Pemerhati Keadilan China

中司观察

EnglishArabicChinese (Simplified)DutchFrenchGermanHindiItaliJapaneseKoreanPortugueseRussiaSpanyolSwedishBahasa IbraniIndonesianVietnamThaiTurkiMelayu

Perkara mengenai Undang-Undang Paten RRC 2020

Perkara mengenai Undang-Undang Paten RRC 2020

Pada 17 Oktober 2020, China mengeluarkan semakan terbaru mengenai Undang-undang Paten ("UU"), yang merupakan amandemen keempat UU yang disahkan pada tahun 1984.

Pindaan ini terutama memfokuskan pada perkara-perkara berikut: (1) untuk menambahkan peruntukan pada lesen terbuka yang dipersetujui secara sukarela oleh pihak paten; (2) untuk meningkatkan ganti rugi yang harus dibayar oleh pelanggar kepada hak paten; (3) untuk memperkuat langkah-langkah menentang penyalahgunaan hak paten, yang juga merupakan monopoli; dan (4) untuk mengubah definisi reka bentuk dan memperpanjang jangka masa perlindungan reka bentuk.

Perkara-perkara penting dalam Undang-undang adalah seperti berikut:

1. Penciptaan ciptaan merujuk kepada penemuan, model utiliti, dan reka bentuk. (Art. 2)

(1) Penemuan (专利) merujuk kepada penyelesaian teknikal baru yang dicadangkan untuk produk, proses atau penambahbaikannya.

(2) Model utiliti (实用 新型) merujuk kepada penyelesaian teknikal baru yang dicadangkan untuk bentuk dan struktur produk, atau gabungannya, yang sesuai untuk penggunaan praktikal. 

(3) Reka bentuk (外观 设计) merujuk, berkenaan dengan keseluruhan atau sebagian produk, reka bentuk baru dari bentuk, corak, atau gabungannya, atau kombinasi warna dengan bentuk dan corak, yang kaya akan tarikan estetik dan sesuai untuk aplikasi industri.

2. Syarat untuk memberikan paten

Penemuan dan model utiliti yang hak hak patennya akan diberikan adalah penggunaan baru, kreatif, dan praktikal. (Perkara 22)

Reka bentuk yang hak hak paten diberikan bukan reka bentuk yang ada. Reka bentuk yang ada merujuk kepada reka bentuk yang sudah diketahui oleh orang ramai di dalam dan luar negara sebelum tarikh permohonan. (Artikel 23)

3. Tempoh hak paten penemuan adalah 20 tahun, jangka masa hak paten model utiliti adalah sepuluh tahun, dan hak paten reka bentuk adalah 15 tahun, semuanya bermula dari tarikh permohonan. (Artikel 42)

4. Jika pemohon paten tidak berpuas hati dengan keputusan yang dibuat oleh Pejabat Paten Negeri untuk menolak permohonan tersebut, dia dapat mengajukan permintaan kepada Pejabat Paten Negeri untuk ditinjau. Setelah disemak, Pejabat Paten Negeri akan membuat keputusan dan memberitahu pemohon paten. Sekiranya pemohon paten tidak berpuas hati dengan keputusan peninjauan yang dibuat oleh Pejabat Paten Negeri, dia dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan rakyat. (Artikel 41)

5. Lesen terbuka: pemegang hak paten boleh menyatakan bahawa dia bersedia melesenkan mana-mana entiti atau individu untuk mengeksploitasi hak patennya, dan menentukan kaedah dan standard pembayaran royalti. Pengisytiharan tersebut hendaklah diterbitkan oleh Pejabat Paten Negeri sebelum lesen terbuka diberikan. Mana-mana entiti atau individu boleh mendapatkan lesen paten dengan memberitahu pihak paten dan membayar royalti. (Artikel 51)

6. Lesen wajib: dalam keadaan tertentu, Pejabat Paten Negeri boleh memberikan pihak yang berkelayakan lesen wajib untuk mengeksploitasi paten untuk penemuan atau model utiliti, dan pihak yang berkepentingan harus membayar sejumlah royalti yang wajar kepada pemegang paten. (Artikel 53 hingga 63)

Sebagai contoh:

(1) Apabila pelaksanaan hak paten oleh pemegang paten yang terlibat dalam teknologi semikonduktor dianggap monopoli, dan untuk menghilangkan atau mengurangi dampak buruk dari pelaksanaan tersebut terhadap persaingan, Pejabat Paten dapat memberikan lesen wajib kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu berlaku di wilayah China. (Artikel 53, 57, dan 58)

(2) Di mana teknologi yang dipatenkan menunjukkan kemajuan teknologi yang signifikan dengan makna ekonomi yang luar biasa dibandingkan dengan penemuan sebelumnya atau model utiliti yang haknya telah diperoleh, dan eksploitasi yang kemudian bergantung pada yang sebelumnya, Pejabat Paten dapat , atas permintaan hak paten teknologi kemudian, berikan izin wajib untuk mengeksploitasi teknologi yang dipatenkan sebelumnya, dengan syarat bahawa ruang lingkup wilayah lesen tersebut harus berada di dalam wilayah China. (Artikel 56 dan 58)

7. Sekiranya hak paten dilanggar oleh pihak, mereka akan menanggung liabiliti berikut:

(1) Pelanggar harus mengimbangi kerugian paten. Jumlah pampasan akan ditentukan mengikut kerugian sebenar hak paten atau faedah yang diperoleh oleh pelanggar. Sekiranya sukar untuk menentukan kerugian atau faedah, jumlah pampasan dapat ditentukan secara wajar dengan merujuk kepada gandaan royalti. Sekiranya sukar untuk menentukan kerugian, faedah atau royalti, pengadilan dapat menentukan jumlah pampasan dalam kisaran dari CNY 30,000 hingga CNY 5,000,000. (Artikel 71)

(2) Pelanggar harus membayar ganti rugi hukuman paten: jika pelanggaran pelanggaran serius, pengadilan dapat menentukan jumlah ganti rugi hukuman sebagai satu hingga lima kali dari pampasan yang disebutkan di atas. (Artikel 71)

(3) Jika pelanggar memalsukan paten, jabatan penegak hukum paten dapat memerintahkan pelanggar untuk membuat pembetulan, merampas keuntungan haram dan menjatuhkan denda tidak lebih dari lima kali keuntungan haram. Sekiranya pelanggar tidak memiliki keuntungan haram, atau keuntungan tidak sah kurang dari CNY 50,000, jabatan penguatkuasaan undang-undang boleh mengenakan denda tidak lebih dari CNY 250,000.
Apabila pelanggaran itu merupakan suatu kejahatan, tanggung jawab jenayah harus disiasat sesuai dengan hukum. (Artikel 68)

 


Foto oleh Alexandre Debiève (https://unsplash.com/@alexkixa) di Unsplash

Penyumbang: Pasukan Portal Undang-undang China

Simpan sebagai PDF

Undang-undang berkaitan Portal Undang-undang China

Anda mungkin juga berminat

Apa Kata Undang-Undang Bantuan Guaman China?

Apakah tugas peguam? Siapa yang akan berkhidmat sebagai pegawai bantuan undang-undang? Apakah jenis perkhidmatan undang-undang yang boleh diberikan? Inilah soalan utama yang harus dijawab untuk mengetahui Undang-Undang Bantuan Guaman China.

Undang-undang Keselamatan Kerja China (2021)

Undang-undang Keselamatan Kerja (安全 生产 法) diundangkan pada 29 Juni 2002, dan masing-masing diubah pada tahun 2009, 2014, dan 2021. Semakan terbaru mula berkuat kuasa pada 1 September 2021.

Ketentuan mengenai Beberapa Masalah Mengenai Penerapan Undang-Undang dalam Perbicaraan Kes Sipil yang Melibatkan Penggunaan Teknologi Pengakuan Wajah untuk Memproses Maklumat Peribadi (2021)

Peruntukan Mahkamah Agung Terhadap Beberapa Masalah Mengenai Penerapan Undang-Undang dalam Perbicaraan Kes Sivil yang Melibatkan Penggunaan Teknologi Pengecaman Muka untuk Memproses Maklumat Peribadi (最高人民法院 关于 审理 使用 人脸识别 技术 个人 信息 信息 相关 民事案件 适用 法律若干 问题 的 规定) diundangkan pada 27 Julai 2021, dan mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 2021.