Pemerhati Keadilan China

中司观察

EnglishArabicChinese (Simplified)DutchFrenchGermanHindiItaliJapaneseKoreanPortugueseRussiaSpanyolSwedishBahasa IbraniIndonesianVietnamThaiTurkiMelayu

Mahkamah Inggeris Menguatkuasakan Penghakiman Cina, Mengesahkan Kepentingan Lalai Berganda

avatar

 

Pengambilan kunci:

  • Pada Disember 2022, Bahagian Bangku Raja (Mahkamah Komersial) Mahkamah Tinggi Keadilan, UK, memutuskan untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan dua penghakiman monetari China yang dibuat oleh mahkamah tempatan di Hangzhou, wilayah Zhejiang (Lihat Hangzhou Jiudang Asset Management Co Ltd & Anor lwn Kei [2022] EWHC 3265 (Comm)).
  • Di bawah Undang-undang Tatacara Sivil China, sekiranya jumlah tertunggak tidak dibayar, faedah ke atas hutang dalam tempoh tertangguh hendaklah digandakan. Tuntutan untuk menguatkuasakan 'kepentingan lalai berganda yang diputuskan dalam penghakiman Cina boleh disokong oleh mahkamah Inggeris.

Pada 19 Dis. 2022, Bahagian Bangku Raja (Mahkamah Komersial) Mahkamah Tinggi Keadilan, UK, selepas ini "mahkamah Inggeris", memutuskan untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan dua penghakiman monetari China dalam kes Hangzhou Jiudang Asset Management Co Ltd & Anor lwn Kei [2022] EWHC 3265 (Comm), menyokong tuntutan pihak yang menuntut bahawa defendan harus membayar amaun pokok hutang dan faedah ke atasnya, dan faedah lalai berganda kerana kegagalan melaksanakan penghakiman.

Dalam kes ini, pihak yang menuntut ialah Hangzhou Jiudang Asset Management Co Ltd (HJAM) dan Hangzhou Biaoba Trading Co Limited (HBT), dan defendan ialah KEI KIN HUNG (En. Kei). Pertikaian itu timbul daripada tiga perjanjian pinjaman.

I. Tinjauan Kes

Pihak yang menuntut, HJAM, adalah pemiutang kontrak pinjaman, yang meminjamkan dana kepada Yaolai Culture Industry Co. Ltd (Yaolai). Encik Kei, pemilik benefisial Yaolai, menjamin kewajipan Yaolai kepada HJAM. Selepas itu, kedua-dua pihak mempunyai pertikaian mengenai perjanjian pinjaman. Mahkamah Rakyat Utama Gongshu Hangzhou membuat penghakiman, memerintahkan penghutang membayar balik pinjaman dengan Encik Kei dan penjamin lain untuk memikul liabiliti jaminan.

Seorang pemberi pinjaman, meminjamkan dana kepada Encik Kei, terlibat dalam pertikaian kontrak pinjaman antara kedua-dua pihak. Selepas itu, pihak yang menuntut, HBT, telah diberikan hak pemiutang daripada pemberi pinjaman. Mahkamah Rakyat Utama Jianggan Hangzhou mengeluarkan penghakiman, memerintahkan Encik Kei membayar balik pinjaman itu.

Penghakiman mahkamah dalam kedua-dua kes kemudiannya dirayu ke Mahkamah Perantaraan Rakyat Hangzhou. Dalam kes HJAM, Mahkamah Pertengahan Rakyat Hangzhou memutuskan untuk menolak rayuan dan mengekalkan penghakiman peringkat pertama pada 6 Mac 2020. Dalam kes HBT, rayuan itu dianggap sebagai ditarik balik selepas perayu gagal hadir di mahkamah, dan penghakiman peringkat pertama telah diisytiharkan berkuat kuasa dari penyampaian keputusan Mahkamah Pertengahan Rakyat Hangzhou pada 20 Okt. 2020.

Pihak yang menuntut HJAM dan HBT bersama-sama memohon kepada mahkamah Inggeris untuk pengiktirafan dan penguatkuasaan penghakiman kedua-dua kes dalam jumlah:

  • Kes HJAM: jumlah RMB 21,412,450 berserta faedah pada 24% setahun RMB 17,889,743.81, yuran perkhidmatan jaminan sebanyak RMB 24,150 dan faedah ingkar selanjutnya sebanyak RMB 2,705,463.06.
  • Kes HBT: jumlah RMB 39,000,000 berserta faedah pada 24% setahun RMB 35,574,301.37, kos guaman sebanyak RMB 200,000 dan faedah ingkar selanjutnya pada RMB 3,344,250.

Jumlah keseluruhan yang dipohon untuk penguatkuasaan bagi kedua-dua kes itu ialah RMB 120,150,358.24.

Disebabkan penghakiman Cina masih belum selesai sepenuhnya, kedua-dua pihak yang menuntut memohon di mahkamah Inggeris untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan dua penghakiman Cina.

II. Pandangan Mahkamah

1. Mengenai muktamad penghakiman Cina

Mahkamah Inggeris memutuskan bahawa setiap Penghakiman Cina adalah muktamad dan konklusif.

Dalam kedua-dua kes Cina, seorang atau lebih defendan dalam prosiding PRC cuba merayu penghakiman contoh pertama atau sebahagian daripadanya. Walau bagaimanapun, kedua-dua rayuan sama ada ditolak atau dianggap sebagai ditarik balik, dengan kesan bahawa keputusan peringkat pertama adalah muktamad dan berkesan. Tiada pihak meminta perbicaraan semula (setakat yang berbeza) dalam salah satu prosiding.

2. Mengenai bidang kuasa mahkamah Cina

Encik Kei menyerahkan kepada Mahkamah PRC dalam sekurang-kurangnya dua cara berikut:

i) En. Kei hadir pada perbicaraan setiap tuntutan di Mahkamah RRC, melalui seorang peguam, dan mengambil bahagian dalam prosiding tersebut termasuk menghujahkan merit tuntutan substantif. Sehubungan itu, Encik Kei menyerahkan kepada bidang kuasa Mahkamah PRC yang berkaitan.
ii) Di bawah klausa bidang kuasa perjanjian pinjaman pihak-pihak, Mahkamah PRC (daerah yang berkaitan di mana perjanjian tersebut ditandatangani) mempunyai bidang kuasa bukan eksklusif untuk mendengar tuntutan yang timbul daripada mereka.

Sehubungan itu, Encik Kei boleh dianggap telah secara nyata atau tersirat bersetuju atau mengakui bidang kuasa Mahkamah PRC.

3. Penghakiman Cina adalah untuk hutang tertentu

Hutang-hutang ini sama ada pasti dan benar-benar dipastikan (setakat faedah yang perlu dibayar ke atasnya telah dinyatakan) atau mampu untuk memastikan dengan pengiraan aritmetik semata-mata (yang mencukupi untuk tujuan ini). Apabila penghakiman diberikan ke atas tuntutan Pihak Menuntut, perkara utama penghakiman akan menjadi hutang dalam jumlah yang pasti dan pasti.

4. Mengenai kebolehkuatkuasaan lalai berganda

Mahkamah Inggeris boleh mengekalkan faedah berganda semasa tempoh pelaksanaan tertangguh di bawah Undang-undang Tatacara Sivil PRC.

Defendan berhujah bahawa bahagian Kepentingan Lalai Penghakiman telah dijadikan tidak boleh dikuatkuasakan berdasarkan pemakaian seksyen 5 Akta Perlindungan Kepentingan Perdagangan 1980 (“PTIA”).

Seksyen 5 (1) – (3) PTIA memperuntukkan seperti berikut:

“5. Sekatan ke atas penguatkuasaan penghakiman luar negara tertentu.
(1) Sesuatu penghakiman yang seksyen ini terpakai tidak boleh didaftarkan di bawah Bahagian II Akta Pentadbiran Keadilan 1920 atau Bahagian I Akta Penghakiman Asing (Penguatkuasaan Timbal Balik) 1933 dan tiada mahkamah di United Kingdom boleh melayan prosiding mengikut common law. untuk mendapatkan semula apa-apa jumlah wang yang perlu dibayar di bawah penghakiman sedemikian.

(2) Seksyen ini terpakai bagi apa-apa penghakiman yang diberikan oleh mahkamah negara luar negara, iaitu—

(a) penghakiman untuk ganti rugi berbilang dalam pengertian subseksyen (3) di bawah;

(b) penghakiman berdasarkan peruntukan atau peraturan undang-undang yang dinyatakan atau diperihalkan dalam suatu perintah di bawah subseksyen (4) di bawah dan diberikan selepas perintah itu mula berkuat kuasa; atau

(c) penghakiman ke atas tuntutan untuk sumbangan berkenaan dengan ganti rugi yang diberikan oleh penghakiman yang termasuk dalam perenggan (a) atau (b) di atas.

(3) Dalam subseksyen (2)(a) di atas penghakiman untuk ganti rugi berbilang ertinya penghakiman bagi amaun yang dicapai dengan menggandakan, melipatgandakan, atau selainnya mendarabkan jumlah yang dinilai sebagai pampasan bagi kerugian atau kerosakan yang dialami oleh orang yang memihak kepada penghakiman telah diberikan.”

Penghakiman China menyatakan bahawa jika Defendan gagal melaksanakan obligasi pembayaran dalam tempoh yang dinyatakan dalam penghakiman ini, mereka hendaklah membayar faedah berganda hutang semasa tempoh tertangguh pelaksanaan seperti ketetapan Perkara 253 Undang-undang Tatacara Sivil Republik Rakyat. dari China.

Jawatankuasa Kehakiman Mahkamah Rakyat Tertinggi China mengisytiharkan pada 7 Julai 2014 “Tafsiran” kepentingan berganda di bawah Perkara 253 (“Tafsiran 2014”). Ia menyatakan bahawa “formula pengiraan faedah berganda ke atas hutang hendaklah seperti berikut: faedah berganda ke atas hutang = hutang kewangan tertunggak yang ditentukan oleh instrumen undang-undang berkesan selain daripada faedah am ke atas hutang x 0.175‰/hari x tempoh kelewatan dalam prestasi” – penekanan ditambah.

Defendan berhujah bahawa penghutang penghakiman dihukum oleh sebab pengganda kadar tetap sebanyak 0.0175% sehari sebagai tambahan kepada liabiliti faedah kontrak, dan faedah kemungkiran berganda tersebut tidak boleh dikuatkuasakan menurut PTIA.

Mahkamah Inggeris, bagaimanapun, berpendapat bahawa, dalam kes ini, sebenarnya terdapat dua punca tindakan yang berasingan. Yang pertama adalah untuk mendapatkan semula hutang penghakiman dan faedah, yang dinilai pada tarikh Penghakiman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan semula amaun yang berasingan sepenuhnya, yang perlu dibayar sekiranya berlaku kontingensi (iaitu tidak membayar dalam tempoh 10 hari), yang luar jangka adalah sepenuhnya dalam kawalan penghutang penghakiman.

Menurut mahkamah Inggeris, kepentingan lalai berganda yang terlibat dalam yang kedua tidak terpakai kepada PTIA. Di bawah undang-undang China, faedah lalai tidak dibayar kepada negara tetapi kepada pemiutang, yang merupakan peruntukan untuk mencapai objektif yang sah dan dengan itu tidak bertentangan dengan undang-undang Inggeris.

III. Komen kami

1. Minat lalai berganda mungkin disokong

Ia adalah perkara biasa dalam penghakiman sivil China untuk melihat "Jika Defendan gagal melaksanakan obligasi pembayaran dalam tempoh yang dinyatakan dalam penghakiman ini, mereka hendaklah membayar faedah dua kali ganda hutang semasa tempoh pelaksanaan tertangguh seperti yang ditetapkan oleh Perkara 253 Tatacara Sivil. Undang-undang Republik Rakyat China.”

Dalam kes ini, mahkamah Inggeris menerima faedah lalai berganda ini.

2. Tempoh perbicaraan yang boleh diterima di mahkamah Inggeris

Ramai pemiutang penghakiman Cina sentiasa mengambil berat tentang tempoh perbicaraan yang panjang di mahkamah asing. Tetapi dalam kes ini, pihak yang menuntut memfailkan permohonan pada atau kira-kira 22 Mac 2022, dan mahkamah Inggeris memberikan penghakimannya pada 19 Dis. 2022. Kes itu telah diselesaikan dalam sembilan bulan, yang kami percaya mencukupi untuk mengatasi keraguan sesetengah pihak. Pemiutang penghakiman Cina.

 

 

 

 

 

Penyumbang: Guodong Du 杜国栋 , Meng Yu 余 萌

Simpan sebagai PDF

Anda mungkin juga berminat