Pemerhati Keadilan China

中司观察

EnglishArabicChinese (Simplified)DutchFrenchGermanHindiItaliJapaneseKoreanPortugueseRussiaSpanyolSwedishBahasa IbraniIndonesianVietnamThaiTurkiMelayu

Bagaimana Mahkamah China Menentukan Timbal Balik dalam Penguatkuasaan Penghakiman Asing - Terobosan untuk Mengumpul Penghakiman di China Siri (III)

avatar

Pengambilan kunci:

  • Ringkasan Persidangan 2021 memperkenalkan kriteria baharu untuk menentukan timbal balik, yang menggantikan yang sebelumnya de facto ujian timbal balik dan timbal balik anggapan.
  • Kriteria timbal balik baharu merangkumi tiga ujian iaitu, de jure timbal balik, persefahaman atau konsensus timbal balik, dan komitmen timbal balik tanpa pengecualian, yang juga bertepatan dengan kemungkinan jangkauan cabang perundangan, kehakiman dan pentadbiran.
  • Mahkamah China perlu meneliti, berdasarkan kes demi kes, kewujudan timbal balik, di mana Mahkamah Agung Rakyat mempunyai kata putus.

Posts yang berkaitan:

 

China menerbitkan dasar kehakiman penting mengenai penguatkuasaan penghakiman asing pada 2022, memulakan era baharu untuk pengumpulan penghakiman di China.

Dasar kehakiman adalah "Ringkasan Persidangan Simposium mengenai Percubaan Perdagangan dan Maritim Mahkamah Mahkamah di seluruh negara" (selepas ini "Ringkasan Persidangan 2021", 全 国 法院 涉外商 事 审判 工作 座谈会 会议 会议) yang dikeluarkan oleh orang-orang tertinggi di China Mahkamah (SPC) pada 31 Dis. 2021.

Sebagai sebahagian daripada 'Kejayaan untuk Mengumpul Penghakiman dalam Siri China', jawatan ini memperkenalkan Artikel 44 dan Perenggan 2 Artikel 49 Ringkasan Persidangan 2021, menangani kriteria yang baru diperkenalkan untuk menentukan timbal balik, yang menggantikan yang sebelumnya de facto ujian timbal balik dan timbal balik anggapan.

Mahkamah China terus meliberalisasikan peraturan dalam menentukan timbal balik, satu langkah penting yang memastikan usaha untuk membuka pintu kepada penghakiman asing dengan ketara.

Teks Ringkasan Persidangan 2021

Artikel 44 Ringkasan Persidangan 2021 [Pengiktirafan Timbal Balik]:

"Apabila membicarakan kes yang memohon pengiktirafan dan penguatkuasaan penghakiman atau keputusan asing, mahkamah rakyat boleh mengiktiraf kewujudan timbal balik dalam mana-mana keadaan berikut:

(1) Di mana penghakiman sivil dan komersial yang dibuat oleh mahkamah China boleh diiktiraf dan dikuatkuasakan oleh mahkamah asing yang membuat penghakiman mengikut undang-undang negara tempat mahkamah asing itu berada;

(2) Jika China telah mencapai persefahaman atau konsensus timbal balik dengan negara tempat mahkamah membuat penghakiman berada; atau

(3) Di mana negara di mana mahkamah membuat penghakiman terletak telah membuat komitmen timbal balik kepada China melalui saluran diplomatik atau China telah membuat komitmen timbal balik kepada negara di mana mahkamah membuat penghakiman terletak melalui saluran diplomatik, dan tidak ada bukti bahawa negara di mana mahkamah membuat penghakiman terletak enggan mengiktiraf dan menguatkuasakan penghakiman atau keputusan Cina atas alasan tiada timbal balik.

Mahkamah China hendaklah memeriksa dan menentukan kewujudan timbal balik berdasarkan kes demi kes."

Perenggan 2 Artikel 49 Ringkasan Persidangan 2021 [Mekanisme Pemfailan dan Pemberitahuan untuk Pengiktirafan dan Penguatkuasaan Penghakiman Asing]:

“Mahkamah rakyat hendaklah, sebelum membuat putusan atas kes yang diperiksa berdasarkan asas timbal balik, mengemukakan cadangan pendapat pengendalian itu kepada mahkamah rakyat tinggi bidang kuasanya untuk diperiksa; jika mahkamah tinggi rakyat bersetuju dengan cadangan pengendalian pendapat itu, maka ia hendaklah mengemukakan pendapat peperiksaannya kepada SPC untuk diperiksa. Ketetapan tersebut hanya boleh dibuat selepas jawapan oleh SPC."

Tafsiran

I. Dalam keadaan apakah mahkamah China perlu meneliti timbal balik?

Jawapan pantas adalah untuk penghakiman yang dibuat dalam 'bidang kuasa bukan perjanjian'.

Jika penghakiman asing dibuat di negara yang belum menandatangani perjanjian antarabangsa atau dua hala yang berkaitan dengan China, yang juga dikenali sebagai 'bidang kuasa bukan perjanjian', mahkamah China mesti terlebih dahulu menentukan wujudnya timbal balik antara negara itu dan China. Sekiranya wujud timbal balik, mahkamah China kemudiannya akan meneliti permohonan untuk pengiktirafan dan penguatkuasaan penghakiman.

Oleh itu, bagi negara lain yang bukan antara 35 negara yang telah menandatangani perjanjian antarabangsa atau dua hala yang berkaitan dengan China, keutamaan utama mahkamah China adalah untuk menentukan wujudnya timbal balik antara negara di mana penghakiman itu dibuat dan China.

Untuk lebih lanjut mengenai 35 perjanjian bantuan kehakiman dua hala yang merangkumi klausa penguatkuasaan penghakiman asing, sila baca 'Senarai Perjanjian Bilateral China mengenai Bantuan Kehakiman dalam Perkara Sivil dan Komersial (Termasuk Penguatkuasaan Penghakiman Luar Negeri)'. 

II. Dalam keadaan apakah mahkamah China akan mengiktiraf kewujudan timbal balik antara negara tempat penghakiman itu dibuat dan China?

Ringkasan Persidangan 2021 memperkenalkan kriteria baharu untuk menentukan timbal balik, yang menggantikan ujian timbal balik de facto sebelumnya dan timbal balik anggapan. 

Kriteria baharu itu merangkumi tiga ujian timbal balik, iaitu, de jure timbal balik, persefahaman atau konsensus timbal balik, dan komitmen timbal balik tanpa pengecualian, yang juga bertepatan dengan kemungkinan jangkauan cabang perundangan, kehakiman dan pentadbiran.

1. De jure timbal balik

Jika, mengikut undang-undang negara tempat penghakiman itu dibuat, penghakiman sivil dan komersial China boleh diiktiraf dan dikuatkuasakan oleh mahkamah negara itu, maka mahkamah China juga akan mengiktiraf penghakimannya.

Ini adalah kali pertama mahkamah China menerimanya de jure timbal balik, yang serupa dengan amalan sedia ada di banyak negara lain, seperti Jerman, Jepun dan Korea Selatan.

Sebelum itu, mahkamah Cina jarang menyebut de jure timbal balik. Pada masa ini, satu-satunya kes di mana timbal balik de jure, buat kali pertama, disebut dalam keputusan mahkamah ialah Power Solar System Co., Ltd. lwn. Suntech Power Investment Pte. Ltd.(2019) Hu 01 Xie Wai Ren No. 22 ((2019) 沪01协外认22号).

2. Persefahaman atau muafakat timbal balik

Sekiranya terdapat persefahaman atau konsensus timbal balik antara China dan negara tempat penghakiman itu dibuat, maka China boleh mengiktiraf dan menguatkuasakan penghakiman negara tersebut.

SPC dan Mahkamah Agung Singapura menandatangani a Memorandum Panduan Pengiktirafan dan Penguatkuasaan Penghakiman Wang dalam Kes Komersial (MOG) pada 2018, mengesahkan bahawa mahkamah China boleh mengiktiraf dan menguatkuasakan penghakiman Singapura atas dasar timbal balik.

MOG mungkin merupakan percubaan pertama (dan hanya setakat ini) oleh mahkamah China mengenai "persefahaman atau konsensus timbal balik". 

MOG pertama kali digunakan oleh mahkamah China di Power Solar System Co., Ltd. lwn. Suntech Power Investment Pte. Ltd. (2019), kes di mana penghakiman Singapura telah diiktiraf dan dikuatkuasakan di China.

Di bawah model ini, hanya dengan menandatangani memorandum serupa antara SPC dan mahkamah agung negara lain, kedua-dua pihak boleh membuka pintu kepada pengiktirafan bersama penghakiman, menyelamatkan masalah menandatangani perjanjian dua hala. Ini telah banyak merendahkan ambang untuk mahkamah China untuk memudahkan 'pergerakan' penghakiman rentas sempadan.

3. Komitmen timbal balik tanpa pengecualian

Jika sama ada China atau negara tempat penghakiman itu dibuat telah membuat komitmen timbal balik melalui saluran diplomatik, dan negara tempat penghakiman itu tidak enggan mengiktiraf penghakiman Cina atas alasan kekurangan timbal balik, maka mahkamah China boleh mengiktiraf dan menguatkuasakan penghakiman negara itu.

"Komitmen timbal balik" ialah kerjasama antara dua negara melalui saluran diplomatik. Sebaliknya, "persefahaman atau konsensus timbal balik" ialah kerjasama antara cabang kehakiman kedua-dua negara. Ini membolehkan perkhidmatan diplomatik menyumbang kepada mempromosikan kemudahalihan penghakiman.

SPC telah membuat komitmen timbal balik dalam dasar kehakimannya, iaitu, Beberapa Pendapat mengenai Mahkamah Rakyat yang Memberi Perkhidmatan Kehakiman dan Jaminan kepada Pembinaan Inisiatif Belt and Road (Fa Fa (2015) No. 9) (关于人民法院为“一带一一”建设提供司法服务和保障的若干意见). Tetapi setakat ini, kami tidak menemui mana-mana negara yang mempunyai komitmen sedemikian kepada China.

III. Di manakah piawaian timbal balik yang dahulu akan pergi?

Ringkasan Persidangan 2021 telah meninggalkan sama sekali amalan mahkamah China sebelum ini dalam timbal balik – timbal balik de facto dan timbal balik anggapan. Adakah piawaian timbal balik dahulu masih menjejaskan pengiktirafan timbal balik oleh mahkamah China?

1. Timbal balik de facto

Sebelum Ringkasan Persidangan 2021, mahkamah China menerima pakai de facto timbal balik, iaitu, hanya apabila mahkamah asing sebelum ini mengiktiraf dan menguatkuasakan penghakiman China, mahkamah China akan mengiktiraf kewujudan timbal balik antara kedua-dua negara, dan seterusnya mengiktiraf dan menguatkuasakan penghakiman negara asing itu.

Dalam keadaan apakah mahkamah Cina menafikan de facto timbal balik? Dalam sesetengah kes, mahkamah China berpendapat bahawa tidak ada timbal balik antara kedua-dua negara di bawah dua keadaan berikut:

A. Apabila mahkamah asing enggan mengiktiraf dan menguatkuasakan penghakiman Cina atas alasan kekurangan timbal balik;

B. Di mana mahkamah asing tidak mempunyai peluang untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan penghakiman Cina kerana ia tidak menerima permohonan tersebut;

Sehingga kini, mahkamah China telah mengiktiraf penghakiman asing semuanya atas alasan timbal balik de facto.

2. Timbal balik anggapan

SPC pernah mengemukakan anggapan timbal balik dalam dasar kehakimannya - Pengisytiharan Nanning - jika tiada preseden bagi mahkamah asing yang membuat penghakiman untuk enggan mengiktiraf dan menguatkuasakan penghakiman sivil dan komersial China atas alasan timbal balik, maka wujud timbal balik antara kedua-dua negara.

Anggapan timbal balik sebenarnya membatalkan Keadaan B di atas penafian timbal balik de facto oleh mahkamah China, sekali gus meliberalisasikan piawaian timbal balik de facto pada tahap tertentu.

Bagaimanapun, sehingga kini, mahkamah China tidak mengiktiraf penghakiman asing atas alasan anggapan timbal balik.

IV. Mahkamah China akan meneliti kewujudan timbal balik berdasarkan kes demi kes, yang kemudiannya akan diputuskan oleh SPC.

Dari segi hubungan timbal balik antara China dan negara lain dalam pengiktirafan dan penguatkuasaan penghakiman, kewujudan timbal balik tidak dapat diiktiraf dengan usaha sekali untuk semua. Mahkamah China perlu meneliti kewujudan timbal balik berdasarkan kes demi kes.

Sekiranya mahkamah tempatan menerima permohonan itu menganggap bahawa terdapat hubungan timbal balik antara China dan negara di mana penghakiman itu dibuat, ia perlu melaporkan kepada mahkamah atasannya, iaitu mahkamah rakyat tinggi tempat mahkamah tempatan terletak. , untuk pengesahan sebelum secara rasmi membuat ketetapan berdasarkan pandangan ini.

Sekiranya mahkamah rakyat tinggi bersetuju dengan cadangan pendapat pengendalian, ia perlu melaporkan selanjutnya kepada SPC untuk pengesahan, dan SPC akan mempunyai kata putus dalam isu ini.

Dengan kata lain, SPC mempunyai kata putus dalam mengiktiraf kewujudan timbal balik.

 

 

 

 

Penyumbang: Guodong Du 杜国栋 , Meng Yu 余 萌

Simpan sebagai PDF

Anda mungkin juga berminat

China Mengiktiraf Satu Lagi Penghakiman Kebankrapan Jerman pada 2023

Pada 2023, mahkamah tempatan di Beijing memutuskan untuk mengiktiraf penghakiman kebankrapan Jerman dalam In re DAR (2022), menandakan kali kedua mahkamah China mengiktiraf penghakiman kebankrapan Jerman, dan kali pertama timbal balik de jure - ujian liberal baharu- digunakan dalam penguatkuasaan penghakiman asing di China.