Pemerhati Keadilan China

中司观察

EnglishArabicChinese (Simplified)DutchFrenchGermanHindiItaliJapaneseKoreanPortugueseRussiaSpanyolSwedishBahasa IbraniIndonesianVietnamThaiTurkiMelayu

Forum Non Conveniens di China: Fikirkan Dua Kali Sebelum Mengemukakan Usul untuk Menolak atas alasan FNC

 

Dalam keadaan tertentu, mahkamah China boleh menolak kes pada forum non conveniens (FNC), dan beritahu penggugat untuk membawa gugatan di mahkamah asing yang lebih mudah. Namun, dalam kebanyakan kes, pengadilan China tidak menyokong usul terdakwa untuk memberhentikan dengan alasan FNC, tetapi cenderung untuk menjalankan bidang kuasa atas kes-kes yang berkaitan. Kes dari Singapura Chi Cheng Pte. Ltd. et al. lwn SinCo Technologies Pte. Ltd. (No. Kes: [2017] Yue Min Xia Zhong No. 684) yang dibincangkan dalam catatan ini adalah contoh klasik amalan kehakiman di China. 

1. Doktrin FNC dalam Prosedur Sivil China

Tafsiran Mahkamah Agung Rakyat tentang Penerapan Undang-Undang Prosedur Sipil Republik Rakyat China (Interpretasi CPL), yang mulai berlaku pada 4 Februari 2015, baru menambahkan doktrin FNC dalam Artikel 532 Interpretasi CPL, yaitu, dalam keadaan tertentu, jika mahkamah China berpendapat bahawa mahkamah asing yang lain dapat dengan senang hati mendengar kes tersebut, ia mungkin memutuskan untuk menolak kes tersebut, dan memberitahu penggugat untuk membawa gugatan di mahkamah asing yang lebih mudah.  

Artikel tersebut menetapkan syarat-syarat di mana mahkamah China dapat menerapkan doktrin FNC, iaitu, jika kes sivil yang berkaitan dengan orang asing secara bersamaan memenuhi keadaan berikut, pengadilan rakyat dapat memutuskan untuk menolak kes tersebut dan memberitahu penggugat untuk membawa gugatan di mahkamah asing yang lebih senang: 

 (1) Jika terdakwa mengemukakan permintaan agar kasus tersebut diatur oleh pengadilan asing yang lebih mudah, atau menimbulkan keberatan terhadap bidang kuasa;            

(2) Jika tidak ada kesepakatan antara para pihak untuk memilih pengadilan Republik Rakyat China sebagai pengadilan yang kompeten;            

(3) Jika kes tersebut tidak berada di bawah bidang kuasa eksklusif pengadilan Republik Rakyat China;           

(4) Jika kes tersebut tidak melibatkan kepentingan negara Republik Rakyat China, kepentingan warga negara, orang hukum atau organisasi lain Republik Rakyat China;            

(5) Jika fakta-fakta utama yang dipertikaikan tidak terjadi di wilayah Republik Rakyat China, dan kasusnya tidak diatur oleh undang-undang Republik Rakyat China, menimbulkan kesulitan besar bagi pengadilan rakyat dalam mencari fakta dan menerapkan undang-undang semasa perbicaraan kes; dan         

(6) Jika pengadilan asing memiliki bidang kuasa atas kes tersebut, dan lebih mudah bagi pengadilan asing untuk mendengar kes tersebut.

2. Tinjauan Kes 

Pada 14 November 2017, Mahkamah Tinggi Rakyat Guangdong ("Mahkamah Guangdong") mengeluarkan keputusan kedua di mana ia memutuskan bahawa dalam kes pertikaian kontrak mengenai pemindahan ekuiti antara penggugat pertama Singapura Chi Cheng Pte. Ltd. ("Chi Cheng"), Zhuhai Guangyao Paper Packaging Co., Ltd. ("Guangyao"), Kunshan Litaixiang Machinery & Equipment Co., Ltd. ("Litaixiang") dan terdakwa pertama SinCo Technologies Pte. Ltd. ("SinCo"), memandangkan kes itu melibatkan kepentingan orang undang-undang China Guangyao dan Litaixiang, itu tidak memenuhi doktrin FNC. Oleh karena itu, Mahkamah Guangdong berpendapat bahwa Mahkamah Rakyat Menengah Zhuhai ("Mahkamah Zhuhai") dalam keadaan Pertama harus menjalankan bidang kuasa atas kes tersebut, dan menolak keberatan SinCo terhadap bidang kuasa atas dasar FNC.

3. Latar Belakang Kes

Chi Cheng, Guangyao dan Litaixiang (secara kolektif disebut sebagai "tiga syarikat") adalah pemegang saham Zhuhai Jicheng Communications Technology Co., Ltd. ("Jicheng"). SinCo menandatangani perjanjian dengan ketiga syarikat tersebut untuk memperoleh ekuiti Jicheng yang dipegang oleh ketiga syarikat tersebut. 

Chi Cheng dan SinCo adalah syarikat yang berdaftar di Singapura, sementara Guangyao, Litaixiang dan Jicheng adalah syarikat yang berdaftar di China. 

Di bawah perjanjian itu, SinCo membayar deposit sebanyak AS $ 3 juta ke akaun bank Chi Cheng yang dibuka di Singapura, dari akaun banknya yang juga dibuka di Singapura. 

Selepas itu, SinCo telah menawarkan untuk menghentikan pengambilalihan Jicheng dan meminta pengembalian deposit AS $ 3 juta. Ketiga-tiga syarikat itu tidak bersetuju untuk mengembalikan deposit AS $ 3 juta.

Menanggapi perselisihan tersebut, SinCo mengajukan gugatan terhadap Chi Cheng di Mahkamah Singapura sementara ketiga-tiga syarikat tersebut mengajukan tuntutan terhadap Sinco di Mahkamah Zhuhai.

Dalam tuntutan Mahkamah Zhuhai, SinCo, terdakwa, mengajukan keberatan terhadap bidang kuasa, dengan alasan bahwa Mahkamah Zhuhai harus menolak kes tersebut berdasarkan doktrin FNC dalam Artikel 532 Interpretasi CPL. Mahkamah Zhuhai menolak bantahan SinCo terhadap bidang kuasa. SinCo tidak berpuas hati dengan keputusan itu dan mengajukan banding ke Mahkamah Guangdong.

Isu utama pembelaan SinCo dalam contoh kedua adalah:

i. SinCo, pembayar, dan Chi Cheng, penerima pembayaran, adalah kedua-dua syarikat Singapura berkenaan dengan pertikaian AS $ 3 juta. Oleh itu, perselisihan dalam kes ini tidak melibatkan kepentingan negara, kepentingan warganegara, orang undang-undang atau organisasi lain dari China.

ii. Pembayaran AS $ 3 juta, yang merupakan fakta utama pertikaian, berlaku di Singapura. Di samping itu, memandangkan Singapura adalah tempat pembayaran berkaitan erat, undang-undang Singapura harus diterapkan dalam kasus ini. Oleh itu, bidang kuasa mahkamah China tidak sesuai dengan aspek keakraban dengan undang-undang Singapura, kemudahan mendapatkan bukti, mencari fakta dan kecekapan perbicaraan.

iii. Skop bantuan kehakiman antara China dan Singapura tidak termasuk pengakuan dan pelaksanaan keputusan mahkamah. Sangat tidak pasti mengenai penguatkuasaan penghakiman mahkamah China oleh mahkamah Singapura. Chi Cheng dan SinCo adalah syarikat Singapura yang harta boleh laku di Singapura. Oleh itu, bidang kuasa mahkamah Singapura lebih kondusif untuk pelaksanaan keputusan.

Mahkamah Guangdong tidak menanggapi hujah SinCo satu persatu, tetapi menganggap bahawa kerana kes tersebut melibatkan kepentingan orang sah China Guangyao dan Litaixiang, doktrin FNC tidak diterapkan dalam kes ini.

4. Komen Kami

Dalam kebanyakan kes, ketika terdakwa mengajukan usul untuk memberhentikan di FNC Grounds di China, mahkamah China akan mempertimbangkan bahawa kes tersebut melibatkan kepentingan warganegara China atau orang undang-undang dengan alasan bahawa pihak yang mengadili termasuk warga negara China atau orang yang sah dan tidak sesuai dengan doktrin FNC, dan mahkamah harus menjalankan bidang kuasa atas kes tersebut. 

Oleh itu, sama ada terdapat warganegara Tionghoa atau orang undang-undang di antara para pengadu adalah salah satu isu utama bagi mahkamah China untuk menerapkan doktrin FNC. 

Dalam kes-kes mahkamah China yang relevan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kami telah menemui beberapa perkara penting:

 (1) Adakah "yang melibatkan kepentingan warganegara Cina atau orang yang sah" bermaksud "yang melibatkan kepentingan warganegara Cina atau orang undang-undang selain pihak yang berkenaan"?

Dalam beberapa kes, defendan mendakwa bahawa "melibatkan kepentingan warganegara Cina atau orang sah" merujuk kepada kepentingan warganegara China atau orang undang-undang lain selain daripada pihak-pihak yang berkenaan. Oleh itu, hakikat bahawa warganegara Cina atau orang undang-undang terlibat sebagai pengadu tidak boleh mempengaruhi penerapan doktrin FNC.

Mahkamah China tidak menyokong tuntutan tersebut. Sebenarnya, dalam hampir semua kes yang relevan, pengadilan memutuskan bahawa "yang melibatkan kepentingan warganegara Cina atau orang yang sah" terutama bermaksud bahawa warganegara Cina atau orang undang-undang adalah di antara para pengadilan.

 (2) Jika "kepentingan warga negara Tionghoa atau orang hukum" terlibat, dapatkah terdakwa sendiri, sebagai warganegara Tionghoa atau orang hukum, meminta pengadilan untuk menerapkan doktrin FNC?

Tafsiran CPL membuat peruntukan seperti itu mengenai doktrin FNC, sebagian besar, tampaknya untuk memberi peluang kepada pengadilan China untuk melindungi kepentingan sah warganegara China atau orang yang sah. Sekiranya demikian, nampaknya warganegara Tionghoa atau orang undang-undang juga harus memiliki hak untuk secara sukarela mengetepikan perlindungan ini oleh mahkamah China.

Namun, dalam beberapa kes, walaupun pihak sebagai warga negara China atau orang hukum meminta pengadilan untuk menerapkan doktrin FNC itu sendiri, pengadilan akan menolak permintaan tersebut dengan alasan bahawa pihak tersebut adalah warganegara China atau orang yang sah. Mahkamah Agung Rakyat (SPC) berpendapat ini dalam satu kes (Abax Nai Xin A Ltd. lwn Ji Qin'an Corporate Bond Rights Confirmation Pertikaian, No. Kes [2016] Zui Gao Fa Min Xia Zhong No. 202 [2016]) (磐 石乃鑫 甲 有限公司 与 姬 秦安 公司 债券 权利 确认 纠纷, 案件 编号 [2016] 最高 法 民 辖 终 202 号), sementara mahkamah tempatan yang lain juga berpandangan sama.

 (3) Apakah fakta bahawa penggugat dengan sengaja memasukkan warga negara Tionghoa atau orang yang sah dalam penggugat atau tergugat ketika mengajukan gugatan mempengaruhi penerapan doktrin FNC?

Kami mendapati bahawa dalam beberapa kes, penggugat / defendan yang paling banyak berkaitan dengan kes tersebut adalah warganegara asing atau orang yang sah. Walau bagaimanapun, nampaknya plaintif dengan sengaja merangkumi sebilangan warganegara China atau orang undang-undang yang tidak begitu berkaitan dengan kes tersebut ke dalam plaintif atau terdakwa, sehingga memungkinkan mahkamah China untuk menentukan bahawa kes tersebut "melibatkan kepentingan warganegara atau undang-undang China. orang ".

Sebilangan defendan mengaku ke mahkamah bahawa warganegara Cina atau orang undang-undang ini tidak mempunyai hubungan yang substansial dengan kes tersebut. Walau bagaimanapun, kebanyakan mahkamah tidak menyokong tuntutan ini. Hanya dalam satu kes (Welsh Company lwn Dongsheng Chemphy Ltd., Dalian Chemphy Fine Chemical Co., Ltd., et al., No. Kes: (2016) Liao 02 Min Chu No. 624-1) (威尔士 公司 与 英国 东 化 有限公司 、 大连 凯 飞 精细 化工 有限公司 等 公司 债券 交易 纠纷, 文书 编号 : (2016) 辽 02 民初 624 号 之一), pengadilan memutuskan bahwa mengingat hakikat bahawa pihak lain sebagai warganegara Cina atau orang undang-undang tidak berkaitan dengan kes ini, kes tersebut tidak memenuhi syarat "melibatkan kepentingan warganegara China atau orang sah" di bawah doktrin FNC. 

Kes ini juga merupakan salah satu dari dua kes di mana pengadilan telah menerapkan doktrin FNC dan dengan demikian memberikan pemecatan. (Kes lain boleh dirujuk pada posting kami sebelumnya "Forum Bukan Kemudahan di China: Piawaian Paling Ketat Pernah?".)

Dalam kes ini, terdapat perselisihan kontrak bon antara dua syarikat yang didaftarkan di Kepulauan Virgin Britain, di mana satu pihak menuntut pihak lain sebagai penerbit bon ke Mahkamah Rakyat Menengah Dalian, dan pada masa yang sama, syarikat China sebagai pengguna dana sebenar dan warganegara China sebagai pemegang saham syarikat China juga disenaraikan sebagai defendan. Mahkamah memutuskan bahawa kes itu adalah sengketa kontrak bon, dan bahawa warganegara China dan perusahaan tersebut bukan merupakan pihak dalam kontrak bon, jadi kes itu tidak "melibatkan kepentingan warganegara China atau orang sah". Oleh itu, mahkamah menerapkan doktrin FNC dan menolak kes tersebut.

 

 

Sekiranya anda ingin berbincang dengan kami mengenai siaran tersebut, atau berkongsi pandangan dan cadangan anda, sila hubungi Cik Meng Yu (meng.yu@chinajusticeobserver.com).

Sekiranya anda ingin menerima berita dan mendapatkan gambaran mendalam mengenai sistem kehakiman China, jangan ragu untuk melanggan buletin kami (melanggan.chinajusticeobserver.com).

Penyumbang: Guodong Du 杜国栋 , Meng Yu 余 萌

Simpan sebagai PDF

Anda mungkin juga berminat

Pemakaian CISG oleh Mahkamah China

Kajian baru-baru ini mengenai Permohonan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Kontrak untuk Jualan Barangan Antarabangsa di Mahkamah China memberikan perspektif tentang cara mahkamah China memohon dan mentafsir CISG.

Kali Ketiga! Mahkamah China Mengiktiraf Penghakiman AS

Pada 2020, Mahkamah Rakyat Pertengahan Ningbo China membuat keputusan dalam Wen lwn Huang et al. (2018) untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan penghakiman AS, menandakan kali ketiga penghakiman monetari Amerika telah dikuatkuasakan di China.