pengadilan rakyat di tingkat manapun menemukan kesalahan yang diverifikasi dalam pernyataan penghakiman, putusan atau mediasi yang efektif secara hukum dan menganggap perlu untuk mengadili kembali kasus tersebut, mereka harus merujuk kasus tersebut ke komite kehakiman untuk dibahas dan diputuskan.
Apabila Mahkamah Agung Rakyat menemukan kesalahan dalam pernyataan penghakiman, keputusan atau perantaraan yang efektif yang dikeluarkan oleh pengadilan rakyat setempat di mana-mana peringkat, atau di mana pengadilan rakyat di tingkat yang lebih tinggi menemukan kesalahan dalam pernyataan penghakiman, keputusan atau perantaraan yang efektif secara sah dikeluarkan oleh mahkamah rakyat bawahan, pihaknya berhak untuk mengemukakan kes itu untuk diadili atau memerintahkan mahkamah orang bawahan untuk melakukan perbicaraan semula kes tersebut.
Pasal 199 Setiap pihak yang menganggap keputusan atau keputusan yang efektif secara hukum sebagai salah dapat mengajukan permohonan ke pengadilan rakyat di tingkat yang lebih tinggi untuk pengadilan ulang; Bagi kes di mana satu pihak terdiri daripada sebilangan besar individu atau kedua-dua pihak adalah warganegara, pihak-pihak boleh mengajukan permohonan untuk perbicaraan semula kes itu ke mahkamah orang asal. Walaupun begitu, permohonan untuk pengadilan semula tidak bermaksud penegakan keputusan atau keputusan ditangguhkan.
Pasal 200 Jika permohonan pengadilan ulang oleh pihak berada dalam salah satu keadaan berikut, pengadilan rakyat akan melakukan pengadilan ulang:
(1) ada bukti baru yang cukup untuk membatalkan keputusan atau keputusan asal;
(2) bukti yang digunakan sebagai asas untuk memastikan fakta-fakta penting dalam penghakiman atau keputusan asal tidak mencukupi;
(3) bukti utama yang digunakan sebagai asas untuk memastikan fakta dalam penghakiman atau keputusan asal dipalsukan;
(4) bukti utama yang digunakan sebagai asas untuk memastikan fakta dalam penghakiman atau keputusan asalnya tidak diperiksa secara silang;
(5) Berkenaan dengan bukti utama yang diperlukan untuk persidangan, jika pihak yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan bukti secara pribadi karena alasan objektif, dan pengadilan rakyat gagal menyiasat atau mengumpulkan bukti tersebut setelah pihak tersebut mengemukakan permohonan tertulis kepada mahkamah rakyat untuk menyiasat dan mengumpulkan bukti tersebut;
(6) kesalahan ditemukan dalam penerapan undang-undang dalam penghakiman atau keputusan yang asli;
(7) organisasi kehakiman tidak disusun sesuai dengan undang-undang atau anggota pejabat kehakiman yang seharusnya menarik diri sesuai dengan hukum tidak melakukannya;
(8) apabila ejen berkanun pihak yang tidak berkemampuan untuk membawa kes gagal bertindak sebagai ejen dalam kes yang berkenaan atau di mana pihak yang diminta untuk berpartisipasi dalam kes itu gagal melakukannya kerana alasan pihak atau pihaknya ejen pengadilannya tidak bertanggungjawab;
9. di mana pihak tersebut dilucutkan haknya untuk membantah kes tersebut yang melanggar undang-undang;
(10) apabila penghakiman ingkar dimasukkan tanpa memberikan saman;
(11) apabila penghakiman atau keputusan asal menghilangkan atau melebihi tuntutan yang dicari dalam kes itu;
(12) dokumentasi hukum yang mendasari keputusan atau keputusan asalnya telah dibatalkan atau diubah; atau
(13) di mana mana-mana anggota pegawai kehakiman melakukan penyelewengan dalam mengadili suatu kes, seperti penggelapan, penyuapan, penglibatan dalam penyelewengan untuk kepentingan peribadi, atau penghakiman yang menyimpang undang-undang.
Pasal 201 Untuk pernyataan mediasi yang efektif secara hukum, suatu pihak dapat mengajukan permohonan pengadilan ulang jika dapat menunjukkan bukti bahwa mediasi tersebut melanggar prinsip partisipasi sukarela atau bahwa isi perjanjian mediasi melanggar undang-undang. Sekiranya mahkamah rakyat mendapati bukti itu benar ketika diperiksa, ia akan membicarakan semula kes itu.
Pasal 202 Pihak tidak boleh mengajukan permohonan pengadilan ulang atas kasus di mana keputusan atau pernyataan mediasi yang efektif secara hukum telah dibuat untuk membubarkan pernikahan.
Pasal 203 Setiap pihak yang mengajukan permohonan pengadilan ulang harus mengajukan permintaan pengadilan ulang dan materi lain yang relevan. Mahkamah rakyat akan memberikan salinan permintaan pengadilan semula kepada pihak lain dalam masa lima hari dari tarikh ia diterima. Pihak lain hendaklah mengemukakan jawapan bertulis dalam masa 15 hari dari tarikh ia menerima salinan permintaan percubaan semula; kegagalan pihak lain untuk mengemukakan jawapan bertulis tidak akan mempengaruhi semakan kes oleh mahkamah rakyat. Mahkamah rakyat mungkin menghendaki pemohon dan pihak lain untuk mengemukakan bahan-bahan tambahan yang relevan dan boleh bertanya mengenai isu-isu yang berkaitan.
Pasal 204 Pengadilan rakyat akan melakukan pemeriksaan dalam waktu tiga bulan setelah menerima permintaan pengadilan ulang. Jika keadaan kasus tersebut memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku, pengadilan ulang harus diperintahkan; jika keadaan kes tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di sini, permohonan itu akan ditolak. Sebarang peluasan had masa kerana keadaan khas akan tertakluk kepada persetujuan oleh presiden mahkamah.
Kes yang akan diadili semula atas permohonan oleh pihak yang diadili akan diadili oleh pengadilan rakyat perantara atau oleh pengadilan rakyat di tingkat yang lebih tinggi, kecuali jika pihak tersebut memilih untuk mengajukan permohonan ke pengadilan rakyat utama untuk pengadilan semula sesuai dengan ketentuan dalam Artikel 199 di sini. Di mana Mahkamah Agung Rakyat atau Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa kes tersebut harus dibicarakan semula, kes tersebut dapat diadili oleh mahkamah itu atau diserahkan ke mahkamah orang lain atau dikembalikan ke pengadilan rakyat yang membuat keputusan atau keputusan semula untuk dibicarakan semula.
Pasal 205 Seorang pihak akan mengajukan permohonan pengadilan ulang dalam waktu enam bulan setelah tanggal di mana keputusan atau keputusan itu berlaku secara hukum; dalam salah satu keadaan yang dijelaskan dalam sub-paragraf 1, 3, 12 dan 13 dari Pasal 200 Undang-Undang, permohonan pengadilan ulang dapat diajukan dalam waktu enam bulan setelah tanggal di mana pihak tersebut menjadi sadar atau dipercaya dapat mengetahui hal-hal yang relevan fakta.
Pasal 206 Ketika perintah dibuat untuk mengadili kasus sesuai dengan prosedur pengawasan persidangan, keputusan akan dibuat untuk menangguhkan penegakan putusan aslinya, pernyataan keputusan atau mediasi, dengan pengecualian kasus-kasus tuntutan tunjangan tertunggak, nafkah, sokongan anak, pencen bagi orang kurang upaya atau keluarga si mati, perbelanjaan perubatan, dan imbuhan buruh.
Pasal 207 Jika suatu kasus akan diadili oleh pengadilan rakyat sesuai dengan prosedur pengawasan persidangan, jika keputusan atau putusan yang efektif secara hukum dibuat oleh pengadilan pertama, kasus tersebut akan diadili kembali sesuai dengan prosedur pada awalnya contohnya, dan para pihak dapat mengajukan banding terhadap keputusan atau keputusan yang dibuat. Sekiranya keputusan atau keputusan yang efektif secara hukum dibuat oleh pengadilan kedua, maka keputusan itu akan diadili kembali sesuai dengan prosedur pada saat kedua, dan keputusan atau keputusan yang dibuat akan efektif secara hukum. Sekiranya kes itu dikeluarkan untuk diadili oleh pengadilan rakyat di tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan prosedur pengawasan persidangan, maka akan diadili sesuai dengan prosedur pada saat kedua, dan keputusan atau keputusan yang dibuat akan efektif secara hukum.
Semasa membicarakan semula kes, mahkamah rakyat akan membentuk bangku perguruan baru.
Pasal 208 Di mana Kejaksaan Rakyat Tertinggi menemukan bahwa keputusan atau keputusan yang efektif secara hukum yang dibuat oleh pengadilan rakyat di tingkat mana pun berada di bawah salah satu keadaan yang dijelaskan dalam Pasal 200 Undang-Undang atau di mana prokurator orang atasan menemukan bahwa keputusan atau keputusan yang efektif secara hukum dibuat oleh pengadilan rakyat bawahan berada di bawah salah satu keadaan yang dijelaskan dalam Pasal 200 Undang-Undang; atau Kejaksaan Rakyat Tertinggi atau prokuratorat orang atasan mendapati bahawa pernyataan pengantaraan bertentangan dengan kepentingan Negara atau orang ramai, Jaksa Agung Tertinggi atau prokuratorat orang atasan harus mengemukakan bantahan terhadapnya.
Di mana penasihat orang tempatan di mana-mana tahap mendapati bahawa keputusan atau keputusan yang efektif secara hukum yang dibuat oleh pengadilan rakyat pada tingkat yang sama berada di bawah salah satu keadaan yang dijelaskan dalam Pasal 200 Undang-Undang, atau mendapati bahawa pernyataan mediasi bertentangan dengan kepentingan Negara atau orang awam, pihaknya harus mengemukakan cadangan pengadilan kepada pengadilan rakyat di tingkat yang sama dan mengemukakan cadangan itu kepada perwakilan rakyat atasannya untuk dicatat, atau merujuk kes tersebut kepada pengadilan rakyat di tingkat yang lebih tinggi berikutnya untuk mengemukakan bantahan dengan mahkamah rakyat pada tahap yang sama.
Di mana seorang jaksa pengadilan di mana-mana tahap mengetahui bahawa seorang anggota pegawai kehakiman melakukan pelanggaran selama prosedur perbicaraan yang berada di luar ruang lingkup prosedur pengawasan perbicaraan, pihaknya dapat mengajukan proposal pengadilan ke pengadilan rakyat pada tingkat yang sama.
Pasal 209 Dalam salah satu dari kondisi berikut, pihak dapat mengajukan permohonan kepada pengacara orang yang kompeten untuk proposal atau keberatan pengadaan:
(1) di mana mahkamah rakyat menolak permohonan perbicaraan semula;
(2) di mana pengadilan rakyat tidak mengeluarkan keputusan atas permohonan pengadilan semula dalam jangka waktu yang ditentukan; atau
(3) di mana keputusan atau putusan pengadilan semula jelas salah.
Prokuratori rakyat akan memeriksa permohonan pengadilan semula dalam masa tiga bulan setelah penerimaannya dan memutuskan sama ada untuk membuat cadangan atau keberatan pengadaan, setelah itu para pihak tidak diizinkan untuk mengajukan permohonan atau keberatan kepada pengadilan rakyat.
Pasal 210 Di mana orang yang melakukan pengawasan hukum dalam melakukan pengawasan hukum mengajukan proposal atau keberatan, ia dapat mewawancarai pihak-pihak yang berkepentingan atau orang yang bukan pihak dalam kasus tersebut untuk menyelidiki dan memverifikasi fakta-fakta yang relevan.
Pasal 211 Dalam hal pengadilan rakyat mengajukan keberatan, pengadilan rakyat yang menerima keberatan tersebut akan memerintahkan pengadilan ulang dalam waktu 30 hari setelah tanggal penerimaan Surat Keberatan; dalam keadaan apa pun yang dijelaskan dalam sub-paragraf 1 hingga 5 dari Pasal 200 Undang-Undang, pengadilan rakyat akan memindahkan kes ini ke pengadilan rakyat yang kompeten di tingkat yang lebih rendah, kecuali jika kasus tersebut telah diadili oleh pengadilan rakyat tersebut tahap lebih rendah.
Pasal 212 Ketika jaksa rakyat memutuskan untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan, keputusan atau pernyataan mediasi yang dibuat oleh pengadilan rakyat, pihaknya harus menyiapkan keberatan tertulis.
Pasal 213 Ketika mengadili kembali kasus yang diprotes oleh jaksa rakyat, pengadilan rakyat harus memberi tahu orang-orang yang menuntut bahwa pihaknya harus mengirim personel untuk hadir di pengadilan.
Bab XVII Prosedur untuk Mempercepat Pemulihan Hutang
Pasal 214 Ketika kreditor meminta pembayaran uang atau pengiriman instrumen yang dapat dinegosiasikan dari debitur, dia dapat mengajukan permohonan ke pengadilan orang utama yang memiliki yurisdiksi untuk perintah pembayaran dengan syarat:
(1) pemiutang dan penghutang tidak terlibat dalam pertikaian lain mengenai kewajipan; dan
(1) pemiutang dan penghutang tidak terlibat dalam pertikaian lain mengenai kewajipan; dan
Permohonan bertulis hendaklah dengan jelas menyatakan jumlah wang atau kuantiti instrumen yang boleh dirunding yang diminta dan fakta dan bukti berdasarkan permohonan itu dibuat.
Pasal 215 Pengadilan rakyat harus, dalam waktu lima hari setelah kreditor mengajukan permohonannya, memberitahu kreditor apakah telah menerima kasusnya.
Pasal 216 Setelah menerima permohonan perintah pembayaran, pengadilan rakyat, setelah menemukan bahwa hubungan debitur dan kreditor pasti dan sah setelah memeriksa fakta dan bukti yang dikemukakan oleh kreditor, akan mengeluarkan perintah pembayaran kepada debitur dalam waktu 15 hari dari tarikh penerimaan permohonan. Sekiranya permohonan itu tidak dapat dipertahankan, keputusan akan dibuat untuk menolaknya.
Penghutang hendaklah, dalam masa 15 hari dari tarikh penerimaan pesanan pembayaran, menyelesaikan hutang atau mengemukakan bantahan bertulis ke mahkamah rakyat.
Sekiranya penghutang tidak mengemukakan bantahan atau melakukan perintah pembayaran dalam had waktu yang ditentukan dalam perenggan sebelumnya, pemiutang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan rakyat untuk pelaksanaannya.
Pasal 217 Setelah menerima keberatan tertulis yang diajukan oleh debitur, jika keberatan itu dapat diterima setelah diperiksa, pengadilan rakyat akan mengeluarkan putusan untuk menghentikan prosedur untuk mempercepat pemulihan hutang, sehingga perintah pembayaran secara otomatis akan menjadi batal.
Sekiranya pesanan pembayaran menjadi batal, kes akan memasuki prosedur pengadilan, kecuali pihak yang meminta perintah pembayaran tidak setuju untuk melakukan tindakan.
Bab XVIII Prosedur untuk Menerbitkan Pemberitahuan Awam untuk Penegasan Tuntutan
Pasal 218 Pemegang instrumen yang dapat dinegosiasikan yang dapat dipindahtangankan dengan pengesahan dapat, jika instrumen tersebut dicuri, hilang, atau dimusnahkan, mengajukan permohonan pemberitahuan publik untuk mengajukan tuntutan kepada pengadilan utama orang tempat pembayaran instrumen yang dapat dinegosiasikan harus dilakukan . Bab ini berlaku untuk hal-hal lain yang, menurut undang-undang, permohonan dapat diajukan untuk pemberitahuan umum untuk menegaskan tuntutan.
Pemohon hendaklah mengemukakan permohonan bertulis di mahkamah rakyat, dengan jelas menyatakan butir-butir utama instrumen yang dapat dirunding seperti jumlah muka, laci, pemegang dan penyokongnya, dan sebab dan fakta yang berkaitan dengan permohonan itu.
Pasal 219 Ketika pengadilan rakyat memutuskan untuk menerima permohonan, secara bersamaan akan memberitahu pihak penarik bahwa dia harus menangguhkan pembayaran, dan dalam waktu tiga hari mengeluarkan pemberitahuan publik untuk mengundang pihak-pihak yang berminat untuk mengemukakan tuntutan mereka. Tempoh pemberitahuan umum bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menuntut tuntutan akan diputuskan oleh mahkamah rakyat mengikut keadaan, dengan syarat tidak kurang dari 60 hari.
Pasal 220 Setelah menerima pemberitahuan dari pengadilan rakyat untuk menangguhkan pembayaran, penarik harus bertindak sesuai sampai akhir prosedur untuk mempublikasikan pemberitahuan publik untuk penegasan tuntutan.
Selama tempoh pemberitahuan awam untuk menegaskan tuntutan, setiap tindakan yang berkaitan dengan pemberian hak dalam instrumen boleh niaga tidak sah.
Pasal 221 Pihak yang berkepentingan sebagai penggugat harus mengajukan permohonan ke pengadilan rakyat selama periode pemberitahuan publik untuk penegasan tuntutan.
Setelah menerima permohonan dari pihak yang berminat, pengadilan rakyat akan memutuskan untuk menyimpulkan prosedur untuk mempublikasikan pemberitahuan umum untuk penegasan tuntutan, dan harus memberitahu pemohon dan penarik.
Pemohon atau pihak yang menuntut boleh membuat tindakan di mahkamah rakyat.
Pasal 222 Jika tidak ada yang menyatakan klaim, pengadilan rakyat akan membuat keputusan untuk menyatakan bahwa instrumen yang dapat dirunding tersebut batal dan tidak sesuai dengan permohonan pemohon. Penghakiman akan diumumkan dalam notis umum, dan penarik akan diberitahu mengenainya. Dari tarikh pengumuman penghakiman secara terbuka, pemohon berhak menuntut pembayaran dari pihak penarik.
Pasal 223 Jika pihak yang berkepentingan tidak dapat alasan yang tepat untuk melaporkan ke pengadilan rakyat sebelum penghakiman, dia harus, dalam waktu satu tahun dari hari dia tahu atau seharusnya mengetahui pengumuman keputusan publik, lembaga tindakan di mahkamah rakyat yang membuat penghakiman.
Bahagian Ketiga Prosedur Pelaksanaan
Bab XIX Peruntukan Am
Pasal 224 Keputusan atau keputusan sipil yang efektif secara hukum, atau bagian dari keputusan atau keputusan pidana yang efektif secara hukum yang berkaitan dengan harta benda, akan ditegakkan oleh pengadilan pertama atau pengadilan rakyat pada tingkat yang sama dengan pengadilan rakyat di mana harta yang tertakluk kepada pelaksanaan terletak.
Dokumen undang-undang lain yang akan ditegakkan oleh pengadilan rakyat seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang harus ditegakkan oleh pengadilan orang tempat orang yang dikenakan hukuman berdomisili atau di mana harta benda yang dikenakan pelaksanaan berada.
Pasal 225 Setiap pihak atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan tertulis ke pengadilan rakyat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan jika dia menganggap pelaksanaan keputusan itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Sekiranya mana-mana pihak atau pihak yang berkepentingan mengemukakan bantahan bertulis, mahkamah rakyat akan memeriksa keadaan kes tersebut dalam waktu 15 hari dari tarikh ia menerima keberatan bertulis itu. Sekiranya keberatan itu dapat dilaksanakan, keputusan harus dibuat agar keputusan tersebut dicabut atau diubah; di mana bantahan tidak dapat dipertahankan, ia akan ditolak. Apabila pihak atau pihak yang berkepentingan tidak setuju dengan keputusan itu, dia dapat mengajukan permohonan untuk disemak ke pengadilan rakyat di tingkat yang lebih tinggi dalam waktu sepuluh hari dari tarikh ia menerima keputusan tersebut.
Pasal 226 Jika pengadilan rakyat tidak melaksanakan putusan dalam waktu enam bulan sejak tanggal ia menerima permohonan untuk dieksekusi, pemohon dapat mengajukan permohonan pelaksanaannya ke pengadilan orang atasan. Setelah meneliti kes itu, mahkamah atasan segera dapat memerintahkan pengadilan orang asli untuk melaksanakan penghakiman dalam jangka waktu yang ditentukan, dapat memutuskan untuk melaksanakan penghakiman itu sendiri, atau dapat memerintahkan pengadilan orang lain untuk melaksanakan penghakiman tersebut.
Pasal 227 Jika, dalam pelaksanaan putusan, seseorang yang bukan pihak dalam kasus tersebut mengajukan keberatan tertulis untuk pelaksanaan putusan terhadap perkara tersebut, pengadilan rakyat akan memeriksa keberatan tersebut dalam waktu 15 hari setelah menerimanya . Sekiranya keberatan itu dapat dilaksanakan, mahkamah akan memutuskan agar pelaksanaannya ditangguhkan; jika bantahan itu tidak dapat diselesaikan, mahkamah akan memutuskan bahawa ia ditolak. Sekiranya orang yang bukan pihak dalam kes atau pihak yang terlibat dalam kes tersebut tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan menganggap keputusan atau keputusan asalnya itu salah, kes tersebut harus ditangani sesuai dengan prosedur pengawasan perbicaraan; di mana keputusan atau keputusan asal dianggap tidak relevan, pihak yang berkenaan dapat mengemukakan kes di mahkamah rakyat dalam waktu 15 hari setelah menerima keputusan tersebut.
Pasal 228 Eksekusi dilakukan oleh petugas eksekusi.
Pegawai pelaksana hendaklah menunjukkan bukti kelayakannya semasa mengambil langkah penguatkuasaan. Setelah pelaksanaan selesai, satu catatan hendaklah dibuat mengenai butir-butirnya, yang mesti ditandatangani atau dimeteraikan oleh orang-orang yang hadir.
Mahkamah rakyat boleh menetapkan pihak berkuasa pelaksanaan sesuai keperluan.
Pasal 229 Jika orang atau harta benda yang dieksekusi berada di wilayah lain, pengadilan orang di daerah tersebut dapat dipercayakan untuk dilaksanakan. Mahkamah orang yang diamanahkan mesti memulakan pelaksanaannya dalam masa 15 hari setelah penerimaan surat amanah dan tidak menolak untuk mematuhi. Setelah pelaksanaan selesai, pengadilan orang yang dipercayakan akan segera membalas pengadilan orang yang dipercayakan melalui surat, dengan menyatakan hasil pelaksanaannya. Sekiranya pelaksanaan tidak diselesaikan dalam masa 30 hari, mahkamah orang yang diamanahkan juga akan memberitahu mahkamah orang yang dipercayakan melalui surat mengenai butir-butir pelaksanaannya.
Sekiranya mahkamah orang yang diamanahkan tidak melaksanakan penghakiman atau keputusan dalam waktu 15 hari dari tarikh penerimaan surat amanah, mahkamah orang yang diamanahkan dapat meminta mahkamah orang atasan yang lebih tinggi daripada mahkamah orang yang diamanahkan untuk memerintahkannya untuk melaksanakan keputusan atau memerintah.
Pasal 230 Jika, dalam pelaksanaannya, para pihak mencapai kesepakatan penyelesaian setelah berunding dengan inisiatif mereka sendiri, petugas pelaksanaan harus membuat catatan isi perjanjian dan kedua belah pihak harus menandatangani atau menutup catatan tersebut.
Di mana orang yang mengajukan penguatkuasaan mencapai kesepakatan setelah berunding dengan orang yang dikenakan pelaksanaan karena penipuan atau paksaan, atau jika pihak gagal melaksanakan perjanjian penyelesaian, pengadilan rakyat dapat, atas permintaan pihak lain, melanjutkan pelaksanaan dokumen sah yang berkesan.
Pasal 231 Jika, dalam pelaksanaannya, orang yang dikenakan eksekusi memberikan keamanan kepada pengadilan rakyat, pengadilan rakyat dapat memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaannya dan memutuskan jangka waktu penangguhan tersebut, tunduk pada persetujuan orang yang melamar pelaksanaannya. Sekiranya orang yang dihukum mati gagal melaksanakannya dalam jangka waktu yang ditentukan, mahkamah rakyat mempunyai kuasa untuk melaksanakan penghakiman atau keputusan terhadap harta yang diberikan sebagai jaminan oleh orang yang dikenakan hukuman atau harta penjaminnya.
Pasal 232 Ketika warganegara yang dihukum mati meninggal dunia, hutangnya harus dilunasi dari harta tanahnya. Apabila orang yang sah atau organisasi lain yang dikenakan hukuman diberhentikan, penerus hak dan kewajiban orang atau organisasi yang sah harus melaksanakan kewajiban tersebut.
Pasal 233 Jika, setelah pelaksanaan diselesaikan, kesalahan ditemukan dalam putusan, putusan atau dokumen hukum lain yang menjadi dasar pelaksanaannya dan penghakiman, putusan atau dokumen hukum lainnya dicabut oleh pengadilan rakyat, pengadilan rakyat akan membuat keputusan memerintahkan orang yang telah memperoleh harta tertakluk kepada pelaksanaan untuk mengembalikan harta tersebut. Sekiranya orang tersebut enggan mengembalikan harta itu, keputusan yang memerintahkan pemulangan harta itu akan dikuatkuasakan.
Pasal 234 Bagian ini berlaku untuk pelaksanaan pernyataan mediasi tertulis yang disusun oleh pengadilan rakyat.
Pasal 235 Jaksa rakyat berhak melakukan pengawasan hukum atas penegakan sipil.
Bab XX Permohonan dan Rujukan Pelaksanaan
Pasal 236 Para pihak harus melakukan penghakiman atau keputusan sipil yang telah efektif secara hukum. Di mana pihak menolak untuk membuat keputusan atau penghakiman, pihak lain dapat mengajukan permohonan ke pengadilan rakyat untuk penguatkuasaan. Sebagai alternatif, hakim boleh merujuk penghakiman atau keputusan tersebut kepada pegawai pelaksanaan untuk penguatkuasaan.
Para pihak mesti melakukan perjanjian mediasi bertulis atau dokumen undang-undang lain yang dapat dilaksanakan oleh mahkamah rakyat. Sekiranya pihak menolak untuk membuat dokumen seperti itu, pihak lain dapat meminta pengadilan untuk pengadilan.
Pasal 237 Jika suatu pihak gagal melaksanakan putusan lembaga arbitrase yang dibentuk menurut hukum, pihak lain dapat mengajukan permohonan hukuman ke pengadilan rakyat dengan yurisdiksi. Mahkamah rakyat tempat permohonan dibuat akan menguatkuasakan pemberian tersebut.
Sekiranya pihak yang mengajukan permohonan itu menunjukkan bukti bahawa putusan arbitrase berada dalam keadaan berikut, mahkamah rakyat akan, setelah diperiksa dan disahkan oleh bangku perguruan yang dibentuk oleh mahkamah rakyat, memutuskan untuk menolak penegakan:
(1) para pihak tidak memasukkan klausa timbang tara dalam kontrak mereka, atau kemudian mencapai perjanjian timbang tara secara tertulis;
(2) hal-hal yang diputuskan dalam putusan melebihi ruang lingkup perjanjian arbitrase atau berada di luar kewenangan arbitrase institusi timbang tara;
(3) komposisi tribunal arbitrase atau prosedur timbang tara tidak sesuai dengan prosedur berkanun;
(4) bukti yang digunakan sebagai asas untuk memberikan penghargaan dibuat;
(5) pihak lain dalam kasus ini menyembunyikan bukti penting, yang cukup besar untuk mempengaruhi keputusan yang tidak berat sebelah oleh institusi arbitrase; atau
(6) satu atau beberapa penimbang tara bertindak dengan rasuah, menerima rasuah atau melakukan penyelewengan untuk kepentingan peribadi atau membuat penghargaan yang merosakkan undang-undang.
Di mana mahkamah rakyat menetapkan bahawa pelaksanaan hukuman itu bertentangan dengan kepentingan umum, maka keputusan untuk menolak penegakan.
Keputusan bertulis akan disampaikan kepada kedua-dua pihak dan di institusi timbang tara.
Di mana mahkamah rakyat memutuskan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase, pihak dapat, sesuai dengan perjanjian arbitrase tertulis antara kedua belah pihak, mengajukan permohonan kembali ke institusi timbang tara untuk timbang tara atau melakukan tindakan di pengadilan rakyat.
Pasal 238 Jika suatu pihak gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan dokumen yang secara hukum telah ditegakkan oleh notaris, pihak lain dapat mengajukan permohonan ke pengadilan rakyat dengan yurisdiksi untuk pelaksanaan. Mahkamah orang yang membuat permohonan itu hendaklah melaksanakan dokumen itu.
Apabila dokumen kewajiban yang disahkan berisi kesalahan, pengadilan rakyat akan memutuskan untuk menolak pelaksanaannya dan akan memberikan keputusan tertulis kepada kedua-dua pihak dan pada masyarakat notaris.
Pasal 239 Batas waktu yang berlaku untuk aplikasi untuk menegakkan putusan adalah dua tahun. Ketentuan yang berkaitan dengan penangguhan atau penghentian periode pembatasan litigasi harus berlaku untuk penangguhan atau penghentian tempoh pembatasan bagi aplikasi untuk menguatkuasakan keputusan.
Batas waktu yang disebut dalam paragraf sebelumnya akan dimulai dari hari terakhir batas waktu untuk kepuasan keputusan yang ditentukan dalam dokumentasi hukum; di mana dokumentasi undang-undang memberikan kepuasan penghakiman secara berperingkat, had masa akan bermula dari hari terakhir untuk kepuasan penghakiman pada setiap tahap; di mana dokumentasi undang-undang tidak memberikan batas waktu untuk kepuasan penghakiman, had waktu tersebut akan dimulai dari tarikh kuat kuasa dokumentasi hukum.
Pasal 240 Setelah menerima permohonan untuk eksekusi atau dokumen untuk penyerahan pelaksanaan, petugas eksekusi harus mengirimkan pemberitahuan pelaksanaan kepada orang yang mengalami eksekusi dan dapat segera melakukan tindakan eksekusi.
Bab XXI Langkah-langkah Pelaksanaan
Pasal 241 Jika orang yang mengalami eksekusi gagal melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam dokumentasi hukum sesuai dengan pemberitahuan pelaksanaan, dia harus memberikan laporan mengenai keadaan yang berkaitan dengan aset yang bersangkutan selama periode saat ini atau pada tahun sebelum tarikh dia menerima notis pelaksanaan. Sekiranya orang yang dikenakan hukuman tersebut enggan memberikan laporan seperti itu atau membuat laporan yang salah, mahkamah rakyat boleh mendenda atau menahan orang yang dikenakan hukuman, ejen berkanunnya, orang yang bertanggungjawab terutamanya atau orang yang bertanggungjawab langsung dalam entiti yang berkenaan, menurut kesungguhan kes.
Pasal 242 Jika seseorang yang dikenakan hukuman gagal melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam dokumen hukum sesuai dengan pemberitahuan pelaksanaan, pengadilan rakyat memiliki wewenang untuk mengarahkan pertanyaan kepada entitas terkait mengenai harta simpanan, bon, saham dan dana orang yang dikenakan pelaksanaan, dan mempunyai kuasa untuk mengalihkan perhatian, membekukan, memindahkan atau menjual harta orang tersebut, dengan syarat pertanyaan, ketidakselesaan, pembekuan, pemindahan atau penjualan tersebut tidak melebihi ruang lingkup kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang dikenakan hukuman.
Untuk penyitaan, pembekuan, pemindahan atau penjualan deposit, mahkamah rakyat harus membuat keputusan dan mengeluarkan notis yang meminta bantuan untuk pelaksanaan yang harus dipatuhi oleh entiti yang berkaitan.
Pasal 243 Jika seseorang yang dieksekusi gagal melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam dokumen hukum sesuai dengan pemberitahuan pelaksanaan, pengadilan rakyat memiliki kewenangan untuk menahan atau mengumpulkan sebagian dari pendapatan orang yang dikenakan hukuman yaitu mencukupi untuk menanggung kewajiban yang harus dia laksanakan, dengan syarat langkah tersebut meninggalkan cukup pendapatan untuk menampung perbelanjaan hidup yang diperlukan bagi orang yang dikenakan hukuman dan tanggungannya.
Ketika memutuskan untuk menahan atau mengumpulkan pendapatan, pengadilan rakyat harus membuat keputusan dan mengeluarkan pemberitahuan yang meminta bantuan dengan pelaksanaannya. Pemberitahuan tersebut mesti dipatuhi oleh entiti yang menjadi sasaran pelaksanaannya, bank, koperasi kredit dan entiti lain yang menyediakan perkhidmatan deposit.
Pasal 244 Jika seseorang yang dieksekusi gagal melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam dokumen hukum sesuai dengan pemberitahuan pelaksanaan, pengadilan rakyat memiliki kuasa untuk menutup, menyita, membekukan, melelong atau menjual sebagian dari harta orang yang dikenakan hukuman yang mencukupi untuk menanggung kewajiban yang harus dia laksanakan, dengan syarat tindakan tersebut tidak melenyapkan orang yang menjalani hukuman dan tanggungannya dari keperluan harian.
Ketika mengadopsi salah satu langkah di atas, pengadilan rakyat harus membuat keputusan.
Pasal 245 Ketika pengadilan rakyat menutup atau menyita harta benda dan orang yang dikenai hukuman adalah warga negara, pengadilan harus memberitahu orang yang dikenakan hukuman atau anggota dewasa keluarganya bahwa dia harus datang ke tempat kejadian. Sekiranya orang yang dihukum mati adalah orang yang sah atau organisasi lain, pengadilan harus memberitahu perwakilan sah atau orang yang bertanggungjawab secara besar-besaran mengenai orang yang dikenakan hukuman bahawa dia harus datang ke tempat kejadian. Penolakan mereka untuk datang ke tempat kejadian tidak akan mempengaruhi pelaksanaannya. Sekiranya orang yang dikenakan hukuman adalah warganegara, entiti tempat dia bekerja atau organisasi peringkat asas di tempat di mana harta tanahnya berada hendaklah menghantar wakil untuk menghadiri pelaksanaannya.
Pegawai pelaksana mesti menyediakan senarai harta benda yang disegel atau disita. Salinan senarai akan dihantar kepada orang yang dikenakan hukuman setelah orang yang hadir di tempat kejadian menandatangani atau menutup senarai tersebut. Sekiranya orang yang dikenakan hukuman mati adalah warganegara, salinannya secara alternatif boleh dihantar kepada anggota keluarganya yang dewasa.
Pasal 246 Seorang petugas eksekusi dapat menunjuk orang yang dikenakan eksekusi untuk menjaga harta tertutup. Orang yang dikenakan hukuman akan menanggung kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya.
Pasal 247 Setelah properti disegel atau disita, petugas eksekusi memerintahkan orang yang dikenakan eksekusi untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam dokumen hukum dalam batas waktu yang ditentukan. Sekiranya orang tersebut tidak melaksanakan kewajipan dalam jangka masa yang ditentukan, mahkamah orang akan melelong harta yang disegel atau disita; jika harta itu tidak layak untuk dilelong atau pihak-pihak bersetuju untuk tidak melakukan lelongan seperti itu, mahkamah boleh dengan sendirinya atau melibatkan entiti yang berkenaan untuk menjual harta tersebut. Barang yang dilarang oleh Negara untuk diperdagangkan secara bebas akan diserahkan kepada entiti terkait untuk dibeli dengan harga yang ditentukan oleh Negara.
Pasal 248 Jika seseorang yang mengalami eksekusi gagal melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam dokumen hukum dan menyembunyikan harta benda, pengadilan rakyat memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penggeledahan untuk mencari tempat kediaman orang yang dikenakan hukuman atau tempat di mana harta itu disembunyikan.
Presiden mahkamah akan mengeluarkan waran penggeledahan ketika mengambil salah satu langkah di atas.
Pasal 249 Jika dokumen hukum menetapkan bahwa harta atau instrumen yang dapat dinegosiasikan harus diserahkan, petugas pelaksana harus memanggil kedua-dua pihak di hadapannya untuk melakukan pengiriman atau menyerahkan barang itu sendiri. Orang yang mengambil penghantaran hendaklah menandatangani yang sama.
Sekiranya entiti yang berkenaan memegang harta atau instrumen yang dapat dirunding, pihaknya akan menyerahkan barang tersebut sesuai dengan pemberitahuan yang meminta bantuan dengan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pengadilan rakyat dan orang yang mengambil barang akan menandatangani yang sama.
Sekiranya warganegara yang berkenaan menyimpan harta atau alat niaga tersebut, mahkamah rakyat akan memerintahkannya untuk melepaskan barang tersebut. Sekiranya dia enggan melakukannya, mahkamah rakyat akan melaksanakan pembebasan tersebut.
Pasal 250 Untuk mengusir seseorang yang dieksekusi dari rumah atau sebidang tanah, presiden pengadilan harus mengeluarkan pemberitahuan publik untuk memerintahkannya untuk melakukan dalam batas waktu yang ditentukan. Sekiranya orang yang dihukum mati gagal melaksanakannya dalam jangka waktu yang ditentukan, seorang pegawai pelaksana akan melaksanakan perintah tersebut.
Pada masa pengusiran, jika orang yang dikenakan hukuman mati adalah warganegara, dia atau anggota dewasa keluarganya harus diberitahu bahawa dia harus datang ke tempat kejadian. Sekiranya orang yang dihukum mati adalah orang yang sah atau organisasi lain, wakil undang-undang atau orang yang bertanggungjawab secara utama organisasi yang dikenakan hukuman harus diberitahu bahawa dia harus datang ke tempat kejadian. Penolakan mereka untuk datang ke tempat kejadian tidak akan mempengaruhi pelaksanaannya. Sekiranya orang yang dihukum mati adalah warganegara, entiti tempat dia bekerja atau organisasi peringkat asas tempat di mana rumah atau tanah itu berada hendaklah menghantar wakil untuk menghadiri pelaksanaan. Pegawai pelaksana hendaklah membuat catatan mengenai butir-butir pelaksanaan, yang mesti ditandatangani atau dimeteraikan oleh orang-orang di tempat kejadian.
Mahkamah rakyat akan menghantar pegawai untuk mengangkut harta benda yang dipindahkan dari rumah tempat orang yang dihukum mati diusir ke lokasi yang ditentukan untuk dihantar kepada orang yang dikenakan hukuman mati. Sekiranya orang tersebut adalah warganegara, harta benda dan barang-barang tersebut juga boleh diserahkan kepada anggota dewasa keluarganya. Orang yang dikenakan hukuman akan menanggung kerugian yang timbul akibat penolakan untuk menerima harta benda dan barang milik pihaknya sendiri atau anggota keluarganya yang dewasa.
Pasal 251 Jika prosedur untuk pengalihan hak kepemilikan harus dilakukan selama pelaksanaan, pengadilan rakyat dapat mengeluarkan pemberitahuan yang meminta bantuan dengan pelaksanaan kepada entitas terkait, yang harus mematuhi pemberitahuan tersebut.
Pasal 252 Jika seseorang yang dieksekusi gagal melakukan tindakan yang ditentukan dalam keputusan, putusan atau dokumen hukum lainnya sesuai dengan pemberitahuan pelaksanaan, pengadilan rakyat dapat memaksa pelaksanaan atau mempercayakan entitas terkait atau orang lain dengan kinerja tersebut, di perbelanjaan orang yang dikenakan hukuman mati.
Pasal 253 Jika seseorang yang mengalami eksekusi gagal melaksanakan kewajibannya untuk membayar dalam batas waktu yang ditentukan dalam putusan, putusan atau dokumen hukum lainnya, dia harus membayar dua kali jumlah bunga atas utang untuk jangka waktu di mana persembahan ditangguhkan. Sekiranya seseorang yang dikenakan hukuman gagal melaksanakan kewajiban lain dalam jangka waktu yang ditentukan dalam keputusan, keputusan atau dokumen undang-undang lain, dia akan membayar denda untuk prestasi yang ditangguhkan.
Pasal 254 Jika seseorang yang dihukum mati masih belum dapat melunasi hutangnya setelah pengadilan rakyat mengadopsi salah satu tindakan pelaksanaan yang diatur dalam Pasal 242, 243 dan 244 Undang-Undang, dia akan terus melakukan kewajipannya. Sekiranya pemiutang mendapati bahawa orang yang dikenakan hukuman itu mempunyai harta lain, dia boleh meminta pelaksanaannya oleh mahkamah rakyat pada bila-bila masa.
Pasal 255 Jika ada orang yang tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam dokumentasi hukum, pengadilan rakyat dapat mengambil langkah atau meminta pertolongan dari majikannya dalam pengenaan batasan untuk dia keluar dari negara ini, catat di kredit publik sistem atau mempublikasikan melalui media fakta bahawa dia telah gagal melaksanakan kewajibannya, atau mengambil langkah-langkah lain yang disediakan oleh undang-undang.
Bab XXII Penangguhan dan Penamatan Pelaksanaan
Pasal 256 Dalam situasi berikut, pengadilan rakyat dapat memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan:
(1) pemohon menunjukkan bahawa pelaksanaan dapat ditangguhkan;
(2) seseorang yang bukan peserta dalam hal tersebut mengemukakan keberatan dengan alasan yang wajar berkenaan dengan objek pelaksanaan;
(3) seorang warganegara, sebagai salah satu pihak, meninggal dunia dan perlu menunggu penggantinya berjaya dengan haknya atau memikul kewajibannya;
(4) orang yang sah atau organisasi lain, sebagai salah satu pihak, diberhentikan dan orang yang akan berjaya dengan hak dan kewajibannya belum ditentukan; atau
(5) keadaan lain yang dianggap pengadilan rakyat untuk menangguhkan pelaksanaannya.
Pelaksanaan akan dilanjutkan apabila keadaan yang menuntut penangguhan pelaksanaan dihentikan.
Pasal 257 Dalam keadaan berikut, pengadilan rakyat akan memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan:
(1) pemohon menarik balik permohonannya;
(2) dokumen hukum tempat pelaksanaannya dicabut;
(3) orang yang dikenakan hukuman adalah warganegara, yang mati tanpa harta pusaka yang mana pelaksanaannya dapat dilaksanakan dan tanpa seseorang memikul kewajibannya;
(4) orang yang berhak menuntut pembayaran tunjangan tertunggak, nafkah atau sokongan anak meninggal;
(5) orang yang dikenakan hukuman adalah warganegara yang telah kehilangan kemampuannya untuk bekerja dan tidak dapat membayar pinjaman kerana keadaan kewangan yang buruk dan kekurangan sumber pendapatan; atau
(6) keadaan lain berlaku yang dianggap pengadilan rakyat memerlukan penghentian pelaksanaannya.
Pasal 258 Putusan penangguhan atau penghentian pelaksanaan akan berlaku segera setelah diserahkan kepada para pihak.
Bahagian Keempat Peruntukan Khas mengenai Tindakan Sivil yang Melibatkan Pihak Asing
Bab XXIII Peruntukan Am
Pasal 259 Bagian ini berlaku untuk tindakan sipil di wilayah Republik Rakyat China yang melibatkan pihak asing. Untuk hal-hal yang tidak dibahas dalam Bagian ini, ketentuan Undang-Undang lain yang relevan akan berlaku.
Pasal 260 Jika perjanjian internasional yang telah disimpulkan atau disetujui oleh Republik Rakyat China untuk memuat ketentuan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang, ketentuan perjanjian internasional akan berlaku, kecuali untuk ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa Republik Rakyat China telah menyatakan keberatannya .
Pasal 261 Tindakan sipil yang dilakukan terhadap orang asing, organisasi asing atau organisasi internasional yang menikmati hak dan kekebalan diplomatik harus ditangani sesuai dengan undang-undang Republik Rakyat China yang relevan dan perjanjian internasional yang relevan yang disimpulkan atau disetujui oleh Republik Rakyat China.
Pasal 262 Dalam mengadili kasus perdata yang melibatkan pihak asing, pengadilan rakyat harus menggunakan bahasa tulisan dan lisan yang biasa digunakan di Republik Rakyat China. Atas permintaan pihak, terjemahan boleh diberikan dengan perbelanjaan pihak tersebut.
Pasal 263 Orang asing, tanpa kewarganegaraan atau perusahaan atau organisasi asing yang perlu diwakili oleh pengacara sebagai agennya atau agennya dalam memulai dan menanggapi suatu tindakan di pengadilan rakyat harus melantik seorang pengacara Republik Rakyat China .
Pasal 264 Ketika orang asing, tanpa kewarganegaraan atau perusahaan atau organisasi asing tanpa tempat tinggal di wilayah Republik Rakyat China melantik seorang pengacara atau orang lain dari Republik Rakyat China sebagai hak atau agennya, kuasa peguam yang dihantar atau dihantar dari luar wilayah Republik Rakyat China akan berkuatkuasa hanya setelah disahkan oleh notaris masyarakat negaranya dan sama ada telah disahkan oleh kedutaan atau konsulat Republik Rakyat China di bahawa keadaan atau prosedur perakuan yang diperuntukkan dalam perjanjian yang relevan antara Republik Rakyat China dan negara itu telah dijalankan.
Bab XXIV Bidang Kuasa
Pasal 265 Apabila suatu tindakan dilakukan terhadap terdakwa tanpa tempat tinggal di wilayah Republik Rakyat China mengenai perselisihan kontrak atau hak dan kepentingan dalam harta benda, jika kontrak itu dilaksanakan atau dilakukan di wilayah Republik Rakyat China, atau subjek tindakan terletak di wilayah Republik Rakyat China, atau terdakwa telah merampas harta tanah di wilayah Republik Rakyat China, atau terdakwa memiliki pejabat perwakilan di wilayah Rakyat Republik China, tindakan tersebut mungkin berada di bawah bidang kuasa pengadilan orang di tempat di mana kontrak itu dilaksanakan, tempat di mana kontrak itu dilakukan, tempat di mana subjek tindakan tersebut berada, tempat di mana harta rampasan tersebut berada terletak, tempat di mana penyiksaan dilakukan atau tempat pejabat perwakilan berkedudukan.
Artikel 266 Suatu tindakan yang dilakukan untuk sengketa yang timbul dari pelaksanaan kontrak usaha sama ekuiti asing-China, kontrak usaha sama koperasi asing-asing atau kontrak untuk eksplorasi dan pengembangan sumber daya alam koperasi Tiongkok-asing akan berada di bawah bidang kuasa mahkamah rakyat Republik Rakyat China.
Bab XXV Perkhidmatan dan Tempoh Masa
Pasal 267 Pengadilan rakyat dapat memberikan dokumen prosedural pada pihak tanpa tempat tinggal di wilayah Republik Rakyat China dengan cara berikut:
(1) penyampaian dengan cara yang ditentukan dalam perjanjian internasional yang disimpulkan antara atau diakui oleh negara orang yang akan dilayani dan Republik Rakyat China;
(2) perkhidmatan melalui saluran diplomatik;
(3) di mana orang yang akan dilayani adalah warganegara Republik Rakyat China, amanah kedutaan atau konsulat Republik Rakyat China di negeri di mana orang itu berada dengan perkhidmatan bagi pihaknya;
(4) perkhidmatan pada ejen iklan yang dilantik oleh orang yang akan dilayan dan diberi kuasa untuk menerima perkhidmatan bagi pihaknya;
(5) perkhidmatan di pejabat perwakilan, atau cawangan atau ejen perniagaan yang diberi kuasa untuk menerima perkhidmatan, yang ditubuhkan di wilayah Republik Rakyat China oleh orang yang akan dilayani;
(6) perkhidmatan hendaklah dibuat melalui pos jika diizinkan oleh undang-undang Negara orang itu untuk diservis. Sekiranya pengakuan penyampaian tidak dikembalikan dalam masa tiga bulan setelah tarikh pengeposan, dan pelbagai keadaan membenarkan anggapan bahawa dokumen tersebut telah diserahkan, dokumen tersebut akan dianggap telah diserahkan pada tarikh luput had masa;
(7) perkhidmatan melalui faksimili, e-mel dan apa-apa kaedah lain yang boleh diterima oleh penerimaan dokumen; atau
(8) apabila suatu dokumen tidak dapat disampaikan dengan salah satu cara di atas, dokumen tersebut harus disampaikan melalui pengumuman umum. Dokumen-dokumen tersebut dianggap telah diserahkan setelah tiga bulan dari tarikh pengumuman awam.
Pasal 268 Jika terdakwa tidak memiliki tempat tinggal di wilayah Republik Rakyat China, pengadilan rakyat harus memberikan salinan pernyataan tuntutan kepada terdakwa dan memberitahu terdakwa bahwa dia harus menyerahkan pernyataan pembelaan dalam 30 hari dari penerimaan salinan penyata tuntutan. Sekiranya terdakwa mengajukan permohonan perpanjangan waktu, pengadilan rakyat akan memutuskan permohonan tersebut.
Pasal 269 Jika pihak yang tidak berdomisili di wilayah Republik Rakyat China tidak setuju dengan keputusan atau putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan rakyat pertama, dia berhak untuk mengajukan banding dalam waktu 30 hari dari tanggal pada yang mana keputusan atau keputusan itu disampaikan. Responden hendaklah mengemukakan pernyataan pembelaan dalam tempoh 30 hari selepas tarikh penerimaan salinan petisyen rayuan. Sekiranya pihak tidak dapat mengajukan banding atau mengemukakan pembelaan dalam batas waktu yang sah dan mengajukan permohonan perpanjangan had waktu, pengadilan rakyat akan memutuskan permohonan itu.
Pasal 270 Jangka waktu persidangan oleh pengadilan rakyat atas kasus-kasus sipil yang melibatkan pihak asing tidak akan tunduk pada pembatasan Pasal 149 dan 176 UU.
Bab XXVI Timbang Tara
Pasal 271 Apabila perselisihan yang timbul dari kegiatan ekonomi, perdagangan, transportasi atau maritim melibatkan pihak asing, jika para pihak telah memasukkan klausul arbitrase dalam kontrak mereka atau kemudian mencapai perjanjian arbitrase tertulis yang menetapkan bahwa perselisihan tersebut harus diserahkan untuk arbitrase ke institusi arbitrase Republik Rakyat China untuk pertikaian yang berkaitan dengan asing atau ke institusi timbang tara yang lain, tidak ada pihak yang dapat melakukan tindakan di pengadilan rakyat.
Sekiranya para pihak tidak memasukkan klausa timbang tara dalam kontrak mereka atau kemudian mencapai kesepakatan timbang tara secara tertulis, tindakan dapat dilaksanakan di pengadilan rakyat.
Pasal 272 Jika suatu pihak mengajukan permohonan pemeliharaan, lembaga arbitrase Republik Rakyat China untuk perselisihan yang berkaitan dengan asing harus mengajukan permohonan itu ke pengadilan orang perantaraan tempat di mana tempat orang yang diajukan permohonan itu berada atau di mana harta itu berada.
Pasal 273 Setelah putusan dibuat oleh lembaga arbitrase Republik Rakyat China untuk perselisihan yang berkaitan dengan asing, tidak ada pihak yang dapat melakukan tindakan di pengadilan rakyat. Sekiranya pihak gagal melaksanakan putusan timbang tara, pihak lain boleh memohon penguatkuasaan anugerah ke mahkamah orang perantaraan tempat di mana tempat orang yang menentangnya permohonan itu terletak atau di mana harta itu berada.
Pasal 274 Jika orang yang diajukan permohonan tersebut mengemukakan bukti bahwa putusan arbitrase yang dibuat oleh lembaga arbitrase Republik Rakyat China untuk perselisihan yang berkaitan dengan asing berada di bawah salah satu keadaan berikut, pengadilan rakyat harus, setelah pemeriksaan dan verifikasi oleh bangku perguruan yang dibentuk oleh mahkamah rakyat, peraturan untuk menolak penguatkuasaan penghargaan:
(1) para pihak tidak memasukkan klausa timbang tara dalam kontrak mereka atau kemudian mencapai perjanjian timbang tara secara tertulis;
(2) orang terhadap siapa permohonan itu tidak diminta untuk melantik penimbang tara atau mengambil bagian dalam proses timbang tara atau orang itu tidak dapat menyatakan pendapatnya kerana sebab-sebab yang dia tidak bertanggungjawab;
(3) komposisi pengadilan arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan peraturan arbitrase; atau
(4) perkara-perkara yang diputuskan dalam putusan melebihi ruang lingkup perjanjian arbitrase atau berada di luar kuasa arbitrase institusi timbang tara.
Jika pengadilan rakyat memutuskan bahwa penegakan penghargaan tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, maka keputusan untuk menolak penegakan.
Pasal 275 Jika pengadilan rakyat memutuskan untuk menolak penegakan putusan arbitrase, suatu pihak dapat, sesuai dengan perjanjian arbitrase tertulis antara kedua belah pihak, mengajukan permohonan kembali ke lembaga arbitrase untuk arbitrase, atau melakukan tindakan di pengadilan rakyat.
Bab XXVII Bantuan Kehakiman
Pasal 276 Berdasarkan perjanjian internasional yang disimpulkan atau diakui oleh Republik Rakyat China atau sesuai dengan prinsip timbal balik, pengadilan rakyat dan pengadilan asing dapat meminta bantuan bersama dalam penyampaian dokumen hukum, penyelidikan, pengumpulan bukti, dan tindakan lain berkaitan dengan litigasi, atas nama satu sama lain.
Sekiranya ada masalah di mana pengadilan asing meminta pertolongan akan membahayakan kedaulatan, keamanan atau kepentingan umum Republik Rakyat China, pengadilan rakyat akan menolak untuk memenuhi permintaan tersebut.
Pasal 277 Permintaan dan pemberian bantuan peradilan dilakukan melalui saluran yang ditentukan dalam perjanjian internasional yang disimpulkan atau diakui oleh Republik Rakyat China. Sekiranya tidak ada hubungan perjanjian, permintaan dan pemberian bantuan kehakiman harus dilakukan melalui saluran diplomatik.
Kedutaan atau konsulat di Republik Rakyat China negara asing dapat memberikan dokumen, menyiasat, dan mengambil bukti dari warganya, dengan syarat undang-undang Republik Rakyat China tidak dilanggar dan tidak ada tindakan wajib yang diambil.
Kecuali untuk keadaan yang dinyatakan dalam perenggan sebelumnya, tidak ada agen atau individu asing yang, tanpa persetujuan pihak berkuasa Republik Rakyat China yang berwenang, dapat memberikan dokumen, melakukan penyelidikan atau mengumpulkan bukti di wilayah Republik Rakyat China.
Pasal 278 Surat permintaan bantuan kehakiman dan lampirannya yang diserahkan ke pengadilan rakyat oleh pengadilan asing harus disertakan dengan terjemahan Cina atau teks dalam bahasa lain sebagaimana ditentukan dalam perjanjian internasional yang relevan.
Surat permintaan bantuan kehakiman dan lampirannya yang diserahkan ke mahkamah asing oleh mahkamah rakyat harus disertakan dengan terjemahan dalam bahasa negara itu atau teks dalam bahasa lain seperti yang ditentukan dalam perjanjian antarabangsa yang relevan.
Pasal 279 Bantuan kehakiman yang diberikan oleh pengadilan rakyat harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh hukum Republik Rakyat China. Sekiranya kaedah khas diminta oleh pengadilan asing, bantuan kehakiman juga dapat diberikan menggunakan metode khusus yang diminta, dengan syarat kaedah khas tersebut tidak akan melanggar undang-undang Republik Rakyat China.
Pasal 280 Jika suatu pihak mengajukan permohonan penghakiman atau keputusan yang efektif secara hukum yang dibuat oleh pengadilan rakyat dan pihak yang dikenakan hukuman mati atau harta miliknya tidak terletak di wilayah Republik Rakyat China, pemohon dapat langsung mengajukan permohonan pengakuan dan pelaksanaan ke mahkamah asing yang mempunyai bidang kuasa. Sebagai alternatif, pengadilan rakyat dapat, berdasarkan perjanjian internasional yang disimpulkan atau disetujui oleh Republik Rakyat China atau sesuai dengan prinsip timbal balik, meminta pengadilan asing untuk mengakui dan melaksanakan keputusan atau keputusan tersebut.
Sekiranya pihak mengajukan permohonan penguatkuasaan pemberian timbang tara yang sah oleh undang-undang yang dibuat oleh institusi timbang tara Republik Rakyat China untuk pertikaian yang berkaitan dengan asing dan pihak yang dikenakan hukuman mati atau hak miliknya tidak terletak di wilayah Republik Rakyat China, ia secara langsung memohon pengiktirafan dan pelaksanaan ke mahkamah asing yang mempunyai bidang kuasa.
Pasal 281 Jika keputusan atau keputusan yang efektif secara hukum yang dibuat oleh pengadilan asing memerlukan pengakuan dan penegakan oleh pengadilan rakyat Republik Rakyat China, pihak yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan permohonan pengakuan dan penegakan hukum ke pengadilan rakyat perantara dengan wilayah hukum Republik Rakyat dari China. Sebagai alternatif, pengadilan asing dapat, berdasarkan ketentuan perjanjian internasional yang disepakati antara atau disetujui oleh negara asing dan Republik Rakyat China, atau sesuai dengan prinsip timbal balik, meminta pengadilan rakyat untuk mengenali dan melaksanakan penghakiman atau memerintah.
Pasal 282 Setelah menerima permohonan atau permintaan untuk pengakuan dan penegakan putusan atau putusan pengadilan asing yang efektif, pengadilan rakyat akan meninjau keputusan atau keputusan tersebut berdasarkan perjanjian internasional yang disimpulkan atau diakui oleh Republik Rakyat China atau di sesuai dengan prinsip timbal balik. Sekiranya, setelah ditinjau, pengadilan rakyat berpendapat bahwa keputusan atau keputusan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar undang-undang Republik Rakyat China atau melanggar kedaulatan, keamanan dan kepentingan publik Negara, maka keputusan tersebut akan diketahui untuk mengetahui keberkesanannya. Jika pelaksanaan diperlukan, maka akan mengeluarkan perintah penegakan hukum, yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang relevan. Sekiranya keputusan atau keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar undang-undang Republik Rakyat China atau melanggar kedaulatan Negara, keamanan atau kepentingan umum, mahkamah rakyat akan menolak untuk mengakui dan menguatkuasakan keputusan atau keputusan tersebut.
Pasal 283 Jika putusan yang dibuat oleh lembaga arbitrase asing harus diakui dan dilaksanakan oleh pengadilan rakyat Republik Rakyat China, pihak yang bersangkutan harus langsung mengajukan permohonan ke pengadilan rakyat perantara tempat di mana pihak yang dikenakan hukuman berkedudukan atau di mana harta miliknya berada. Mahkamah rakyat harus menangani perkara itu berdasarkan perjanjian antarabangsa yang disimpulkan atau disetujui oleh Republik Rakyat China atau sesuai dengan prinsip timbal balik.
Pasal 284 Undang-undang ini akan diberlakukan sejak tanggal diundangkan. Undang-undang Prosedur Sipil Republik Rakyat China (untuk Pelaksanaan Percobaan) akan dicabut secara serentak.

© 2020 Guodong Du dan Meng Yu. Hak cipta terpelihara. Penerbitan semula atau pengagihan semula kandungan, termasuk dengan membingkaikan atau cara serupa, dilarang tanpa persetujuan bertulis dari Guodong Du dan Meng Yu terlebih dahulu.