Pemerhati Keadilan China

中司观察

EnglishArabicChinese (Simplified)DutchFrenchGermanHindiItaliJapaneseKoreanPortugueseRussiaSpanyolSwedishBahasa IbraniIndonesianVietnamThaiTurkiMelayu

Panduan 2023 untuk Menguatkuasakan Penghakiman Cuba dalam Siri 101 China-CTD

Bolehkah saya menyaman syarikat China di Cuba dan kemudian menguatkuasakan penghakiman Cuba di China?

ini hantar pertama kali diterbitkan dalam CJO GLOBAL, yang komited untuk menyediakan perkhidmatan perundingan dalam pengurusan risiko perdagangan rentas sempadan dan kutipan hutang yang berkaitan dengan China. Kami akan menerangkan cara kutipan hutang berfungsi di China di bawah.

Kemungkinan besar, anda tidak mahu melakukan perjalanan jauh sehingga membawa tuntutan mahkamah di China. Anda mungkin hanya mahu membawa kes anda ke mahkamah di depan pintu anda kerana anda lebih mengenali negeri asal anda.

Walau bagaimanapun, anda juga sedar bahawa kebanyakan, jika tidak semua, aset syarikat China itu terletak di China. Akibatnya, walaupun anda telah memenangi tuntutan mahkamah di rumah, anda masih perlu membuat penghakiman anda dikuatkuasakan di China.

Di bawah undang-undang China, anda tidak boleh menguatkuasakan penghakiman di China atas inisiatif anda sendiri atau melalui agensi lain. Anda perlu melantik peguam Cina untuk membantu anda memohon kepada mahkamah China untuk mengiktiraf penghakiman anda, dan kemudian untuk mahkamah China menguatkuasakan penghakiman anda.

Ini melibatkan pengiktirafan dan penguatkuasaan penghakiman asing di China.

China telah mengamalkan sikap yang lebih mesra terhadap penguatkuasaan penghakiman asing di China sejak 2015. Satu siri dasar kehakiman seperti dua dokumen kehakiman berkaitan BRI, dan jangkauan kehakiman seperti Kenyataan Nanning, telah menunjukkan bahawa mahkamah China lebih terbuka dan lebih bersedia untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan penghakiman asing berbanding sebelum ini.

Atas dasar ini, Mahkamah Agung Rakyat (SPC) China mula menggunakan peraturan baharu pada 2022, yang memastikan amalan dan prosedur yang telus dan adil, sekali gus meningkatkan kebolehramalan bagi pemiutang.

Oleh itu, anda boleh berasa lebih yakin untuk mempertimbangkan untuk menguatkuasakan penghakiman anda di China selepas 2022.

 

1. Bolehkah penghakiman Cuba diiktiraf dan dikuatkuasakan di China?

Ya.

Penghakiman Cuba boleh diiktiraf dan dikuatkuasakan di China.

Selaras dengan Undang-undang Tatacara Sivil China, penghakiman asing boleh diiktiraf dan dikuatkuasakan di China, jika kes itu berada di bawah mana-mana keadaan berikut:

I. Negara di mana penghakiman itu dibuat dan China telah membuat kesimpulan atau menyetujui perjanjian antarabangsa yang berkaitan, atau

II. Negara tempat penghakiman dibuat dan China telah mewujudkan hubungan timbal balik.

Cuba berada di bawah 'Keadaan I' kerana:

(1) Pada 24 Nov. 1992, China dan Cuba menandatangani Perjanjian Antara Republik Rakyat China dan Republik Cuba mengenai Bantuan Kehakiman dalam Perkara Sivil dan Jenayah , yang meliputi perkara yang berkaitan dengan pengiktirafan dan penguatkuasaan penghakiman, dan berkuat kuasa pada 26 Mac. 1994.

(2) Menurut Artikel 4 Perjanjian, skop bantuan kehakiman antara China dan Cuba termasuk "pengiktirafan dan penguatkuasaan penghakiman sivil mahkamah dan anugerah timbang tara".

2. Adakah China dan Cuba benar-benar mengiktiraf dan menguatkuasakan penghakiman antara satu sama lain?

China belum lagi mengiktiraf atau menguatkuasakan penghakiman Cuba. Lebih khusus lagi, berdasarkan maklumat yang tersedia secara umum, mahkamah China masih belum menerima permohonan untuk pengiktirafan dan penguatkuasaan penghakiman Cuba.

Pengiktirafan dan penguatkuasaan penghakiman Cina di Cuba juga masih perlu dilihat.

3. Penghakiman Cuba yang manakah boleh diiktiraf dan dikuatkuasakan di China?

Menurut Artikel 21 Perjanjian, penghakiman sivil Cuba, bahagian berkenaan pampasan bagi ganti rugi dalam penghakiman jenayah, keputusan mahkamah mengenai yuran litigasi, dokumen pendamaian kehakiman yang dibuat oleh mahkamah boleh diiktiraf dan dikuatkuasakan di China.

Selain itu, menurut Undang-undang Kebankrapan PRC dan peraturan baru dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Rakyat China pada 2022:

  • Penghakiman kebankrapan boleh diiktiraf dan dikuatkuasakan di China.
  • Penghakiman berkaitan kes harta intelek, kes persaingan tidak adil dan kes anti-monopoli mungkin tidak diiktiraf dan dikuatkuasakan di China kerana sifat geografi dan kekhususannya.

4. Jika mahkamah China boleh mengiktiraf dan menguatkuasakan penghakiman saya, bagaimanakah mahkamah China menyemak penghakiman berkenaan?

Mahkamah China biasanya tidak menjalankan semakan substantif terhadap penghakiman asing. Dalam erti kata lain, mahkamah China tidak akan memeriksa sama ada penghakiman asing membuat kesilapan dalam pencarian fakta dan penggunaan undang-undang.

(1) Penolakan pengiktirafan dan penguatkuasaan

Mahkamah China akan enggan mengiktiraf penghakiman asing pemohon di bawah keadaan berikut, khususnya seperti berikut:

i. Penghakiman Cuba tidak berkesan atau tidak boleh dikuatkuasakan mengikut undang-undang Cuba;

ii. Mahkamah yang memberikan penghakiman tidak mempunyai bidang kuasa mengikut undang-undang China;

iii. Pihak yang tidak hadir belum dipanggil dengan sewajarnya atau pihak yang tidak mempunyai kapasiti undang-undang dalam litigasi tidak diwakili dengan sewajarnya mengikut undang-undang Cuba;

iv. Prosiding antara pihak yang sama mengenai perkara yang sama belum selesai di hadapan mahkamah China, atau penghakiman Cuba tidak konsisten dengan keputusan yang diberikan oleh mahkamah China, atau keputusan yang dibuat oleh mahkamah Negara ketiga dan diiktiraf oleh mahkamah China; atau

v. Pengiktirafan dan penguatkuasaan penghakiman yang berkenaan akan melanggar prinsip asas undang-undang Republik Rakyat China atau kedaulatan, keselamatan, dan kepentingan awam negara.

Jika mahkamah China enggan mengiktiraf penghakiman asing atas alasan di atas, ia akan membuat keputusan yang enggan mengiktiraf dan menguatkuasakan penghakiman asing. Keputusan yang dibuat sedemikian tidak boleh dirayu.

(2) Penolakan permohonan

Jika penghakiman asing buat sementara waktu tidak memenuhi keperluan berikut untuk pengiktirafan dan penguatkuasaan, mahkamah China akan membuat keputusan untuk menolak permohonan itu. Sebagai contoh:

i. China tidak memeterai perjanjian antarabangsa atau dua hala yang berkaitan dengan negara tempat penghakiman itu dibuat, dan tidak ada hubungan timbal balik antara mereka;

ii. penghakiman asing belum mula berkuat kuasa;

iii. dokumen permohonan yang dikemukakan oleh pemohon masih belum memenuhi keperluan mahkamah China.

Jika keadaan yang disebutkan di atas tidak ditemui dalam penghakiman anda, mahkamah China akan mengiktiraf dan menguatkuasakan penghakiman itu.

5. Bilakah saya perlu memohon kepada China untuk pengiktirafan dan penguatkuasaan penghakiman saya?

Jika anda memohon kepada mahkamah China untuk pengiktirafan penghakiman asing atau untuk pengiktirafan dan penguatkuasaan pada masa yang sama, anda harus memohon kepada mahkamah China dalam tempoh dua tahun.

Permulaan tempoh dua tahun boleh dibahagikan kepada tiga situasi berikut:

(1) Jika penghakiman anda memperuntukkan tempoh pelaksanaan hutang, ia hendaklah dikira dari hari terakhir tempoh itu;

(2) Jika penghakiman anda memperuntukkan pelaksanaan hutang secara berperingkat, ia hendaklah dikira dari hari terakhir setiap tempoh pelaksanaan seperti yang ditetapkan;

(3) Jika penghakiman anda tidak memperuntukkan tempoh pelaksanaan, ia hendaklah dikira dari tarikh penghakiman itu berkuat kuasa.

Jika anda memohon kepada mahkamah China hanya untuk mengiktiraf penghakiman anda, mahkamah China akan membuat keputusan mengiktiraf penghakiman ini. Selepas itu, jika anda ingin memohon kepada mahkamah China untuk penguatkuasaan penghakiman ini, anda harus memohon kepada mahkamah China dalam tempoh dua tahun. Tempoh dua tahun hendaklah dikira dari tarikh kuat kuasa keputusan Mahkamah China atas pengiktirafan penghakiman ini.

6. Mahkamah manakah di China yang patut saya mohon untuk pengiktirafan dan penguatkuasaan penghakiman saya?

Anda boleh memohon kepada mahkamah perantaraan Cina di tempat di mana responden berada atau di mana harta yang tertakluk kepada pelaksanaan terletak untuk pengiktirafan dan penguatkuasaan.

7. Untuk memohon kepada mahkamah China untuk pengiktirafan dan penguatkuasaan penghakiman saya, adakah saya perlu membayar yuran mahkamah?

Ya.

Untuk pengiktirafan atau penguatkuasaan penghakiman asing di China, tempoh purata prosiding ialah 584 hari, kos mahkamah adalah tidak lebih daripada 1.35% daripada jumlah kontroversi atau 500 CNY, dan yuran peguam adalah, secara purata, 7.6% daripada jumlah dalam kontroversi.

Pengasas bersama CJO GLOBAL, Encik Guodong Du dan Cik Meng Yu dianalisis masa dan kos pengiktirafan dan penguatkuasaan penghakiman asing di China berdasarkan kes yang mereka kumpulkan.

Apabila anda memenangi kes tersebut, bayaran mahkamah hendaklah ditanggung oleh responden.

8. Bolehkah saya mendapatkan tindakan sementara terhadap responden?

Ya.

Langkah sementara biasanya dirujuk sebagai "langkah konservatori" di China.

Dari segi pengiktirafan dan penguatkuasaan penghakiman, langkah konservatori merujuk kepada langkah-langkah tertentu yang diambil oleh mahkamah terhadap responden, atas permohonan pemohon, dalam kes yang mungkin sukar untuk menguatkuasakan penghakiman masa hadapan atas sebab-sebab yang boleh dikaitkan dengan responden.

Langkah konservatori adalah kritikal dalam kes penguatkuasaan penghakiman.

Di China, tidak jarang penghutang penghakiman mengelak hutang penghakimannya. Ramai penghutang penghakiman akan segera memindahkan, menyembunyikan, menjual atau merosakkan aset mereka sebaik sahaja mereka mendapati bahawa mereka mungkin kehilangan kes atau tertakluk kepada pelaksanaan harta. Ini sangat mengurangkan kadar pembayaran balik selepas pemiutang penghakiman memenangi kes itu.

Oleh itu, dalam litigasi sivil China, ramai plaintif akan segera memohon kepada mahkamah untuk langkah konservatori selepas (atau sebelum) memfailkan tindakan, dan begitu juga kes apabila mereka memohon kepada mahkamah untuk penguatkuasaan penghakiman, dengan tujuan untuk mengawal harta itu. penghutang penghakiman secepat mungkin.

9. Apabila saya memohon kepada mahkamah China untuk pengiktirafan dan penguatkuasaan penghakiman saya, apakah bahan yang perlu saya serahkan?

Anda perlu menyerahkan bahan berikut:

(1) Borang Permohonan;

(2) Sijil pengenalan diri pemohon atau sijil pendaftaran perniagaan (jika pemohon adalah badan korporat, sijil pengenalan wakil yang diberi kuasa atau orang yang bertanggungjawab ke atas pemohon juga mesti disediakan);

(3) The Power of Attorney (membenarkan peguam untuk bertindak sebagai ejen ad litem);

(4) Penghakiman asal dan salinannya yang diperakui;

(5) Dokumen yang membuktikan bahawa penghakiman telah berkuat kuasa di sisi undang-undang, melainkan dinyatakan sebaliknya dalam penghakiman;

(6) Dokumen yang membuktikan bahawa pihak yang ingkar telah dipanggil dengan sewajarnya sekiranya penghakiman ingkar, melainkan dinyatakan sebaliknya dalam penghakiman itu; dan

(7) Dokumen yang membuktikan bahawa orang yang tidak berupaya telah diwakili dengan betul, melainkan dinyatakan sebaliknya dalam penghakiman.

Jika bahan yang disebutkan di atas bukan dalam bahasa Cina, maka anda juga perlu menyediakan terjemahan bahasa Cina bagi bahan-bahan ini. Meterai rasmi agensi terjemahan hendaklah dilekatkan pada versi bahasa Cina. Di China, sesetengah mahkamah hanya menerima terjemahan bahasa Cina yang disediakan oleh agensi yang disenaraikan dalam senarai agensi terjemahan mereka, manakala yang lain tidak.

Dokumen yang berkaitan dengan identiti yang dibentuk di luar China mesti disahkan oleh notari tempatan di negara tempat dokumen tersebut berada dan disahkan oleh konsulat China tempatan atau kedutaan China.

10. Apakah yang perlu disertakan dalam Borang Permohonan?

Dalam Borang Permohonan, anda perlu memberikan penerangan ringkas tentang perkara yang anda mohon. Selain itu, anda juga boleh membincangkan perkara utama yang mahkamah China berminat semasa meneliti pengiktirafan dan penguatkuasaan penghakiman asing. Secara umumnya, kandungan Borang Permohonan mungkin termasuk:

(1) Kenyataan ringkas penghakiman, termasuk nama mahkamah asing, nombor kes, tarikh permulaan prosiding, dan tarikh penghakiman;

(2) Isu yang perlu dikuatkuasakan oleh mahkamah China;

(3) Prestasi responden dan penguatkuasaannya di luar China;

(4) Harta khusus responden yang akan dikuatkuasakan oleh mahkamah China (yang boleh memudahkan mahkamah China mengenal pasti harta responden yang tersedia untuk penguatkuasaan);

(5) Membuktikan bahawa negara anda dan China telah memeterai perjanjian antarabangsa mengenai pengiktirafan dan penguatkuasaan penghakiman asing, atau telah membentuk hubungan timbal balik;

(6) Membuktikan bahawa penghakiman berkenaan termasuk dalam jenis penghakiman asing yang boleh dikenali dan boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah China;

(7) Membuktikan bahawa mahkamah yang membuat penghakiman mempunyai bidang kuasa ke atas kes itu, dan mahkamah China tidak mempunyai bidang kuasa wajib ke atas kes itu di bawah undang-undang China;

(8) Membuktikan bahawa mahkamah asal telah memanggil responden dengan munasabah;

(9) Membuktikan bahawa penghakiman atau keputusan asal adalah muktamad, termasuk penyampaian munasabahnya kepada responden.

 

 

* * *

Adakah anda memerlukan sokongan dalam perdagangan rentas sempadan dan kutipan hutang?

Pasukan CJO Global boleh memberi anda perkhidmatan pengurusan risiko perdagangan rentas sempadan dan kutipan hutang berkaitan China, termasuk: 
(1) Penyelesaian Pertikaian Perdagangan
(2) Pengumpulan Hutang
(3) Penghakiman dan Koleksi Anugerah
(4) Kebankrapan & Penstrukturan Semula
(5) Pengesahan Syarikat dan Usaha Wajar
(6) Penggubalan dan Semakan Kontrak Perdagangan

Jika anda memerlukan perkhidmatan kami, atau jika anda ingin berkongsi cerita anda, anda boleh menghubungi Pengurus Pelanggan kami Susan Li (susan.li@yuanddu.com).

Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai CJO Global, sila klik disini.

Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perkhidmatan CJO Global, sila klik disini.

Jika anda ingin membaca lebih banyak siaran Global CJO, sila klik disini.

 

 

Gambar oleh federica ariemma on Unsplash

Penyumbang: Meng Yu 余 萌

Simpan sebagai PDF

Anda mungkin juga berminat

Mahkamah Wenzhou China Mengiktiraf Penghakiman Monetari Singapura

Pada tahun 2022, mahkamah China tempatan di Wenzhou, Wilayah Zhejiang, memutuskan untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan penghakiman monetari yang dibuat oleh Mahkamah Negara Singapura, seperti yang ditonjolkan dalam salah satu kes biasa yang berkaitan dengan Inisiatif Belt and Road (BRI) yang dikeluarkan baru-baru ini oleh China. Mahkamah Rakyat Tertinggi (Shuang Lin Construction Pte. Ltd. lwn Pan (2022) Zhe 03 Xie Wai Ren No.4).

SPC Mengeluarkan Tafsiran Kehakiman Mengenai Pempastian Undang-undang Asing

Pada Disember 2023, Mahkamah Agung Rakyat China mengeluarkan tafsiran kehakiman mengenai penentuan undang-undang asing, menyediakan peraturan dan prosedur komprehensif untuk mahkamah China, bertujuan untuk menangani kesukaran yang dihadapi dalam perbicaraan berkaitan asing dan meningkatkan kecekapan.

China Mengkaji Undang-undang Perlindungan Alam Sekitar Marin

Pada Oktober 2023, Jawatankuasa Tetap Kongres Rakyat Kebangsaan, badan perundangan China, telah mengisytiharkan Undang-undang Perlindungan Alam Sekitar Marin yang baru disemak, yang mengenakan peraturan yang lebih ketat ke atas aktiviti dalam persekitaran marin dan melarang pembuangan dan pembuangan tertentu.